30. 12. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
31. 12. 2005

Státem ukradená solidarita

V posledních dnech se v Britských listech objevuje řada článků, dotýkajících se nějakým způsobem souvislostí sociálního cítění, solidarity a -- především ekonomického -- liberalismu, který je stavěn vůči "sociálnu" do protikladu.

Úvodem jednu poznámku -- výše daní (státního přerozdělování) nemá se solidaritou co dělat. Tím, že platím daně a pojistné, nijak neprojevuji své sociální cítění; konám povinnost, která je vynucována zákonem s hrozbou sankcí. Solidarita je z definice dobrovolný akt, jímž se vzdávám části svých prostředků, abych pomohl člověku v nouzi.

Pro účely tohoto textu dále odlišme solidaritu (kdy za vydané peníze neočekávám žádnou protislužbu) od pojištění, kdy se sdružuji s ostatními za účelem eliminace předpokládaného rizika. Pojištění má v určitém smyslu také solidární charakter -- mám-li štěstí, platím např. pojištění bytu (zdravotní, apod.) aniž bych někdy čerpal. Mám-li smůlu a dojde-li ke škodní události, získávám z pojištění mnohem více, než jsem vložil.

Autoři podobných názorů, jaké ve svých článcích prezentuje například pan Vít, si trochu protiřečí. Je-li solidarita a pomoc druhým v nouzi přirozenou lidskou potřebou (což je i můj názor), není nutno takové chování vynucovat zákonem. Pokud je situace opačná a lidem není vlastní si nezištně pomáhat, jak by mohla být povinnost takové podpory uzákoněna demokratickým státem?

Nikoliv, člověk je tvorem sociálním, společenským, který ale dává přednost zvolit si sám okruh potřebných osob a hodnotit ho podle svých kritérií. Nikdo soudný nebude odmítat podporu lidí, kteří se přechodně ocitli v nouzi následkem nepříznivých okolností a kteří se snaží svou situaci řešit. Nikdo soudný nebude odmítat podporovat handicapované. Když nasloucháte lidem, kteří si stěžují na výši daní, velmi často zaslechnete stesky a výhrady na "podporu povalečům" nebo nezodpovědným lidem; na pomoc člověku postiženému nějakou katastrofou nikdy, naopak, opět valná většina lidí považuje podporu jim poskytovanou za nízkou a řada z nich se to snaží napravit.

Symptomem dnešní doby je pokles, či snad přímo ztráta zodpovědnosti. Stále si namlouváme, že svůj osud nejsme schopni příliš ovlivnit -- že za nás rozhodují jacísi "ONI", že za naše nectnosti může imaginární "prostředí" nebo dokonce "společnost". Velmi útěšný pohled, který nás naplňuje uspokojením a zbavuje frustrace.

V sociální oblasti se na straně "plátců" takový trend projevuje názorem, že při stávajícím odvodu cca 30-45% příjmů do státní pokladny se není třeba o druhé starat, že jim "stát pomůže".

Upřímně řečeno, nelze se takovému přístupu divit, nejde o malé částky. Na straně "příjemců" se naproti tomu setkáváme s názorem "jsem zde a starejte se o mě, živte mě, mám na to nárok, jsem potřebný". Zamyšlení nad etymologií slova "potřebný", které v jiném svém významu znamená "mající účel", "užitečný", je téma na samostatný článek.

Uvedenými dvěma cestami -- vytvořením nedůvěry v účinnost a adresnost pomoci na straně jedné a omezením disponibilních prostředků jednotlivců na straně druhé diskredituje dnešní "sociální stát" význam slov sociální nebo solidarita. A to poměrně úspěšně -- procento občanů, kteří přispívají na charitu, od rozmachu "welfare" států setrvale klesá. Nabízí se otázka, proč levicoví politici, kteří se zaklínají blahem těch méně úspěšných, chtějí dobrovolnou solidaritu a soudržnost omezovat. Nechť se případný čtenář nad jejich motivy zamyslí a odpoví si sám.

Kde je tedy jádro problému? Nikoliv v celkové výši prostředků na podporu druhým, ale v jejich rozdělení, které -- právem -- vnímají lidé jako nespravedlivé. Stávající státní systém skutečně vytváří prostředí přímo nahrávající jeho zneužívání. Jednotlivec, který platí daně, nemůže žádným způsobem ovlivnit, kde jeho peníze skončí. Kritéria "potřebnosti" se vytvářejí kdesi daleko v centru a nelze je přizpůsobit místním podmínkám.

V praxi by zřejmě bylo nutné přechodně zavést nějaký minimální odvod (například v dnešní výši) -- než si lidé odvyklí dobrovolné pomoci druhým zvyknou na to, že blaho jejich bližních leží v jejich vlastních rukou.

Řešením stávající neuspokojivé situace není ani další zvyšování nuceně přerozdělovaných prostředků, které akceleruje výše popsaný neblahý trend a vyvolá další animozitu mezi lidmi, ani snaha bezmyšlenkovitě snížit celkovou výši solidární výpomoci, kterou kritici mylně vyčítají pravicovým stranám.

Řešením je posílit na obou stranách zodpovědnost. Vraťme solidaritu zpět tam, kam patří. Jednotlivým lidem, neziskovým organizacím a obcím. Ale nepleťme si prosím individualismus (snahu akcentovat svobodu a svébytnost jedince, na které je založen liberalismus) a egoismus (snahu upřednostňovat sebe na úkor druhých). Jsou to dvě naprosto odlišné věci.

                 
Obsah vydání       30. 12. 2005
31. 12. 2005 Jak tomu bylo ve vězení Václav Vratislav z Mitrovic
1. 1. 2006 Nařídil Castro vraždu JFK? Tomáš  Krček
31. 12. 2005 PF 2006 aneb co zbylo z prasátka pro štěstí
1. 1. 2006 Paroubek: Věřím, že pětiprocentní růst ekonomiky udržíme Jiří  Paroubek
1. 1. 2006 Klaus: Ani v roce 2006 se žádných velkých zvratů obávat nemusíme Václav  Klaus
31. 12. 2005 K Novému roku bych přál ČR noviny, které by mělo smysl číst Jan  Žižka
30. 12. 2005 Příběhy opravdových lidí Milan  Daniel
31. 12. 2005 Revoluce 1989: Kdo vyhrál?
30. 12. 2005 Ohlédnutí za Johannem Sebastianem Bachem v BBC Jan  Čulík
31. 12. 2005 Britská stanice Classic FM oslaví Mozarta
31. 12. 2005 Češi: Náš život se letos začal konečně měnit k lepšímu Štěpán  Kotrba
30. 12. 2005 "Neuvěřitelný hnůj" na serveru novinky.cz
30. 12. 2005 Lidská povaha a diskuse na internetových serverech Aleš  Uhlíř
30. 12. 2005 V konečcích prstů Zbyněk  Hejda
30. 12. 2005 Prosba o naléhavou pomoc pro postižené
1. 1. 2006 ČRo: Rozhlasové narozeniny skřítka Hajaji
30. 12. 2005 Paroubek: "Administrativní chaos způsobil Bendl" Jiří  Paroubek
30. 12. 2005 Ještě jednou pětatřicátníci Josef  Vít
30. 12. 2005 Pětatřicátníci a ti starší... Boris  Cvek
31. 12. 2005 Autoři by se měli vyhýbat všeobecným neadresným útokům
31. 12. 2005 Jak to bylo s tím západním rájem? František  Hájek
30. 12. 2005 Opět jen střet generací Josef  Provazník
30. 12. 2005 Kapitalismus je boj "Jana  Veselá"
30. 12. 2005 Ne, o střet generací se nejedná! Jiří  Patermann
30. 12. 2005 Generace, argumenty a analýzy Martin  Brezina
31. 12. 2005 Státem ukradená solidarita Michal  Krčma
30. 12. 2005 Pohled (post)Husákova dítěte Lubomír  Novotný
30. 12. 2005 Flexibilita potřetí Jan  Holík
30. 12. 2005 Noční rozhovory aneb Komunikace s médii Alex  Koenigsmark
30. 12. 2005 Učinili křesťané z Ježíše Boha? Karel  Sýkora
29. 12. 2005 Jak pít alkoholické nápoje o Silvestru i jindy - a neopít se Miloš  Kaláb
29. 12. 2005 Pražská pohádka pro krále Šalamouna Karel  Moudrý
30. 12. 2005 Neobyčejné, které by mělo být obyčejné Štěpán  Kotrba
30. 12. 2005 Ankara a svoboda projevu:počet obviněných narůstá Simone  Radačičová
29. 12. 2005 Pravidlo "Drž hubu a krok" platí stále (ne-li víc než jindy) a ani dnes nezní vtipně "Jana  Veselá"
29. 12. 2005 Chirurg, kterého vyhodili čeští demokratičtí revolucionáři... Miroslav  Polreich
30. 12. 2005 Ekonomiku ovládajú naše presvedčenia Jaro  Dunaj
29. 12. 2005 Kdo ovládá ekonomiku? Tomáš  Krček
24. 12. 2005 Česká sekce BBC přece jen končí...
30. 12. 2005 Kdo psal o exkrementech
29. 12. 2005 Británie 2005 Jan  Čulík
29. 12. 2005 Způsobuje zbožnost bohatství?
29. 12. 2005 Ministr Rath má pravdu -- privatizace nemocnic může představovat velké nebezpečí Jan  Žižka
28. 12. 2005 Pane Pehe, novinářovou povinností není stranickost, ale mravnost Jiří  Jírovec
29. 12. 2005 Zahleděni do sebe, nevidíme potřeby potřebných Miloslav "Kraken" Junek
29. 12. 2005 Karolina Světlá a zkřehlý houslista Karel  Moudrý
30. 12. 2005 Moudrého Karolina Světlá je ve skutečnosti Eliška Krásnohorská!
29. 12. 2005 Svítá na lepší časy Štěpán  Kotrba
25. 12. 2005 Láska ve věku neurologie
29. 12. 2005 Krade nám někdo exkrementy? Jiří  Škuba
24. 12. 2005 O českých špionech v 16. století Václav Vratislav z Mitrovic
11. 12. 2005 Hospodaření OSBL za listopad 2005
22. 11. 2003 Adresy redakce