16. 3. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
16. 3. 2005

Jak soud potrestal Petra Partyka za to, co mu neprokázali

Stručné shrnutí spisu zn. 25T 136/2001 vedeného OS pro Prahu 7

"Ač tedy skutková zjištění soudu obsahují zčásti i údaje, které nenaplňují znak trestného činu, byl obviněný správně uznán vinným tímto trestným činem."

Pozoruhodná historie o tom, jak se můžete stát obětí soudu.

V říjnu 2000

V tehdy necenzurovaném diskusním fóru na internetových stránkách "www.praha7.cz" se velice neformálně diskutovalo.

Vedle dotazů na představitele Prahy 7 a kritiky některých jejich kroků a jejich odpovědí na ně, se mnozí diskutující navzájem uráželi. Mimo jiné se zde objevil výrok, jehož autor spekuluje o možném rozhovoru dr. Šťastného se zájemci o koupi části domu k vybudování dvoupodlažní nástavby:

"Dobře věděli, že od většinového spoluvlastníka dr. Šťastného kupují ideální části domu se stavebním povolením na půdní VESTAVBU. Někým (dr. Šťastným?) však byli poučeni, že to není problém, Česká republika je banánová republika, stačí podplatit příslušného úředníka (Ing. Choura?), ten za porušení stavebního povolení vyměří směšně nízkou pokutu a nepovolenou stavbu dvoupodlažní NÁSTAVBY dodatečně schválí."

Pod příspěvkem sice bylo napsáno: "Petr PARTYK" ale zaslání příspěvku do diskuse je zcela anonymní, takže to mohl napsat kdokoliv. Článků označených : "Petr PARTYK" se v diskusi objevovalo poměrně značné množství a o neshodách pana Partyka s představiteli Prahy 7 byli pravidelní čtenáři diskusí dobře informováni, takže se pod tímto označením (záměrně neříkám jménem) mohl ukrývat kdokoli, kdo chtěl "anonymně" zaútočit na bezúhonné úředníky. Dokonce to mohl napsat i někdo s úmyslem poškodit pana Partyka.

Ing. Chour měl již dříve několik neshod s panem Partykem. Navíc se v jeho služební e-mailové schránce začaly objevovat pornografické materiály. Mimochodem, nikdy se neprokázalo, kdo tuto pornografii odesílal. Přestože orgány činné v trestním řízení tuto činnost bez jakýchkoli důkazů přisuzují panu Partykovi, mohl být odesílatelem kdokoli z přátel či nepřátel poškozeného.

Ing. Chour podal trestní oznámení

Policie kupodivu případ neodložila, jak bývá zvykem, ale naopak okamžitě začala jednat. Zabavila počítač na kterém podezřelý pracoval a předala jej soudnímu znalci k prozkoumání. Při tomto zásahu způsobila na jeho pracovišti veliký rozruch a znevážení dobré pověsti u zaměstnavatele, který takto napjatou situaci vyřešil nabídnutím výpovědi dohodou.

7.6.2001

Panu Partykovi bylo sděleno obvinění z trestných činů ohrožování mravnosti a pomluvy.

12.7.2001

Při výslechu na Policii ČR na Praze 7 je obviněnému nabízeno podmíněné zastavení trestního stíhání pod podmínkou, že se přizná a projeví lítost. To obviněný odmítá. Prohlašuje pouze, že je nevinen a dále nebude jakkoli vypovídat.

4.10.2001

Soudní znalec z oboru počítačová kriminalita doc. ing. Zdeněk Častorál DrSc vypracoval na žádost policie znalecký posudek. Na 14 stranách odborného posudku podrobně popisuje průběh a výsledky zkoumání důkazů s jasným a naprosto jednoznačným závěrem: "Nelze jednoznačně stanovit, že pro přístup k uvedeným adresám byl použit počítač používaný obviněným."

22.10.2001

Přes zjevnou důkazní nouzi podala státní zástupkyně obžalobu u Obvodního soudu pro Prahu 7.

30.10.2001

Samosoudce JUDr. Rudolf Šídlo vydal trestní příkaz, v němž shledal obžalovaného vinným v plném rozsahu obžaloby a odsoudil jej k trestu odnětí svobody v trvání 1 roku, s podmíněným odkladem na zkušební dobu 3 let (tedy na horní hranici zákonné sazby).

17.12.2001

Obžalovaný podal odpor proti trestnímu příkazu, ve kterém se domáhá svého práva na řádný proces kde mu bude umožněna obhajoba. Současně zde soudce upozorňuje na formální i věcné chyby trestního příkazu.

11.3.2002

V hlavním líčení bylo vyslechnuto několik svědků. Pro ilustraci uvádím několik stěžejních výpovědí na které se soudce odvolává v odůvodnění rozsudku:

 • Doc. ing. Zdeněk Častorál DrSc:"Trvám v plném rozsahu na závěrech, které jsem vyvodil ve znaleckém posudku: Nelze jednoznačně stanovit, že pro přístup k uvedeným adresám byl použit počítač používaný obviněným."
 • Ladislava Měřičková: "K dotazu obžalovaného zda mám nějaký důvod domnívat se, že autorem e-mailové pošty je on, uvádím, že to bylo všeobecně známo, co znamená pojem všeobecně známo, nedovedu upřesnit."
 • Helena Šmídová: "Že jde o obžalovaného jsem usoudila proto, že pod internetovým příspěvkem bylo napsáno PARTYK a to je pro mě podpis."
 • Lucie Mamurová: "Sama jsem nezjišťovala kdo by mohl být autorem, jen jsem se zeptala na odboru výstavby, tam to nikdo nevěděl."
 • Ing. Tomáš Dub: "...Jméno obžalovaného jsem se já dozvěděl až od policie. Nevzpomínám si, že by kromě obžalovaného si na pana Choura někdo jiný v jakékoli souvislosti stěžoval..."
 • Jiří Chour: "... Musel jsem různým lidem vysvětlovat, že věci tam uvedené nejsou pravdivé.... Osobně záležitost pro mě neměla žádný dopad, vrhalo to spíš špatné světlo na práci stavebního úřadu.... S obžalovaným jsem měl několik neshod, i osobních... Je pravda, že byly neshody nejen s obžalovaným, ale i dalšími nájemníky, památkáři, statiky a jinými úředníky. Je možné, že plno emocí měla i řada jiných lidí, ale nikdo mi neposílal e-maily s takovými hrubostmi jako docházely s podpisem PETR PARTYK...."

  22.4.2002

  Samosoudce JUDr. Rudolf Šídlo vydal rozsudek, v němž potvrdil vinu zmíněnou v trestním příkazu ale způsob potrestání nečekaně mění na trest 200 hodin obecně prospěšných prací.

  V odůvodnění rozsudku se dopouští velice volného hodnocení důkazů, kdy nerespektuje závěry soudního znalce.

  Jako jediný důkaz, že údajné ohrožování mravnosti spáchal obžalovaný uvádí velice podivnou logickou konstrukci:

  "...Ze znaleckého posudku vyplývá, že nelze jednoznačně stanovit, že pro přístup k uvedeným adresám byl použit počítač používaný obžalovaným. Z výpovědi svědků však jednoznačně vyplývá, že tento počítač byl používán obžalovaným. Byl umístěn v jeho kanceláři a i když nelze vyloučit jeho občasné použití některým z kolegů, je tato okolnost vysoce nepravděpodobná....Obžalovaný měl neshody s ing. J. Chourem a tímto způsobem se mu chtěl pomstít."

  Jako důkazy, že autorem údajné pomluvy je právě obžalovaný, uvádí POUZE výše citované výpovědi svědků, což jsou většinou nepodložené domněnky nebo informace zprostředkované policií.

  Jako přitěžující okolnost uvádí, že pachatel má právnické vzdělání a stupeň společenské nebezpečnosti je tedy vyšší než u pachatelů, kteří takové vzdělání nemají.

  24.6.2002

  Obžalovaný podal odvolání, kde kromě upozornění na další procesní vady uvádí:

  I.- Skutky, které jsou obžalovanému kladeny za vinu nejsou trestnými činy.

  II. - Nebylo nad veškerou pochybnost prokázáno, že tyto skutky spáchal právě obžalovaný.

  1.8.2002

  Městský soud v Praze rozhodl o odvolání takto:

  Ve věci trestného činu ohrožování mravnosti uznal pochybení obvodního soudu a souhlasí s názorem obžalovaného, že se nejedná o trestný čin. Ohledně tohoto skutku je obžalovaný zproštěn obžaloby.

  Ve věci trestného činu pomluvy však potvrzuje výrok obvodního soudu. Zřejmě proto, že rozsudek je napsán velice nelidskou řečí, plnou logických rozporů, proloženou většině soudců nesrozumitelnými technickými detaily. Soud se patrně styděl přiznat, že zdůvodnění rozsudku vůbec nerozumí, proto se spokojil s konstatováním: "Námitkami obžalovaného, které uvádí ve svém odvolání, se obvodní soud v napadeném rozsudku zabýval a uvedl, kterými důkazy má vinu obžalovaného za prokázánu."

  Obžalovaný podal dovolání k Nejvyššímu soudu, kde opět volá na slepou a patrně i hluchou justici:

  I.- Skutky, které jsou obžalovanému kladeny za vinu nejsou trestnými činy.

  II. - Nebylo nad veškerou pochybnost prokázáno, že tyto skutky spáchal právě obžalovaný.

  Předseda senátu Michal Mikláš odpovídá toto:

  "Obviněný pouze opakuje již dříve uplatněné argumenty, s nimiž se soudy obou stupňů dostatečně a logicky vypořádaly. Nejvyšší soud proto dovolání odmítl."

  Ve stejném rozhodnutí však zcela logicky (nezaměňujte prosím s pojmem matematická logika - ta u soudu nemá co pohledávat) připouští jisté nedostatky ve vypořádání se s důkazy:

  "Ač tedy skutková zjištění soudu obsahují zčásti i údaje, které nenaplňují znak trestného činu, byl obviněný správně uznán vinným tímto trestným činem." Které konkrétní údaje tvoří onu část zjištění však odmítá zkoumat.

  2.3.2005

  Soudce Šídlo přeměnil trest na 75,5 dnů odnětí svobody nepodmíněně. Po dvouleté nečinnosti, kdy je obviněný poškozován pouze zápisem v trestním rejstříku, bude konečně exemplárně potrestán za své kverulantství. Tento trest mu nabízí velkorysou možnost převýchovy v řádného občana se strachem z vlastního názoru, s podlomeným zdravím a pocity bezradnosti.

 •                  
  Obsah vydání       16. 3. 2005
  16. 3. 2005 Paul Wolfowitz nominován šéfem Světové banky
  16. 3. 2005 Jak soud potrestal Petra Partyka za to, co mu neprokázali
  16. 3. 2005 Je byrokratičnost omluvou? Jan  Čulík
  16. 3. 2005 Michael  Marčák
  16. 3. 2005 Bude prezidentův poradce schvalovat otroctví? Bohumil  Kartous
  16. 3. 2005 Nejdůležitější materiály pro jednání XXXII. sjezdu ČSSD
  16. 3. 2005 PR Dády Patrasové, to je malorážka proti PR Šárky Grossové!
  16. 3. 2005 Britské zdravotnictví bude muset zaměstnankyním vyplatit obrovské odškodné
  16. 3. 2005 Ipse dixit: Prokubánský omyl Fabiano  Golgo
  16. 3. 2005 Jeden irelevantní názor Bohumil  Kartous
  16. 3. 2005 Michael  Marčák
  16. 3. 2005 Modleme se: aféry Grosse a chiméra Šimonovského Václav  Jirovský
  16. 3. 2005 Stalingrad během blokády I.
  16. 3. 2005 Lidé, kteří zvítězili ve válce Josef  Vít
  16. 3. 2005 British Telecom zasahuje proti dialupovým podvodům
  16. 3. 2005 Michael  Marčák
  16. 3. 2005 Knížák - trochu buldok, trochu cholerik Martin  Štumpf
  16. 3. 2005 Kladivom medzi oči Miloslava  Kodoňová
  16. 3. 2005 Krejza, Kubínek, Kalousek a důchodci Vladislav  Černík
  16. 3. 2005 Británie: volte kvůli potratům konzervativce, doporučil kardinál katolíkům
  16. 3. 2005 Michael  Marčák
  16. 3. 2005 Jednota mezi katolíky a protestanty je možná Karel  Sýkora
  16. 3. 2005 Zastavte útlak v Bělorusku!
  16. 3. 2005 Slovensko: Ignorancia problematiky žien Judita  Takáčová, Braňo  Ondruš
  16. 3. 2005 Slovenská vláda zavádza OSN Oľga  Pietruchová
  16. 3. 2005 Začiatok konca Sovietskeho zväzu Peter  Greguš
  16. 3. 2005 Žijeme v dobe, kde verejné prostredie je infikované liberálno-konzervatívnou agendou Igor  Daniš
  16. 3. 2005 Tajemství úspěchu Zemanových pamětí Jiří  Štefek
  16. 3. 2005 Ubohý Pavlíček Lýdie  Junková
  16. 3. 2005 Židovská přítomnost Cynthie Beth Rubin
  16. 3. 2005 Mýtus o "cédrovej revolúcii" v Libanone Adrian Peter Pressburg
  16. 3. 2005 Slovensko: stotisícové poplatky budúcich dôchodcov Alena  Behúnová
  15. 3. 2005 Hlupák hledá hlupáky sobě rovné. Zn.: rychle Štěpán  Kotrba
  15. 3. 2005 Chvála soudce Šídla Zdeněk  Jemelík
  10. 3. 2005 Stát nemá trestat občany, kteří kritizují úředníky Jan  Čulík
  15. 3. 2005 Všechny cesty vedou na hřbitov, některé ale rychleji Jan  Paul
  14. 3. 2005 Podzim demokracie a politická pornografie Mirek  Vodrážka
  13. 2. 2005 Hospodaření OSBL za leden 2005
  22. 11. 2003 Adresy redakce

  Hon na svobodu slova RSS 2.0      Historie >
  16. 3. 2005 Jak soud potrestal Petra Partyka za to, co mu neprokázali   
  16. 3. 2005 Je byrokratičnost omluvou? Jan  Čulík
  15. 3. 2005 Chvála soudce Šídla Zdeněk  Jemelík
  11. 3. 2005 Nejde o Hitlera ani o Zítka, jde o demokracii Ivan  David
  10. 3. 2005 Stát nemá trestat občany, kteří kritizují úředníky Jan  Čulík
  2. 3. 2005 Petr Partyk byl za verbální "trestný čin" odsouzen do vězení   
  28. 2. 2005 Špatný zákon omezuje svobodu projevu   
  18. 2. 2005 Británie chce na ochranu muslimů obětovat svobodu slova   
  16. 2. 2005 Amerika "chce umlčet Al Džazíru prostřednictvím privatizace"   
  16. 2. 2005 Firma Apple naléhá na americké novináře, aby prozradili své tajné zdroje   
  15. 2. 2005 Osoby žalované mezinárodní velkofirmou za pomluvu mají nárok na bezplatnou právní pomoc   
  15. 2. 2005 Reportéři musejí prozradit své zdroje, anebo půjdou do vězení   
  28. 1. 2005 Mezinárodní organizace na ochranu novinářů kritizuje šikanování televize Al Džazíra   
  18. 1. 2005 Michal Zítko: "Knihy se pronásledovat nemají" Filip  Sklenář
  18. 1. 2005 Komerční tlaky omezují svobodu slova Jan  Čulík

  Případ Petra Partyka RSS 2.0      Historie >
  16. 3. 2005 Jak soud potrestal Petra Partyka za to, co mu neprokázali   
  16. 3. 2005 Je byrokratičnost omluvou? Jan  Čulík
  15. 3. 2005 Chvála soudce Šídla Zdeněk  Jemelík
  10. 3. 2005 Stát nemá trestat občany, kteří kritizují úředníky Jan  Čulík
  2. 3. 2005 Petr Partyk byl za verbální "trestný čin" odsouzen do vězení   
  28. 2. 2005 Špatný zákon omezuje svobodu projevu