30. 12. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
30. 12. 2005

Pohled (post)Husákova dítěte

V epoše reálného socialismu jsem prožil jen pár let (jsem ročník 1978), neprošel jsem tedy érou pozdního "komunismu" v takovém rozsahu, aby mě mohla nějakým způsobem ovlivnit, přesto považuji tezi pana Bíma o předurčenosti chování dnešních "pětatřicátníků" pozdním husákovským režimem za zcela mylnou. Hlavní formativní vliv na ně totiž měla éra gründerského kapitalismu 90. let, a v tomto ohledu jsou plně dětmi znovuoživeného náboženského směru jménem ekonomický liberalismus, který je v přímé spojitosti s marx-leninským náboženstvím.

Stejně jako pan Bím, tak i já s velkým zájmem čtu příspěvky pana Víta. Jsou kontroverzní, srozumitelně a jasně napsané, politicky nekorektní a téměř vždy přeexponované s úmyslem vyvolat diskusi. Na rozdíl od pana Bíma v nich ovšem velmi často shledávám otevřeně řečenou pravdu, bez příkras a bez poklonkování dobovým idejím.

Možná právě proto může být nařčen z toho, že má spadeno na mladší generaci (na ty obligátní "pětatřicátníky"), že kritizuje ty, kteří po listopadu chytli šanci za pačesy, ty tzv. flexibilní, tzv. úspěšné, tzv. moderní, tzv. tvárné, ty co jsou in, zkrátka komsomolce 90. let, jejichž symbolem jsou například, s jistou mírou nadsázky, obchodní zástupci, kteří prodávají a nabízejí vše, jejichž životním mottem je rychlost, individualismus, bezohlednost, jejichž představa o modelu profesního života spočívá v rychlokursech, rychloškoleních, ve frázích a naučených modelech sociálního chování. Výslednou rovnicí takovéto profesní masáže je ovšem pouze plytkost, povrchnost, ničím nepodložená sebejistota, neschopnost empatie, víra v to, že povrchní flexibilita je předností a především nepochopení odpovědnosti za celek, nepochopení významu solidarity.

V epoše reálného socialismu jsem prožil jen pár let (jsem ročník 1978), neprošel jsem tedy érou pozdního "komunismu" v takovém rozsahu, aby mě mohla nějakým způsobem ovlivnit, přesto považuji tezi pana Bíma o předurčenosti chování dnešních "pětatřicátníků" pozdním husákovským režimem za zcela mylnou. Hlavní formativní vliv na ně totiž měla éra gründerského kapitalismu 90. let, a v tomto ohledu jsou plně dětmi znovuoživeného náboženského směru jménem ekonomický liberalismus, který je v přímé spojitosti s marx-leninským náboženstvím.

Při každodenní práci s historickou materií (ať již se jedná o ústní či písemnou materii, primární či sekundární prameny, prameny úřední či čistě soukromé provenience apod.) z 50. let 20 st., si člověk uvědomuje tolik shodných rysů (samozřejmě i rozdílů, vykolejení českého komunismu 50. let bylo státně zločinné na rozdíl od 90. let) mezi zapálenými komunisty z 50. let a dnešními zapálenými ultraliberály (dosaď si dogmatickými individualisty, stoupenci modré cesty apod.), mezi vírou v jedinou cestu a pravdu mezi "věřícími" z 50. let a dnešními "tržními komsomolci", tolik shodného nedostatku kritičnosti a chladného odstupu, tolik fanatického zápalu, že to člověka nutí k pousmání. Těžko by tito "pětatřicátníci" věřili tomu, jak jsou v myšlení podobni těm, kterými pohrdají, a které berou za "nenapravitelné komunisty, kteří musí vymřít" (jak čas od času padne na českých internetových diskusních fórech) a uvolnit cestu jejich jediným správným myšlenkám.

Jejich tradiční obrana spočívající v tom, že dnes je možnost svobodného výběru, je nesmírně falešná a zkreslená. Regionální diskriminace, ageismus (z obou pólů profesní věkové hranice), trvalá snaha o likvidaci veřejného sektoru, trvalá snaha o preferenci a idealizaci individualismu (ale takhle mohou být úspěšní pouze mladí, zdraví a silní a i oni jen dočasně), snaha o naprostou atomizaci společnosti a oslabování občanské společnosti (odbory, "zelená sdruženi" apod.), vnucování tezí o škodlivosti subvencí, veřejných podpor, to vše vede ke stavu,kdy rovnost v šancích a nadějích je pouze chimérou. Doslova lživá a urážlivá je často zpívaná písnička o tom, že ti méně šťastnější či úspěšnější si za svou situaci mohou díky nechuti déle pracovat, či se dále vzdělávat apod. Je to unfair a má to pouze vnucovat ideu, že tito lidé si přece nezaslouží naši solidaritu a proto ji jako nepotřebnou je nutno dále odbourávat. Je to právě naopak. Dnešní námezdní zaměstnanec na středních a nižších pozicích je v postavení toho, kdo i přes veškerou snahu a sebevzdělávání, pokud nemá štěstí, známosti nebo peníze, je určen pouze k použití, zmačkání a zahození. K zahození právě tehdy, kdy již nemá 35 let, dostavují se první vážnější zdravotní komplikace a člověk by měl začínat čerpat ze solidárních systémů.

Krátkozrakost a sobeckost generace "pětatřicátníků" je šokující. O to větším překvapením bude probuzení. Ovšem jak lze čekat poté pomoc od společnosti, ve které jsou pojmy jako rovnost a solidarita sprostá slova? Generace pana Bíma pracuje velmi usilovným způsobem na nových sociálních a generačních konfliktech. Co zaseli, budou i sklízet.

                 
Obsah vydání       30. 12. 2005
31. 12. 2005 Jak tomu bylo ve vězení Václav Vratislav z Mitrovic
1. 1. 2006 Nařídil Castro vraždu JFK? Tomáš  Krček
31. 12. 2005 PF 2006 aneb co zbylo z prasátka pro štěstí
1. 1. 2006 Paroubek: Věřím, že pětiprocentní růst ekonomiky udržíme Jiří  Paroubek
1. 1. 2006 Klaus: Ani v roce 2006 se žádných velkých zvratů obávat nemusíme Václav  Klaus
31. 12. 2005 K Novému roku bych přál ČR noviny, které by mělo smysl číst Jan  Žižka
30. 12. 2005 Příběhy opravdových lidí Milan  Daniel
31. 12. 2005 Revoluce 1989: Kdo vyhrál?
30. 12. 2005 Ohlédnutí za Johannem Sebastianem Bachem v BBC Jan  Čulík
31. 12. 2005 Britská stanice Classic FM oslaví Mozarta
31. 12. 2005 Češi: Náš život se letos začal konečně měnit k lepšímu Štěpán  Kotrba
30. 12. 2005 "Neuvěřitelný hnůj" na serveru novinky.cz
30. 12. 2005 Lidská povaha a diskuse na internetových serverech Aleš  Uhlíř
30. 12. 2005 V konečcích prstů Zbyněk  Hejda
30. 12. 2005 Prosba o naléhavou pomoc pro postižené
1. 1. 2006 ČRo: Rozhlasové narozeniny skřítka Hajaji
30. 12. 2005 Paroubek: "Administrativní chaos způsobil Bendl" Jiří  Paroubek
30. 12. 2005 Ještě jednou pětatřicátníci Josef  Vít
30. 12. 2005 Pětatřicátníci a ti starší... Boris  Cvek
31. 12. 2005 Autoři by se měli vyhýbat všeobecným neadresným útokům
31. 12. 2005 Jak to bylo s tím západním rájem? František  Hájek
30. 12. 2005 Opět jen střet generací Josef  Provazník
30. 12. 2005 Kapitalismus je boj "Jana  Veselá"
30. 12. 2005 Ne, o střet generací se nejedná! Jiří  Patermann
30. 12. 2005 Generace, argumenty a analýzy Martin  Brezina
31. 12. 2005 Státem ukradená solidarita Michal  Krčma
30. 12. 2005 Pohled (post)Husákova dítěte Lubomír  Novotný
30. 12. 2005 Flexibilita potřetí Jan  Holík
30. 12. 2005 Noční rozhovory aneb Komunikace s médii Alex  Koenigsmark
30. 12. 2005 Učinili křesťané z Ježíše Boha? Karel  Sýkora
29. 12. 2005 Jak pít alkoholické nápoje o Silvestru i jindy - a neopít se Miloš  Kaláb
29. 12. 2005 Pražská pohádka pro krále Šalamouna Karel  Moudrý
30. 12. 2005 Neobyčejné, které by mělo být obyčejné Štěpán  Kotrba
30. 12. 2005 Ankara a svoboda projevu:počet obviněných narůstá Simone  Radačičová
29. 12. 2005 Pravidlo "Drž hubu a krok" platí stále (ne-li víc než jindy) a ani dnes nezní vtipně "Jana  Veselá"
29. 12. 2005 Chirurg, kterého vyhodili čeští demokratičtí revolucionáři... Miroslav  Polreich
30. 12. 2005 Ekonomiku ovládajú naše presvedčenia Jaro  Dunaj
29. 12. 2005 Kdo ovládá ekonomiku? Tomáš  Krček
24. 12. 2005 Česká sekce BBC přece jen končí...
30. 12. 2005 Kdo psal o exkrementech
29. 12. 2005 Británie 2005 Jan  Čulík
29. 12. 2005 Způsobuje zbožnost bohatství?
29. 12. 2005 Ministr Rath má pravdu -- privatizace nemocnic může představovat velké nebezpečí Jan  Žižka
28. 12. 2005 Pane Pehe, novinářovou povinností není stranickost, ale mravnost Jiří  Jírovec
29. 12. 2005 Zahleděni do sebe, nevidíme potřeby potřebných Miloslav "Kraken" Junek
29. 12. 2005 Karolina Světlá a zkřehlý houslista Karel  Moudrý
30. 12. 2005 Moudrého Karolina Světlá je ve skutečnosti Eliška Krásnohorská!
29. 12. 2005 Svítá na lepší časy Štěpán  Kotrba
25. 12. 2005 Láska ve věku neurologie
29. 12. 2005 Krade nám někdo exkrementy? Jiří  Škuba
24. 12. 2005 O českých špionech v 16. století Václav Vratislav z Mitrovic
11. 12. 2005 Hospodaření OSBL za listopad 2005
22. 11. 2003 Adresy redakce

Mají pětatřicátníci v Česku dnes zhoubný vliv? RSS 2.0      Historie >
31. 12. 2005 Jak to bylo s tím západním rájem? František  Hájek
31. 12. 2005 Zmačkané obaly Tomáš  Krček
30. 12. 2005 Flexibilita potřetí Jan  Holík
30. 12. 2005 Pohled (post)Husákova dítěte Lubomír  Novotný
30. 12. 2005 Ještě jednou pětatřicátníci Josef  Vít
30. 12. 2005 Opět jen střet generací Josef  Provazník
30. 12. 2005 Generace, argumenty a analýzy Martin  Brezina
30. 12. 2005 Kapitalismus je boj "Jana  Veselá"
30. 12. 2005 Ne, o střet generací se nejedná! Jiří  Patermann
30. 12. 2005 Pětatřicátníci a ti starší... Boris  Cvek
29. 12. 2005 Zahleděni do sebe, nevidíme potřeby potřebných Miloslav "Kraken" Junek
29. 12. 2005 Flexibilita není všechno   
28. 12. 2005 Mají pětatřicátníci v Česku dnes zhoubný vliv? Jan  Bím
27. 12. 2005 Ztracená generace - advokáti bohatých Josef  Vít