24. 10. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
23. 10. 2005

Newyorská konference o ropném zlomu

5. října se v New Yorku konala za obvyklého nezájmu mainstreamových médií a naopak doprovázena značným rozruchem na internetu Konference o ropném kolapsu (Petrocollapse Conference). Zúčastnila se jí většina známých amerických aktivistů zabývajících se ropným zlomem a jeho důsledky pro americké hospodářství i každodenní život americké společnosti. Termín konference byl stanoven ještě před začátkem letošní hurikánové sezóny, ale dopady Katriny a Rity nepochybně ovlivnily celkově pesimistické vyznění příspěvků některých přednášejících. Nicméně většina účastníků konference je známa pro své dlouhodobě kritické názory na postoj americké administrativy k hrozbám vyplývajícím z nadcházejícího globálního poklesu těžby fosilních paliv a tak není divu, že referáty z konference nejsou nikterak povzbudivým čtením.

Nabízíme vám stručný přehled tří patrně nejzávažnějších referátů, jejichž závěry se různou měrou mohou týkat dalšího vývoje v Americe i v celém světě a jejichž doporučení mohou být užitečná i pro evropské a české prostředí.

Jan Lundberg, o němž jsme se již v Britských listech zmínili v tomto článku, do roku 1988 analytik ropného průmyslu, od té doby aktivista, je známý jako propagátor celkové změny organizace a kulturních vzorců lidské civilizace. Není divu, že ropný zlom považuje za šanci, která takovou změnu může uspíšit. Lidská civilizace je pro něho největší hrozbou přírodě a moderní způsob života společnosti ohrožuje přežití lidí jako přírodního druhu. Domnívá se, že kdyby nebylo ropného zlomu, lidstvo by se stejně zničilo jinak a že z ropného kolapsu má naopak šanci se vzpamatovat. Neudržitelná lidská populace se podle jeho názoru stejně nevyhne redukci svého početního stavu. K němu může dojít ideálním způsobem, tj.uvědomělým a dobrovolným nebo konsensuálně plánovaným omezením počtu potomků tak, aby počty lidí začaly přirozenou cestou klesat. Toto řešení je ale za současné společenskoekonomické situace iluzí a navíc je na jeho realizaci nejspíš už pozdě. Může však být použito (a nejspíš tajně) také plánované, ale násilné cesty - likvidace některých skupin populace třeba prostřednictvím záměrně rozšířených nemocí účinných jen na některé národy či rasy podle nějakých genetických znaků. Nakonec může dojít i k neplánované sebevraždě celého lidstva prostřednictvím ekologické devastace, hladomorů, klimatické destabilizace, masového použití zbraní hromadného ničení nebo prostřednictvím ropného kolapsu.

Jan Lundberg se domnívá, že z uvedených tří "možností" se z té třetí lidstvo má šanci vzpamatovat, jestliže se bude realizovat právě cestou ropného kolapsu. Lidstvo však bude muset od základu změnit způsob života včetně základních vzorců chování. Od individualismu k solidaritě, od spoléhání na stát ke spolupráci v komunitě, od devastujícího konzumu zpět k samozásobitelskému zemědělství a výrobě základních životních potřeb řemeslným způsobem. Růstovou ekonomiku považuje za hlavní hrozbu života na Zemi. Ropný zlom pro něho spíše než geologický jev představuje ekonomický faktor. Panika na trzích rozpoutaná pod tlakem podobných vlivů jako byly hurikány může způsobit celkový rozvrat tak základních mechanismů jako je třeba zásobování potravinami. Jednou prostě nepřijedou kamióny do Albertů, Plusů a Hypernov. Tento způsob civilizace má velmi tenkou slupku. (Celý referát Jana Lundberga najdete na jeho webu ZDE.)

James Howard Kunstler (základní informaci o něm najdete ZDE ) je spisovatelem na volné noze a známým kritikem amerického "suburbanismu", tj. způsobu života (včetně příčin, které ho vyvolaly) na amerických předměstích. Ve svém příspěvku na Petrocollapse Conference si nebral servítky ve své kritice na adresu povahy a chování většiny Američanů:

Američané dříve bývali odvážnými a pokrokovými lidmi, ochotnými čelit skutečnosti, tvrdě pracovat, uznat obecné dobro a přispívat k němu, činit obtížná rozhodnutí. Stali jsme se národem přežraných pitomců a ubrečených dětinů, ustrašených z pravdy, bez zájmu o veřejný prospěch, dokonce i o společnou kulturu, sobeckými, agresivními, samolibými kňouraly hledajícími všechny možné způsoby, jak se vyhnout reálnému životu v komunitě. Toto jsou důsledky hodnotového systému, který klade komfort, pohodlí a volný čas nad všechny ostatní ohledy. Ty však nestačí k tomu, aby udržely civilizaci pohromadě. Na všechny ostatní hodnoty jsme od konce druhé světové války rezignovali. Naše velké vítězství ... bylo takovým triumfem, že jsme se ...vyvlékli ze všech ostatních povinností, závazků a odpovědnosti. Což je přesně i důvodem, proč jsme se začali označovat za spotřebitele ... Jaká ponižující nálepka pro lidi, kteří bývali občany....vzdali jsme obecný prospěch, což znamená, že jsme vzdali budoucnost a lidi, kteří v ní budou žít.

Kunstler volá po reorganizaci všech aktivit, které ovlivňují každodenní život, do rozumných měřítek: ...způsobu získávání potravin, způsobu provozování každodenního obchodu a výroby věcí, které potřebujeme, způsobu vzdělávání našich dětí, velikosti, podoby a měřítka našich měst.

Uvědomuje si, že to jsou velké úkoly, a volá po tom, aby se začalo nějakým rozsáhlým, avšak splnitelným úkolem celonárodního rozsahu, který by lidi vrátil do reality a zároveň přispěl k zahájení šetření nedostatkovými zdroji a k přechodu na udržitelnější způsob života. Za takový úkol považuje obnovu veřejné, především železniční dopravy v celých Spojených státech. (Plné znění přednášky Jamese Howarda Kunstlera najdete ZDE.)

Patrně největší pozornost na newyorské konferenci o ropném kolapsu však vzbudil Mike Ruppert (informaci o něm a jeho webových stránkách From the Wilderness přinesly Britské listy ZDE.)

Jeho referát - jak je u něho ostatně obvyklé - bez skrupulí ostře útočí na americkou administrativu a obviňuje ji z toho, že o ropném zlomu ví již desítky let a že řada restriktivních bezpečnostních opatření i politických rozhodnutí, která byla v USA v poslední době přijata pod různými záminkami, ve skutečnosti skrytě připravuje veřejnost na ještě hrozivější realitu nejbližší budoucnosti. Předpovídá, že americká vláda bude přijímat přednostně taková opatření, která budou chránit zájmy finančních elit a velkých korporací a že vlastní občany v nevyhnutelně nadcházejících krizích obětuje, a to doslova, včetně jejich životů.

Připravovaná vládní opatření budou podle Mika Rupperta tato:

1. Přídělové hospodářství.

2. Více uhlí a jádra s důrazem na Fischer - Tropschovu syntézu (tj. konverzi uhlí na kapalná paliva).

3. Zrušení ekologických a těžebních limitů.

4. Ochrana strategické infrastruktury.

5. Zintenzivnění a podpora vnitrostátních vojenských operací - pozastavení zákona Posse Comitatus (tj. zákona, který v reakci na průběh a výsledky Občanské války od r. 1878 zakazuje použít armádu pro řešení krizí na území USA).

6. Omezování a rušení pracovních míst a zákonů o minimální mzdě.

7. Změny a zpřísnění bankrotové legislativy znesnadňující insolventním spotřebitelům odepisovat dluhy.

8. Umožnění a usnadnění redukce počtu obyvatel prostřednictvím hladomorů a nemocí.

9. Posílení a zvýšení pravomocí FEMA (Federal Emergency Management Agency, Federální agentura pro nouzové řízení).

10. Likvidace poptávky prostřednictvím ekonomického kolapsu a alokací nedostatkových zdrojů - i s pomocí síly, bude.li to nutné - k ochraně zájmů nejbohatších obcí a zájmových skupin v zemi.

Pro ty, kdo považují ropný zlom za skutečnou hrozbu, má Mike Ruppert následující doporučení:

1. Nikde neexistuje taková kombinace alternativních zdrojů energie, která by zajistila pokračování dosavadní spotřeby a růstu.

2. I kdyby existovala, změna energetické infrastruktury by si vyžádala 30 let a mnoho kapitálových investic. Ropný zlom je tu teď. Současná infrastruktura nebude přestavěna, dokonce ani řádně udržována. Pro finanční elity je návratnost takových investic "nejistá" a neutratí víc, než budou muset na provizorní řešení, dokud se zhroucení nestane zřejmým.

3. Žádný vládní subjekt (federální ani státní) neudělá nic (ani nebude moci udělat) k řešení ropného zlomu a výpadků energií. Politický systém je zcela a nenapravitelně rozvrácen.

4. Dokud se nezmění způsob, jak fungují peníze, nezmění se nic. Bude výnosnější nechat volný průběh úpadku, hladu, válkám, nemocem a nouzi než jim čelit.

5. Všechna reálná řešení budou založena na místní úrovni a budou vycházet z kořenů (grassroots - míněno místního společenství, obce apod.), nezávisle na vládě. Jestli se zachráníte vy a vaše rodiny, bude záviset na tom, co a kdo je ve vašem okolí a jakého stupně spolupráce jste tam dosáhli.

Ruppertovo vystoupení na konferenci bylo zakončeno naléhavou výzvou:

...Vyzývám všechny z vás naléhavě, abyste tato varování brali vážně a ihned začali jednat. Pochopte, že jediné produktivní úsilí, které můžete vynaložit, je rozhlédnout se ve vašich vlastních životech a ve vašich vlastních komunitách a začít podnikat takové kroky, které rozšíří vaše možnosti výběru a posílí vaši oporu v nich. ... Ujišťuji vás, že ve Washingtonu není nikdo schopen pochopit a na Wall Streetu nikoho ani v nejmenším nezajímá, jak si s tím poradíte, jedině ... hájí ekonomické paradigma které vyžaduje nekonečný růst a oběť všeho lidského a dobrého v zájmu jeho dosažení, včetně lidského života samotného... existují kroky,které můžete udělat ... které rozhodnou o tom, jak přitom dopadnete. Ale jediný způsob, jak ten proces začít, je pochopit, že nikdo, snad kromě vašich sousedů a vašich rodin, neudělá nic, aby vám pomohl, a že toto je skutečný program na mnoho, mnoho let.

(Plné znění referátu v angličtině najdete kupodivu nikoli na From the Wilderness, kde je určeno jen pro předplatitele, ale třeba na tomto nizozemském webu. Naštěstí funguje solidarita v komunitě bloggerů a jiných internetových "závisláků" a díky ní si to tam můžete přečíst celé ...)

Co dodat závěrem? Snad slova jednoho z účastníků kontroverzní diskuse k tématu na webu The Oil Drum: "Nestřílejte pošťáka"...

Přinesl jsem vám názory, jejichž některé formulace, natož obsah, jsem sám ještě zcela "nerozdýchal". Mike Ruppert tvrdí, že za celá léta jeho aktivismu byla úspěšnost jeho prognóz 80%. I kdyby to nebylo tolik, i kdyby byla pravda, jak tvrdí očití svědkové, že je v některých věcech jako umanutý, přesto bych doporučil brát ho i další účastníky konference vážně, a to i v našich končinách, a především proto, že na spočítání lidí, zabývajících se zde touto problematikou, stačí snad prsty na jedné ruce. Korekci varování z New Yorku pro podmínky české kotliny si už může snando provést laskavý čtenář sám.

                 
Obsah vydání       24. 10. 2005
24. 10. 2005 Štvanice Štěpán  Kotrba
24. 10. 2005 Na rektora kandidovaly dvě osoby, které se měly právo samy volit! Jiří  David
24. 10. 2005 Jan Paul nepsal o všem
24. 10. 2005 Ti, kteří zaručeně znásilňují a vraždí
24. 10. 2005 Ivanova válka: O hromadném znásilňování německých žen v roce 1945
24. 10. 2005 Now is the time for agents provocateurs Jan  Čulík
24. 10. 2005 Nahé duše Vladimír  Skalla
24. 10. 2005 Nadace pro srdeční choroby bude děsit kuřáky drastickými televizními reklamami
23. 10. 2005 Newyorská konference o ropném zlomu Jindřich  Kalous
4. 11. 2005
24. 10. 2005 Je Evropská unie před zánikem?
27. 10. 2005
24. 10. 2005 Evropská komise o ropném zlomu
31. 10. 2005
24. 10. 2005 Když dva se perou, třetí se směje Štěpán  Kotrba
25. 10. 2005
24. 10. 2005 Šel jsem si to zkusit a vyhrál jsem! Jan  Paul
24. 10. 2005 Pánové Zedníku a Tošenovský, Boris  Cvek
24. 10. 2005 Papoušek, dovezený do Británie "byl nakažen smrtelnou ptačí chřipkou"
24. 10. 2005 Hugo Chávez na třetí návštěvě Paříže Simone  Radačičová
24. 10. 2005 Afgánský novinář odsouzen na dva roky do vězení za to, že ze zastal práv žen
24. 10. 2005 Církev ryze virtuální aneb Od Doležala k Doležalovi František  Schilla
20. 10. 2005 O Středoevropanech: Jak se stát v Británii bezdomovcem
20. 10. 2005 Průzkumy veřejného mínění - jak by to mělo vypadat Jiří  Staněk
21. 10. 2005 S Adrianou Krnáčovou z Transparency International ČR o korupci Michal  Rusek
21. 10. 2005 Jak Blairův způsob vyjadřování ovlivňuje politiku všech
21. 10. 2005 Český rozhlas zahajuje digitální vysílání
24. 10. 2005 Cichlida plochohlavá Milan  Neubert
24. 10. 2005 Mohou odbory poškozovat odborově neorganizované zaměstnance? Petr  Jindra
22. 11. 2003 Adresy redakce
8. 10. 2005 Hospodaření OSBL za září 2005

Ropa - Peak oil a energetická bezpečnost RSS 2.0      Historie >
24. 10. 2005 Evropská komise o ropném zlomu   
23. 10. 2005 Newyorská konference o ropném zlomu Jindřich  Kalous
14. 10. 2005 Pocit marnosti Jindřich  Kalous
29. 9. 2005 Minimální cena benzinu -- utopie, nebo schůdné řešení? Jan  Hošek
29. 9. 2005 Amerika by měla vrátit nakradené létající talíře Jiří  Míka
20. 9. 2005 Co nebylo řečeno o termojaderné fúzi Michal  Ruman
15. 9. 2005 Francie kompenzuje drahou ropu Simone  Radačičová
15. 9. 2005 Jak čelí chudý Jih růstu ceny ropy? Simone  Radačičová
13. 9. 2005 Ještě jednou o termojaderné fúzi Michal  Mašín
13. 9. 2005 Skutečně už hrozí konec ropné éry?   
12. 9. 2005 No justification for soaring oil prices Jan  Čulík
12. 9. 2005 Sluneční energie bez kompromisů Michal  Ruman
12. 9. 2005 Bude mít hurikán Katrina vážné hospodářské následky?   
12. 9. 2005 Bionafta - pouhá náhrada bez řešení problému?   
11. 9. 2005 Británie: Tajný plán omezit prodej benzínu