2. 1. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
2. 1. 2006

Může být liberální sociálně prospěšné?

V minulých dnech jsem se na BL dočetl dost negativních názorů na "mladou liberální generaci". Ponechám stranou mladé a budu se zabývat liberálním. Výměna názorů na toto téma v rámci BL proběhla před několika měsíci a myslím, že někteří (zdá se, že v čele s panem Vítem) jsou stále přesvědčeni, že "liberální" se z principu rovná "sobecké", "asociální", či dokonce "pravicové" a naproti tomu "antiliberální" rovná se "sociální a solidární" či "levicové" nebo dokonce "komunistické". Myslím, že o něčem jiném jednoznačně svědčí nedávný příklad z 21.12., kdy byl ve sněmovně (kupodivu napříč politickým spektrem) schválen nový zákon o sociálních službách.

Zákon dává lidem se zdravotním nebo mentálním postižením mnohem větší šanci ovlivnit, kdo se o ně v nouzi postará.

Příspěvek, na který mají postižení nárok už nebude věnován přímo ústavu, ale dostává ho přímo postižený, který může sám rozhodnout, investuje-li ho do péče některého z ústavů nebo do osobního asistenta, popřípadě do domácí, rodinné péče.

Jedná se tedy o zásadní omezení monopolní role státu v poskytování sociálních služeb a šanci pro soukromé poskytovatele sociální péče. Zároveň se v podstatě jedná o zavedení tržních principů do sociální oblasti -- jednotliví poskytovatelé sociální péče se budou ucházet o "přízeň" sociálně slabých v dejme tomu rovné soutěži. Jedná se tedy jednoznačně o liberální úpravu zákona a o liberalizaci v sociální oblasti.

Každý ať si samozřejmě na nový zákon o sociálních službách udělá názor sám a teprve budoucnost opravdu ukáže, je-li to úprava prospěšná. Nicméně již nyní (kromě toho, že se na zákonu shodli experti všech parlamentních stran) tuto liberalizační úpravu chválí řada (ne-li velká většina) expertů na sociální oblast. Myslím, že asi nejdůležitější je jednoznačně pozitivní stanovisko Národní Rady Zdravotně Postižených (www.nrzp.cz), která sdružuje na sto organizací pomáhajících zdravotně postiženým. Podle odborníků je totiž rodinná, domácí, nestátní, neústavní péče mnohem prospěšnější pro postižené a právě takovým organizacím dává nový zákon šanci.

Myslím, že je oprávněné se domnívat, že bezuzdná, náhlá a plošná liberalizace (zejména v ČR) by nebyla dobrým řešením, nicméně jsou oblasti (a myslím, že jich není málo), kde liberalizace přináší užitek. Být zarytě přesvědčen, že cokoliv liberálního je zkázonosné je podle mého názoru naprosto naivní. Uvedený příklad svědčí o tom, že "liberální" může být "sociálně prospěšné".

Poznámka ŠOK: Autor bohužel směšuje negativní vymezení termínu "liberální" v tom pojetí, jak ho chápe pan Vít i další - divoký, tržně neregulovaný neoliberalismus - s termínem "komplexní nabídka spektra individualizované sociální péče - tak, jak ho chápe politická strana, která v této chvíli určuje charakter sociální politiky státu, ČSSD. Sociální demokracie propagovala a propaguje i nadále a v plné shodě s politickými liberály integraci handicapovaných nejen v rámci ústavní péče, ale i v rámci individualizované, asistenční péče. Potvrdit to může i bývalý poslanec, dnes předseda Národní rady zdravotně postižených Václav Krása, handicapovaný politik z US-DEU, který už dlouhou dobu prosazuje konkrétní opatření ve prospěch handicapovaných do vládních politik a navrhovaných zákonů. V plném souladu s politiky ČSSD.

Prosazení individualizované péče v žádném případě neznamená "tržní chaos" v nabídce ani v poptávce. Znamená vyšší efektivitu poskytovaných prostředků vynecháním zbytečných mezičlánků tam, kde je to účelné. Znamená zkrácení cesty peněz určených státem na sociální politiku kvalifikovaným a státem prověřeným poskytovatelům této péče. Stát má možnost regulovat množství subjektů certifikací. Neznamená to opuštění konceptu státní ústavní péče tam, kde je logická. Neznamená ponechání handicapovaných v plné míře "neviditelné ruce trhu" a zbavení státu odpovědnosti. Je to proces adekvátní výrobě a proplácení protetických pomůcek.

Neznamená tedy v žádném případě zásadní omezení monopolní role státu v poskytování sociálních služeb , jak se domnívá autor, ale rozšíření spektra nástrojů státní sociální politiky. Dejme proto prostor tezím dlouhodobého programu ČSSD v této oblasti, aby bylo jasné, o co jde:

Chceme dále pokračovat v partnerské spolupráci mezi státem, dalšími veřejnými i soukromými poskytovateli sociálních služeb a příjemci těchto služeb, v budování komplexního systému, který funkčním způsobem zahrne vzdělávání, rehabilitaci i celoživotní pracovní a společenskou integraci ohrožených handicapovaných osob.

Prostřednictvím důstojného životního minima, minimální mzdy, podpory v nezaměstnanosti uchazečům o zaměstnání, sociálního příplatku, příspěvku na bydlení a dávek sociální péče budeme bránit propadu lidí do chudoby. Tím se zajistí plnění společného memoranda o sociálním začleňování, které stanoví povinnosti české republiky jako člena Evropské unie v boji proti chudobě a sociálnímu vyloučení, což je nedílnou součástí Lisabonské strategie.

Při zákonné úpravě sociální pomoci budeme usilovat o co nejvíce rozvinutou individuální sociální práci v terénu tak, abychom aktivně pomáhali lidem, kteří se ocitli v sociálně problémových situacích. Konkrétní pomoc jim musí zachovat lidskou důstojnost a nabídnout příležitost podílet se na řešení svých životních problémů, aby se mohli opět vrátit k normálnímu životu. Podpoříme vytvoření maximálního prostoru pro funkční uplatnění neziskového sektoru v sociálních službách, a to v dělné spolupráci s institucemi státu a samosprávných orgánů.

Základní (dlouhodobý) program ČSSD PDF

                 
Obsah vydání       2. 1. 2006
2. 1. 2006 Americká hospodářská krize, která ohrožuje svět
2. 1. 2006 Od začátku divný rok Bohumil  Kartous
2. 1. 2006 Time to examine the hidden history of 1989 Jan  Čulík
1. 1. 2006 Nařídil Castro vraždu JFK? Tomáš  Krček
2. 1. 2006 Změkčilé fňukání a skutečné drama Pavel  Máca
2. 1. 2006 Habent sua fata statuae atque populi Václav  Chyský
2. 1. 2006 Ne Steigerwald, ale Koenigsmark Alex  Koenigsmark
2. 1. 2006 Taktéž jsem se stal terčem diskriminace a "obětním beránkem" zvůle zákonodárců Miloslav  Veselák
2. 1. 2006 V Číně je nejčtenějším zahraničním autorem Milan Kundera Václav  Dušek
2. 1. 2006 Pětatřicátníci, hoši jako květ, na vás bylo vždycky radost pohledět.... Josef  Vít
30. 12. 2005 Ohlédnutí za Johannem Sebastianem Bachem v BBC Jan  Čulík
2. 1. 2006 Záhořovo lože 2005 Karel  Moudrý
2. 1. 2006 Nový rok přinese Palestincům volby a s nimi i velké změny Kristina  Hazbounová
2. 1. 2006 Co s dluhem rozvojových zemí? Miloš  Kaláb
2. 1. 2006 Vadí, nevadí Luděk  Rozehnal
24. 12. 2005 Česká sekce BBC přece jen končí...
31. 12. 2005 Státem ukradená solidarita Michal  Krčma
2. 1. 2006 Pár sametových příběhů Štěpán  Kotrba
2. 1. 2006 Desetiletka Angely Merkelové Richard  Seemann
2. 1. 2006 Slovensko: Ekonomický rast a chudobnejšie Vianoce
29. 12. 2005 Pražská pohádka pro krále Šalamouna Karel  Moudrý
30. 12. 2005 Noční rozhovory aneb Komunikace s médii Alex  Koenigsmark
2. 1. 2006 Blábol? Snad jen trochu manipulace... Milan  Neubert
31. 12. 2005 Češi: Náš život se letos začal konečně měnit k lepšímu Štěpán  Kotrba
31. 12. 2005 Revoluce 1989: Kdo vyhrál?
31. 12. 2005 Zmačkané obaly Tomáš  Krček
31. 12. 2005 Autoři by se měli vyhýbat všeobecným neadresným útokům
2. 1. 2006 Může být liberální sociálně prospěšné? Jan  Faltýsek
29. 12. 2005 Pravidlo "Drž hubu a krok" platí stále (ne-li víc než jindy) a ani dnes nezní vtipně "Jana  Veselá"
29. 12. 2005 Chirurg, kterého vyhodili čeští demokratičtí revolucionáři... Miroslav  Polreich
30. 12. 2005 "Neuvěřitelný hnůj" na serveru novinky.cz
30. 12. 2005 Kapitalismus je boj "Jana  Veselá"
31. 12. 2005 K Novému roku bych přál ČR noviny, které by mělo smysl číst Jan  Žižka
28. 12. 2005 Pane Pehe, novinářovou povinností není stranickost, ale mravnost Jiří  Jírovec
29. 12. 2005 Způsobuje zbožnost bohatství?
29. 12. 2005 Ministr Rath má pravdu -- privatizace nemocnic může představovat velké nebezpečí Jan  Žižka
28. 12. 2005 Jak se bránit proti Českým aeroliním a jiné byrokracii Jiří  Jírovec
28. 12. 2005 Masová mediální kultura je mrtvá...?
27. 12. 2005 2006 - pátrejte více po vlastní identitě Bohumil  Kartous
27. 12. 2005 Američtí konzervativci: Proč nám Evropané nerozumějí a jak to napravit?
23. 12. 2005 Jsem terčem diskriminace Josef  Kovařík
24. 12. 2005 O českých špionech v 16. století Václav Vratislav z Mitrovic
31. 12. 2005 Jak tomu bylo ve vězení Václav Vratislav z Mitrovic
1. 1. 2006 Klaus: Ani v roce 2006 se žádných velkých zvratů obávat nemusíme Václav  Klaus
1. 1. 2006 Paroubek: Věřím, že pětiprocentní růst ekonomiky udržíme Jiří  Paroubek
22. 11. 2003 Adresy redakce
2. 1. 2006 Hospodaření OSBL za prosinec 2005