17. 10. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
17. 10. 2005

DOKUMENT

Odpor v EU proti orwellovské směrnici

přeložilo o.s. Iuridicum Remedium

Prohlášení "Joint Declaration on Data Retention" k návrhu směrnice o povinném uchovávání veškerých dat o telefonické, mobilní, e-mailové a jiné internetové komunikaci (data retention)

Jako zástupci občanů, odborníků a firem v Evropě i celosvětově,

přesvědčených, že uznání nezcizitelných lidských práv je základem svobody, bezpečnosti a ekonomické prosperity,

znepokojených, že v boji proti terorismu a zločinu se vzdáváme hodnot které se snažíme chránit, konkrétně svobody a demokracie,

s ohledem na nejnovější plány na nahrávání informací o všech komunikacích a pohybech občanů a o používání médií občany, které se mohou stát vážnou hrozbou pro naše právo na vlastní sebeurčení a soukromí život,

prohlašujeme naše následující hluboké přesvědčení:

1. Systematické sbírání nebo zadržování našich osobních údajů ohledně naší komunikace, pohybu nebo používání médií ("data retention") mimo to, co je nutné pro fakturačníúčely je nepřijatelné. Žádáme, aby byly všechny plány na zavedení data retention okamžitě zastaveny.

2. Následující důvody nás vedly k tomuto závěru:

  • Data retention velmi ohrožuje  soukromí. Brání odborným aktivitám (např. v lékařství, právu, náboženství, žurnalistice) stejně jako politickým a obchodním aktivitám, které závisí na utajení.
  • Data retention nezabrání terorismu nebo jiným zločinům, je to zbytečné a pro zločince je to snadné obejít
  • Data retention porušuje lidská práva na soukromí a kontrolu osobních informací
  • Data retention je drahé a zatěžuje ekonomiku
  • Data retention diskriminuje uživatele pevných i mobilních telefonů a uživatele Internetu

3. Každý právní předpis o manipulaci s komunikačními daty musí být nejdříve předmětem souhlasu parlamentu. Poskytovatelům musí být nahrazeny další vzniklé výdaje v souvislosti s plněním tohoto závazku.

Vysvětlující poznámky

1. Data retention velmi ohrožuje osobní soukromí. Zabraňuje odborným aktivitám (např. v lékařství, právu, náboženství, žurnalistice) stejně jako politickým a obchodním aktivitám, které závisí na utajení.

  1. Data retention vytváří detailní záznamy o našich soukromých životech

V současné době jsou v EU zvažovány návrhy, které mohou vést ke zmocnění k systematickému zadržování komunikačních dat týkajících se všech druhů telekomunikací na dobu 6 a více měsíců proto, aby umožnily přístup pro vyšetřovatele a bezpečnostní agentury. Zadržování takovýchto komunikačních dat umožňuje každému, kdo k nim má přístup zjistit, kdo kdy s kým elektronicky komunikoval. V případě mobilních telefonů mohou být vystopovány pohyby jeho majitele. Co se týče Internetu, mohou být zjištěny všechny zobrazené, stažené nebo podané informace. Systematické sbírání komunikačních dat je přirovnáváno k policejní agentuře, která nás dokola pronásleduje a poznamenává si komu a kdy telefonujeme, na jaká místa chodíme s mobilem v kapse a co děláme na internetu.

Dnes se velké množství společenské spolupráce děje prostřednictvím telekomunikačních sítí.

Zadržování všech komunikačních dat vytvoří detailní mapy našich soukromých životů. Komunikační data zrcadlí velkou část našich každodenních jednání, zvyků a obvyklého chování: s přáteli, odborníky a obchodníky se kterými jsme v kontaktu, která místa navštěvujeme, které informace čteme na internetu. Může to také ukázat naše politické, finanční, sexuální nebo náboženské postoje. Vedle našich zvyků, mohou být zachyceny také změny našeho obvyklého chování a jiné neobvyklé chování. Protože hodnota informace a použití komunikačních dat je tak vysoká, její systematické zadržování bylo označeno jako "CCTV ve vaší hlavě" nebo "elektronický diář".

Systematické uchovávání komunikačních dat tak, jak si to představuje EU, vytvoří nejsoubornější záznamy v historii soukromého i profesního života miliónů občanů EU.

  1. Zadržovaná data mohou vrhat podezření na každého občana

Data retention může nepříznivě ovlivnit každého z nás. Každý se vzdáleným spojením na zločince nebo podezřelého ze zločinu se může stát sám podezřelým a jako ten být vyslýchán, sledován, vystaven tlaku sousedů a zaměstnavatele, prohledáván a zadržen. Komunikační data v minulosti vždy vedly v tomto rozsahu proti nevinným občanům. Například se staly případy, kdy zločinci používali mobilní telefony nebo internetové připojení nevinných občanů a tím propojili tyto občany se zločinem. Jak jsou komunikační data snadno přístupná úřadům, jejich systematické zadržování poskytne množství spojení se kterýmkoliv zločinem, které povede k velkému zvýšení rizika, že nevinní občané budou chybně podezíraní policií. Data retention tudíž znamená opravdové riziko pro každého z nás.

  1. Data retention poškozuje důvěrné vztahy a má mrazivý dopad pro citlivé aktivity

Vytvoření masivních databází našich komunikací, pohybů a používání médií způsobí značné nebezpečí zneužívání vládními agenturami, vládními představiteli, zaměstnanci telekomunikačních společností a dalších. Fakt, že nezákonné proniknutí do komunikačních dat se v minulosti stalo mnohokrát prokazuje, že takto rozsáhlé sbírání citlivých dat samozřejmě vede k jejich zneužití. Došlo k případům, že policisté a zaměstnanci telekomunikačních společností prodávali soukromé informace neoprávněným osobám a agenturám. V U.S.A. soukromí detektivové otevřeně nabízejí komunikační data k prodeji. Kvůli data retention budou občané v neustálém strachu, že citlivé informace týkající se jejich soukromého života mohou být v některých situacích použity proti nim. V mnoha situacích je anonymita nezbytná. Data retention bude mít mrazivý dopad na široký rozsah aktivit:

1.3.1. Dopad na politické aktivity

Komunikační data jsou nadmíru užitečná pro politickou kontrolu. Mohou být zneužita policií nebo výzvědnými službami k monitorování aktivit kterékoliv skupiny, která by mohla přijít do konfliktu se státem nebo názorem státu, dokonce i když jde pouze o protest v rámci zákona. V minulosti použila britská policie anti-teroristické síly proti skupinám, které nesouhlasily s válkou v Iráku a odpůrcům proti obchodu se zbraněmi. Americké zpravodajské služby špehovaly zákonné aktivity nevládních organizací jako je Greenpeace a American Civil Liberties Union.

1.3.2. Dopad na důvěrnou komunikaci s doktory, právníky, duchovními, novináři atd.

Důvěrná telekomunikace je nezbytná pro mnoho profesí a služeb. Například pacienti hovoří se svými doktory po telefonu, lidé, kteří jsou v nesnázích kontaktují krizovou linku nebo internetové stránky zabývající se drogovým poradenstvím. Riziko, že důvěrné vztahy a kontakty mohou později ohrozit, bude mít zastrašující účinek a vážně naruší aktivity, které závisí na důvěrnosti. Lékaři, psychologové, psychoterapeuti, odborní poradci, sociální pracovníci, duchovní, právníci, účetní a novináři budou mezi těmi, které ovlivní data retention a potenciální šíření osobních informací. Tak, jako se občané často nevyhnou používání telekomunikací a nošení mobilních telefonů, data retention pravděpodobně vážně zabrání práci odborníků. Kriminální vyšetřování se také často opírá o anonymní informace.

1.3.3. Dopad na obchodní aktivity

Komunikační data jsou velmi užitečná pro shromažďování ekonomických údajů cizími vládami. Denně posílají obchodníci důvěrné informace přes telekomunikační sítě. Úspěch vyjednávání důležitých smluv nebo fůzí často závisí na tajnosti procesu. Systematické zadržování komunikačních dat způsobí větší riziko důvěrných kontaktů nebo jednání obchodníků, kteří jsou ohroženi konkurencí.

1.3.4. Dopad na známé osoby veřejného života

V případě neoprávněného přístupu k zadržovaným komunikačním datům, mohou být získány informace o soukromí známých občanů. Informace mohou být využity k vydírání nebo jinak ublížit např. vládnímu činiteli. Na druhou stranu, tito informace mohou být využity zločinci k získání informací o potenciálních obětech.

1.3.5. Dopad na společnost

Kde je data retention, občané se stále musí obávat, že jejich komunikační data mohou vést v určitém bodě k falešným obviněním nebo mohou být zneužita vládou či soukromými osobami. Kvůli tomu je ohrožena otevřená komunikace v naší společnosti. Jednotlivci, kteří mají důvod bát se, že jejich komunikace může být použita proti nim v budoucnu, se budou snažit chovat nepodezíravě jak bude jen možné nebo v některých případech upustí od společné komunikace. To bude škodlivé pro naší demokratickou společnost, protože každá demokracie počítá s aktivním a bezpředsudkovým zapojením občanů.

2. Data retention nepomůže v prevenci terorismu či jiných typů kriminality; je zbytečné a pro zločince je snadné je obejít

2.1. Pro zločince je snadné data retention obejít

Osoby činné v organizovaném zločinu a teroristických aktivitách mohou lehce najít cesty jak zabránit, aby jejich komunikace byla vysledovatelná. Například již dnes používají pachatelé mobilní telefony s kartou registrovanou na jinou osobu, podobně lze k zabránění vysledování užívat internetové kavárny, zahraniční e-mailové adresy či jednorázově používat telefony.

Prezident Evropské policejní konfederace Heinz Kiefer v roce 2005 oznámil, že " je skeptik k tomu, zda data retention skutečně pomůže vyšetřování trestných činů....Pro pachatele je stále snadné předejít vysledování pomocí vcelku jednoduchých prostředků např. katy do mobilních telefonů mohou být kupovány u zahraničních operátorů a často měněny. Výsledek bude, že náročné opatření bude mít na kriminalitu a terorismus pouze minimální dopad, pouze pachatelům trochu znepříujemní život."

2.2. Data retention není nezbytné

Dnes již máme kk dispozici účinné mechanismy vyšetřování trestných činů, včetně dostupnosti celé široké škály dat o telekomunikačním provozu. Záznamy dalších dodatečných dat o telekomunikačním provozu může být nařízeno v případě konkrétního zvláštního vyšetřování. Stávající telekomunikační data se ukázala dostatečná jak v případě vyšetřování teroristických útoků v roce 2004 v Madridu, tak v roce 2005 v Londýně. Potřeba pro systematické shromažďování telekomunikačních údajů nebyla shledána dokonce ani v USA ani v jiné mimoevropské zemi. Povinné uchovávání telekomuniakčních údajů není nikde mimo Evropu ani praktikováno ani plánováno. Studie Erasmus University v Rotterdamu při výzkumu relevantních 65 policejních vyšetřování zjistila, že data retention nebylo třeba. Téměř v každém případě policie mohla použít stávající data od operátorů používaná k fakturaci. Vzhledem k tomu, že nebezpeční zločinci mohou lehce předejít sledování své komunikace, systematické shromažďování veškerých údajů o telekomunikačním provozu může být v nejlepším případě užitečné pouze u minima případů a to ještě méně závažných činů.

Praktickým způsobem jak zlepšit dostupnost telekomunikačních dat je zavedení mechanismu "expedited preservation" (tzv. "rychlé zmrazení") tak jak je provádělo podle mezinárodní Úmluvy o počítačové kriminalitě; úspěšně je rovněž praktikováno v USA. Jinou možností je zlepšení mezinárodní splupráce k získávání údajů o komunikaci uchovávaných či generovaných v zahraničí. V boji proti globálnímu terorismu a organizovanému zločinu je mnohem slibnější posílení mezinárodní spolupráce než osammocené opatření jen v Evropě, které může být zločinci snadno překonáno.

2.3.Data retention nepomůže v prevenci terorismu či jiných typů kriminality

Potenciál data retention zabránit terorismu či organizovanému zločinu zjevně neexistuje. Navrhovaná dohoda EU o data retention ostatně ani nezmiňuje jako svůj účel předcházení zločinu. Masivní zásah do základních svobod občanů EU ve jménu boje s kriminalitou by byl přijatelný pouze pokud by bylo nezávisle prokázáno vědeckým výzkumem, že účinně zlepší jejichj bezpečnost. Není předkládán jediný důkaz, že data retention přímo či nepřímo bezzpečnost občanů EU zvýší. Neexistuje důkaz, že data retention přímo či nepřímo sníží statistiky kriminality. Vědecké studie naopak opakovaně nenalezly žádou korelaci mezi zvýšením polciejích pravomocí a mírou kriminality.

Proti terorismu a organizovanému zločinu může a musí být specializované zacílení na klíčové případy a to nejen represivními, ale i sociálními a politickými prostředky. Měly by být zavedeny podpůrné programy, které stojí jen zlomek nákladů na data retention. Mezinárodní spolupráce je též důležitá, neboť organizovaný zločin a terorismus mají mezinárodní rozměr.

Navzdory všem snahám ukázala zkušenost, že dostupné prostředky k prevenci terorismu mají své limity. I fenomén organizovaného zločinu existuje ve všech společnostech a kulturách. Vysoká míra kriminality v západním světě je v posledních desetiletích relativně stabilní. Jinak řečeno, riziko kriminality, se kterým se denně setkáváme se zhruba stejné jako v minulosti I jako bude v budoucnosti.

Vytvořením policejního a vše sledujícího státu bychom se vzdali svých svobod , ale bez zvýšení své bezpečnosti. Státy jako Německá demokratická republika prokázaly, že ani téměř neomezené možnosti sledování lidí nevyhladily kriminalitu. Po útocích v londýnském metru v roce 2005 přiznal premiér Blair, že ani "všechny zpravodajské služby světa" by nezabránili útokům.

To znamená, že musíme přijmout riziko terorismu či zločinu jako fakt. Naštěstí statistiky potvrzují, že jsme před zločinností relativně v bezpečí. Méně než 0,002% Evropanů ročně umírá jako oběť kriminality či terorismu. Mnohem pravděpodobněji zemřeme při dopravní nehodě, úrazu či jako důsledek nezdravého životního stylu (stravování, nedostatek pohybu, konzumace tabáku a alkoholu) než rukou zločince či teroristy.

3.Data retention porušuje základní lidské právo na soukromí a kontrolu nakládání se svými osobními údaji

Porovnání protichůdných práv a zájmů ukazuje velkou nerovnováhu mezi možným přínosem data retention a jeho negativními dopady na jednotlivce I na společnost. Data retention je disproporční a nezákonné omezení práva na soukromí podle čl. 8 Evropské úmluvy o lidských právech. Data retention hrzí újmou celé společnosti, zatímco její možný přínos je zanedbatelný. Je naprosto nadměrné uchívávat informace o pohybu a komunikaci každého jednotlivce, pokud jen zcela mikroskopická část dat (0,0004% podle statistik velkého německého providera) bude v budpoucnu využita pro vyšetřování. Toto porovnání platí bez ohledu na dobu uchovávání údajů a typů dat, které jsou uchovávány.

S ohledem na nespočetný objem telekomunikace každou minutu je pravděpodobnost, že určitá komunikace bude třeba ve vyšetřování trestného činu zcela nepatrná. Peter Schaar, předseda Pracovní skupiny EU pro ochranu osobních údajů varruje, že 99,9% občanů postižených data retention bude zcela nevinných.

Evropský soud pro lidská práva potvrzdil, že zájem na veřejné bezpečnosti "neznamená, že smluvní strana požívá neomezené možnosti neomezeně sledovat osoby pod svou jurisdikcí. Soud, vědom si nebezpečí takovéto legislatoivy, která by ve jménu demokracie ve skutečnosti demokracii ničila, otvrzuje, že smluvní strana nesmí ve jménu boje proti špionáži či terorismu, taková opatření přijmpout, I když by měla za to, že jsou přiměřená."

Lekce z minulosti nás naučily, že ochrana lidských práv udržováním rovnováhy mezi pravomocemi státu a právy jednotlivce prospívá svoboděš, míru a spravedlnosti mnohem lépe než získání krátkodobých přínosů ze zvýšení pravomocí policie. To tvoří atmosféru strachu, nedůvěry a a nepřítelství, zejména mezi menšinami a také vyvolává odpor. Na druhou stranu respektování svobody a soukromí posiluje vlastní mechanismy společnosti pro udržování míru a spravedlnosti. V boji proti zločinu se nesmíme vzdáít hodnot, které vzýváme. Záměrem teroristů je, abychom žili ve strachu a fundamentalisté chtějí zlikvidovat svobodu a demokracii. Nesmíme jim dovolit, aby dosáhli svých cílů.

4.Data retention je drahé a poškozuje ekonomiku

Povinnost systematicky uchovávat všechna telekomuniakční data by uvalilo enormní břemeno na dané firmy. Náklady by vznikaly ze zpracování a analýz ..., technických změn na tvořeí a uchovávání dat, změn na vnitřních procesech telekomuniakčních společností. Pro každou z hlavních telekomuniakčních společností odhadla zpráva Evropského parlamentu částku nákladu na 180 mil. Euro, bez provozních nákladů 50 mil. Euro ročně. Internetoví provideři by nesly náklady ještě několikrát vyšší než teleoperátoři. Malé a střední firmy s omezenými rozpočty by byly zasaženíi povinností uchovávat data na prvním místě. Některé by musely ukončit činnost, například poskytovatelé e-mailových služeb ffinancovaných zz inzertníchm dodatků neboť by nebyly schopni zvýšené náklady pokrýt.

Spotřebitelé by nepochybně nesli náklady na DR prostřednictvím zvýšení cen telekomunikačních služeb. Pro některé služby se růst cen odhaduje o 15-20% s tím, že pokles využívání telekomunikačních služeb by byl rovněž způsoben i obavami ze stráty soukromí. To znamená, že data retention ohrožuje evropský internetový a telekomuniakční průmysl a brání e-obchodu. Pokud by firmy nemohly pokrýt náklady na DR od svých zákazníků, musely by čerpat z prostředků na výzkum a vývoj. Poskytovatelé služeb by se mohly rozhodnout přesunout své působení do zemí bez požadavků na data retention, což by zlikvidovalo pracovní místa v Evropě. Legislativa přikazující data retention by podstatně zhoršila konkurenceschopnost evropských telekomunikačních společností s americkými, kde žádná taková povinnost neexistuje ani není plánována. A v neposlední řřadě, velká část obchodních aktivit závisí na důvěrné komunikaci, proto by systematické uchovávání komunikačních údajů závažně narušilo řadu dalších evropských ekonomických odvětví a zhoršilo konkurenceschopnost evropské ekonomiky na globálních trzích.

5. Data retention diskriminuje uživatele telefonů a internetu

Data retention by znamenalo nahrávání informací o komunikaci, pohybu a používání médií jen při pouhém použití telekomunikačního zařízení. Celý okruh soukromých aktivit by byl pro stát zaznamenáván jen proto, že používáme telekomunikační zařízení. Zatímco tedy můžeme hovořit či psát anonymně, detaily elektronické komunikace by byly uchovávány. Takže bychom mohli anonymně používat veřejné knihovny, knihkupectví a nakupování, podobné aktivity na internetu by byly zaznamenávány. Zatímco normálně se můžeme pohybovat volně, pohyb lidí s mobilním teelfonem by byl registrován.

Jediným důvodem pro tuto diskriminaci je jen technická možnost zaznamenávání telekomunikačních aktivit. Systém, který by systematicky zaznamenával naše chování mimo telekomunikační activity by byl nepřijatelný, neboť tento typ sledování bychom měli neustále (na rozdíl od sledování telekomunikačních aktivit) "na očích".

Naprosto není ospravedlnitelné, aby se uchovávaly informace o našich soukromých aktivitách jen proto, že jsou realizovány pomocí telekomunikačního zařízení. Zejména proto, že často nemáme jinou možnost než použít telefon, mobilní telefon anebo internet. V budoucnosti bude zřejmě volba zda užívat či neužívat telekomunikace zcela nemožná, neboť se předpikládá jejich masové rozšíření do všech sfér života.

6. Možná řešení

Namísto zavádění data retention by měla EU výslovně operátorům zakázat shromažˇ%dovat data o komunikaci. Místo toho by měla být přijata společná úprava pro uchovávání telekomunikačních údajů ve zvláštních případech, tak jak existuje v USA či řadě členských států EU.

V každém případě lze kompromisní řešení nalézt pouze v rámci demokratické diskuse v národních parlamentech. Jinak řečeco, omezení základních práv mezinárodními ujednáními bez předchozího souhlasu národních zákonodárných sborů je naprosto nepřijatelné. Stejně jako plán Rady EU obejít Evropský parlament v procesu rozhodování o data retention legislativě. Jakákoli legislativa o nakládání s telekomunikačními údaji musí být předem odsouhlasena národními parrlamenty.

Navíc by měly být providerům nahrazeny veškeré náklady, které by jim vznikly plněním povinností pro policejní složky. Prevence a stíhání kriminality je přínos pro celou společnost a tedy úkol státu a proto musí být náklady na ně hrazeny státem a nikoli providery či jejich zákazníky.

Zdroj ZDE

Petice proti data retention ZDE

                 
Obsah vydání       17. 10. 2005
17. 10. 2005 Rumunský gang Fabiano  Golgo
17. 10. 2005 Řecko potvrdilo ptačí chřipku
17. 10. 2005 Jak se ubránit před ptačí chřipkou
17. 10. 2005 Euronews po česku Fabiano  Golgo
17. 10. 2005 Harold Pinter - Londýnem opomíjený Londýňan Jan  Čulík
17. 10. 2005 Jak se nedělají rozhovory Jan  Čulík
17. 10. 2005 Autorské právo, písmo svaté a veřejná služba Štěpán  Kotrba
17. 10. 2005 Brak Filip  Sklenář
17. 10. 2005 Dopis Max  Park
17. 10. 2005 Letter Max  Park
27. 10. 2005
17. 10. 2005 Zdravotnictví: Právo na informace Petr  Wagner
25. 10. 2005
17. 10. 2005 Nesmyslným preferováním silniční dopravy se zvýšení cen benzínu promítá do cen zboží František  Hájek
17. 10. 2005 Hlavní architekt si bude rozhodovat sám Jan  Mech
17. 10. 2005 Každý něco pro vlast Václav  Dušek
31. 10. 2005
17. 10. 2005 Umění je paměť, stopa po živých... Irena  Zítková
17. 10. 2005 Konzervativci a komunisté Ondřej  Slačálek
17. 10. 2005 Učitelé na vás kašlou! Jan  Paul
17. 10. 2005 Odpor v EU proti orwellovské směrnici
17. 10. 2005 Ptačí chřipka a paní Müllerová Lubomír  Brožek
17. 10. 2005 Karel Marx a jeho dědictví Jiří  Stehlík
14. 10. 2005 Saddáma Husajna bude zastupovat britský obhájce
17. 10. 2005 Ukrajina: Šarvátka o výklad dějin
14. 10. 2005 Pocit marnosti Jindřich  Kalous
14. 10. 2005 Nigérie chce trestně stíhat rozesílání spamů
14. 10. 2005 Dědictví Margaret Thatcherové
8. 10. 2005 Hospodaření OSBL za září 2005
22. 11. 2003 Adresy redakce

Zaznamenávání osobních dat občanů RSS 2.0      Historie >
17. 10. 2005 Odpor v EU proti orwellovské směrnici   
6. 10. 2005 Šikana zaměstnaců, kteří pracují s počítačem, šikana novinářů a protiteroristická hloupost Štěpán  Kotrba
9. 9. 2005 Plán archivovat telekomunikační data v EU odmítnut   
8. 9. 2005 Británie znovu požaduje archivaci informací o emailech a telefonních rozhovorech   
8. 9. 2005 Schraňování údajů o telekomunikačním provozu občanů EU není řešení!   
11. 7. 2005 Clarke chce, aby vlády v EU zaznamenávaly informace o všech mobilních a emailových komunikacích   
10. 6. 2002 Evropská unie chce číst všechny emaily a analyzovat všechny telefonní výpisy   

Greenpeace RSS 2.0      Historie >
17. 10. 2005 Odpor v EU proti orwellovské směrnici   
19. 9. 2005 Akční síť BBC proti geneticky modifikovaným potravinám Miroslav  Šuta
15. 9. 2005 GMO: Monsanto korumpovalo indonéské úředníky a skandál znepokojil jeho akcionáře Linda  Nová
14. 9. 2005 Brezina, PR, GMO a Monsanto: když chybí argumenty, přichází skandalizace Miroslav  Šuta
14. 9. 2005 Bývalý zaměstnanec Greenpeace Miroslav Šuta porušuje novinářskou etiku Ivan  Brezina
14. 9. 2005 Hurikán Katrina - změna klimatu a toxické znečištění Miroslav  Šuta
9. 9. 2005 Tak jak je tomu s dioxiny Ivan  Brezina
9. 9. 2005 Toxický "Dárek do života" novorozencům Miroslav  Šuta
7. 9. 2005 Kontaminace GM řepkou vyhrocuje v Austrálii konflikt o pěstování GMO Miroslav  Šuta
26. 8. 2005 Proč? Odpověď je prostá: nehodilo se mu to do krámu Ivan  Brezina
26. 8. 2005 Taggartův pančovaný olej Jan  Rovenský
16. 8. 2005 Globalizace podle Ulricha Becka Martin  Škabraha
29. 7. 2005 Kolik nebezpečných chemikálií má v těle Vaše dítě Miroslav  Šuta
26. 7. 2005 Dioxiny jsou všude   
25. 7. 2005 Ferndando Pereira byl zavražděn! Jan  Rovenský