21. 12. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
Je toto mučení nebo to není mučení?
21. 12. 2005

Kam až může MFD klesnout

Fištejn ví pozitivně, že CIA nikoho nemučí!

Vydali by v MFD Fištejnovi i argumentaci, že je Země placatá?

Věnujeme Jefimu Fištejnovi:

První tři techniky, o nichž informovala televize ABC, používají třesení či bití vězňů tak, aby to vyvolalo bolest a strach. Čtvrtou "inovativní technikou" je donutit vězně aby stál, se spoutanýma rukama a s nohama v železech, bez přerušení až 40 hodin. A pak následuje "studená cela". Vězni jsou zadržováni nazí v cele, v níž je teplota 10 stupňů Celsia, a opakovaně jsou poléváni studenou vodou. A poslední inovativní technikou je "waterboarding". Vězeň je přivázán k šikmému prknu, nohy má o něco výše než hlavu. Hlavu mu věznitelé zabalí do celofánu a pak mu na celofán lijí vodu. Okamžitě u vězně vzniká reflex a děsivý strach z utopení ho vede k tomu, že zoufale prosí, aby věznitelé přestali. Televize ABC informovala, že agenti CIA, kteří se podrobili technice "waterboarding", vydrželi pouhých 14 vteřin, než se vzdali.

Článek z listu Washington Post pokračuje ZDE

Z některých bojovníků za svobodu se stávají během času karikatury. Jefim Fištejn ostře vystupoval v totalitní éře proti komunismu, pracoval pro Američany financovanou stanici Radio Svoboda. Po pádu komunismu se ukázalo, že zřejmě nebojoval za svobodu a demokracii, ale pouze proti komunismu.

Ve svém komentáři v úterní Mladé frontě Dnes píše Fištejn o svém přesvědčení - zcela navzdory dosažitelným faktům - že úřady Spojených států osoby, podezřívané z terorismu, v žádném případě nemučily. "Mučení vězňů je výmysl", tvrdí Fištejn. Amnesty International? Mezinárodní tisk? Nic z toho Fištejna nezajímá. Píše si, co chce. "Malý" český jazyk mu umožňuje, aby si vydával jakékoliv hlouposti, bez korekce mezinárodní diskusí. Kdyby někdo jeho "argumentaci" přeložil do angličtiny, Fištejn i MFD by se rázem stali terčem posměchu. Majitel Mladé fronty Dnes, Němec, posedávající po pražských kavárnách a hrající si na Francouze, přitom nemá tušení (neumí česky), co to vlastně všechno "jeho deník" publikuje...

Součástí důstojnosti novináře je, že nikdy nepodlézá mocným. Jefim Fištejn ale není novinář...

Česká republika nemá v současnosti podstatnější geopolitický význam. Přeložím-li do angličtiny hlouposti, které publikují v českém prostředí lidé jako Fištejn, západní analytikové nad tím jen pokrčí rameny: proč by je měly výstřelky v tisku v nějaké bezvýznamné zemičce zajímat? Z mezinárodního hlediska nezáleží na tom, co si myslí obyvatelstvo České republiky. Kromě toho, propagandistické úsilí listů pražských médií je kontraproduktivní. Čím silněji se snaží přesvědčovat veřejnost, aby zastávala ty názory, jaké tato média šíří, tím více to konzumenty médií irituje. Kolik let se snažila pražská média přesvědčovat české občanstvo, že má podporovat Unii svobody. Bezpochyby i v důsledku nadšené podpory od pražských médií dosahuje nyní Unie svobody u českých voličů spektakulární podpory 1 procenta.

Nevěcná propaganda tedy nefunguje. Proč tedy publikuje Mladá fronta Dnes články, jako byl ten včerejší od Jefima Fištejna, které ignorují fakta a snaží se - bez důkazů - manipulovat veřejnost?

Washington Post, Ředitel pro mučení ZDE

Nevím. Snad je v tom touha lidí, jako je Fištejn, ovládat mocensky aspoň ten malý (=český) prostor, který v globálním měřítku dokáží obsáhnout. Opakuji, že z mezinárodního hlediska je irelevantní, jaké nesmysly se Mladé frontě Dnes podaří či nepodaří naoktrojovat české veřejnosti. Velký problém je to jen pro české občany samotné. Protože je jejich tisk špatný, jsou vystavováni nekvalitním informacím. Hrozí tedy nebezpečí, pokud budou jednat na základě "informací", které jim listy jako MFD poskytují, že budou vypadat v mezinárodním měřítku jako pitomci - přesně tak, jak vypadal Miloš Zeman, když se před časem - bez znalosti mezinárodního diskursu o dané záložitosti - vydal do Izraele a vyjádřil tam na mezinárodním fóru názor, že by měli být Palestinci uzavřeni do táborů. "Kdo to je, tento český idiot?" ptal se tehdy například britský list Independent.

Je tragikomické, že se někdejší odpůrci komunismu (nikoliv však, zjevně, zastánci demokracie, svobody a lidských práv) nedokáží zbavit praktik totalitního myšlení. Fištejnův článek v Mladé frontě Dnes je zábavně leninský. "Cui bono," ptá se Fištejn přesně jako Vladimír Iljič Lenin. "V dobách studené války používaly rozvědky pro diskreditaci protivníka takzvané dezinformační hry," píše Fištejn. A obdobné "světové spiknutí" zřejmě existuje podle Fištejna dodnes. Jistě to budou, Jefime, ony "mezinárodní imperialistické centrály", nyní bezpochyby zaměřené proti nevinným Spojeným státům! Jinak tomu nemůže být! Jak by mohl veškerý evropský tisk psát o tajných letech letadel CIA, v nichž jsou dopravovány unesené osoby, podezřívané z terorismu, k výslechům do třetích zemí. Koho by to proboha zajímalo, kdyby neexistovalo "imperialistické spiknutí" světových novinářů, jehož cílem je zostouzet USA. Zlovolní levičáci po celém světě nemohou spát, než si vymyslí spiknutí, jak pomlouvat Spojené státy! "Polští politici všeho druhu vyjadřují podezření, že dezinformační kampaň namířená proti prezidentu Bushovi a jeho administrativě byla určitými silami v Evropě pochopena jako příležitost přihřát si v předvečer důležitých evropských rozhodnutí vlastní polívčičku," píše Fištejn. Ano, nezávislá novinářská tradice neexistuje. Novináři ve světě nepíší v zájmu svobody, demokraci a obyčejných lidí. Jefim Fištejn usuzuje, že jsou všichni stejně úplatní jako v ČR, a když si někdo dovolí kritizovat USA, musí to být mezinárodní spiknutí za nekalým účelem prosadit nějaký - něčí skrytý zájem... Není to tak trochu paranoia?

Od Jefima Fištejna je ale opravdu odvážné tvrdit, že "Mučení vězňů je výmysl". Jako by nedocházelo k mučení vězňů Američany v iráckém vězení Abu Ghraib - to už Jefim Fištejn jaksi zapomněl? Anebo si třeba myslí, že to zapomněli čtenáři MFD a může jim nabulíkovat každou pitomost?

Je skutečností, že mučení vězňů zdokumentovaly i americké sdělovací prostředky, a to dokonce citacemi přímo od šéfa CIA, jednu z nichž uvádíme v záhlaví tohoto článku.

Americká ministryně zahraničí Condoleezza Ricová oficiálně přiznala, že je běžnou prací CIA vozit osoby, podezřívané z terorismu, k výslechům do cizích zemí.

Jestliže nejsou vězni dopravováni do zemí, jako je Kazachstán, na mučení (případ odvolaného britského velvyslance, který protestoval proti americké podpoře diktátora Aslama Karimova, který usmrcuje osoby tím, že je nechává uvařit v horké vodě, je známý) proč podnikají americké úřady tak složité akce a vozí tyto vězně k výslechům do zahraničí? Proč nemohou být vyslýcháni v Americe?

Britští občané, věznění v táboře Guantánamo, svědčili podrobně o svém tamějším zacházení, které se bezpochyby rovnalo mučení.

CIA zatkla a mučila před nedávnem omylem jednoho kanadského občana. Ten, když se dostal na veřejnost, americkou vládu v této věci zažaloval. V Německu v poslední době vznikl rozsáhlý skandál ohledně věznění al Masrího, který byl zatčen v Makedonii, když se tam vydal na dovolenou. Fištejn píše: "Al Masrího neunesli Američané, ale byl zadržen makedonskými pohraničníky na letišti ve Skopji." To je sice krásné, ale ti al Masrího předali CIA a ta nepoznala záměnu jmen.

Jistě zcela náhodou a úplně bez souvislosti s nynější kontroverzí oznámila nedávno britská Dolní sněmovna, že důkazy, získané mučením, budou od nynějška u britských soudů nepřípustné. To v Jefimově článku není. Není v něm ani toto otřesné svědectví o tom, jak vyšetřovatelé jednomu studentovi řezali v Maroku do penisu.

Fištejn bagatelizuje věznění osob podezíraných z terorismu líčením toho, jak dobře se v amerických věznicích jí. Srovnejte to, prosím, s citací šéfa CIA o tom, jak její operativci vyslýchají podezírané osoby, a usoudíte, že to, co píše Fištejn, je obscénní. Stejně jako bagatelizace závažného tématu odkazem na Dostojevského (co to má proboha společného s touto aktuální kontroverzí??) že Dmitrij Karamazov trpěl tím, že mu baćhaři tykali...

"Ani právní aspekt senzace není tak jednoznačný. Přelety amerických letadel ani zřízení dočasných základen jakéhokoli druhu na cizím území neporušuje žádné mezinárodní normy. Ani usnadněná procedura vydávání osob podezřelých z terorismu a jejich přemístění do jiné země není novinkou," píše Jefim Fištejn. Drobným problémem je, že jde o osoby, které americké úřady "zpracovávají" zcela mimo jakýkoliv soudní a právní rámec. To je právě zdrojem mezinárodního znepokojení. CIA si unese, koho chce. Ti lidé nejsou u žádného soudu obžalováni, nevede se s nimi soudní řízení. CIA si je bez soudu vězní či deportuje do třetích zemí k výslechům. Argument který vznášejí mezinárodní kritikové, zní takto: Opravňuje "boj proti terorismu" státy, aby ignorovaly normální právní řád? Čím se pak ty státy odlišují od teroristů?

Velmi mě také fascinuje, že Jefim, donedávna bojovník za lidská práva (když se to hodilo jeho - jistě oprávněnému - boji proti komunistické totalitě) ve své proamerické zaslepenosti už nevystupuje proti mučení. Předstírá, že ve prospěch mučení existuje právní konsensus "expertů": "Ti nejzkušenější znalci zákonů ji řeší asi takto: ano, vzácně se vyskytují okolnosti, kdy je v zájmu zachování lidských životů třeba porušit zákon."

No nic, Mladá fronta Dnes je "masový" deník. Jefim Fištejn možná doufá, že jeho propaganda, v níž - zcela ve stylu někdejšího Rudého práva či sovětské Pravdy vynechal základní informace a nahradil je nepodloženými "názory", bude aspoň u pár čtenářů efektivní.

Jaký to ale má smysl šířit propagandu a zatajovat lidem, o co ve skutečnosti jde?

Jak smutné konce vzali někteří někdejší bojovníci proti komunismu, jichž bylo - kdysi - záhodno respektovat...

MFD se ve vydání alibisticky hájí, že je prý Fištejnův článek publikován v rámci volné tribuny názorů. To není omluva. Znamená to snad, že MFD ve volné tribuně názorů je ochotna publikovat každou nevěcnou blbost? Až Fištejn napíše článek o tom, že je Země placatá, MFD mu to taky s radostí otiskne? Tento článek je asi právě na takové úrovni...

                 
Obsah vydání       21. 12. 2005
21. 12. 2005 Fištejn ví pozitivně, že CIA nikoho nemučí! Jan  Čulík
16. 12. 2005 Kompletní Johann Sebastian v rozhlase
21. 12. 2005 Soud v USA zakázal vyučování "inteligentního designu"
21. 12. 2005 Čtyřverší Martin  Pokorný
20. 12. 2005 PotterHarry.net: Dětský strach a jeho následky
20. 12. 2005 Policie vyšetřuje neoficiální překladatele Harryho Pottera i nadále jako zločince Štěpán  Kotrba
22. 12. 2005 Kam zmizely války roku 2006 Oskar  Krejčí
20. 12. 2005 Praha má novou skupinku "extremistů" Štěpán  Kotrba
21. 12. 2005 Nahrávka na smeč komsomolcům Pavel  Pečínka
21. 12. 2005 Pojedeme do Betléma Kristina  Hazbounová
21. 12. 2005 Izrael tvoří přistěhovalci na úkor původního obyvatelstva Zdeněk  Wognar
21. 12. 2005 Nový rozpočet EU - odčinění Mnichova? Jan  Čulík
21. 12. 2005 Dürenmatt v BBC
21. 12. 2005 Jak je tomu s verbálními trestnými činy Jaroslav  Štemberk
21. 12. 2005 Zaveďte TV okruh "ČT Rodina" - bez televizního násilí Tomáš  Franke
20. 12. 2005 Za Britskými listy stojí zlé síly, disponující penězi a vlivem
20. 12. 2005 Vylučovací princip je princip stalinismu Jan  Čulík
20. 12. 2005 O novinářích, úplatcích a naší šťastné zemi Karel  Moudrý
20. 12. 2005 Trestní stíhání za pomluvu je potřebný paragraf
20. 12. 2005 Soukromě vyhlášená světová válka? Egon T. Lánský
20. 12. 2005 Bush zřejmě hned tak do Íránu bušit nezačne Karel  Dolejší
19. 12. 2005 Zápisky od života odtrženého spisovatele Alex  Koenigsmark
11. 12. 2005 Hospodaření OSBL za listopad 2005
22. 11. 2003 Adresy redakce

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
21. 12. 2005 Nahrávka na smeč komsomolcům Pavel  Pečínka
21. 12. 2005 Fištejn ví pozitivně, že CIA nikoho nemučí! Jan  Čulík
21. 12. 2005 Můj malý tchaj-wanský piktorial... Petr  Fiala
20. 12. 2005 O novinářích, úplatcích a naší šťastné zemi Karel  Moudrý
20. 12. 2005 Policie vyšetřuje neoficiální překladatele Harryho Pottera i nadále jako zločince Štěpán  Kotrba
20. 12. 2005 Za Britskými listy stojí zlé síly, disponující penězi a vlivem   
20. 12. 2005 Praha má novou skupinku "extremistů" Štěpán  Kotrba
19. 12. 2005 Církve reagují na nový zákon Filip  Sklenář
19. 12. 2005 Zdvojnásobuji podporu vašeho listu Rudolf  Převrátil
19. 12. 2005 Spojené státy chtějí postavit zeď na hranicích s Kanadou Miloš  Kaláb
19. 12. 2005 Dvě pojetí plebejství v českých zemích Václav  Špíka
19. 12. 2005 Zápisky od života odtrženého spisovatele Alex  Koenigsmark
19. 12. 2005 Spojujme dnešní mentalitu s normalizací! Boris  Cvek
17. 12. 2005 Harry Potter na netu: Jan Rychetský v Právu zbytečně kriminalizuje děti Štěpán  Kotrba
17. 12. 2005 Bush přiznal, že schválil odposlechy v USA   

Sdělovací prostředky RSS 2.0      Historie >
21. 12. 2005 Zaveďte TV okruh "ČT Rodina" - bez televizního násilí Tomáš  Franke
21. 12. 2005 Dürenmatt v BBC   
21. 12. 2005 Fištejn ví pozitivně, že CIA nikoho nemučí! Jan  Čulík
20. 12. 2005 Čermákova vyváženost bez obalu a rakouský tiskový zákon Štěpán  Kotrba
16. 12. 2005 Kompletní Johann Sebastian v rozhlase   
14. 12. 2005 Televize BBC: "Spojenci na lavici obžalovaných"   
1. 12. 2005 Bude arabská televize BBC vnímána jako nezávislá?   
1. 12. 2005 Optimismus, odhodlání, nadšení: soudruzi modří, hrr na ně ! Štěpán  Kotrba
23. 11. 2005 Česká televize -- vymývání mozků? Milan  Valach
13. 11. 2005 Rasismus v České televizi   
12. 11. 2005 Koncesionářské poplatky: zpátky na strom, pane Lutonský Štěpán  Kotrba
12. 11. 2005 Reality show Odhalení: začíná soutěž ne o deset, ne o jedenáct, ale o rovných dvanáct melounů Štěpán  Kotrba
11. 11. 2005 Reality show Odhalení: samci bez koulí vřeští, samci s koulema jsou v klidu Štěpán  Kotrba
10. 11. 2005 Reality show Odhalení: Mojo, vidí tě celá Amerika! Štěpán  Kotrba
9. 11. 2005 Reality show Odhalení: druhý den aneb jak je dobré míti dvě ženy Štěpán  Kotrba

Týrání a mučení vězňů v Iráku RSS 2.0      Historie >
21. 12. 2005 Fištejn ví pozitivně, že CIA nikoho nemučí! Jan  Čulík
27. 11. 2005 Bylo vězení CIA v Kosovu? Simone  Radačičová
23. 11. 2005 EU bude oficiálně vyžadovat od USA vysvětlení ohledně věznic ve středovýchodní Evropě   
16. 11. 2005 Irák: Ve vládním bunkru nalezeno mezi mrtvolami 173 zbitých a vyhladovělých vězňů   
24. 6. 2005 Lékaři v Guantánamo terčem kritiky   
5. 6. 2005 Stráž v táboře Guantánamo kopala do koránu   
30. 3. 2005 Generál schválil extremní vyšetřovací metody   
4. 1. 2005 Americká vláda plánuje v Guantánamu trvalá vězení   
27. 12. 2004 Další svědectví o týrání vězňů v zálivu Guantánamo   
8. 12. 2004 Další týrání iráckých vězňů Američany   
4. 10. 2004 Guantánamo "nezabránilo teroristickým útokům"   
2. 10. 2004 Britský občan byl "mučen v americkém zajetí"   
21. 9. 2004 Irácká podnikatelka: Jak jsem byla vězněna v Abu Ghraib   
13. 9. 2004 Bush "věděl o týrání vězňů" v Guantánamu   
26. 8. 2004 Druhá americká zpráva o týrání iráckých vězňů v Abu Ghraib zveřejněna