6. 10. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
6. 10. 2005

Šikana zaměstnaců, kteří pracují s počítačem, šikana novinářů a protiteroristická hloupost

Neuvěřitelně šikanózní paragrafy vypadly z dílny autorů připravované "protiteroristické" novely trestního zákoníku, kterou bude projednávat příští týden sněmovna.

Autoři novely by šmahem trestali odnětím svobody na jeden rok až pět let každého, kdo by vlastnil byť jed na krysy, a sami si pletou marihuanu s jedem (§ 261 - 264). V jiných paragrafech by zase potrestali vězením každého, komu vytuhne či se - třebas z nedbalosti - zaviruje počítač a v důseldku toho jeho zaměstnavatel přijde o jakkoliv cenná data. I když přijde o bezcenná data... Umožněním šikany nepohodlného zaměstnance zaměstnavatelem se diletantismus mnohých podnikových správců sítí nevyřeší. Bezpečnost se nezlepší, když zatajíme, že dveře mají zámek a kliku. Pokud stát zavře každého, kdo ví, jak klika vypadá, ocitáme se v zemi, kde já osobně nechci žít.

V dalších paragrafech zase chápou autoři velmi extenzivně pojem ohrožení utajované skutečnosti (§ 293), porušování tajemství dopravovaných zpráv (§ 157), porušení tajemství listin a jiných dokumentů uchovávaných v soukromí (§ 158) či porušení důvěrnosti ústního projevu a jiného projevu osobní povahy (§ 159). Může se stát, že tato činnost ochromí veškerou investigativní žurnalistiku - a to i v případech, kdy zveřejnění jinak utajované skutečnosti je ve veřejném zájmu, neb například dokládá krytí neschopnosti či porušování zákona samotnými úředníky státu či politiky. Veřejný zájem a zvláštní práva novinářů ovšem novela trestního zákona vůbec neposuzuje a nebere v úvahu. Alespoň v Česku nebude moci nastat aféra Watergate. Zákon zato posuzuje "ohrožení společenské vážnosti" poškozených... Už tuším, proč se Stanislav Gross stal koncipientem v advokátní kanceláři, specializující se na trestní právo. Má se co učit.

V paragrafu 264 autoři kriminalizují držení a výrobu jedů, ačkoliv se zbytek paragrafu věnuje drogám - kriminalizací držení jedů tak znemožňují chemická praktika na školách všech stupňů a prakticky umrtvují jakoukoliv manipulaci s látkami, které bez jakékoliv podrobnější klasifikace a návaznosti na stávající předpisy (zákon č. 356/2003 Sb. o chemických látkách a chemických přípravcích, vyhláška č. 327/2004 Sb., zákon č.326/2004 Sb., nařízení vlády č. 114/1999 Sb. ap.) nazývají "jed". Jedem je ovšem i řada minerálů a chemikálií, bez kterých si není možné představit řadu řemeslných výrob - od mořicích lázní pro kovolijce a šperkaře, po glazury v keramické výrobě či mnoho olejových nebo vodových barev a mořidel. Jedem je i řada barev v restaurátorství, při malbě na sklo, textil (anilín) či pro impregnaci dřeva. Nejde přece o nic menšího než kyanidy, sloučeniny mědi. Kyselina mravenčí či fenol jsou jedy, formaldehyd pro nakládání přírodopisných preparátů je jed, rumělka je prudký jed, methanol či benzen jsou jedy. Chlor, který vyniká při reakcích kyseliny solné, je také jed. Vyrobit se dá snadno. Fungicidy, herbicidy, insekticidy, repelenty jsou ve své většině také jedy. V cigaretách obsažený nikotin je velmi jedovatá látka (smrtelná dávka pro člověka je asi 50 mg)...

Nekupujte si cigarety, nebo vás zavřou. Nepalte igelitové pytlíky v kamnech - při spalování PVC uniká do komína také jeho monomer - vinylchlorid. Je to velmi jedovatá látka s rakovinotvorným účinkem.

Chemik Ivan Sommer z Brna mne upozornil, že "trestní" zákon užívá pojem jed, jejichž přehled je dán nařízením vlády 114/1990 Sb. ve znění novelizací a "chemický" zákon 356/2003 Sb. užívá pouze pojem nebezpečných chemických látek, který souvisí s určováním toxicity aj. Dodal ovšem to, co je meritem této glosy, že oba zákony přistupují k nebezpečnosti nezávisle na sobě a různě. Výsledkem je téměř absurdní situace.

"Vláda v podstatě opsala staré znění a jako chemikovi se mi to jeví až úsměvné. Proč by mělo být držení dvojchromanu důvodem k vězení, jestliže se chromsírová směs (konc. kyselina sírová a dvojchroman draselný - pozn. ŠOK) používala běžně v chemických laboratořích k čištění skla. Dvojchroman aké patří do repertoáru starších fotografických postupů. ... Nevím, lze-li zabránit absurditám a hloupostem, jestliže se vedou důmyslné diskuse o tom, kdo jak získal byt nebo kdo hlasuje s komunisty. Přitom se zapomíná na všední život občana, který občas musí nalít kyselinu sírovou do akumulátoru", dodává moravský chemik.

Evropská komise pro průmysl a životní prostředí projednávala před několika lety návrh na zařazení toluenu mezi látky nebezpečné podle klasifikace R 61. Tedy jako jed s nálepkou "lebka a zkřížené hnáty" a nápisem "Může přivodit poškození nenarozených dětí", což by ve svém důsledku znamenalo zákaz tisku s toluenem, a tedy zánik hlubotiskových tiskáren. V Evropě hloupost chemických analfabetů neprošla. Naštěstí.

V Kutné hoře a v jiných hornických oblastech nesbírejte kamení a nechoďte do okolí hald s hlušinou po uranové těžbě. Vyhýbejte se sbírkám minerálů v přírodopisných kabinetech a udávejte policii agilní učitele přírodopisu. Mohli byste se jinak podle této novely trestního zákona dostat do kriminálu až na pět let. Výskyt prudce jedovatých minerálů v přírodě - ať již arzeničnanů (bukovskyit, kaňkit, skorodit, erytrín, annabergit, symplesit, piticit, allemontit, arzenopyrit, lollingit, smaltin, chloantit, nikelín, gersdorfit, tennantit, ap.) nebo uranových slíd (autunit, torbernit) či dokonce smolince a jejich sběr za účelem budování sbírky či výměně na sběratelské burze by se vám mohl šeredně vymstít... Rtuť ve starém teploměru po dědečkovi a nebo v tom novém (když je opatřen elektrickým spínačem dle dosažené teploty) je také jed. Prudký jed. Za rozbití teploměru byste mohli (když dokážete pouhou nedbalost) jít sedět na rok.

Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných a násilí proti "úředním osobám" chápe novela také značně "gumově".

V paragrafu 183 předkladatelé novely pamatovali na squattery: Kdo protiprávně obsadí nebo užívá dům, byt nebo nebytový prostor jiného, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta, nebo peněžitým trestem.

Kdo poruší bezpečnostní opatření a tím neoprávněně získá přístup k počítačovému systému nebo k jeho části, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok, domnívají se předkladatelé novely v § 204. Dvojnásob trestným má být ten, kdo neoprávněně užije data zde uložená či neoprávněně vloží data do počítačového systému nebo na nosič informací... Trestným má být už jen znalost postupů nebo vlastnictví počítačového programu, pomocí něhož lze získat přístup k počítačového systému nebo jeho části (§ 205)...

Připadá vám to vše absurdní? Mně též, neboť jsem původem výtvarník a keramik. Vlastnictví a práce s jedy (barvami, glazurami) je přirozenou součástí práce v kterékoliv keramické dílně... Stejně tak sítotiskové dílně, stejně tak při výrobě kovových detailů. Pracuji s počítačem už patnáct let a vím, že žádné "bezpečnostní opatření" mimo záloh nezajistí data proti - byť nechtěnému - smazání či znehodnocení. Pokud se trestné činy proti datům neomezují pouze na úmyslné kvůli prospěchu, ale trestnost se rozšiřuje i na nedbalost (co je ale u systému Windows "dbalost"?) , nebo na pouhopouhé vlastnictví či znalost postupu , pak se ocitáme v absurdním světě, kdy samotné vlastnictví počítače se stane trestným činem. Jsou jedinci, kterým k provedení "zločinu" stačí tužka papír... Hygienických rizik při práci s jakýmikoliv chemikáliemi jsem si vědom již od osmé třídy základní školy, rizika smazání dat jsem si vědom od té doby, co jsem při téměř první manipulaci se systémem Windows 2.0 nechtěně vyhodil "do koše" celý disk c. Rizika setkání s hlupákem ve funkci vnitráckého legislativce mne překvapují stále - i v mých 42 letech.

Plný text návrhu novely trestního zákoníku - parlamentní tisk ZDE

Bude podle navrhovaného §205 trestního zákona věda (kryptoanalýza) trestná ? ZDE

Budou podle projednávaného trestního zákona penetrační testy trestnou činností ? ZDE
Trestní zákon, včetně dodatku proti počítačovým pirátům, na pořadu schůze ZDE
                 
Obsah vydání       6. 10. 2005
6. 10. 2005 Právní výbor EP doporučil zbavit poslance Železného imunity Daniel  Strož
6. 10. 2005 Vyhrožujete mi výpovědí Martin C. Putna
6. 10. 2005 Šikana zaměstnaců, kteří pracují s počítačem, šikana novinářů a protiteroristická hloupost Štěpán  Kotrba
6. 10. 2005 Chcete se trénovat v mlčení? Diskutujte s Janem Čulíkem Josef  Bouška
6. 10. 2005 Jak Josef Bouška "mlčel" ve vysílání rozhlasu BBC
6. 10. 2005 Komunisté lžou Josef  Bouška
6. 10. 2005 S komunisty se nemluvilo a už se mluví Václav  Žák
6. 10. 2005 Iná cesta a iný štandard v Británii Igor  Daniš
6. 10. 2005 Nezapomínejme, že lidská práva gayů a lesbiček uznalo Španělsko
6. 10. 2005 ó ano, vy Patrik  Ouředník
31. 10. 2005
6. 10. 2005 Dotaz pro antifašisty a nahnědlé rojení kolem Patočkových Zelených Pavel  Pečínka
6. 10. 2005 Co dělat, aby byl člověk šťastný?
6. 10. 2005 Late towards the morning Karel  Hlaváček
6. 10. 2005 O lidech, kteří komplikují poctivě budujícím pracujícím život
6. 10. 2005 Evropská unie v Polsku prohrává Rudolf  Kučera
5. 10. 2005 Josef Bouška: "Vy na Západě našemu antikomunismu nikdy nemůžete rozumět" Jan  Čulík
5. 10. 2005 Budou o Karolině místo odborníků rozhodovat politici? Marta  Pilařová
6. 10. 2005 Křesťané jako mírotvůrci? Karel  Sýkora
5. 10. 2005 Britská vláda kriminalizuje pokojné protesty
5. 10. 2005 Chvála podivných teorií... Štefan  Švec
5. 10. 2005 Literárky bez Patočky Štěpán  Kotrba
5. 10. 2005 Tradice sociálních stran Oskar  Krejčí
5. 10. 2005 Sin City -- skvělá forma s podprůměrným obsahem Milan  Černý
5. 10. 2005 Mea culpa Fabiano  Golgo
5. 10. 2005 Proč by měli mít homosexuálové stejná práva jako ostatní lidé? Fabiano  Golgo
3. 9. 2005 Hospodaření OSBL za srpen 2005
22. 11. 2003 Adresy redakce

Zaznamenávání osobních dat občanů RSS 2.0      Historie >
6. 10. 2005 Šikana zaměstnaců, kteří pracují s počítačem, šikana novinářů a protiteroristická hloupost Štěpán  Kotrba
9. 9. 2005 Plán archivovat telekomunikační data v EU odmítnut   
8. 9. 2005 Británie znovu požaduje archivaci informací o emailech a telefonních rozhovorech   
8. 9. 2005 Schraňování údajů o telekomunikačním provozu občanů EU není řešení!   
11. 7. 2005 Clarke chce, aby vlády v EU zaznamenávaly informace o všech mobilních a emailových komunikacích   
10. 6. 2002 Evropská unie chce číst všechny emaily a analyzovat všechny telefonní výpisy