Uvěznění Petra Partyka:

Soudce: Co je to Seznam.cz? Můžete mi říct, kdo na něm je?

16. 12. 2005

Petra Partyka znám asi 17 let, jezdíme spolu na vandry, měli jsme kdysi i společného zaměstnavatele, píše Daniel Stirský. Vím, že je velice schopný právník, byl by jistě velmi kvalitním státním úředníkem, a tak jen pořád přemýšlím, jak je možné, že tato společnost nedává takovýmto lidem šanci. Vím, že po oné události (zabavení PC na pracovišti) sháněl zaměstnání celý rok. Inklinuji asi spíše k pravici, alespoň pokud jde o některé ekonomické názory, bývalý režim naši rodinu dost poznamenal (možná více, než jiné), leč někdy si říkám, že v tomto státě je opravdu něco shnilého. Petr Partyk mně říkal, že soudci sdělil, že se do sítě připojoval přes "SEZNAM". A soudce se ho prý tázal, kdo na tom seznamu je a zda by jej mohl obdržet.

Vytisknout

Obsah vydání | Pátek 16.12. 2005