28. 12. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
28. 12. 2005

Mají pětatřicátníci v Česku dnes zhoubný vliv?

Se zájmem vždy čtu komentáře pana Josefa Víta, jinak proslulého odpůrce liberální ekonomie, či snad ekonomie vůbec, soudě podle jeho posledního článku "Ztracená generace -- advokáti bohatých". Nejsem studovaný ekonom (a i kdybych byl) takže mu nebudu nic z toho, co odhaluje na ekonomech, ekonomii ( případně s adjektivem "liberální") vyvracet, s poukazem v duchu proneseným cosi o hrachu a stěně. Ale jakožto pilný čtenář jeho komentářů mi nemohlo uniknout, že má krom liberálně-tržního prostředí a neviditelné ruky trhu ještě spadeno obecně na mladší generaci, což dokazuje mj. i tento jeho někdejší komentář pod názvem "Mládí vpřed" a je to poměrně mistrně rozvedeno právě v současném článku o zhoubném vlivu mladých ekonomů.

Jen tak na okraj, pan prezident ČNB Tůma jistě žádný mladý ekonom není, a počítám že by se svými mladšími kolegy shodl na názoru na ekonomiku obecně, tedy nejen ti mladší a možná méně zkušenější, ale kteří právě ekonomii berou jako exaktní obor a ne jako nějaké ideologii přizpůsobené náboženství, ale i on mj. vystoupil před vánoci proti několika novelám sociálních zákonů z dílny ČSSD podpořench komunisty (začež si od premiéra vysloužil nálepku agenta pracujícího ve prospěch ODS). Myslím, že problém nebude (alespoň co se ekonomů týče) jen v mládí a jeho přirozeném příklonu k liberalismu a svobodné soutěži. Má totiž svá pevná pravidla, která právě pan guvernér Tůma zná a hájí je proti ideologiím jednotlivých politiků anebo programům politických stran.

Ale proč jsem se odhodlal reagovat. Pan Vít si na mne jistě vzpomene z polemik minulých, takže snad jen pro ostatní připomenu, že jsem slovníkem skupiny Chinaski "Husákovo dítě" a bude mi zanedlouho oněch 35 let. Chápu, že pan Vít jako příslušník generace, jenž žila a každý její příslušník svoji nějakou vlastní měrou pomáhal budovat režim, jenž byl pravým opakem zásad a pravidel toho, jemuž dnes v mnohých oborech "vládne" právě ona "ztracená generace".

Každý si vzpomene na heslo, jimž za minulého režimu častovali starší a zkušenější své učedníky, či snad jen starší své mladší kolegy, kteří usilovali o překonání některých konzervativních přístupů především starší generace oním úslovím --"Je ti 50 let a byl jsi v Rusku (rozuměj v SSSR)? Ne?! Tak drž hubu a krok!"....Podle toho také vypadalo řízení naší země, státníky počínaje až po vedoucí kádry tehdejších státních podniků konče. Pan Vít o "pětatřicátnících" mluví jako o klukokracii, naopak na tehdejší dobu by se spíše hodilo daleko významově konzistentnější označení "gerontokracie". Ponejvíce mě však zaujala či spíše vyvolala u mě obavy dikce této pasáže textu pana Víta:

"Ano, tito mladí jsou vládci, cítí se tak a podle toho jednali a jednají. Dnes je jim pětatřicet a dodnes nic nepochopili. Jsou to lidé nového ražení. S pádem socialismu ztratili jakékoli zábrany a s nimi i sociální cítění. Každý se musí postarat sám o sebe. Odmítají lidskou společnost a chtějí ji rozdrobit, atomizovat na miliony jedinců, kteří se jako oni budou starat jen sami o sebe. A je to pokrokové! Jen atomizované jedince je možno ovládat. Lidé, kteří se o nic nezajímají, jen sami o sebe. Dělají dlouho a večer usedají před televizi a dívají se na VyVolené. I oni sami se považují za VyVolené, za zvláštní kastu, která nepotřebuje odbory ani nějakou komunistickou solidaritu. Vydělávají dost a tak tomu bude vždy. Nepovažují za možné, že ztratí práci, že jednou jejich majitelé řeknou: mouřenín vykonal svou práci, mouřenín může jít."

Závistné nálepkování anebo jen starší generaci vlastní konzervativní přistup poplatný dobám jejích vlastního mládí, mám snahu se ptát. Ke slovu liberální patří slovo tolerance, a já jakožto přesvědčený liberál nebudu panu Vítovi vyvracet jeho vize ohledně charakteru osobnosti mladého člověka, v letech "Husákových dětí" či se snad cítit uražen slovy jako "Vyvoleni", či že se snad považujeme za nějakou zvláštní kastu.

Ano, do večera já osobně dělám poměrně často, protože mám díky tržnímu hospodářství pro vyšší nasazení i dobu strávenou v práci motivaci, kterou jsem rozhodně neměl v systému finančního hodnocení mé práce za socialismu definované v tzv. jednotné mzdové soustavě ( ZEUMS II ), kde mi bylo podle věku a dosažené míry vzdělání nalinkováno de fakto až do důchodu, kolik budu brát bez ohledu na kvalitu a míru mého pracovního nasazení. Že to lidé, pod kuratelou tohoto pro vývoj ekonomiky a vývoje životní úrovně rovnostářského a předem daného mzdového ohodnocení, se svým pracovním nasazením rozhodně nepřeháněli, prozrazují některé dobové české televizní inscenace, zvláště pak televizní komedie mého oblíbeného režiséra Petra Schulhoffa. Dřívější režim hlídal dodržování pracovní doby oněmi pověstnými "píchačkami", a lidé byli přesto už doma či na chalupách po poledni, dnes žádný podobně "sofistikovaný" systém netřeba, aby některé lidi držel v práci až do večera, myslím, že soudruzi nad tímto faktem asi až do své smrti budou nepochopitelně kroutit hlavou. A možná budou padat i tak absurdní věty, kde je nám to i vyčítáno.

Závěrem snad jen tolik, že míra solidarity, empatie a individualismu dnešních "pětatřicátníků" přesně koreluje s mírou rovnostářství, společnosti průměru, nulové zásluhovosti osobních iniciativ jedince, diferenciace osobního ohodnocení a ztráty motivace každého jedince usilovat o zvýšení své pracovní efektivity, jak toto zakořenil v nás minulý režim, tak přesně v opačném gardu teď jedná tato generace, jenž má vše, co jí ekonomický systém minulého režimu upíral a na co lidé museli čekat do 50 let svého života a ještě k tomu potřebovali členskou legitimaci KSČ.

Dnes jsou na vrcholu kariéry mezi 35. a 40. rokem věku a nemusí být členy žádné partaje. Takže v přeneseném slova smyslu hodně z toho, jací dnes jsme (ať už je výše citovaná charakteristika nás jako "ztracené generace" jakkoli zkreslená ), závisí na minulosti. Nechť architekti onoho "reálného socialismu" sami zváží, jestli z mnoha lidí právě minulý režim neudělal workoholiky, egoisty, individualisty či extremní vyznavače konzumního způsobu života díky tomu, co jeho obhájci zaobalují do sousloví "sociálně spravedlivější společnosti". Jestli byla opravdu "spravedlivá" pro všechny a nejen pro některé a jestli ti, kdo cítili že je k nim ekonomický systém založený na rovnostářství nespravedlivý, nejsou náhodou nechtěným dítětem právě socialismu a právě proto se dnes chovají jako oni "pětatřicátníci", které kritizuje pan Vít. To ať si posoudí sám.

Oni vidí onu spravedlnost v klasické soutěži za jasně stanovených pravidel. Podobně jaké je mají stanoveny jednotlivé sportovní závody, a počítám, že by nikdo nevyčítal lehkému atletovi, že "individualisticky" předběhne ve sprintu všechny své soupeře, a "egoisticky" si běží pro zlatou medaili. A vyčítat mu deficit empatie, že nepočkal na ty vzadu? Asi jen bláhový by něco takového namítal. Nakonec onen "vrcholový sport" v zaměstnání typu exponovaných manažerů, byznysmenu či technologických "špílmachrů" s náročným pracovním nasazením přeci není "povinný", takže každý si může vybrat svůj "level" -- příležitostného námezdního pracujícího třeba na "živnostňák" nebo státního úředníka s "pevnou" garancí pracovní doby a růstu mzdy až po odborově organizovaného kovodělníka z automobilek, jehož díky daňovým prázdninám vytahují jako nezaměstnaného z agendy pracovních úřadů investiční pobídky našich dvou posledních sociálnědemokratických vlád. Každý si může vybrat podle svého gusta. A přeji všem iniciativním lidem, i když budu onen dnešní dobou preferovaný věkový průměr navyšovat, neb budou patřit spíše mezi "Svobodovy anebo Novotného děti" úspěch a pevné nervy.

                 
Obsah vydání       28. 12. 2005
28. 12. 2005 Masová mediální kultura je mrtvá...?
28. 12. 2005 Turci se nenaučili popírat genocidu v minulosti tak dobře jako Britové
28. 12. 2005 Pane Pehe, novinářovou povinností není stranickost, ale mravnost Jiří  Jírovec
28. 12. 2005 Jak se bránit proti Českým aeroliním a jiné byrokracii Jiří  Jírovec
28. 12. 2005 Příběh Fráňa  Šrámek
28. 12. 2005 Boj gigantů Karel  Moudrý
27. 12. 2005 Novinky.cz: "Chtěl bych mít od cikánské krve špičky bot"
27. 12. 2005 Svoboda projevu v Evropě: Musí to být buď všechno, nebo to není nic
27. 12. 2005 2006 - pátrejte více po vlastní identitě Bohumil  Kartous
25. 12. 2005 Láska ve věku neurologie
28. 12. 2005 Mají pětatřicátníci v Česku dnes zhoubný vliv? Jan  Bím
24. 12. 2005 Všechno se vyhazuje: letošní Vánoce budou v Británii znamenat tři miliony tun odpadků
24. 12. 2003 Vánoční přání ve stovce jazyků a nářečí
27. 12. 2005 Američtí konzervativci: Proč nám Evropané nerozumějí a jak to napravit?
27. 12. 2005 Pionýr Věra  Říhová
24. 12. 2005 O českých špionech v 16. století Václav Vratislav z Mitrovic
27. 12. 2005 Slovensko 2005: Zlých dvanásť mesiacov Braňo  Ondruš
24. 12. 2005 Česká sekce BBC přece jen končí...
18. 12. 2002 Vánoce Štěpán  Kotrba
23. 12. 2005 Vánoční a novoroční vydání Britských listů
25. 12. 2005 Skrytý smysl svátku Chanuka
16. 12. 2005 Kompletní Johann Sebastian v rozhlase
24. 12. 2005 Český rozhlas na internetu pro děti: Pohádky s písničkou - Hle, hle, támhle v Betlémě
23. 12. 2005 Od roku 2006 budou v Británii zaznamenávány všechny jízdy automobilem
22. 11. 2003 Adresy redakce
11. 12. 2005 Hospodaření OSBL za listopad 2005

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
28. 12. 2005 Pane Pehe, novinářovou povinností není stranickost, ale mravnost Jiří  Jírovec
28. 12. 2005 Jak se bránit proti Českým aeroliním a jiné byrokracii Jiří  Jírovec
28. 12. 2005 Mají pětatřicátníci v Česku dnes zhoubný vliv? Jan  Bím
28. 12. 2005 Masová mediální kultura je mrtvá...?   
28. 12. 2005 Turci se nenaučili popírat genocidu v minulosti tak dobře jako Britové   
27. 12. 2005 Svoboda projevu v Evropě: Musí to být buď všechno, nebo to není nic   
27. 12. 2005 Američtí konzervativci: Proč nám Evropané nerozumějí a jak to napravit?   
27. 12. 2005 2006 - pátrejte více po vlastní identitě Bohumil  Kartous
25. 12. 2005 Láska ve věku neurologie   
24. 12. 2005 O českých špionech v 16. století Václav Vratislav z Mitrovic
23. 12. 2005 Jsem terčem diskriminace Josef  Kovařík
23. 12. 2005 Od roku 2006 budou v Británii zaznamenávány všechny jízdy automobilem   
23. 12. 2005 Vánoce 39˚C Zdeněk  Bárta
23. 12. 2005 "ODS se opět uchýlila k účelovému lhaní" Jiří  Paroubek
22. 12. 2005 Kam zmizely války roku 2006 Oskar  Krejčí

Mají pětatřicátníci v Česku dnes zhoubný vliv? RSS 2.0      Historie >
28. 12. 2005 Mají pětatřicátníci v Česku dnes zhoubný vliv? Jan  Bím
27. 12. 2005 Ztracená generace - advokáti bohatých Josef  Vít