21. 12. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
21. 12. 2005

Jak je tomu s verbálními trestnými činy

Plně souhlasím s názorem J. Potměšila.

Občanskoprávní žaloba a trestněprávní postih jsou zde opravdu v trochu jiné rovině.

U občanskoprávní žaloby na ochranu osobnosti je pasivně legitimován (tj. může žalobě proti němu být soudem vyhověno) každý, kdo šíří informaci nepravdivou, případně i pravdivou, kterou však není oprávněn zveřejnit, která žalobce poškozuje na cti, bez ohledu na to, zda u žalovaného šlo o zlý úmysl.

Proti tomu účelem § 206 tr. zákona je chránit občanské soužití před úmyslným šířením lživých informací způsobilých určitého občana (nebo konkrétní skupinu občanů) poškodit na vážnosti u spoluobčanů, zejména poškodit jej v zaměstnání, narušit jeho rodinné vztahy nebo způsobit mu jinou vážnou újmu.

Proti tomu účelem § 206 tr. zákona je chránit občanské soužití před úmyslným šířením lživých informací způsobilých určitého občana (nebo konkrétní skupinu občanů) poškodit na vážnosti u spoluobčanů, zejména poškodit jej v zaměstnání, narušit jeho rodinné vztahy nebo způsobit mu jinou vážnou újmu.

Mezi občanskoprávní žalobou na ochranu osobnosti a trestním stíháním pro pomluvu je tedy zhruba stejný vztah jako mezi občanskoprávní žalobou na vydání věci a trestním stíháním pro krádež.

Byť je pravda, že pokud by bylo ustanovení o pomluvě z trestního zákona vypuštěno, byl by šiřitel pomluv trestně postižitelný podle ustanovení § 209 trestního zákona (poškozování cizích práv), ovšem jen v tom případě, že by škodlivý následek spočívající ve způsobení vážné újmy na právech skutečně nastal (dokonaný tr. čin) nebo bezprostředně hrozil (pokus tr. činu), přesto se domnívám, že závažné narušování občanského soužití šířením účelových lží je tak závažným protispolečenským jednáním, že by mělo být prohlášeno za trestné.

Vypuštění ustanovení o pomluvě z trestního zákona by podle mého znamenalo deklarovat, že součástí práva na svobodu projevu je i právo na zlomyslně lhát. S takovým názorem se rozhodně neztotožňuji.

Jestliže se P. Partyk na základě některých rozhodnutí, která ten úředník vydal a na základě toho, co se o něm říkalo mezi místními občany, mohl domnívat, že určitý úředník stavebního úřadu je zkorumpovaný a tento názor prezentoval na internetovém fóru radnice a byl za to odsouzen pro pomluvu, šlo by o zjevné porušení zákona orgány činnými v trestním řízení (neboť zjevně by tzv. nebyla naplněna skutková podstata tr. činu po stránce subjektivní), nikoli o to, že je špatný zákon.

Udála-li se causa tak, jak bylo v BL popsáno, v tomto konkrétním případě by skutečně byla na místě občanskoprávní žaloba, nikoli trestní stíhání. V případě občanskoprávní žaloby by P. Partyk musel dokázat korupci , jinak by spor prohrál, avšak v trestím sthání pro pomluvu musí být obžalovanému prokázáno, že vědomě lhal (tzv. přímý úmysl), případně to, že šířil nepravdivou informaci pocházející ze zdroje, o němž věděl, že je nevěrohodný (tzv. nepřímý úmysl).

Za závažnější omezení svobody projevu považuji ustanovení o trestnosti "podpory a propagace hnutí směřujících k potlačení práv a svobod člověka":

§ 260

(1) Kdo podporuje nebo propaguje hnutí, které prokazatelně směřuje k potlačení práv a svobod člověka nebo hlásá národnostní, rasovou, náboženskou či třídní zášť nebo zášť vůči jiné skupině osob, bude potrestán odnětím svobody na jeden rok až pět let.

(2) Odnětím svobody na tři léta až osm let bude pachatel potrestán,

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 tiskem, filmem, rozhlasem, televizí nebo jiným podobně účinným způsobem,

b) spáchá-li takový čin jako člen organizované skupiny, nebo

c) spáchá-li takový čin za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu.

§ 261

Kdo veřejně projevuje sympatie k hnutí uvedenému v § 260, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta.

§ 261a

Kdo veřejně popírá, zpochybňuje, schvaluje nebo se snaží ospravedlnit nacistické nebo komunistické genocidium nebo jiné zločiny nacistů nebo komunistů proti lidskosti, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta.

Zde bych se naopak přikláním k názoru, že samotné verbální projevy by neměly být trestné, neboť demokracie by měla tolerovat i projevy, které demokracii zpochybňují, ale stát by měl zasahovat v případě, že pod vlivem takových protidemokratických názorů dojde k porušení nebo bezprostřednímu ohrožení práv jiných občanů.

                 
Obsah vydání       21. 12. 2005
21. 12. 2005 Fištejn ví pozitivně, že CIA nikoho nemučí! Jan  Čulík
16. 12. 2005 Kompletní Johann Sebastian v rozhlase
21. 12. 2005 Soud v USA zakázal vyučování "inteligentního designu"
21. 12. 2005 Čtyřverší Martin  Pokorný
20. 12. 2005 PotterHarry.net: Dětský strach a jeho následky
20. 12. 2005 Policie vyšetřuje neoficiální překladatele Harryho Pottera i nadále jako zločince Štěpán  Kotrba
22. 12. 2005 Kam zmizely války roku 2006 Oskar  Krejčí
20. 12. 2005 Praha má novou skupinku "extremistů" Štěpán  Kotrba
21. 12. 2005 Nahrávka na smeč komsomolcům Pavel  Pečínka
21. 12. 2005 Pojedeme do Betléma Kristina  Hazbounová
21. 12. 2005 Izrael tvoří přistěhovalci na úkor původního obyvatelstva Zdeněk  Wognar
21. 12. 2005 Nový rozpočet EU - odčinění Mnichova? Jan  Čulík
21. 12. 2005 Dürenmatt v BBC
21. 12. 2005 Jak je tomu s verbálními trestnými činy Jaroslav  Štemberk
21. 12. 2005 Zaveďte TV okruh "ČT Rodina" - bez televizního násilí Tomáš  Franke
20. 12. 2005 Za Britskými listy stojí zlé síly, disponující penězi a vlivem
20. 12. 2005 Vylučovací princip je princip stalinismu Jan  Čulík
20. 12. 2005 O novinářích, úplatcích a naší šťastné zemi Karel  Moudrý
20. 12. 2005 Trestní stíhání za pomluvu je potřebný paragraf
20. 12. 2005 Soukromě vyhlášená světová válka? Egon T. Lánský
20. 12. 2005 Bush zřejmě hned tak do Íránu bušit nezačne Karel  Dolejší
19. 12. 2005 Zápisky od života odtrženého spisovatele Alex  Koenigsmark
11. 12. 2005 Hospodaření OSBL za listopad 2005
22. 11. 2003 Adresy redakce

Hon na svobodu slova RSS 2.0      Historie >
21. 12. 2005 Jak je tomu s verbálními trestnými činy Jaroslav  Štemberk
20. 12. 2005 Čermákova vyváženost bez obalu a rakouský tiskový zákon Štěpán  Kotrba
20. 12. 2005 Trestní stíhání za pomluvu je potřebný paragraf   
19. 12. 2005 Zahájeno trestní stíhání proti Stanislavu Pencovi   
14. 12. 2005 Nevinný člověk, jehož soudce Šídlo odsoudil do vězení za neprokázanou blbost Jan  Čulík
14. 12. 2005 Svoboda je nedělitelná? Máme se za co stydět? Jan  Čulík
13. 12. 2005 Petr Partyk uvězněn   
28. 11. 2005 Stane se David Irving mučedníkem za svobodu projevu?   
23. 11. 2005 Blair se pokouší umlčet britská média   
22. 11. 2005 Rakousko vypracovalo žalobu proti historiku Irvingovi   
21. 11. 2005 Davidovi Irvingovi hrozí dvacetileté vězení Richard  Seemann
25. 10. 2005 O pohrdání soudem a o svobodě projevu   
23. 9. 2005 Čin hodný Josepha Goebbelse   
21. 9. 2005 Británie: Studenti odmítli zákaz debaty o islámu   
18. 9. 2005 Tony Blair zaútočil na BBC "za její antiamerikanismus"   

Případ Petra Partyka RSS 2.0      Historie >
21. 12. 2005 Jak je tomu s verbálními trestnými činy Jaroslav  Štemberk
16. 12. 2005 Soudce: Co je to Seznam.cz? Můžete mi říct, kdo na něm je?   
14. 12. 2005 Nevinný člověk, jehož soudce Šídlo odsoudil do vězení za neprokázanou blbost Jan  Čulík
14. 12. 2005 Svoboda je nedělitelná? Máme se za co stydět? Jan  Čulík
13. 12. 2005 Petr Partyk uvězněn   
21. 3. 2005 Free speech is ours, but don't dare use it Jan  Čulík
17. 3. 2005 Dura lex, sed lex Jaroslav  Štemberk
17. 3. 2005 Případ Petra Partyka je svým způsobem pro české soudnictví typický Aleš  Uhlíř
16. 3. 2005 Jak soud potrestal Petra Partyka za to, co mu neprokázali   
16. 3. 2005 Je byrokratičnost omluvou? Jan  Čulík
15. 3. 2005 Chvála soudce Šídla Zdeněk  Jemelík
10. 3. 2005 Stát nemá trestat občany, kteří kritizují úředníky Jan  Čulík
2. 3. 2005 Petr Partyk byl za verbální "trestný čin" odsouzen do vězení   
28. 2. 2005 Špatný zákon omezuje svobodu projevu