20. 12. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
Harry Potter a princ dvojí krve - výřez z originální obálky
20. 12. 2005

"DÁREK" K VÁNOCŮM

Policie vyšetřuje neoficiální překladatele Harryho Pottera i nadále jako zločince

Policie si takzvaně "podala" mladého teologa Martiana Macka (1972), který pod přezdívkou HJP koordinoval překladatelský tým na serveru potterharry.net. Zahájila totiž trestní stíhání. Kdyby Macek něco věděl, určitě by to řekl... Vždyť lhát se nemá. Boží přikázání... Předvolala ho k podání vysvětlení, aniž by ho vedla jako podezřelého či dokonce obviněného. Důkazy proti sobě si měl na sebe při výslechu opatřit sám svou vlastní neopatrností či neznalostí fines odpovědi "orgánovi"... Britské listy disponují protokolem z tohoto "podání vysvětlení". Vyslýchaný k tomu dodává: "Byly to jedny z nejhnusnějších hodin života a dělá se mi špatně, když si představím, že kdokoli jiný mohl být - a jednou bude - na mém místě."

Nejhorší pro "vyšetřovatele" je, když "zločinec" nic neví a v tomto duchu i odpovídá policii. Když nelze ani využít autorského zákona. Když se důkazy splétají ze slov sepsaných policistou do protokolu, a nikoliv z trestných činů. Když poctivý člověk začne mít panický strach a neví z čeho. Tam začíná moc temných sil. Tam začíná říše Toho-který-nesmí-být-jmenován. Autorský zákon totiž v zásadě upravuje práva autora k jeho dílu. Až v návaznosti na tom pak práva odvozená od tohoto základního. A úplně nakonec řeší práva toho, pro koho tu vlastně všichni jsou. Čtenáře, posluchače, diváka. Přesto policie v úsilí o kriminalizaci dětí, které si zřídily potterovský fanzin, plave. Ale je vytrvalá. Policajti se z toho totiž udělali okresní prestižní záležitost kriminálky . Budou slavní. Konečně alespoň jednou se jich někdo od televize také na něco zeptá. Budou třebas i na obrazovce. A o vánocích. To bude nadělení...

Kriminalizace fanoušků a Harry Potter TÉMA BL

Do práva autorského nezasahuje ten, kdo zařadí do svého samostatného díla určeného k vyučovacím účelům (výuka zacházení s počítačem, angličtiny, češtiny a literární tvorby či kreslení - to všechno je třeba znát a dovést, máte-li být platným členem potterovského Teamu), pro objasnění jeho obsahu (o ničem jiném potterovský server není), drobná celá zveřejněná díla (třeba fotografie herců či rekvizit) nebo užije zveřejněné dílo k jiným vzdělávacím účelům či ten, kdo v odůvodněné míře dílo užije při zpravodajství o aktuální události, při které je takové dílo provozováno, vystaveno nebo jinak užito (informace o premiérách, castingu, nových produktech, informace o hercích - to všechno na serveru potterharry.net najdete). Dílem souborným je pak databáze (webový portál - software, grafika, html kódy, css, texty), kde se takové užití díla nachází. Práva organizátora této databáze existují též, i když je kolektiv uplatňuje s benevolencí fanoušků, hnaných jednou společnou ideou...

V rozsahu odůvodněném účelem oprávněného zhotovení rozmnoženiny v rámci bezúplatné zákonné licence či zpravodajské licence může být takto zhotovená rozmnoženina také nevýdělečně rozšiřována (a tak doposud také byla rozšiřována i potterovská sága a její vedlejší produkty, včetně vlastní literární tvorby fanoušků na tomto serveru) .

Tolik autorský zákon v platném znění, který se skoro každým druhým odstavcem vysmívá policejní hlouposti.

Co to ale znamená pro veškeré stránky, vytvořené a provozované dětmi, či stránky, do kterých děti tvoří obsah svých oblíbených knih, filmů či her? Dnes je to strach. Tím, že si zamilovaly příběh svého hrdiny, riskují vyšetřování, ostudu, případně rodičovský postih. Ti starší i soudní přelíčení, komplikace a náklady za advokátní služby, čas a nervozitu. V nejhorším případě i trest. Zmařenou práci. Pocit viny.

Zveřejněním fotek oblíbeného zpěváka či herce by se podle policistů každý fanoušek vystavoval trestnímu postihu jako "zloděj" "oprávněných práv" onoho zpěváka či herce či jeho agentury. Tak to alespoň policie předestřela svou vizi likvidace fanouškovských stránek správci serveru potterharry.net. Ale ono to tak není, pokud se tak děje bezúplatně. Autorský zákon byť nedostatečně, ale přeci jenom chrání i fanoušky, pokud rozšiřují slávu svého idolu bezúplatně. Mohou využívat "zpravodajské licence" či "vyučovací licence" či "vysvětlovací licence". Mohou tak užívat i děl chráněných v případě komerčního užití zákonem. Naštěstí. Úprava v tom odpovídá evropské směrnici (článek 5, bod 3, odst. a - d, k, Directive 2001/29/EC)

Autoský zákon ČR č. 121/2000 Sb. ZDE

V preambuli směrnice 2001/29/ES o harmonizaci některých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti se praví, že je třeba, aby se braly v úvahu zvláštní rysy obsahu výrobků a služeb, neboť to vyžadují různé sociální, společenské a kulturní aspekty informační společnosti (8) . Stejně tak se zde praví, že p Pouhé poskytnutí fyzického vybavení k umožnění nebo uskutečnění sdělení není samo o sobě sdělováním ve smyslu této Směrnice(27).

Při aplikaci výjimky nebo omezení pro účely nekomerčního vzdělávání a vědeckého výzkumu, včetně výuky na dálku, musí být nekomerční povaha příslušné činnosti vymezena činností jako takovou. (42).

2001/29/ECZDE

Stránky potterharry.net či další dětské portály nevznikly proto, že by z toho chtěl mít nebo měl někdo nějaký prospěch. Vznikly stejně, jako vznikají ostatní fanziny - pro sebevzdělání komunity, jako agregátor a komunitní informační základna - ve svém důsledku rozšiřují informace, na jejichž základě vznikají další příznivci a tím i zákazníci knihkupectví a vydavatelství, případně prodejců potterovských rekvizit. Nic, co by mělo vadit komukoliv, jehož cílem je na smluvním základě participovat na úspěchu autorky ságy - Joanne Rowlinsové.

Přesto se česká policie snaží kriminalizovat provozovatele fan stránek, a když to u nich až tak docela nejde, tak autory textu či grafiky, využívající potterovského grafického stylu nebo vizuální části zfilmovaného díla. Policejní poručíci Luděk Král a Filip Slavík musejí mít hodně sloní žaludek, jestliže se z takto definovaného prostředí autorského práva snaží uplést bič na fanoušky, kteří ve svém volném čase a za své peníze provozují server, sloužící vlastně k marketingové podpoře cizího zisku. Ohýbat zákon až za mez pevnosti a buzerovat paragrafů neznalé lidi lze. Jen potud, dokud z toho někdo nevyrobí trestný čin překročení pravomoci úředního činitele či šikany.

To, že fan fiction podporuje soudržnost komunity a přispívá k propagaci díla, netřeba zdůrazňovat. To, že se tak neděje na stránkách komerčních, dokonce ani oficiálními diustributory sponzorovaných, je jasné. Možná právě to je problém... To, že police má problém s výkladem řady právních předpisů z oblastí, kde se vyskytuje tzv. zločin bílých límečků, není potřeba zdůrazňovat. Problémy s autorským právem v digitální době má i nejeden soudce. Přeci jen ne každý šprtal na právnické fakultě spolu s kodexy "tresta" či "občana" i netiketu či doporučení konsorcia W3C, aby věděl "vo co gou". Občas by nebylo od věci používat více zdravý selský rozum (pokud mezi policisty ještě existuje) a nevidět ve všech bližních jen zločince.

Co říci na závěr? Britské listy budou příběh správce potterovského portálu Macka a jeho spolupracovníků velmi bedlivě sledovat. Nebudeme váhat kontaktovat inspekční orgány vnitra, autorku, její vydavatelský dům či mezinárodní média. Policejní hloupost a neodůvodněná šikana se totiž musí trestat stejně přísně jako opravdové porušování autorských práv. Tento proces by se totiž mohl stát precedentem likvidace všech zájmových, nekomerčních serverů, odvozených od jinak autorskoprávně chráněných kulturních či technologických aktivit. Ten, komu se líbí automobily Ford a je jejich nadšeným sběratelem a opravářem, by musel předtím, než zveřejní na svém webu fotografie či technické výkresy svých miláčků, kontaktovat centrálu automobilky v USA a získat jejich písemný souhlas. Ten kdo se vyzná z lásky k "woknům" a zveřejní na webu logo Windows nebo fotografii Billa Gatese bez jeho výslovného souhlasu, je podle některých českých policistů zločinec. Ten kdo vydá na webu Rettigové recept na dobré houskové knedlíky, mohl by se dopustit také porušení autorského práva. Protože ten, kdo první zveřejnil Rettigové kuchařku poté, co jí vypršela její vlastní autorská práva (sedmdxesát let od smerti autorky), má dle zákona tatáž práva jako autorka - dalších sedmdesát let... Vraž do toho...

                 
Obsah vydání       20. 12. 2005
20. 12. 2005 Policie vyšetřuje neoficiální překladatele Harryho Pottera i nadále jako zločince Štěpán  Kotrba
20. 12. 2005 PotterHarry.net: Dětský strach a jeho následky
16. 12. 2005 Kompletní Johann Sebastian v rozhlase
20. 12. 2005 Prezident Bush znovu obhajoval odposlouchávání telefonů v Americe
20. 12. 2005 Jaký je vztah mezi demokracií a náboženstvím? Václav  Žák
20. 12. 2005 Praha má novou skupinku "extremistů" Štěpán  Kotrba
20. 12. 2005 Za Britskými listy stojí zlé síly, disponující penězi a vlivem
20. 12. 2005 Vylučovací princip je princip stalinismu Jan  Čulík
20. 12. 2005 Soukromě vyhlášená světová válka? Egon T. Lánský
20. 12. 2005 O novinářích, úplatcích a naší šťastné zemi Karel  Moudrý
20. 12. 2005 Kukačka Štěpán  Kotrba
20. 12. 2005 Nejprve mě vyhodilo z práce OF a potom komunisti
20. 12. 2005 Vianoce, sviatky slasti Sylvia  Rychlá
20. 12. 2005 Bush zřejmě hned tak do Íránu bušit nezačne Karel  Dolejší
20. 12. 2005 Islám může vést k ohrožení Evropy Rudolf  Kučera
20. 12. 2005 Podcasting Jiří  Nezval
20. 12. 2005 Lidé s handicapem Zdena  Bratršovská, František  Hrdlička
20. 12. 2005 Na návštěvě v multikulturní Malajsii Alice  Dvorská
20. 12. 2005 Virtuální peníze Josef  Vít
20. 12. 2005 Trestní stíhání za pomluvu je potřebný paragraf
20. 12. 2005 Čermákova vyváženost bez obalu a rakouský tiskový zákon Štěpán  Kotrba
19. 12. 2005 Spojujme dnešní mentalitu s normalizací! Boris  Cvek
19. 12. 2005 Otec vystoupil z KSČ, já se dostal na vojenskou školu
19. 12. 2005 Novodobé dějiny
20. 12. 2005 Je skutečně nutné vyvlastňovat pozemky? Tomáš  Vandas
19. 12. 2005 ...ať ve vás přezimuje ptačí zpěv a barvy květin Michal  Černík
19. 12. 2005 Zdvojnásobuji podporu vašeho listu Rudolf  Převrátil
19. 12. 2005 Dvě pojetí plebejství v českých zemích Václav  Špíka
19. 12. 2005 Nepamatují, ale vědí Ivan  David
19. 12. 2005 Každá doba má své obětní beránky
19. 12. 2005 Otevřme tedy třináctou komnatu
19. 12. 2005 Tony Blair jako vánoční ozdoba
20. 12. 2005 Zpravodajství iráckého odboje za dny 16. - 30. listopadu 2005
19. 12. 2005 Spojené státy chtějí postavit zeď na hranicích s Kanadou Miloš  Kaláb
19. 12. 2005 Zápisky od života odtrženého spisovatele Alex  Koenigsmark
17. 12. 2005 Harry Potter na netu: Jan Rychetský v Právu zbytečně kriminalizuje děti Štěpán  Kotrba
19. 12. 2005 Čínská zeď a naše ploty Václav  Dušek
22. 11. 2003 Adresy redakce
11. 12. 2005 Hospodaření OSBL za listopad 2005

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
20. 12. 2005 O novinářích, úplatcích a naší šťastné zemi Karel  Moudrý
20. 12. 2005 Policie vyšetřuje neoficiální překladatele Harryho Pottera i nadále jako zločince Štěpán  Kotrba
20. 12. 2005 Za Britskými listy stojí zlé síly, disponující penězi a vlivem   
20. 12. 2005 Praha má novou skupinku "extremistů" Štěpán  Kotrba
19. 12. 2005 Církve reagují na nový zákon Filip  Sklenář
19. 12. 2005 Zdvojnásobuji podporu vašeho listu Rudolf  Převrátil
19. 12. 2005 Spojené státy chtějí postavit zeď na hranicích s Kanadou Miloš  Kaláb
19. 12. 2005 Dvě pojetí plebejství v českých zemích Václav  Špíka
19. 12. 2005 Zápisky od života odtrženého spisovatele Alex  Koenigsmark
19. 12. 2005 Spojujme dnešní mentalitu s normalizací! Boris  Cvek
17. 12. 2005 Harry Potter na netu: Jan Rychetský v Právu zbytečně kriminalizuje děti Štěpán  Kotrba
17. 12. 2005 Bush přiznal, že schválil odposlechy v USA   
16. 12. 2005 Televize způsob života nejen odráží, ale asi ještě víc vytváří Rudolf  Převrátil
16. 12. 2005 Pořád stejná sviňárna: Chtěli bychom zmapovat utajené české dějiny devadesátých let Jan  Čulík
16. 12. 2005 Selže-li domácí zdravotnictví, stát musí zaplatit operaci v zahraničí   

Autorské právo RSS 2.0      Historie >
20. 12. 2005 Policie vyšetřuje neoficiální překladatele Harryho Pottera i nadále jako zločince Štěpán  Kotrba
17. 12. 2005 Harry Potter na netu: Jan Rychetský v Právu zbytečně kriminalizuje děti Štěpán  Kotrba
27. 10. 2005 Microsoft se bude podílet na digitalizaci světových knihoven   
17. 10. 2005 Autorské právo, písmo svaté a veřejná služba Štěpán  Kotrba
13. 10. 2005 Komu patří informace na internetu? Milan  Stibral
21. 9. 2005 Copyrightová organizace OSN chce uvalit autorská práva na volný materiál na internetu   
22. 8. 2005 Komu patří internetové stránky Hospodářských novin Štěpán  Kotrba
8. 8. 2005 Deset let internetu jako masového jevu   
15. 7. 2005 Summit v Londýně: "Rozvíjet jednotnou evropskou digitální ekonomiku!" Štěpán  Kotrba
1. 7. 2005 O softwarových patentech   
30. 6. 2005 NE softwarovým patentům!   
24. 6. 2005 Demokracie v EU Ano či Ne - to již brzy napoví jednání o softwarových patentech   
13. 6. 2005 Brazílie používá Linux   
7. 6. 2005 Proč říkám ANO! podniku Microsoft   
7. 6. 2005 Software je jako sex. Nejlepší je zadarmo!   

Kriminalizace fanoušků a Harry Potter RSS 2.0      Historie >
20. 12. 2005 Policie vyšetřuje neoficiální překladatele Harryho Pottera i nadále jako zločince Štěpán  Kotrba
17. 12. 2005 Harry Potter na netu: Jan Rychetský v Právu zbytečně kriminalizuje děti Štěpán  Kotrba
28. 7. 2005 Harry Potter a Mýtus věčného návratu Dominik  Lukeš
27. 7. 2005 Neoficiální překlad Harryho Pottera do češtiny už je na světě Štěpán  Kotrba
15. 9. 2004 Literatura se stala terčem mediální manipulace Petr  Bílek
30. 6. 2003 Nový Harry Potter -- postava plná angstu Hannah  Čulík
30. 6. 2003 The angst-filled Harry Potter Hannah  Čulík
21. 6. 2003 Šílenství ohledně nového Harryho Pottera je dobře organizováno   
19. 6. 2003 Rowlingová žaluje americký deník   
18. 12. 2002 O čo prišiel Harry Potter Eva  Michalková
15. 11. 2002 Nový Harry Potter je už únavný, míní recenzentka listu Times