2. 1. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
31. 12. 2005

Zmačkané obaly

replika na článek Borise Cveka "Pětatřicátníci a ti starší..."

Kdykoliv projíždím stanicí norimberského U-Bahnu Rathenauplatz, vyhledávám očima pod mozaikovým portrétem Walthera Rathenaua jeho výrok, s kterým bych vás rád seznámil: Denken heisst vergleichen (Myslet znamená srovnávat). Mělo by být pro člověka s přírodovědeckým vzděláním samozřejmostí a neustále používaným způsobem, jak pracovat s vjemy, fakty a úkazy. V oné větě je sice ukryta ještě další, dalo by se říci podmínka, že totiž k srovnávání se musí taky něco vědět - aby se vůbec mohlo s něčím srovnávat - ale to už by pro člověka s nejvyšším možným formálním vzděláním neměl být až zase takový problém. I když naivita a nedostatečná schopnost neustálého kritického prověřování informací postihuje všechny vzdělanostní stupně přibližně stejně, vzdělanec by měl být aspoň teoreticky méně nakloněn podléhat pohádkám a ideologickým dogmatům. Bohužel jste ve svém článku předvedl v nejčistší formě něco jiného - no nazvěme to naivitou.

Snad už i Boris Cvek vytuší velkou dávku ironie, když nyní napíšu, že mne svou zkazkou o rodinném příteli, rakouském důchodci velmi zaujal.

"Brzy po roce 1989 k nám domů začal dojíždět rodinný přítel z Vídně. Emigroval tam někdy za normalizace, dělal příručího v krámku a ve svých osmdesáti jako rakouský důchodce mohl mít každý rok jiné auto západní značky (zatímco můj o něco mladší otec (r. 1926), odborný lékař, měl již skoro dvacet let moskviče a na víc se ze svého platu nezmohl). Jezdil po světě, byl vitální, spokojený, v žádném případě nepřipomínal typického odepsaného důchodce rudé éry..."

Počítejte se mnou: ten rodinný přítel mohl emigrovat dle autorova svědectví nejdříve v šedesátém osmém ( i když to nenaplňuje autorův termín "... za normalizace ...", ale buďme velkorysí). V roce 1989 nebo později mu mělo být osmdesát. Dejme tomu, že jako příručí v krámku (který zřetelně nepatřil jemu, když tam byl příručí) odpracoval dvacet let. Asi méně, snad jste to špatně pochopil, možná si v tom krámku mohl přivydělávat ke svému důchodu. Ale dejme tomu, že by si v Rakousku odpracoval těch dvacet let. Jako příručí v krámku by byl na platové úrovni kasírek v samoobsluze, která má daleko do oficiálního průměrného platu. Na rozdíl od pana Cveka, jsem ve stavu odhadnout na základě autorových (snad nevyfabulovaných) údajů jeho důchod. A na rozdíl od autora taky vím, jaká je úroveň cen v Rakousku. Tedy nikoliv ojetých aut ("mohl mít každý rok jiné auto západní značky"), protože ani omylem nemohl si za svůj důchod dovolit každý rok nové auto (je taky docela možné, že autorovi unikl i třeba nepodstatný detail, že ta auta mohla být třeba z půjčovny). To je ale totiž zcela nepodstatné.

Cvekův rodinný přítel - kdyby měl být opravdu odkázán na odhadnutý důchod - měl spíše v Rakousku silné existenční starosti, protože kromě kupování aut (a nezbytnosti s jejich provozem a udržováním - jako třináctiletý chlapec se pan Cvek s vyvalenýma očima zřetelně soustředil na podružný fakt jejich provenience) musel onen rodinný přítel především platit nájem a vedlejší pravidelné měsíční náklady, o stravě nemluvě. Ten příběh pan Cvek asi neuvedl jen tak, chtěl snad typizovat jak tam a jak tady, není-liž pravda. Nepochybuji o tom, že se tu a tam vyskytne vitální osmdesátiletý člověk, který v žádném případě nepřipomíná "...typického odepsaného důchodce rudé éry..". Jenže těch je tak málo, že ani "železný kancléř" Bismarck je neměl na mysli, když zaváděl důchodový systém, založený na generační solidaritě (buď znal své "pappenheimské", nebo tušil, co odolá vichru času - tedy válkám, nespolehlivosti finančních systémů a nakonec i lidí v něm). Bismarck taky dozajista nebyl ani skutečný, ani krypto-komunista, ale kromě toho, že chtěl alespoň částečně vzít vítr z plachet vznikajícímu sociálně demokratickému hnutí, snad i vytušil, že nastupující průmyslový rozmach a s ním spojené společenské změny přivodí atomizaci společnosti se všemi jejími důsledky. Snad si uvědomil, že každý jednou zestárne a nebude se již moci svou prací živit a aby nebyl odkázán na žebrotu, či přímo nezemřel hlady, měl starým lidem jejich starobní důchod zajišťovat aspoň skrovný "denní chléb". I když Bismarck sám byl dostatečně materiálně zabezpečen a nemusel si dělat v tomto směru starosti.

Něco snad pan Cvek ve svém příběhu osmdesátiletého rakouského důchodce, emigranta z ČSSR, možná opomněl sdělit. Něco, co tu hezkou pohádku poněkud špiní životem, jak šel. Ten pán musel za svůj život vystřídat několik občanství, režimů, sloužil různým pánům. Na daná fakta se nahlíží v ČR a v Rakousku přece jen rozdílně, jestli mi dobře rozumíte. Ale třeba to bylo jinak, třeba to byl český vlastenec, který odešel ze své vlasti, protože dával v nadšení mladých let přednost vést nesprávné řeči, v nesprávnou dobu a na nesprávném místě, jako o sobě nadneseně tvrdí autor těchto řádků.

Obávám se však, že pan Cvek a já jsme vyřezáni každý z jiného dřeva. Tedy mám pocit, že mne těžko pochopí. Bez ohledu na panující režim budeme asi stát vždy na jiné straně barikády. Nejen proto, že pan Cvek je věřící křesťan a já ateista, nejen proto že on tíhne k pravici, zatímco mé srdce bije nalevo.

V závěru mé repliky bych vás chtěl seznámit taky s jedním příběhem. Ten člověk se narodil přibližně ve stejné době jako Cvekův rodinný známý - v roce 1905. Prakticky celý svůj profesionální život pracoval ve Vítkovíckých železárnách jako soustružník. V roce 1950 onemocněl tuberkulózou - to byla taková škaredá nemoc, která byla během "rudého režimu" pak v Československu prakticky vymýcena. Tenkrát v padesátých letech se na ni ale ještě umíralo. Ten pán na ni nezemřel, ale pak byl až do regulérního důchodového věku na invalidním důchodu. Ten činil tenkrát 600 Kčs. Byl - bez ironie - nesmírně vděčen komunistickému režimu, že jej nenechal zdechnout bez prostředků, protože kdyby se mu to přihodilo za první republiky, dopadlo by to s ním a jeho rodinou zřejmě jinak. Nebudu Vás déle napínat, ten pán byl můj otec. Já jsem jej v jeho obavách ve věku, v jakém jste dnes pan Cvek, nechápal, považoval jsem jeho politické názory za naivní. Dnes je mi jeho vidění světa už jasnější, i když si věru nemám na co stěžovat a realita světa do mne nevstoupila cestou ran osudu. Ale na rozdíl od pana Cveka, žiji již více než čtvrt století v opravdu jiném světě než on. Ale protože jsem měl vždy otevřené oči, nepokryté mžurkou záblesků z "aut západních značek", mohl jsem taky vidět věci a lidské osudy, jak vypadají v realitě světa, kterého znáte jen zprostředkovaně. Mám štěstí, že si opravdu nemám na co stěžovat, ale žiji v městě, kde je více než desetiprocentní nezaměstnanost, která není jen tvořena asociálními živly či lenochy. Na světě to už tak chodí, že nemůžou být všichni "samostatní", lékaři, umělci, obchodníci či vykonávat jiná, na hospodářské situaci dosti nezávislá a navíc atraktivní povolání.

I když pan Cvek ve svém dosavadním životě asi toho z průmyslové praxe nepoznal, přesto si, jako svým způsobem jeho kolega, tedy chemik, dovolím položit otázku, kterou si asi při psaní svého článku on dozajista nepoložil:

Viděl jste, pane Cveku, někdy lidi z chemických provozů, nebo vůbec z továren, kteří se dožili důchodového věku? Na rozdíl od Vás jsem viděl po celý život továrny zevnitř a vím o čem píšu. Nejen továrny jsem viděl zevnitř, ale celý život jsem byl obklopen živými lidmi, kteří v těch továrnách pracovali. A navíc byly ty továrny ve dvou, tehdy ještě rozdílných společenských a hospodářských systémech. Nevím, jestli Vás to zajímá, ale na rozdíl od legend, které se dostaly k Vašemu uchu, všude žijí stejné lidské typy. Jen kulisy jsou jiné. Čili, když příště budete mít chuť, s Vámi zřetelně vrozenou arogancí, označit někoho "zmačkaným obalem, který na smetiště (plné krys a jiné havěti), jež sami vyrobili, zahodili komunisté poté, co z něj vymáčkli obsah..." tak se prosím zadržte. A především, až Vás, nedejbůh, vichry neoliberalismu zavanou mezi ty "zmačkané obaly", dělejte vše pro to, aby jste se mezi nimi takových výroků vystříhal.

Autor žije v SRN

                 
Obsah vydání       2. 1. 2006
2. 1. 2006 Americká hospodářská krize, která ohrožuje svět
2. 1. 2006 Od začátku divný rok Bohumil  Kartous
2. 1. 2006 Time to examine the hidden history of 1989 Jan  Čulík
1. 1. 2006 Nařídil Castro vraždu JFK? Tomáš  Krček
2. 1. 2006 Změkčilé fňukání a skutečné drama Pavel  Máca
2. 1. 2006 Habent sua fata statuae atque populi Václav  Chyský
2. 1. 2006 Ne Steigerwald, ale Koenigsmark Alex  Koenigsmark
2. 1. 2006 Taktéž jsem se stal terčem diskriminace a "obětním beránkem" zvůle zákonodárců Miloslav  Veselák
2. 1. 2006 V Číně je nejčtenějším zahraničním autorem Milan Kundera Václav  Dušek
2. 1. 2006 Pětatřicátníci, hoši jako květ, na vás bylo vždycky radost pohledět.... Josef  Vít
30. 12. 2005 Ohlédnutí za Johannem Sebastianem Bachem v BBC Jan  Čulík
2. 1. 2006 Záhořovo lože 2005 Karel  Moudrý
2. 1. 2006 Nový rok přinese Palestincům volby a s nimi i velké změny Kristina  Hazbounová
2. 1. 2006 Co s dluhem rozvojových zemí? Miloš  Kaláb
2. 1. 2006 Vadí, nevadí Luděk  Rozehnal
24. 12. 2005 Česká sekce BBC přece jen končí...
31. 12. 2005 Státem ukradená solidarita Michal  Krčma
2. 1. 2006 Pár sametových příběhů Štěpán  Kotrba
2. 1. 2006 Desetiletka Angely Merkelové Richard  Seemann
2. 1. 2006 Slovensko: Ekonomický rast a chudobnejšie Vianoce
29. 12. 2005 Pražská pohádka pro krále Šalamouna Karel  Moudrý
30. 12. 2005 Noční rozhovory aneb Komunikace s médii Alex  Koenigsmark
2. 1. 2006 Blábol? Snad jen trochu manipulace... Milan  Neubert
31. 12. 2005 Češi: Náš život se letos začal konečně měnit k lepšímu Štěpán  Kotrba
31. 12. 2005 Revoluce 1989: Kdo vyhrál?
31. 12. 2005 Zmačkané obaly Tomáš  Krček
31. 12. 2005 Autoři by se měli vyhýbat všeobecným neadresným útokům
2. 1. 2006 Může být liberální sociálně prospěšné? Jan  Faltýsek
29. 12. 2005 Pravidlo "Drž hubu a krok" platí stále (ne-li víc než jindy) a ani dnes nezní vtipně "Jana  Veselá"
29. 12. 2005 Chirurg, kterého vyhodili čeští demokratičtí revolucionáři... Miroslav  Polreich
30. 12. 2005 "Neuvěřitelný hnůj" na serveru novinky.cz
30. 12. 2005 Kapitalismus je boj "Jana  Veselá"
31. 12. 2005 K Novému roku bych přál ČR noviny, které by mělo smysl číst Jan  Žižka
28. 12. 2005 Pane Pehe, novinářovou povinností není stranickost, ale mravnost Jiří  Jírovec
29. 12. 2005 Způsobuje zbožnost bohatství?
29. 12. 2005 Ministr Rath má pravdu -- privatizace nemocnic může představovat velké nebezpečí Jan  Žižka
28. 12. 2005 Jak se bránit proti Českým aeroliním a jiné byrokracii Jiří  Jírovec
28. 12. 2005 Masová mediální kultura je mrtvá...?
27. 12. 2005 2006 - pátrejte více po vlastní identitě Bohumil  Kartous
27. 12. 2005 Američtí konzervativci: Proč nám Evropané nerozumějí a jak to napravit?
23. 12. 2005 Jsem terčem diskriminace Josef  Kovařík
24. 12. 2005 O českých špionech v 16. století Václav Vratislav z Mitrovic
31. 12. 2005 Jak tomu bylo ve vězení Václav Vratislav z Mitrovic
1. 1. 2006 Klaus: Ani v roce 2006 se žádných velkých zvratů obávat nemusíme Václav  Klaus
1. 1. 2006 Paroubek: Věřím, že pětiprocentní růst ekonomiky udržíme Jiří  Paroubek
22. 11. 2003 Adresy redakce
2. 1. 2006 Hospodaření OSBL za prosinec 2005

Demokratická revoluce? Utajená historie devadesátých let RSS 2.0      Historie >
2. 1. 2006 Pár sametových příběhů Štěpán  Kotrba
2. 1. 2006 Time to examine the hidden history of 1989 Jan  Čulík
2. 1. 2006 Taktéž jsem se stal terčem diskriminace a "obětním beránkem" zvůle zákonodárců Miloslav  Veselák
31. 12. 2005 Autoři by se měli vyhýbat všeobecným neadresným útokům   
31. 12. 2005 Zmačkané obaly Tomáš  Krček
31. 12. 2005 Jak to bylo s tím západním rájem? František  Hájek
31. 12. 2005 Revoluce 1989: Kdo vyhrál?   
30. 12. 2005 Příběhy opravdových lidí Milan  Daniel
29. 12. 2005 Chirurg, kterého vyhodili čeští demokratičtí revolucionáři... Miroslav  Polreich
29. 12. 2005 Zahleděni do sebe, nevidíme potřeby potřebných Miloslav "Kraken" Junek
29. 12. 2005 V době "vlády KSČ" se skutečně stávkovalo Stanislav A. Hošek
29. 12. 2005 Pravidlo "Drž hubu a krok" platí stále (ne-li víc než jindy) a ani dnes nezní vtipně "Jana  Veselá"
23. 12. 2005 Jsem terčem diskriminace Josef  Kovařík
22. 12. 2005 Vážení intelektuálové! Věra  Říhová
21. 12. 2005 Co takhle BL veřejně spálit na nádvoří univerzity? Jiří  Škuba

Mají pětatřicátníci v Česku dnes zhoubný vliv? RSS 2.0      Historie >
2. 1. 2006 Pětatřicátníci, hoši jako květ, na vás bylo vždycky radost pohledět.... Josef  Vít
2. 1. 2006 Vadí, nevadí Luděk  Rozehnal
31. 12. 2005 Jak to bylo s tím západním rájem? František  Hájek
31. 12. 2005 Zmačkané obaly Tomáš  Krček
30. 12. 2005 Flexibilita potřetí Jan  Holík
30. 12. 2005 Pohled (post)Husákova dítěte Lubomír  Novotný
30. 12. 2005 Ještě jednou pětatřicátníci Josef  Vít
30. 12. 2005 Opět jen střet generací Josef  Provazník
30. 12. 2005 Generace, argumenty a analýzy Martin  Brezina
30. 12. 2005 Kapitalismus je boj "Jana  Veselá"
30. 12. 2005 Ne, o střet generací se nejedná! Jiří  Patermann
30. 12. 2005 Pětatřicátníci a ti starší... Boris  Cvek
29. 12. 2005 Zahleděni do sebe, nevidíme potřeby potřebných Miloslav "Kraken" Junek
29. 12. 2005 Flexibilita není všechno   
28. 12. 2005 Mají pětatřicátníci v Česku dnes zhoubný vliv? Jan  Bím