28. 12. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
28. 12. 2005

Jak se bránit proti Českým aeroliním a jiné byrokracii

Základním předpokladem úspěchu je znát svoje práva, což umožňuje opustit posici prosebníka a získat kontrolu nad vývojem věcí. Dále je nutné vědět, že ignorance úředníka, respektive jeho neschopnost rozhodnout, je přímo úměrná počtu manažerských stupňů nad ním. Třetí složkou úspěchu je rozhodná slušnost, zpravidla shrnutelná do věty "chápu, že o tom nemůžete sám-sama rozhodnout a tak, prosím, zavolejte svého manažera".

Jan Matonoha ve svém článku zmiňuje (mimo jiné) nepříliš dobrou zkušenost se službami ČSA. Cituji:

"Na vánoční svátky jsem letěl přes Amsterdam se společností ČSA domů. Do Prahy jsem dorazil oproti letovému řádu o 18 hodin později. Jakkoli noc strávená vpředvečer Štědrého dne zásluhou ČSA na amsterdamském letišti sotva může soutěžit se zázračným přežitím Jana Čulíka na palubě letadla téže společnosti (viz jeho nedávný článek v LN), pocity vřelé národní sounáležitosti příliš nepovzbudí. Jakkoli politováníhodné, může se stát, že vinou chabé organizace je na poslední let daného dne vyslán pilot, který překročil počet hodin nalétaných v kuse, a musí tudíž přenocovat v Amsterdamu. A pasažéři s ním, na rozdíl od něj však v letištní hale.

(Pokud si ovšem nekoupili letenku v business class. Za cca 40 000 Kč.) Problém ale není v samotné skutečnosti, že k těmto potížím došlo. Problém je v tom, jak se k tomu česká firma následně postaví. Na celé věci mne totiž nejvíce fascinovala právě unikátní směs arogance, familiérnosti a patronizujícího přístupu, s nímž posádka zastírala faktickou příčinu 18 hodinového zpoždění (totiž ono selhání časové organizace nasazení pilota)."

Daná situace je ovšem nadčasová a zároveň modelová, a tak není pozdě na vcelku univerzální návod, jak jednat s byrokracií.

Základním předpokladem úspěchu je znát svoje práva, což umožňuje opustit posici prosebníka a získat kontrolu nad vývojem věcí. Dále je nutné vědět, že ignorance úředníka, respektive jeho neschopnost rozhodnout, je přímo úměrná počtu manažerských stupňů nad ním. Třetí složkou úspěchu je rozhodná slušnost, zpravidla shrnutelná do věty "chápu, že o tom nemůžete sám-sama rozhodnout a tak, prosím, zavolejte svého manažera".

Udělat si v daném případě domácí úkol, jak říkají Angličané (tedy připravit se), by bylo bývalo jednoduché. Stačilo mít při ruce, třeba v peněžence, znění několika paragrafů dvou dokumentů, které se týkají pomoci při zpoždění letu.

První se jmenuje Charta služeb pro cestující v letecké dopravě, k níž ČSA přistoupily 28. října 2001. Ta vymezuje následující práva:

4. Pomoc cestujícím při zpoždění letu

a) Každá letecká společnost poskytne odpovídající pomoc, například občerstvení, jídlo nebo ubytování těm cestujícím, jejichž let je opožděn o více než dvě hodiny, pokud to místní podmínky dovolí. Tato pomoc nemusí být poskytnuta v případech politických nepokojů nebo dlouhodobých stávek poskytovatelů základních služeb nebo v případě jiných výjimečných okolností, které nemohou letecké společnosti ovlivnit. Pomoc nemusí být rovněž poskytnuta v případě, že by došlo k dalšímu zpoždění letu.

b) Pomoc uvedená v bodě 4a nemusí být nabídnuta na linkách provozovaných ve veřejném zájmu, v souladu s politikou orgánu, který tuto povinnost definoval nebo pokud počasí způsobí přerušení na tratích, kde je pravidelnost provozu výrazně ovlivněna povětrnostními podmínkami nebo na linkách provozujících dopravu na letiště ve vzdálenosti do 300 km letadly s kapacitou menší než 80 míst.

Pro mezinárodní lety je lépe mít i originální text v angličtině (oba jsou dostupné na internetové stránce ČSA.

Je zajímavé, že poslední citovaná věta českého překladu vypouští, pravděpodobně záměrně, slovo remote (airport): ".... or on routes of less than 300 km serving remote airports operated by aircraft with fewer than 80 seats." Termín "remote airport" lze nejspíš přeložit jako vedlejší či místní letiště.

Druhým dokumentem, který je pro ČSA závazný jsou "Přepravní podmínky pro cestující a zavazadla v letecké dopravě", která vycházejí z Montrealské úmluvy z roku 1989 a souvisejících nařízení Evropského parlamentu a Rady evropské unie dohody z roku 2002.

Jde zejména o paragraf 16, týkající se odpovědnosti dopravce. Vzhledem k tomu, že nás nemusí příliš zajímat, kolik dostanou pozůstalí v případě katastrofy, vystačíme se sekcemi 2c-2f:

c) V případě zpoždění při přepravě cestujícího odpovídá dopravce za škodu až do výše 4.150,- SDR (přibližně 5.100,- EUR nebo odpovídající částka v místní měně) kromě případů, kdy dopravce učinil veškerá přiměřená opatření, aby ke škodě nedošlo, nebo kdy nebylo možné taková opatření učinit.

d) V případě zpoždění při přepravě zapsaných zavazadel odpovídá dopravce za škodu až do výše 1.000,- SDR (přibližně 1.230,- EUR nebo odpovídající částka v místní měně) na jednoho cestujícího kromě případů, kdy dopravce učinil veškerá přiměřená opatření, aby ke škodě nedošlo, nebo kdy nebylo možné taková opatření učinit.

e) V případě zničení, ztráty nebo poškození zapsaných nebo nezapsaných zavazadel odpovídá dopravce za škodu a. do výše 1.000,- SDR (přibližně 1.230,- EUR nebo odpovídající částka v místní měně) na jednoho cestujícího kromě případů běžného opotřebení a případů, kdy je zavazadlo cestujícího před začátkem cesty ji. poškozené nebo vadné.

f) Výše uvedený limit odpovědnosti za zavazadla do výše 1.000,- SDR se vztahuje na zapsaná i nezapsaná zavazadla dohromady s ohledem na předložené účty.

Byl-li let zrušen díky neschopnosti ČSA naplánovat odpočinek posádky, nelze pochybovat o tom, že cestující měli právo na ubytování, stravu, místní dopravu a drobné výdaje (pokud jim nebylo vydáno hlavní zavazadlo) právě podle sekce 2c.

Pokud by personál ČSA pomoc podle sekce 2c odmítl, bylo vhodné požádat o písemné potvrzení této skutečnosti, případně se domluvit se spolucestujícími na vzájemném dosvědčení. Jen tak se lze vyhnout pozdější výmluvě, že pomoc byla nabídnuta, ale cestující ji odmítl. Pomoci mohlo upozornit nejvyšší přítomnou instanci, že stížnost obratem poputuje k řediteli ČSA a současně zdůraznit, že vzniklé náklady budou nepochybně vyšší, než kdyby ubytování atd. poskytly ČSA.

Příslušná stížnost by měla být poslána doporučeně řediteli ČSA, do jeho vlastních rukou s doručenkou (jestli tato možnost ještě existuje).

To vše lze podniknout s úsměvem. Pokud to nepomůže, je možné poslat kopii stížnosti sdělovacím prostředkům vlastního výběru a příště si zvolit serióznějšího dopravce.

                 
Obsah vydání       28. 12. 2005
28. 12. 2005 Masová mediální kultura je mrtvá...?
28. 12. 2005 Turci se nenaučili popírat genocidu v minulosti tak dobře jako Britové
28. 12. 2005 Pane Pehe, novinářovou povinností není stranickost, ale mravnost Jiří  Jírovec
28. 12. 2005 Jak se bránit proti Českým aeroliním a jiné byrokracii Jiří  Jírovec
28. 12. 2005 Příběh Fráňa  Šrámek
28. 12. 2005 Boj gigantů Karel  Moudrý
27. 12. 2005 Novinky.cz: "Chtěl bych mít od cikánské krve špičky bot"
27. 12. 2005 Svoboda projevu v Evropě: Musí to být buď všechno, nebo to není nic
27. 12. 2005 2006 - pátrejte více po vlastní identitě Bohumil  Kartous
25. 12. 2005 Láska ve věku neurologie
28. 12. 2005 Mají pětatřicátníci v Česku dnes zhoubný vliv? Jan  Bím
24. 12. 2005 Všechno se vyhazuje: letošní Vánoce budou v Británii znamenat tři miliony tun odpadků
24. 12. 2003 Vánoční přání ve stovce jazyků a nářečí
27. 12. 2005 Američtí konzervativci: Proč nám Evropané nerozumějí a jak to napravit?
27. 12. 2005 Pionýr Věra  Říhová
24. 12. 2005 O českých špionech v 16. století Václav Vratislav z Mitrovic
27. 12. 2005 Slovensko 2005: Zlých dvanásť mesiacov Braňo  Ondruš
24. 12. 2005 Česká sekce BBC přece jen končí...
18. 12. 2002 Vánoce Štěpán  Kotrba
23. 12. 2005 Vánoční a novoroční vydání Britských listů
25. 12. 2005 Skrytý smysl svátku Chanuka
16. 12. 2005 Kompletní Johann Sebastian v rozhlase
24. 12. 2005 Český rozhlas na internetu pro děti: Pohádky s písničkou - Hle, hle, támhle v Betlémě
23. 12. 2005 Od roku 2006 budou v Británii zaznamenávány všechny jízdy automobilem
22. 11. 2003 Adresy redakce
11. 12. 2005 Hospodaření OSBL za listopad 2005

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
28. 12. 2005 Pane Pehe, novinářovou povinností není stranickost, ale mravnost Jiří  Jírovec
28. 12. 2005 Jak se bránit proti Českým aeroliním a jiné byrokracii Jiří  Jírovec
28. 12. 2005 Mají pětatřicátníci v Česku dnes zhoubný vliv? Jan  Bím
28. 12. 2005 Masová mediální kultura je mrtvá...?   
28. 12. 2005 Turci se nenaučili popírat genocidu v minulosti tak dobře jako Britové   
27. 12. 2005 Svoboda projevu v Evropě: Musí to být buď všechno, nebo to není nic   
27. 12. 2005 Američtí konzervativci: Proč nám Evropané nerozumějí a jak to napravit?   
27. 12. 2005 2006 - pátrejte více po vlastní identitě Bohumil  Kartous
25. 12. 2005 Láska ve věku neurologie   
24. 12. 2005 O českých špionech v 16. století Václav Vratislav z Mitrovic
23. 12. 2005 Jsem terčem diskriminace Josef  Kovařík
23. 12. 2005 Od roku 2006 budou v Británii zaznamenávány všechny jízdy automobilem   
23. 12. 2005 Vánoce 39˚C Zdeněk  Bárta
23. 12. 2005 "ODS se opět uchýlila k účelovému lhaní" Jiří  Paroubek
22. 12. 2005 Kam zmizely války roku 2006 Oskar  Krejčí