4. 7. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
4. 7. 2005

O energetice

Sladké mámení alternativ

V jednom z dílů známého kresleného satirického seriálu o rodině Simpsonových je tatík Homer jako pracovník jaderné elektrárny vyslán na výstavu energetiky a v sousedním stánku uvidí sympatického vědce s prototypem sluneční elektrárny. K vědci přistoupí zástupce bohaté elektrárenské společnosti vzhledem připomínající mafiánského bosse a ptá se: "Funguje to?" -- "Bezvadně," odpoví vědec, načež přiskočí najatí hromotluci, ozve se několik úderů, smrtelné zachroptění a v nastalém tichu se zlověstným úsměvem zakryje elektrárenský nabob vědcův stánek cedulí s nápisem: "Používejte osvědčené škodlivé energetické zdroje a nikdo nebude trpět."

Scénka by byla k pousmání, kdyby se podle jejího scénáře neřídila ve svých kampaních celá řada ekoaktivistických skupin v čele s Greenpeace. Poselství, které již několik desetiletí přinášejí, hovoří o tom, že není nic jednoduššího a obecnému blahu prospěšnějšího než zavrhnout klasickou energetiku a nahradit ji obnovitelnými zdroji energie. Hlavním důvodem, proč dosud převažují konvenční energetické zdroje je neinformovanost, intriky jaderných, uhelných a podobných lobby a byrokratické překážky ze strany zkorumpovaných úředníků.

Za posledních 15 let prošly větrné elektrárny a solární systémy skutečně bouřlivým rozvojem podloženým obrovskými investicemi do vývoje. Vychytaly řadu nedostatků, zvýšily účinnost a přesto nejsou v žádném ohledu schopny konkurovat klasické energetice. Důvodem jejich neúspěchu není jen fakt, že se snaží pracovat s příliš "rozředěnou" energií slunce a větru, a jejich provoz je tudíž nákladný. Dokonce i kdybychom se rozhodli k radikálnímu kroku a ve jménu ochrany životního prostředí zatížili tradiční zdroje energie drastickým zvýšením spotřební a ekologické daně tak, aby několikanásobným nárůstem ceny svého produktu dohnaly obnovitelné zdroje, ničeho nedocílíme. Lépe řečeno, docílíme -- dramatického snížení životní úrovně a tím i úrovně konzumu, což z ekologického hlediska taky není k zahození. Jen velmi silně pochybuji, že takové řešení energetického problému veřejnost uspokojí.

V tomto případě narazíme na zásadní technický nedostatek, který využívání obnovitelných zdrojů limituje. Elektřinu neumíme skladovat do zásoby. Energii v daném momentě požadovanou musíme být schopni ve tom samém okamžiku vyrobit. Z tohoto důvodu musíme obnovitelné zdroje zálohovat. Vítr přece stále nefouká a sluníčko nesvítí. Pokud bychom chtěli alternativní energii upřednostňovat, nevyhnuli bychom se potřebě mít v záloze klasickou tepelnou elektrárnu i s celým obslužným personálem (jaderná elektrárna se k zálohování vysloveně nehodí). Protože tato záloha by podstatnou část dne stála, její výrobní náklady by byly nesrovnatelně větší než u stejné elektrárny dnes.

Pokud jsem výše uvedl, že elektrickou energii nejsme schopni skladovat, neplatí to stoprocentně. V energetickém průmyslu používáme ve skutečně skromném měřítku přečerpávací vodní elektrárny, které pokrývají spotřebu v energetických špičkách. Patrně nejekologičtější elektrárnou ČEZu je přečerpávací elektrárna Dlouhé Stráně v Jeseníku. Nedávno jsem shodou okolností v České televizi viděl rádoby ekologicky zaměřený pořad Nedej se!, který byl celý věnovaný tvrdé kritice této stavby a hrozil se nad tím, jak tento megalomanský projekt zpustošil krajinu.

Řečeno bez obalu, provoz současných obnovitelných zdrojů je beze zbytku umožněn a sanován díky produkci klasické energetiky. Takzvaný boom větrných elektráren v 90. let nastal díky masivní státní podpoře a jeho efekt strmého růstu má původ v nepatrném instalovaném výkonu na počátku tohoto procesu. Pokud provozujete jednu větrnou elektrárnu a postavíte druhou totožnou, zvýšíte počet i výkon elektrárenských jednotek o neuvěřitelných 100%. Nemám vůbec nic proti vývoji a využívání obnovitelných zdrojů energie tam, kde to místní podmínky umožňují. Větrné elektrárny je možné provozovat na mořském pobřeží se stálým prouděním větru, který není přerušován reliéfem krajiny. Ale například politika německého ministra životního prostředí Jürgena Trittina masového zakládání větrných parků na celém území Německa je typickým důkazem, že pevná vůle a snaha může pomoci zvítězit ideologii nad technickou a ekonomickou realitou. V současné době je nejnebezpečnější energetickou lobby na území České republiky lobby výrobců a provozovatelů větrných elektráren. Představy velkorysého zakládání parků větrných elektráren v Krušných horách, Jesenících, Beskydech a dalších horských oblastech povedou jen k dlouhodobému směrování dotací do této oblasti.

Jedinou perspektivní oblastí u obnovitelných zdrojů je v podmínkách České republiky biomasa. Ani tam se počátečním vysokým dotacím nevyhneme a její využití nebude zdaleka bez problémů, nicméně po zavedení této výroby bude možné postupně dotace snižovat a navíc poskytnout práci zemědělcům v chudších horských oblastech. Nevyužitých zemědělských ploch je dnes téměř 500 tisíc hektarů. Dotace by znamenaly zároveň i určitý příspěvek k udržení rázu krajiny. I v tomto případě si ale myslím, že můžeme jen stěží pokrýt biomasou v dohledném výhledu více než 5 až 6% celkové spotřeby elektrické energie. Cíl Evropské unie dosáhnout do roku 2010 12% pokrytí energetických potřeb obnovitelnými zdroji vidím jako přehnaně optimistický a soudím, že tak jako v jiných oblastech bude revidován.

Jak jsem již uvedl, za posledních 15 až 20 let prošla výroba energie z obnovitelných zdrojů významným vývojem a dnes je již možné ji brát v potaz jako určitý doplňkový zdroj. Problém je, že dnes, stejně jako před 15 lety, jsou zcela běžně ekoaktivistickými skupinami prezentovány obnovitelné zdroje jako ideální způsob výroby elektřiny, který je schopen klasické zdroje plně nahradit. Toto tvrzení je posouvá na úroveň středověkých dogmatiků, kteří byli s planoucím zrakem schopni diskutovat na téma kolik andělů se vejde na špičku jehly. Čistě teoreticky je možné si ve stylu autorů vědecko-fantastické literatury představit společnost, která bude pokrývat své energetické potřeby pouze z obnovitelných zdrojů. Byla by to ale společnost, která v mnoha ohledech radikálně odlišná a náhlý přechod na tyto zdroje by pro dnešní svět znamenal ekonomický a civilizační šok srovnatelný snad jen s globální válkou vedenou prostředky hromadného ničení.

                 
Obsah vydání       4. 7. 2005
6. 7. 2014 Zpráva o smrti Mistra Jana Husa Petr z Mladoňovic
5. 7. 2013 Proglas
6. 7. 2005 Pavel z Tarsu, věrozvěstové Cyril s Metodějem a Jan Hus Boris  Cvek
3. 7. 2004 Konstantin a Metoděj mezi Římem a Byzancí Jiří  Ovčáček
3. 7. 2004 Proč pravoslavní neslaví svátek svatých Cyrila a Metoděje dne 5. července?
4. 7. 2005 ROMÁN V KOSTCE T. R. Field
6. 7. 2005 Olympijské hry v roce 2012 se budou konat v Londýně
6. 7. 2005 Skotsko: Policie zakázala protesty proti summitu G8
5. 7. 2005 Blair se domnívá, že "dojde k dohodě"
5. 7. 2005 Summit G8 bude zřejmě zklamáním
5. 7. 2005 Edinburk: Demonstranti proti summitu G8 stanuli před soudem
4. 7. 2005 Summit skupiny G8 je irelevantní
5. 7. 2005 Delicate relations painted intricately Ema  Čulík
5. 7. 2005 Jemné vztahy vylíčené složitě Ema  Čulík
5. 7. 2005 Hvězdy a festivaly Markéta  Sulovská
4. 7. 2005 American Indie Films Deal with the War on Iraq, but Fail to Convince Ema  Čulík
4. 7. 2005 Americké nezávislé filmy o válce v Iráku nepřesvědčily Ema  Čulík
5. 7. 2005 Návrat domů jako deja vu zmrzačené genereace Štěpán  Kotrba
4. 7. 2005 George Bush: Dám přednost americkým zájmům
5. 7. 2005 Ozdoba Krnova Boris  Cvek
3. 7. 2005 Proti globální chudobě: Jde o spravedlnost!
3. 7. 2005 Geldof se s tím nepáře Jiří  Staněk
2. 7. 2005 Británie: obrovská mediální akce proti africké chudobě
4. 7. 2005 Elton John: Skoncujte s globálním útlakem homosexuálů
4. 7. 2005 Politické informace a rady Michaela Moora Stanislav  Heczko
4. 7. 2005 Moc nočních můr v internetovém archivu
4. 7. 2005 Buďme sebevědomí! Jan  Paul
4. 7. 2005 Psychosociální vývojové krize v životě Martina Luthera Stanislav  Heczko
4. 7. 2005 Nemáte jasno, co o prázdninách? V létě do Milkovic ! Stanislav  Penc
4. 7. 2005 O vztazích asijských zemí
4. 7. 2005 Výborné divadlo, které nikdo nezná, protože "to není v Praze"
4. 7. 2005 Sladké mámení alternativ Milan  Černý
4. 7. 2005 Mezinárodní festival rozvojové spolupráce
4. 7. 2005 Hospodaření OSBL za červen 2005
22. 11. 2003 Adresy redakce

Globální oteplování RSS 2.0      Historie >
4. 7. 2005 Sladké mámení alternativ Milan  Černý
1. 7. 2005 Blair se prý připravuje na rozkol s Georgem Bushem   
30. 6. 2005 Alternativní zdroje energie jsou nerealistické   
23. 6. 2005 Independent: Zabíjíme tuto planetu   
19. 6. 2005 Amerika usiluje o likvidaci připravované dohody o podnebných změnách   
10. 6. 2005 Ropný lobbista zkresloval v Bílém domě vládní zprávy o globálním oteplování   
10. 6. 2005 Američané se už nemohou skrývat před globálním oteplováním   
10. 6. 2005 Arogance moci   
10. 6. 2005 Zprávy o globálním oteplování zkreslovali nejen ropní, ale také zelení lobbisté Ivan  Brezina
9. 6. 2005 Světové akademie žádají zásah proti globálnímu oteplování   
8. 6. 2005 Bush odmítl kjótský protokol pod vlivem ropné společnosti Exxon   
8. 6. 2005 Šéf britských konzervativců varuje před podnebnými změnami   
31. 5. 2005 Taky bude Vaše dovolená samozřejmě s leteckou dopravou? Miloš  Dokulil
27. 5. 2005 Říkají Vám něco čísla? Miloš  Dokulil
27. 4. 2005 V Arktidě došlo k drastické erozi ozónové vrstvy   

Greenpeace RSS 2.0      Historie >
4. 7. 2005 Sladké mámení alternativ Milan  Černý
30. 6. 2005 Malé děti si hrají v prostředí plném nebezpečných chemikálií   
27. 6. 2005 Chěli byste raději bydlet vedle jaderné, anebo větrné elektrárny?   
9. 6. 2005 Milióny dolárov "nezávislým" inštitútom Eduard  Chmelár
8. 6. 2005 Bush odmítl kjótský protokol pod vlivem ropné společnosti Exxon   
4. 4. 2005 USA zamýšlejí těžit hydráty metanu z mořského dna   
1. 3. 2005 "Zakázat Brezinu!", volá cenzorsky Karel Vaníček Ivan  Brezina
15. 2. 2005 Osoby žalované mezinárodní velkofirmou za pomluvu mají nárok na bezplatnou právní pomoc   
6. 12. 2004 Pět mýtů o GMO Martin  Kloubek
11. 11. 2004 Česko není v Evropě? Linda  Nová
2. 11. 2004 Pragmatismus je také ideologie Martin  Škabraha
1. 11. 2004 Ekolog a ekologista Boris  Cvek
14. 10. 2004 Ochrana klimatu či těžba uhlí? Boření obcí nebo nezaměstnanost? Linda  Nová
14. 10. 2004 V Londýně začíná Evropské sociální fórum Štěpán  Kotrba
13. 10. 2004 V Iráku se ztratila celá jaderná továrna