9. 9. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
Budapest Parádé
9. 9. 2005

REPORTÁŽ Z BUDAPEST PARADE 2005

CzechTek v rovině zneužití práva

Obavy z vážných důsledků nové právní úpravy, o kterých jsem se zmiňoval již dne 19. 8. 2005 v článku "CzechTek 2005 -- malá záminka pro vážné důsledky", se myslím po seznámení se s návrhem ministra vnitra budou pomalu naplňovat.

Proto je třeba se k problému vrátit a to s daleko hlubším jak právním, tak hlavně politickým rozborem. Objednávka byla jednoznačně politická a v této rovině můžeme proto očekávat i aplikaci. Navíc bych rád informoval o open air párty, které jsem se shodou okolností zúčastnil a která právě proběhla ve středu Budapešti za účasti snad sta či stopadesáti tisíc mladých lidí.

Autor (* 1931) je nezávislý bezpečnostní a zahraničně politický analytik

V samotném středu města - dokonce na "posvátném" území Hösók tere (pro návštěvníky Budapešti spíše známém Náměstí hrdinů), se konala "Budapest Parádé 2005". Po krachu berlínské Love Parade je to nejspíše největší akce tohoto druhu v Evropě. Na místě, kde mají mohutné sochy v impozantním půlkruhu všichni "otcové vlasti" (a v Maďarsku je jich opravdu dost...) bylo centrum house a techno párty pod širým nebem (asi jako kdyby se konla v Praze na Vyšehradě). Na patnácti až dvaceti obřích nákladních vozech byly zvukové aparatury a kroutící se dívčí omladina ve velmi sporadickém oblečení, stejně tak jako na věžích, plných go-go girls. Mládí se bavilo. Sexem i tancem. K místu přiléhá veliký park a čtvrť patřící k těm nejlepším ve městě, je plná ambasád (jako náš Bubeneč, ale 10x větší). Místní široké třídy byly rovněž zaplněny nepřehlédnutelným davem.

V dosahu snad více než stovka mobilních záchodů, stánky s občerstvením, víc nealko než pivo. Nálada veselá, taneční a v podstatě pohodová. Viděl jsem jen jednoho "unaveného" mladíka (byl však teprve podvečer). Někdo dokonce mával českou vlajkou a nedaleko jsem míjel několik autobusů s "SK" značkou z Dunajské Stredy s mládeží, hovořící svoji mateřštinou - maďarsky. Evropská mládež vytváří globalizovanou kulturu i globalizovanou společnost rychleji, než politický establishment.

Hudbu nehodnotím, i když jsem ji slyšel - sebe v tu chvíli ne. Ministerský předseda Paroubek se vyjádřil k technopárty, že v podstatě nevěděl, co to je. Nedivím se mu, já to také nevěděl. On se poučil přes videa ze zásahu policistů a já se ocitl uvnitř. Cítil jsem cosi, co se nedá dost dobře definovat, ale je to přesto popsatelné.

Být uvnitř je lepší, než být mimo

Mohu se podělit - o motivy k přemýšlení. Známe "květinové děti". Bylo to naše mládí. Známe protestsongy. Bylo to naše mládí. Viděl jsem a byl při "revoluci" v New Yorku na Columbijské universitě. Byla to velmi podmanivá doba. Bylo to naše mládí. Ta doba však měla jednoznačný politický podtext (za volnost, proti měšťáctví, establishmentu, konvenci a nakonec i vietnamské válce). Nic takového jsem nyní nezaznamenal.

Ba naopak, zdálo se mi, že každý přišel sám za sebe, nebo v malé skupině a chce žít svým samostatným vnitřním životem uprostřed anonymity davu. Nepopírám, že mu nemusím rozumět, ani ho chápat, ale nic s tím nenadělám. Je tam atmosféra neorganizované moci. Má sílu a spojuje. Navíc je mladá. Objektivně, možná i nechtěně, ale nepopiratelně se stává politickým faktorem s dosud nepředvídatelnou perspektivou. Uvědomil jsem si, že bychom alespoň tuto skutečnost měli alespoň vědět. Každý přišel sám za sebe a přesto byl spojen s ostatními. Zvuky. Tóny. Rytmem. Dnem i nocí.

"Naše" chyba asi je, že jsme si zvykli respektovat jen sílu zbraní, řízených střel a brnění ozbrojenců. Neštěstím je, že nám pro ně chybí dost důvodů k uplatnění. Zjednodušujeme si tak své uvažování, přestože chceme formovat svět. Za těchto podmínek je to velmi smutná a nepříliš nadějná role.

K ránu začalo silně pršet a potvrdilo se tak klasické anglické "The rain is the best policeman friend". To mi připomíná, že jsem vlastně nikde neviděl jediného policajta, natož nějaký anton nebo policejní stan. Až řadu bloků od akce se dva dopraváci snažili odkloňovat dopravu.

Takže, až budete chtít jet na techno - jeďte do Budapešti. Až budete chtít vidět rudě zahalené město na 1. máje a zazpívat si Internacionálu - jeďte do sociálně demokratické Vídně. U nás má ale sociální demokracie jiné, "důležitější" úkoly.

Jak se neshromáždit

Ministr vnitra Bublan připravuje zákon, jak se máme shromažďovat. Co předem zajistit, kolik razítek předem nasbírat (kdo modernizoval koupelnu či přistavoval garáž, ví, o čem píši). Prostě dát jasná pravidla, aby se nic nekonalo, nebo raději tehdy, až zestárnete. Proč také. U voleb jsme byli - a až přijde čas, budeme moci jít opět. Myslím si, že to nebude tak snadné. Bohužel je dost dobrých důvodů se sejít i mimo vůli úřadů a třeba i proti vůli vlády. Vídáme to v těch zralejších demokraciích, kde shromáždění jdou do miliónů a jsou až podezřele častá. Mnohdy nejsou ani "sametová"... Stejně jako důvody pro jejich konání.

Ve svém minulém článku k předmětné věci jsem varoval před zneužitím "analogie iuris" a naznačil, že Bublanův zákon by mohl snadno sloužit zcela jinému účelu. Dostal jsem však odbornou oponenturu, že v případě Czech Teku není analogie na místě a analogia legis i analogia iuris jsou explicitně vyloučeny. Rád akceptuji, až na to, že zneužití bývá právě v tom, že se odpoutáváme od právní a přesouváme se do politické roviny. A právě zde je náš problém. Je možno uvést řadu příkladů, ale pro stručnost i jasnost jeden z posledních.

Žoldácká analogie

Media uvedla minulé dny zprávu, že v Iráku byl zabit Čech, který byl příslušníkem ozbrojené soukromé jednotky, nasazené k plnění úkolů v poli. Byl tam jako žoldák. Padl. Není to nic tak výjimečného ani tajného. V Iráku je nasazeno na 140 000 amerických vojáků a další početně nejsilnější skupinou nejsou Angličané, jak by se předpokládalo, ale soukromé žoldácké armády. Ty plní úkoly v poli, při ostraze budov a rafinerií, konvojů, ale jsou tam i jako analytici či plánovači vojenských i politických postupů. Samozřejmě v úzké koordinaci s americkým velitelstvím.

Těchto žoldáků je v Iráku kolem 20 000. Psal jsem o tom v Britských listech již 23. 9. 2004 v článku "Media a tajné služby" či 28. 6. 2004 v článku "Privatizace národních zájmů".

Je tam mnoho Poláků, kteří byli vycvičeni ve vládních jednotkách GROM (něco jako "naši hoši z Prostějova") a pak šli za slušný peníz "na soukromo". Nevím, kolika Čechů se to týká. Alespoň jeden však padl. Myslím si, že by to MNO mohlo vědět. Nikdo se jich na to ale z opatrnosti neptá.

Všichni víme, že český občan bez souhlasu ČR nesmí být začleněn do organizované vojenské jednotky jiného státu či dokonce bojovat "v cizích službách". Proto se zcela logicky ČT obrátila na mluvčího MNO o vysvětlení. A pozor! Ten na ně vytáhl starou dobrou "gumovou" právní analogii. A tak jsme se dozvěděli, že k nastoupení do jednotek cizího státu samozřejmě musí být souhlas, ale když bojují jako žoldáci na soukromé bázi, pohlíží na ně ministerstvo na základě stejného právního režimu, jako kdyby pracovali někde v zahraničí. Třeba jako - a přímo uvedl - "kuchaři".

Abychom tomu dobře rozuměli, dle analogie iuris zabíjet v organizované skupině pravděpodobně po našem armádním výcviku na základě osobního kontraktu je jako vařit knedlíky. Ne právně, ale politicky erudovaný novinář raději se dále neptal, stejně tak jako původní informátor, myslím že Právo, a vzal informaci, "jako že to je v pořádku". Poslanci (ani opoziční) nenavrhli vyšetřování toho, kolik Čechů válčí a kde a kolik jich padlo (on to je vlastně jen smrťák z pracovního poměru). Svědčí to pouze o politickém standardu naší společnosti.

Je tu však i jiná rovina. Má ministerstvo obrany právo takto používat právní analogii ? Jedná se o zabíjení lidí a přesto naše právní akademická komunita mlčí, učí a vykládá právo dál. Ale i "nezávislí" a tudíž nedotknutelní soudci v Česku rovněž mlčí, i když píší do novin více než je zdrávo. Ale to jsou asi důležitější kauzy (o svých právech na peníze jako podmínku nezávislosti žalobách proti svému státu a i mediálně velmi aktivní mladiství soudní čekatelé píší také jen ve "své" věci). Ona totiž zpravidla jen právní erudice nestačí - one need to have some political gats too. A to bývá svědectvím stavu nejen společnosti, ale i jednotlivce.

Co mě osobně bohužel vadí, je, že cestu k takovýmto analogiím chce politikářům vydláždit sociálně demokratická vláda. Pěkně děkuju.

                 
Obsah vydání       9. 9. 2005
9. 9. 2005 200 vězňů v zálivu Guantánamo drží pátým týdnem hladovku
10. 9. 2005 Zlatého lva v Benátkách získal film Brokeback Mountain
8. 9. 2005 Civilizace je zatraceně tenký nátěr
9. 9. 2005 Šok: Amerika není všemocná
11. 9. 2005 Praha jako evropské hlavní město opilců a prostituce?
9. 9. 2005 Lidé by měli být opatrní při hledání práce
9. 9. 2005 Milena Hübschmannová zemřela
9. 9. 2005 Kde jinde než v škole a kdo jiný než učitel Michal  Giboda
9. 9. 2005 Jak se prosazuje pražský volební lídr ČSSD Oldřich  Průša
31. 10. 2005
9. 9. 2005 Pěkná potměšilost, šířící otevřený rasismus Pavel  Verner
9. 9. 2005 Večerní strofa Vít  Kremlička
9. 9. 2005 Publicista, který neví, co se nedělá Štěpán  Kotrba
9. 9. 2005 Po kom máme střílet? Ondřej  Slačálek
9. 9. 2005 Rasismus a neznalost i u komentátora deníku Právo... Jan  Čulík
27. 9. 2005
9. 9. 2005 Nesmíme šířit neférové stereotypy
9. 9. 2005 Pavel Verner a Robert Kilroy-Silk Jan  Čulík
9. 9. 2005 V ČR bourají na silnicích v naprosté většině Češi
9. 9. 2005 Proč je neetické říkat pravdu?
9. 9. 2005 Afrika miluje mobily Marek  Kuchařík
9. 9. 2005 Zlatá éra ABC rokem 1972 nezačala, ale skončila Jan  Paul
9. 9. 2005 Férova citace Lessinga je rozhodně na místě Karel  Dolejší
9. 9. 2005 E-portál je dítě české pravice Josef  Vít
9. 9. 2005 CzechTek v rovině zneužití práva Miroslav  Polreich
8. 9. 2005 Odpůrci zásahu: Vláda chybně interpretuje zásah policie na Tachovsku
9. 9. 2005 Bionafta - řešení? NE Petr  Dvořák
9. 9. 2005 Bionafta nemůže být pro ČR jediným řešením Michal  Mašín
9. 9. 2005 Plán archivovat telekomunikační data v EU odmítnut
9. 9. 2005 Bush vyhlásil den modliteb za oběti Katriny
9. 9. 2005 Ukrajina: Juščenko odvolal celou svou vládu
9. 9. 2005 V obraně pedofilů a transgeneračních vztahů Filip  Sklenář
9. 9. 2005 Toxický "Dárek do života" novorozencům Miroslav  Šuta
9. 9. 2005 Kázání o naší době a době konce Stanislav  Heczko
9. 9. 2005 Křesťanství, židovství a islám, mají něco společného? Karel  Sýkora
8. 9. 2005 Bylo by zavedení rovné daně politickou sebevraždou?
9. 9. 2005 Tak jak je tomu s dioxiny Ivan  Brezina
8. 9. 2005 Zkusme to! Alex  Koenigsmark
8. 9. 2005 Schraňování údajů o telekomunikačním provozu občanů EU není řešení!
8. 9. 2005 Nenápadní pravicoví sprosťáci Ondřej  Fér
8. 9. 2005 Nacističtí vrahové v tajných službách Pavel  Barák
7. 9. 2005 Britské listy: 110 000 individuálních čtenářů v srpnu 2005
5. 9. 2005 Osm rozvojových cílů tisíciletí
8. 9. 2005 Dveře a přednosti Alex  Koenigsmark
8. 9. 2005 Všechno, o čem sníte... Bohumil  Kartous
3. 9. 2005 Hospodaření OSBL za srpen 2005

DIY, tekno a CzechTek RSS 2.0      Historie >
9. 9. 2005 CzechTek v rovině zneužití práva Miroslav  Polreich
8. 9. 2005 Odpůrci zásahu: Vláda chybně interpretuje zásah policie na Tachovsku   
1. 9. 2005 CzechTek po americku Thomas  Franke
1. 9. 2005 Hudbou proti nesvobodě - "Nechceme policejní stát"   
1. 9. 2005 Proč české servery ignorují Utah?   
26. 8. 2005 Velvyslanec ČR v Austrálii nepravdivě informuje o Czechteku Bushka  Bryndová
24. 8. 2005 Hysterie a zaujatost by při seriózním řešení problémů neměly mít místo Josef  Provazník
23. 8. 2005 Czechtek: Konečně pravda!   
23. 8. 2005 Spor o CzechTek - ohledávání hranic demokracie Jan  Čulík
22. 8. 2005 Normobčan 1.0 beta Tomáš  Gawron
22. 8. 2005 Mapping the limits of democracy Jan  Čulík
21. 8. 2005 Happy birthday, pane premiére Štěpán  Kotrba
19. 8. 2005 Potřebujeme právní stát - ČR jím není   
19. 8. 2005 Kde doopravdy končí svoboda Ivo  Železný
19. 8. 2005 Kdo se měl stát ministrem kultury? Václav Šroub Ondřej  Slačálek

Válka politiků, policajtů a tajných agentů o moc a o peníze RSS 2.0      Historie >
9. 9. 2005 CzechTek v rovině zneužití práva Miroslav  Polreich
19. 8. 2005 Kde doopravdy končí svoboda Ivo  Železný
19. 8. 2005 CzechTek 2005 -- malá záminka pro vážné důsledky Miroslav  Polreich
17. 8. 2005 CzechTek 2005: Kdo už nechce slyšet opakovanou lež Štěpán  Kotrba
15. 8. 2005 Uniformovaná zvůle je následkem infiltrace deprivantů mezi policisty Jan  Paul
15. 8. 2005 Nežijeme v policejním státě... Ondřej  Slačálek
15. 8. 2005 Blažek popírá, že by mystifikoval, BIS neví nic o teroristické hrozbě Štěpán  Kotrba
13. 8. 2005 CzechTek 2005: Policie zahájila trestní stíhání Václava Šrouba   
13. 8. 2005 CzechTek 2005: Vyvážená informace není zmatečná informace Štěpán  Kotrba
12. 8. 2005 O dodržování pravidel Milan  Černý
12. 8. 2005 Topolánek jako slon v porcelánu Josef  Provazník
11. 8. 2005 CzechTek 2005: Česká televize opět neposkytla službu, za kterou je placena Tomáš  Flam
11. 8. 2005 CzechTek 2005: Policie udělala přesný opak toho, co by bývalo bylo ve vzniklé situaci nejrozumnější a rozhodně menším zlem Viktor  Holý
11. 8. 2005 CzechTek 2005: Další lži policie Štěpán  Kotrba
9. 8. 2005 Další nepravda ministra vnitra: Jedna louka, která patří více majitelům Štěpán  Kotrba