8. 9. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
8. 9. 2005

Odpůrci zásahu: Vláda chybně interpretuje zásah policie na Tachovsku

tisková zpráva iniciativy www.policejnistat.cz

Premiér Jiří Paroubek přednesl na středeční schůzi vlády její stanovisko, podle kterého byl policejní zásah na letošním Czechteku naprosto v pořádku. Kvůli technoparty není dosud stíhaný žádný policista. Bereme na vědomí zprávu předkládanou ministrem vnitra, zní usnesení vlády ohledně poslední zprávy o důvodech a průběhu policejního zásahu na Czechteku. Zpráva, čítající bez 14 příloh 30 stran, je opět zavádějící, místy nepravdivou a úmyslně nekompletní výpovědí o zásahu.

Ministři se se zprávou neseznámili, její obsah nebyl na zasedání vlády projednáván. Usnesením pouze dovolili ministru vnitra ji předložit na zasedání Sněmovny Parlamentu. Výpovědi ministerského předsedy po zasedání jsou tedy vedeny informacemi v této zprávě.

Iniciativa www.policejnistat.cz je přesvědčena, že výše uvedený zásah spočívající nejprve v blokaci veřejné komunikace a bránění přístupu na pronajaté pozemky jejich oprávněným uživatelům, a dále i v násilném vyklizení pozemků, včetně těch pronajatých, byl za daných okolností protiprávní, neboť nevycházel ze žádného zákonného zmocnění či oprávnění. Komplexní čtivý právní rozbor na postup Policie včetně návrhu trestního oznámení naleznete na webu www.policejnistat.cz .

S dalším tvrzením vlády, že blokádu dálnice D5 nezavinila Policii ČR, nekoresponduje minulá zpráva předkládaná vládě ministrem vnitra. V ní je uvedeno, že uvíznutý kamion byl vyproštěn v 8:00 hod 29.7. 2005, načež následně Policie ČR toto místo zablokovala, aby nedošlo k další podobné situaci a aby byla zajištěna ochrana okolních pozemků.

Stručně tedy: policie zablokovala příjezd na louku, aby ji nemohl zablokovat někdo jiný.

Dle svědeckých výpovědí a fotografických materiálů byl však kamion vyproštěn před 3:00 v noci, tedy před započetím blokády dálnice. Blokáda dálnice dle policejního minutovníku začíná být závažná ve 3:20 a během rána je umocněna policejní blokádou celého sjezdu z dálnice D5. "Blokáda dálnice policií je důkladně dokumentována, ministerský předseda však tvrdí opak," sdělil koordinátor iniciativy David Čermák.

Dle právního stanoviska k omezení průjezdu a průchodu po výše uvedené komunikaci neexistoval v daném konkrétním případě naprosto žádný zákonný důvod. Při užívání komunikace nebylo a nemohlo být zasahováno do ničích soukromých práv, nedocházelo k páchání přestupků ani trestných činů ani jejich páchání nehrozilo, nebyl ohrožován majetek ani zdraví. Žádný zákonný předpoklad pro podobné radikální! opatření ze strany policie proto nebyl splněn a nebyl dán ani reálný právně přípustný účel, k němuž by takové opatření mělo směřovat. Ve zprávě ministr odůvodňuje znepřístupnění přístupové komunikace informacemi, které policie v době zásahu neměla k dispozici a poprvé se objevují měsíc po zásahu.

Například, že část silnice je na pozemku, který je veden jako lesní pozemek, načemž nic nemění fakt, že původní lesní porost byl odstraněn. Dle zákona o lesích je tedy zakázán vjezd na tento pozemek.

Pokud někteří z účastníků akce skutečně pobývali i na pozemcích sousedících s pozemkem pronajatým, tj. pozemcích jiných vlastníků, je nutno vnímat, že se tak stalo až následně, po té, kdy policie učinila výše uvedená opatření. Šlo o důsledek, nikoli příčinu těchto policejních opatření.

Náklady policie ČR na tento zásah vystoupaly přes 31 milion Kč, další náklady na záchranou službu a hasiče zatím nebyly plně vyčísleny. Domníváme se, že zásah byl ukázkou nekoncepčního nasazení mnoha policejních jednotek. Finanční ztráta celé akce je daňovému p! oplatníkovi v tomto případě jen těžko obhajitelná.

                 
Obsah vydání       8. 9. 2005
8. 9. 2005 Bylo by zavedení rovné daně politickou sebevraždou?
8. 9. 2005 Odpůrci zásahu: Vláda chybně interpretuje zásah policie na Tachovsku
8. 9. 2005 Nacističtí vrahové v tajných službách Pavel  Barák
8. 9. 2005 Británie znovu požaduje archivaci informací o emailech a telefonních rozhovorech
8. 9. 2005 Schraňování údajů o telekomunikačním provozu občanů EU není řešení!
31. 10. 2005
8. 9. 2005 Báseň aktivního nesportovce Petr  Kuklerka
8. 9. 2005 Zkusme to! Alex  Koenigsmark
8. 9. 2005 Británie: Aktivisté chtějí blokovat benzínové pumpy
8. 9. 2005 Dveře a přednosti Alex  Koenigsmark
8. 9. 2005 Firma Yahoo! "udala Číně novináře"
27. 9. 2005
8. 9. 2005 Všechno, o čem sníte... Bohumil  Kartous
8. 9. 2005 Nenápadní pravicoví sprosťáci Ondřej  Fér
7. 9. 2005 Britské listy: 110 000 individuálních čtenářů v srpnu 2005
8. 9. 2005 Bionafta je nejlepším řešením Jan  Hošek
7. 9. 2005 Američané: Bush nemůže za chaos v New Orleansu, ale jeho reakce byla "strašná"
8. 9. 2005 Sdělovací prostředky jsou vůči Bushovi zaujaté
8. 9. 2005 Dividendy proti mnichovanství František  Schilla
8. 9. 2005 Pěkné vzpomínky na časopis ABC
5. 9. 2005 Osm rozvojových cílů tisíciletí
7. 9. 2005 Prezident Bush bude vyšetřovat sám sebe
7. 9. 2005 Nařízena povinná evakuace
7. 9. 2005 Konzumní strategie masírují společnost tak, aby samostatně uvažovala co nejméně David  Formánek
7. 9. 2005 Nájem bytu v novém občanském zákoníku Stanislav  Křeček
7. 9. 2005 Foglar, homosexualita, skejťácké paradigma a ideál jáství Jan  Stern
6. 9. 2005 Dnešním časopisům pro děti něco chybí... Štefan  Švec, Jan  Čulík
7. 9. 2005 O Boží spravedlnosti a biblické hermeneutice Karel  Sýkora
22. 11. 2003 Adresy redakce
3. 9. 2005 Hospodaření OSBL za srpen 2005

DIY, tekno a CzechTek RSS 2.0      Historie >
8. 9. 2005 Odpůrci zásahu: Vláda chybně interpretuje zásah policie na Tachovsku   
1. 9. 2005 CzechTek po americku Thomas  Franke
1. 9. 2005 Hudbou proti nesvobodě - "Nechceme policejní stát"   
1. 9. 2005 Proč české servery ignorují Utah?   
26. 8. 2005 Velvyslanec ČR v Austrálii nepravdivě informuje o Czechteku Bushka  Bryndová
24. 8. 2005 Hysterie a zaujatost by při seriózním řešení problémů neměly mít místo Josef  Provazník
23. 8. 2005 Czechtek: Konečně pravda!   
23. 8. 2005 Spor o CzechTek - ohledávání hranic demokracie Jan  Čulík
22. 8. 2005 Normobčan 1.0 beta Tomáš  Gawron
22. 8. 2005 Mapping the limits of democracy Jan  Čulík
21. 8. 2005 Happy birthday, pane premiére Štěpán  Kotrba
19. 8. 2005 Potřebujeme právní stát - ČR jím není   
19. 8. 2005 Kde doopravdy končí svoboda Ivo  Železný
19. 8. 2005 Kdo se měl stát ministrem kultury? Václav Šroub Ondřej  Slačálek
19. 8. 2005 Skutečný komunismus... a skutečný antikomunismus Ondřej  Slačálek