27. 12. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
27. 12. 2005

2006 - pátrejte více po vlastní identitě

Vánoce jsou skutečně zvláštní svátky. Slavíme je podle všeho proto, abychom si ujasnili, co je podle křesťanské mytologie na člověku lidské, ale děláme to formou obrovské (stamiliardové) obětiny, která spíše připomíná nějaký předhistorický kult. Aniž by tomu někdo přikládal větší význam, křesťanský kult, který jako formu uctívání předpokládá askezi (a abstrakci), je uctíván podle předkřesťanských zvyků, hezky tučným obětním beranem.

Podezřelý dáreček boží

Na Štědrý večer vrcholí svátky, které jsou symbolem toho, jak se lidstvo vyvíjí, jak samo sebe překonává a jak dokáže využít svých vlastních mýtických sklonů zděděných po našich předcích v řádu desítek a stovek generací před námi ke hmotnému užitku. Stovky miliard za vánoční dárky a několikadenní přejídání si nelze vysvětlit jinak, než že jsme z vlastní nedokonalosti udělali perpetum mobile pohánějící civilizační vývoj. Tisíce let staré součástky v něm pracují stále stejným způsobem, ale přitom jsou součástí počítačově řízené civilizace.

Jsme tak do jisté míry závislí na svých vlastních nedostatcích -- jinými slovy řečeno, přestaneme-li masivně vykupovat vánoční dárky, zhroutí se (alespoň dočasně) část trhu. Dar Vánoc a vánoční dar, to je spojník mezi legendou o vzniku křesťanství a současnou makroekonomickou veličinou. Jediná totiž metafora, která spojuje křesťanskou mytologii o narození Ježíše Krista s dnešní (ryze vánoční) funkcí ekonomického akcelerátoru, je metafora daru. Křesťanský Bůh, z jakési dobré vůle s lidstvem, nechal přijít na pozemský svět svého syna, čímž lidstvo de facto obdaroval "know how" na věčnost.

Z hlediska dnešního chápání reality šlo ovšem o obyčejné PR a direct marketing, neboť Ježíšovou prioritou číslo jedna - na tomto světě -- bylo hlásat slovo, potažmo existenci, potažmo moc boží.:)

Tato metoda je velmi úspěšná. Zatímco Mohamed, Buddha nebo Zarathustra došli k prozření zkušeností a věkem, Ježíš je vědomím slávy boží vybaven jaksi apriorně. Svou bezprostředností tak získal obecenstvo, které se postupem času rozrostlo do více než miliardového kvanta.

Toto kvantum dnes ale ve své většině uctívá návrh antimaterialistického zvěčnění v křesťanské říši boží tím, že se ke dni narození spasitele obklopí hmotou, která v křesťanské (a zejména katolické) ideologii představuje a přímo symbolizuje pomíjivost. Takový je pravdivý výsměch křesťanskému náboženství a jeho dvoutisícileté (není to už trochu dlouho?) historii. Dal jsi nám syna, tu máš DVD.:)

Despocie kultury nad jedincem podle staré receptury

PR metody Ježíše Krista se používají i dnes, což je jen další důkaz toho, že lidská společnost je prazvláštní organismus, který dokáže požírat sebe sama za účelem svého dalšího růstu. Ten se odehrává podle úplně jiných zákonů na té stejné platformě.

Dá se říct, že člověk jako jedinec se po své psychologicko -- fyziologické stránce vyvíjí úplně jinou rychlostí, než se lidstvo vyvíjí po stránce kulturní. Člověk zjevně není schopen tak rychle vstřebávat kulturní proměny, které zvláště za posledních pár století urychlily kulturní vývoj takovým způsobem, že vrstvení kulturních entit v člověku nashromáždilo vše od mýtického člověka až po elektronickou existenci. Nanotechnologie analyzují hmotu, psychoanalýza lidskou duši a všechna tato data, která o člověku odhalí jeho rysy dávnověku i dneška, jsou poskytována k vyhodnocení a záleží pouze na kultuře, jak se je rozhodne využít nebo použít.

Poslední kulturní vrstva se už natolik oddělila od své přirozené fyzické podstaty, že se na ni dokáže dívat z odstupu umožňujícího účelové nakládání s ní, se svou vlastní "opožděnou" podstatou. Kulturní inteligence lidstva naprosto převyšuje inteligenční schopnosti jedince. Ten je se svými subjektivními nedostatky předmětem objektivního nakládání a manipulace, kterou je schopen si naprosto svobodně uvědomovat a vesměs s ní také souhlasit. Nejhezčím příkladem takové manipulace jsou projekty reality show -- mocná a do značné míry všehoschopná produkce (společnost) určuje vybranému (kterémukoliv) jedinci podmínky života.

Zná jeho nedostatky, přednosti, má ho zanalyzovaného, může na něj působit v nejrůznějších rovinách. Jedinec o této manipulaci ví a přizpůsobuje se situaci tím, že se jí snaží vyhovět, protože na pravidlech a podmínkách nemá sebemenší šanci něco změnit. Samotná identita jedince je přitom naprosto podružná a bezvýznamná.

Dá se říct, že Vánoce jsou skutečnou a zdaleka nejúspěšnější reality show, které se za předem daných (kým?) podmínek spolehlivě účastní drtivá většina společnosti. Publikum se z velké zároveň účastní hry a profituje z toho zcela nadosobní produkce zosobňující společenský a kulturní systém.

Přemýšlejte, ale žádné ukvapené kroky...:)

Tahle hra je zvláštní, jak se dá ukázat na kulturních podmínkách malé ateistické země ve střední Evropě. V ČR drtivá většina lidí, kteří uctívají nějakou formu Vánoc, nejsou křesťané v náboženském slova smyslu. Kdyby tedy byly zrušeny Vánoce, zdejší lidé by si pravděpodobně našli nějaký jiný způsob, jak vyjádřit svou potřebu sounáležitosti. V tomto směru by tedy nevznikly žádné problémy.

Daleko horší by to bylo z ekonomického hlediska. Významná část trhu, hlavně trh se spotřebním zbožím, je na Vánocích přímo závislá, a taková radikální změna by zde způsobila skutečný apokalyptický chaos. Pro obchodníky jsou Vánoce často rozhodnutím o úspěchu nebo neúspěchu celého hospodaření, případně o přežití.

Jestli má dnes svátek Kristova narození nějaký skutečný význam, pak je to jeho pozice významného ekonomického faktoru. Lidé v ČR utratí ročně na oslavy příchodu Ježíše Krista stovky miliard korun z naprosto iracionálních důvodů a bylo by dozajista zajímavé zjistit, kolik z toho (a hlavně jak) by utratili i bez těchto pohnutek.

Část ekonomiky prostě funguje na tom, že jedno náboženství slaví jeden ze svých rituálů. Zároveň rozhodně není v zájmu ekonomiky, aby nastal nějaký hlubší příklon k náboženství. Skuteční křesťané rozhodně nepatří mezi ty, kteří o Vánocích nejvíce utrácejí. Obžerství, náročné materiální požadavky jsou jaksi proti asketickému charakteru všeho křesťanství.

Pro ekonomiku je zdaleka nejlepší, pokud nikdo na podstatu Vánoc nevěří a každý je považuje pouze za obdarovávací instituci.

Nemyslím, že by bylo dobré organizovat předvánoční demonstrace s pálením vánočních stromků, ani izolovat se od společnosti s okázalým neslavením vánočních svátků (autor kupříkladu pořizoval k Vánocům domácí kino). Je ale určitě dobré pokusit se uvědomit si, do jaké míry vychází vlastní jednání z individuálně kontrolovaných iniciací a do jaké míry je jen odrazem tragikomické kulturní historie a reakcí na její "požadavky". Možná to bude mít mírně negativní vliv na ekonomiku, ale blahodárný na vzrůstající distanci mezi kulturní a individuální existencí. Záleží jen na tom, jestli o to někdo stojí.

                 
Obsah vydání       27. 12. 2005
27. 12. 2005 Američtí konzervativci: Proč nám Evropané nerozumějí a jak to napravit?
27. 12. 2005 Svoboda projevu v Evropě: Musí to být buď všechno, nebo to není nic
27. 12. 2005 Novinky.cz: "Chtěl bych mít od cikánské krve špičky bot"
27. 12. 2005 2006 - pátrejte více po vlastní identitě Bohumil  Kartous
25. 12. 2005 Papež požaduje duchovní "probuzení"
27. 12. 2005 A noc se zachvěla Štěpán  Kotrba
25. 12. 2005 Láska ve věku neurologie
24. 12. 2005 Česká sekce BBC přece jen končí...
24. 12. 2005 O českých špionech v 16. století Václav Vratislav z Mitrovic
27. 12. 2005 Pionýr Věra  Říhová
27. 12. 2005 Slovensko 2005: Zlých dvanásť mesiacov Braňo  Ondruš
27. 12. 2005 Miznutie Boha Štefan  Šrobár
27. 12. 2005 Teológia oslobodenia žije Eduard  Chmelár
27. 12. 2005 Perspektiva? Jiří  Jakl
27. 12. 2005 Ladislav Nižňanský, Staudinger Strasse 57, München Pavel  Pečínka
27. 12. 2005 Ztracená generace - advokáti bohatých Josef  Vít
23. 12. 2005 Vánoční a novoroční vydání Britských listů
24. 12. 2005 Český rozhlas na internetu pro děti: Pohádky s písničkou - Hle, hle, támhle v Betlémě
16. 12. 2005 Kompletní Johann Sebastian v rozhlase
24. 12. 2003 Vánoční přání ve stovce jazyků a nářečí
23. 12. 2005 Vánoce 39˚C Zdeněk  Bárta
24. 12. 2005 Attingere caelum digito... Ladislav  Žák
24. 12. 2005 Všechno se vyhazuje: letošní Vánoce budou v Británii znamenat tři miliony tun odpadků
19. 12. 2003 Chanuka
25. 12. 2005 Skrytý smysl svátku Chanuka
18. 12. 2002 Vánoce Štěpán  Kotrba
25. 12. 2005 Vánoce jakožto výzva k následování Pavel  Máca
22. 12. 2005 Vánoční povídka Martin  Škabraha
22. 12. 2005 Vážení intelektuálové! Věra  Říhová
22. 12. 2005 Kdo nese odpovědnost za deficit Všeobecné zdravotní pojišťovny? Petr  Háva
23. 12. 2005 Jsem terčem diskriminace Josef  Kovařík
22. 11. 2003 Adresy redakce
11. 12. 2005 Hospodaření OSBL za listopad 2005

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
27. 12. 2005 Svoboda projevu v Evropě: Musí to být buď všechno, nebo to není nic   
27. 12. 2005 Američtí konzervativci: Proč nám Evropané nerozumějí a jak to napravit?   
27. 12. 2005 2006 - pátrejte více po vlastní identitě Bohumil  Kartous
25. 12. 2005 Láska ve věku neurologie   
24. 12. 2005 O českých špionech v 16. století Václav Vratislav z Mitrovic
23. 12. 2005 Jsem terčem diskriminace Josef  Kovařík
23. 12. 2005 Od roku 2006 budou v Británii zaznamenávány všechny jízdy automobilem   
23. 12. 2005 Vánoce 39˚C Zdeněk  Bárta
23. 12. 2005 "ODS se opět uchýlila k účelovému lhaní" Jiří  Paroubek
22. 12. 2005 Kam zmizely války roku 2006 Oskar  Krejčí
22. 12. 2005 2005: rok otazníků a vykřičníků Oskar  Krejčí
22. 12. 2005 Vážení intelektuálové! Věra  Říhová
22. 12. 2005 Vánoční povídka Martin  Škabraha
22. 12. 2005 Kdo nese odpovědnost za deficit Všeobecné zdravotní pojišťovny? Petr  Háva
22. 12. 2005 Za situaci v Izraeli mohou dva imperialismy - římský a britský Karel  Dolejší

Vánoce, svátky míru a konzumerismu RSS 2.0      Historie >
27. 12. 2005 2006 - pátrejte více po vlastní identitě Bohumil  Kartous
25. 12. 2005 Papež požaduje duchovní "probuzení"   
24. 12. 2005 Poselství Vánoc Michal  Rusek
24. 12. 2005 Všechno se vyhazuje: letošní Vánoce budou v Británii znamenat tři miliony tun odpadků   
24. 12. 2005 O českých špionech v 16. století Václav Vratislav z Mitrovic
24. 12. 2005 Proč vlastně ten Kristus přišel? Boris  Cvek
24. 12. 2005 Attingere caelum digito... Ladislav  Žák
23. 12. 2005 Vánoce 2006 Bohumil  Kartous
23. 12. 2005 Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán, v městě Davidově Karel  Sýkora
23. 12. 2005 Vánoce 39˚C Zdeněk  Bárta
22. 12. 2005 Vánoční povídka Martin  Škabraha
21. 12. 2005 Pojedeme do Betléma Kristina  Hazbounová
16. 12. 2005 Veselé dárkování a šťastné příští dny Filip  Rožánek
25. 12. 2004 Nezapomněli jsme, že jsou Vánoce?   
24. 12. 2004 Co stojí Vánoce