8. 7. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
8. 7. 2004

Český sen: zábavný průvodce zemí, kde se neřežou hlavy

Tento text byl psán pro CINEPUR č. 42 a proto je limitován délkou. Jestliže Jan Čulík očekával, že bude "Český sen" kritickým zhodnocením role reklamy v české společnosti, považoval jsem tento záměr předem za nemožný. Vzhledem k mým očekáváním Český sen dopadl ještě dobře.

Je to zvláštní: film, který měl být kritikou konzumu a reklamy, má svou Achillovu patu ve způsobu své vlastní propagace. Plakát a upoutávka odkazuje ke snaze natočit ostře konfrontační a moralistní dílo. Při diskusi po projekci znovu zaznělo tvrzení o "závažných otázkách", "závažném sdělení", "několikerém závažném významu" které by údajně měl film klást.

Není tomu tak: navzdory tvrzením film společensky-závažné otázky neklade, čímž se míjí s většinou mých výhrad z lednového Cinepuru. Nesoulad mezi dílem a jeho prezentací se nezdá být záměrný. Paradoxně výsledek není špatný, ale nejde ani o kritiku reklamní manipulace, či sociologický experiment, vlastně to ani není reality show. Film je dobře natočený a sestříhaný záznam o happeningu "co je jsme udělali, abychom si mohli uspořádat otevření hypermarketu".

Akce Český sen je natolik výlučnou událostí (sice nikoliv kvůli originalitě nápadu, jako díku spíš díky objemu užitých prostředků a energie), že je otázkou, proč se autoři poněkud velikášsky stavěli do pozic obecné kritiky podvodníků všeho druhu (viz on-line rozhovor LN, 2.6. 2003), či se hned titulkem "Nemysleli jme to jako vtip" (LN 02. 06. 2003, autor Lukáš Beldík), distancovali od hlavního kladu díla. Film není nudný, ale jeho síla je spíše v zobrazené akci samé, v jeho zábavnosti, vtipu a nadhledu než ve společenské naléhavosti nebo v jednotlivých silných scénách.

Zprvu se zdá, že se rozbíhá k širokému společenskému záběru. Začíná černobílými záběry z roku 1972 na lidi čekající na otevření obchodního domu, pokračuje sestřihem z policejního zákroku proti demonstrantům listopadu 1989. Poslední převzatý záběr oba předchozí vtipně integruje: fronta koupěchtivých zákazníků před otevíraným Elecroworldem je dozorována policisty se štíty a v protiúderových kompletech. Politicko - kritická rovina se vrací až v závěru, kdy je podvedenými lidmi zcela automaticky nalezena podobnost mezi kampaněmi na Český sen a na vstup do EU.

Ve filmu primárně není zobrazena mašinérie reklamního světa. Svět reklamy není odsuzován třeba formou interwiev s lidmi pracujícími pro reálné klienty, ale jen simuluje, či maximálně zobrazuje některé pracovní postupy, které se týkají téměř výlučně přípravy kampaně na Český sen: tvorba grafického designu, průběh diskuse mezi "managery" a "reklamními tvůrci", tvorba designu výrobků, posouzení grafických návrhů řízenými diskusemi v rámci přesně vybraných potenciálních zákazníků z cílového segmentu trhu (tzv. focus group), ukázka analýzy pohybů oka při čtení reklamních letáků. Vše je natočeno primárně informativně, nikoliv kriticky.

Když fotograf učí pány Klusáka a Remundu, jak se mají prodat na PR fotografii, ani zdaleka se nepřibližuje drilu a směšnosti, s jakou je tatáž situace ukázána v americkém filmu Ztraceni v překladu. Ostatně fotograf Šetlík svolil s účinkováním ve filmu teprve po té, co se dozvěděl, že jde o pouhou iluzi. V zásadě tedy nesledujeme reálné "vytvoření managera", ale pouze hru všech zúčastněných. Podobně i diskuse nad návrhy grafické podoby materiálů Českého snu nemůže být z podstaty věci reálná, spíše je to popovídání si známých nad přípravou happeningu. Spor mezi tvůrci a lidmi z reklamní agentury o to, co ještě je přípustná lež, vypovídá spíše o morálních postojích konkrétních lidí, než o postoji reklamního průmyslu jako celku. A konečně průběh vývoje designu výrobků Českého snu je pouhou simulací, protože s výjimkou piva a některých výrobků místních producentů je design a reklamní kampaň všech spotřebních vysoko-obrátkových výrobků dělána na nadnárodní úrovni a jen pro některé trhy se dělají specifické varianty. Vzhledem k objemům produkce se jedná o vysoce nákladnou a odbornou činnost, která nemůže být ukázána na neexistujících výrobcích Českého snu. Zpětně viděno, byla celá debata o míře reálnosti kampaně v zásadě nesmyslná, přijde mi, že tvůrci dělali, co mohli, omezeni jak mizivými prostředky (ve srovnání s profesionálně vedenou kampaní), tak ochotou reklamních tvůrců.

V záznamech výpovědí z focus groups je možný kriticismus otupen střídáním názorů z odlišně sestavených skupin respondentů: střídají se lidé nakupující v hypermarketech, a lidé hypermarkety odmítající. Výsledek je spíše zkratkovité zobrazení celého společenského spektra, než společensky kritický portrét obětí konzumu. Jen občas člověku zatrne - například, když si cca sedmiletá holčička stěžuje ne to, že se musí chodit na výlet aby mohla do hypermarketu, či je zobrazena určitá pitvorná bizarnost reklamních kampaní (scéna vítání lidí v opravdovém nákupním centru). Snad jen v jediném případě dostanou tvůrci pod mírný tlak reklamní svět. Jenže i otázka je možné se podílet na podvodu Český sen a zároveň tvrdit, že reklama nikdy nelže? je korektně vysvětlena: není chybou simulovat reklamní kampaně, využití výstupů je záležitostí klienta.

Jsou zde scény, které jakoby sledovaly jiná témata: zkouška průběh natáčení písně, dotaz pro mladý pár na "jejich český sen", nebo když rodina po dni v hypermarketu začne zpívat. Ani jedna s těchto situací není využita k vyhrocení předpokládaného odsouzení konzumu, ale spíše ke zlidštění filmu.

Vrcholem filmu jsou masové scény ze dne otevření. Ale ani v tomto případě není nezobrazena nějaká bojovně naladěná lůza, jak by se dalo soudit podle expresivní upoutávky. I když sérií rozhovorů s konkrétními lidmi mají tvůrci možnost střihu v okamžiku zloby, většinou to nedělají a umožňují podvedeným formulovat ústupové vysvětlení (chodím sem na ryby, vždycky jsem to tušil apod.), které je nakonec samo o sobě zábavné, ale opět nejde o "budování teze" jako spíš o snahu zachytit lidi a názory v dané situaci.

Tvůrci sklouzávají k hravosti, která se však naštěstí nestává oslavou prostých lidiček, naopak je to hravost vážná, se stále přítomným vědomím nebezpečí pokažení pointy. Přijetí tohoto úhlu pohledu závisí na míře s jako je divák ochoten resignovat na anoncovanou kritiku systému.

Je možné, že v kritické reflexi filmu dojde k prohození pozic: lidé principálně protisystémoví budou zklamáni a odsoudí dílo jako mělké. Já osobně, který v kupování v hypermarketech nevidím žádné fundamentální Zlo, jsem příjemně překvapen.

Netvrdím, že vše v reklamním průmyslu je takto idylické, nebo že tento smířlivý úhel pohledu je jediný správný. Je ale třeba uznat, že i když původní záměr nebyl domyšlený, tvůrci se dokázali zříci nerealistických ambicí a prvoplánového módního kriticismu a vytěžili z akce téměř maximum a podařil se jim vcelku kvalitní film.

Už kvůli objemu prostředků z veřejných zdrojů je zajímavou otázkou přijetí Českého snu v zahraničí. Z hlediska současné světové dokumentaristiky je to vlastně neobvyklé dílo o zemi, kde nejsou ani teroristé, ani válka či hlad, jen nadšené kutilství a více či méně inteligentně hovořící lidé uprostřed pole. Už zde sice začíná fungovat moderní kapitalismus, ale některé věci, co jsou "na západě" dávno banální, jsou ještě událostí. Jinak ale panuje klid až mrtvo, ve kterém se i velká politika jako je vstup do EU mění jen v další zábavný běh přes louku.

Může být chápán jako obecnější zpráva o situaci v České republice, protože takto by celá akce mohla proběhnout jenom zde (a možná v Polsku nebo Maďarsku), třeba už jenom díky specifické (ne)výkonností místního zpravodajství, kde se celá věc stále dá ještě částečně utajit, přestože samotný podvod ex-post chápán jako zásadní zpráva.

Nevím, zdali tento film zaznamená velký ohlas v českých kinech, ale věřil bych v relativní světový úspěch. Navzdory či právě díky banalitě zpracování snad by mohl provokovat otázky zcela jiné, ale snad ne nezásadní: je toto skutečně ten konec dějin Francise Fukuyamy, nebo jen klamný a dočasný klid před bouří? A není putování lidí prázdnou loukou vlastně neobyčejně přesná politická metafora pro situaci Evropanů doby poevropské?

Poznámky k textu Jana Čulíka:

Nemyslím si, že by kampaň byla "vysoce profesionální" (což ale nevylučuje mé tvrzení, že výsledný tvar je celkem rozumě sestříhán) a z toho důvodu těžko hovořit o nějaké devadesátiminutové reklamě na cokoliv. Profesionalita se skrývá v detailech: CD pro novináře nemá nastaveno automatické spouštění, obrázky mohly být v www alba (galerii) ve formě preview (formát JPG), s odkaz na velký osmi a více megový podklad v kvalitě pro tisk, nikoliv rovnou v tomto formátu, protože se obávám, že ne některých počítačích vůbec nepůjdou otevřít. Chybí trailer.

Kvůli odhalení podvodu se nikdo nemusel vydávat do Letňan, stačilo si všimnout časů vysílání reklamy na ČS v ČT, který je určen pouze pro nekomerční akce (jak to udělali v Hospodářských novinách).

Proč by TV NOVA kazila legraci? Naopak je od této stanice zcela racionální se tvářit ex-post pohoršena, zastávat se oněch "obyčejných prostých lidí", kopnout do konkurence a HLAVNĚ to vše bez rizika, že naštve nějakého významného inzerenta. Pánové Remunda, Klusák a TV NOVA mají v tomto konkrétním případě naprosto stejný zájem, jakkoliv se staví do pozice oponentů a kritiků.

                 
Obsah vydání       8. 7. 2004
8. 7. 2004 Čech v kleci
8. 7. 2004 Slabinou MFF Karlovy Vary je tradičně nevýrazná soutěž Petr  Šafařík
8. 7. 2004 Zápach včera, dnes i zítra a nikdy jinak Radek  Mokrý
8. 7. 2004 Karlovy Vary: Trapné vtípky Marka Ebena Jan  Čulík
8. 7. 2004 Když malé svině rostly, čas voněl nadějemi...
8. 7. 2004 Český sen: zábavný průvodce zemí, kde se neřežou hlavy Ondřej  Čapek
8. 7. 2004 Pánská jízda: křečovitý pokus o komedii Jan  Čulík
7. 7. 2004 Film Český sen: zklamání Jan  Čulík
8. 7. 2004 Gramofon od Edisona na zpáteční cestu Martin  Klauz
8. 7. 2004 Drastické zkušenosti z amerického zdravotnictví
8. 7. 2004 Bishara chce upozornit na apartheid izraelského státu
8. 7. 2004 Jaké Turecko vstoupí do Evropské unie? Miloš  Kaláb
8. 7. 2004 Moravskoslezský kraj se umoudřil a specifikoval zadání pro Moravskoslezskou vědeckou knihovnu v Ostravě Štěpán  Kotrba
7. 7. 2004 Demontáž sociálneho modelu Európy? Ľubomír  Tokár
8. 7. 2004 Giscardova ústava nedává naději
7. 7. 2004 Irák zavedl přísný bezpečnostní zákon
8. 7. 2004 Zpravodajství iráckého odboje za dny 27. - 30. června 2004
7. 7. 2004 Budou mít Němci padesátihodinový pracovní týden ? Tomáš  Krček
7. 7. 2004 Britští podnikatelé se shodují, že podniky musejí projevovat sociální a ekologickou odpovědnost
7. 7. 2004 Diktátoři před soudem
7. 7. 2004 Pražský hrad stojí před revitalizací Bohumil  Kartous
7. 7. 2004 Fukuyama: Je nutno posílit roli státu
7. 7. 2004 Zapomenutý muž, který dal jméno pražskému festivalu Devět bran Tomáš  Koloc
5. 7. 2004 Michael Moore si založil blog
6. 7. 2004 Michael Moore: Klidně si ukradněte můj film, jsem pro svobodnou výměnu informací
7. 7. 2004 GMO: Čí zájmy hájí zástupkyně Ministerstva životního prostředí? Eva  Tylová
4. 7. 2004 Ruští hackeři kradou uživatelům Internet Exploreru hesla k bankovním kontům
3. 7. 2004 Virus způsobuje horentní telefonní účty
29. 12. 2003 Nenechte si ujít: nový knižní výbor z Britských listů
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech
22. 11. 2003 Adresy redakce
17. 6. 2004 Provizorní umístění starých archivů

Český film RSS 2.0      Historie >
8. 7. 2004 Pánská jízda: křečovitý pokus o komedii Jan  Čulík
8. 7. 2004 Český sen: zábavný průvodce zemí, kde se neřežou hlavy Ondřej  Čapek
7. 7. 2004 Film Český sen: zklamání Jan  Čulík
21. 6. 2004 Konec kritiků v Čechách Jan  Lipšanský
3. 6. 2004 Český film a skrytá reklama Jan  Petrov
2. 6. 2004 Film Post coitum a skrytá reklama v něm   
31. 5. 2004 Post coitum: Parodie na sex s vážným vyzněním Jan  Čulík
26. 5. 2004 Jiří Krejčík: Rytíř s veselou pověstí Tomáš  Koloc
17. 5. 2004 Choking Hazard -- zábavná punková parodie na krvavé horory Jan  Čulík
17. 5. 2004 Silný kafe: Film, který otevírá českou kinematografii mezinárodní dimenzi Jan  Čulík
2. 4. 2004 Fascinace životem na samém okraji společnosti Jan  Čulík
29. 3. 2004 Brabcovo Bolero: Špatný film? Jan  Čulík
22. 3. 2004 Proč se Král zlodějů neumístil na Oscarech Jan  Čulík
6. 3. 2004 Českého lva po zásluze získal vynikající film Nuda v Brně Jan  Čulík
3. 3. 2004 Je vysílání "majora Zemana" trestný čin?:) Jan  Čulík

Český sen - dílo nebo podvod? RSS 2.0      Historie >
8. 7. 2004 Český sen: zábavný průvodce zemí, kde se neřežou hlavy Ondřej  Čapek
7. 7. 2004 Film Český sen: zklamání Jan  Čulík
12. 2. 2004 Český sen: Kultura hypermarketů   
23. 7. 2003 Invitation: "The Czech Dream" project in London   
11. 7. 2003 O čem zatím není, ale by mohl být Český sen Ondřej  Čapek
8. 7. 2003 Co odhalil Český sen členu Rady České televize Štěpán  Kotrba
7. 7. 2003 Český sen v médiích Kristina  Cimpová
16. 6. 2003 Tvůrci Českého snu v onlinové diskusi Britských listů   
12. 6. 2003 'The Czech dream' - reality TV, Czech style Jan  Čulík
9. 6. 2003 Stydím se za televizi Nova Jan  Čulík
9. 6. 2003 Český sen o morálce Štěpán  Kotrba
9. 6. 2003 Český sen trochu jinak Vlastimil  Čich
6. 6. 2003 Česká televize a Český sen