2. 11. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Jiné zprávy
Zprávy, o kterých se v Česku mnoho nedovíte. Zprávy ze světa, který není jiný. Zprávy, které ale jiné jsou.
připravuje Štěpán Kotrba
Resources in English on Czech film, literature and politics
Rozšířené vyhledávání Google
  Hledej na WWW
  na www.blisty.cz
  na www.britskelisty.cz

zpravodajství Google


Rozšířené vyhledávání GoogleEkonomická krize
Ropný šok
Encyclopaedia Britannica


Reklama
Britské listy využívají
mediálního monitoru
Newton IT
překladače a slovníky
EUROTRAN 2006
WORDMASTER 2006
SLOVO - Politicko spoločenský týždenník
Politicky nekorektní karikatury Michaela Marčáka
Siromacha - román na pokračování
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
2. 11. 2005

Guardian o rušení vysílání BBC pro Evropu:

Nikdo kromě šéfa zahraničního vysílání BBC neměl tu odvahu (nebo blbost) to říci nahlas.

Ten děsivý, falešný předpoklad se šíří už dlouhé měsíce. Hovoří se o něm na britském ministerstvu zahraničních věcí, jak se tam pod rouškou diplomatické temnoty mění priority. Ovládl i univerzity, kde se pro nedostatek financí ruší příslušné projekty. Avšak nikdo, kromě - a to je bizarní - šéfa zahraničního vysílání BBC - neměl tu odvahu (anebo blbost) to říct nahlas: Evropa nás už nezajímá. Stěhujeme se pryč. Jdeme dál.

Rozhodnutí BBC zrušit své zahraniční vysílání do Evropy a z ušetřených prostředků financovat arabskou televizi je krátkozraká tragédie, argumentuje bývalý šéfredaktor listu Guardian Peter Preston:

2. 11. 2005

Debaty o Unii se zpravidla soustřeďují na problematiku jejího vnitřního uspořádání. Dosavadní ideologické spory by však měly urychleně vystřídat diskuse o tom, do jakého světa EU roste a jaké místo v něm zaujme.

Právě skončený summit Evropské unie vyvolal rozpaky. Britské předsednictví, které odstartovalo vzletným a široce aplaudovaným projevem Tonyho Blaira v Evropském parlamentu, zatím nepřineslo nic, co by společenství dávalo naději. Evropa dále pokulhává za nejdynamičtějšími regiony světa a pouze přijímá náplasti na rány způsobené globalizací. Je příznačné, že nejvýraznějším letošním činem Bruselu je omezení dovozu textilu z Číny. Evropská unie nutně potřebuje jednotnou strategii svého rozvoje. Svět budoucnosti skrývá rizika, na něž je nutné se připravit. Stačí připomenout dvě linie možného vývoje, které se velice často veřejně diskutují.

Volksgenosse, tritt Du ein, soll Dein Gruss  Heil  Hitler sein !
2. 11. 2005

Senátoři by si ušetřili mnoho práce s přípravou projevů, kdyby studovali archivy své vlastní instituce...

Někteří lide dodnes nedokáží pochopit zdánlivě samozřejmou pravdu, že demokracii nelze "zachránit" jejím faktickým zrušením.

25. 10. 1933 byl vydán zákon č. 201/1933 o zastavování činnosti a o rozpouštění politických stran. Na jeho základě byly rozpuštěny otevřeně iredentistické strany Deutsche nationalsozialistische Arbeiterpartei (DNSAP) a Deutsche Nationalpartei (DNP), jejichž činnost byla vládním nařízením zakázána již o tři týdny dříve. Zákon však měl umožnit též likvidaci KSČ.

Na základě předmětného zákona mohla vláda rozhodnout o rozpuštění libovolné "nedemokratické" strany bez možnosti soudního odvolání.

4. 11. 2005

Akademický senát Fakulty elektrotechnické ČVUT vyhlašuje volby kandidáta na děkana

Bližší informace naleznete ZDE

1. 11. 2005

Onehdy četl jsem si zase knihu Tichý život a jiné prózy od pana Františka Gellnera, vydané v Odeonu nadějného roku 1967. Optimisté sice tvrdí, že nic se neopakuje, ale opak je pravda. Ke knize jsem usedl toho večera, když vrátil jsem se domů poněkud rozladěn -- neboť debata v kritickém salonu se vlekla a východiska nikde v dohledu. Stále lkáme, kritizujeme a přitom jednoduchá a geniální řešení sami neznáme. Přesto se zarputilostí bojových psích plemen hryzneme, posléze držíme a nepustíme. Ke všemu nás údajně ovládají silné politické klany -- neříkejme raději strany. Ty nám určují cestu ke konečnému řešení za tklivého hudebního doprovodu a nervy drásajících slovíček profesionálních obřadníků -- jen ne do země, přátelé.

2. 11. 2005

Velký bratr se prý dívá... A nezná místo, kam by nedohlédl. Tato okolnost smazává rozdíly jazykové, etnické a sociální, stala se tématem všech vrstev společnosti lhostejno kde.

Nyní se Velký bratr dívá i ženě do lůna, ba dál, ženě rodící, ženě, která přivádí k životu nové pokolení. Tato "realityshow" se nedávno odehrála v přelidněné zemi pomalu upadajícího multikulturalismu, Holandsku.

2. 11. 2005

Nedávno jsem navštívil besedu s básníkem Ivanem Wernischem a nakladatelem Radkem Pluháčkem. Beseda byla vlastně autorským čtením, jak jinak nazývat prezentaci děl z již druhého dílu antologie českých básníků s podtitulemZapomenutí, opomíjení a opovrhovaní. První publikovaná kniha obsahovala asi 700 vybraných kauz, inkriminovaná dalších 800, do třetice chystaný svazek bude zahrnovat cojávím. Proč tolik zapomenutých?

2. 11. 2005

Německo:

V pondělí odpoledne volilo předsednictvo SPD mezi dvěma kandidáty pro úřad generálního tajemníka strany. Jednalo se sice teprve o předběžnou volbu, protože generální tajemník bude zvolen až za čtrnáct dní na sjezdu v Karlsruhe, ale bylo dohodnuto, že jen vítěz této volby předstoupí před sjezdové delegáty jako kandidát.

2. 11. 2005

Jako blesk z nebe zaznělo prohlášení předsedy SPD a kandidáta na vicepremiéra Franze Münteferinga, že odstupuje ze své funkce a nebude na ní ani kandidovat na listopadovém sjezdu strany v Karlsruhe. Stalo se tak poté, co překvapivě při hlasování v předsednictvu strany neprošel jeho kandidát na generálního tajemníka Kajo Waserhövel a místo toho byla zvolena Andrea Nahlesová, představitelka levého křídla strany.

2. 11. 2005

Pan policejní prezident nám představil v tisku svůj záměr zavést pevný sazebník pokut pro řidiče. Na to reagoval včera pan Huml svým článkem. Pan Huml je odborník, a proto pojal článek jako odbornou studii. Přesto se v jeho článku objevily zajímavé myšlenky. Rád bych tyto jeho myšlenky jasně vyjádřil a rozvedl.

2. 11. 2005

Reakce na článek Stanislava Humla "Sazebník pokut policejního prezidenta a zákonodárná činnost"

Pan Huml podléhá obecně oblíbenému omylu, že vyšší sazba pokud odradí řidiče od porušování pravidel. Jsem pevně přesvědčen o tom, že jde o zbožné přání a o "pojďte, uděláme to nejjednodušší - ať to vypadá, že něco děláme" ze strany zákonodárců a pravděpodobně i policie, alespoň jejich některých složek, píše Petr Novotný:

Říkám to i z vlastní zkušenosti tak-trochu-neukázněného řidiče:

2. 11. 2005

Toxická kampaň Greenpeace mystifikuje českou veřejnost

Mladá Fronta Dnes otiskla v 13. října článek Jiřího Tuttera nazvaný "Proč má každý třetí rakovinu" (po registraci dostupný ZDE). Ředitel české pobočky Greenpeace ho nenapsal jen tak náhodou. Text totiž funguje jako propagace "toxické kampaně" Greenpeace, jejímž aktuálním veřejně deklarovaným cílem je prosazení co nejpřísnější varianty nové chemické politiky (REACH).

1. 11. 2005

V reakci na článek Ivana Breziny "Zaplať nám, nebo zemřeš!" jsme obdrželi z ekologických kruhů věcný, ale ostře kritický rozbor jeho článku, který zveřejňujeme níže. Jeho autor však odmítl s autorem "tak nízké úrovně", jako je Ivan Brezina, polemizovat, a nedal nám svolení ke zveřejnění článku ani k publikaci jeho jména. Postavil nás tím proto do složité situace: zjevně si přál, abychom Brezinův článek potlačili bez diskuse. To odmítáme udělat, jenže jej zase nemůžeme publikovat bez protiargumentace. Tak kritiku Brezinova článku vydáváme beze jména a bez svolení jeho autora.

1. 11. 2005

Odjakživa platilo, že vysokoškolské studium patří do kategorie špičkového vzdělání, je dobrovolné a není na něj nárok. Stejně tak, že vrcholová kvalita vylučuje dostupnost širokým masám. Jako samotný vrchol vzdělání jej nikdy nemohou absolvovat všichni. Logická zákonitost, že čím větší množství, tím menší kvalita a naopak čím menší množství, tím větší možná kvalita, nevyjímá ani univerzitní vzdělání. V malém Česku přesto došlo od devadesátých let minulého století ke vzniku velkého počtu vysokých škol (s malou nadsázkou se dá říci, že v každém větším městě) a tyto se tak staly v důsledku své početnosti jen jakousi nástavbou gymnaziální výuky.

1. 11. 2005

Odpověď Janě Bobošíkové:

Odpověď Martina Komárka z MFD Janě Bobošíkové. Reaguje na tiskovou zprávu Jany Bobošíkové a Nezávislých "Názorová pluralita v MF Dnes".

(Viz též příspěvek Jaroslava Štemberka "Propaganda Jany Bobošíkové")

Vážená paní poslankyně,

Jako bývalá žurnalistka myslím víte, že Vaše jednání vůči MF DNES je účelové a nekorektní.

Proto jen pro pořádek zopakuji věci, které dokonale znáte:

2. 11. 2005

současný stav a perspektiva

Německá zahraniční politika, nehledě na různost postojů jednotlivých stran v nazírání na vnitropolitické problémy, je mimořádně souladná. Vyjadřuje se tak národní zájem způsobem, který není zcela obvyklý u jiných zemí, kde se přece jenom politické postoje dosti různí. Tento stav má své příčiny, které je možno si ozřejmit na jednotlivých etapách vývoje po II. světové válce. Období rekonstrukce, hledání postavení v Evropě a nakonec lze s minimálním rizikem předvídat celosvětové ambice NSR v blízké budoucnosti a to navíc za podmínek "velké koalice", která tendenci nové orientace umocňuje.

Vladimír Fortin uprostřed středoškolských studentů. Chata pod Sokolím, 1969. Foto Jiří Dolejší
1. 11. 2005

Ostýchám se vnucovat mezi všechna ta vážná témata, která se v médiích probírají, se vzpomínkou na jednoho člověka, který právě zemřel. Ale pro náš svět jsou podstatní lidé, kteří ho zabydlují, a někteří, které možná ani není moc vidět, zanechají podstatnou stopu. Bohužel ale neumím psát nekrology, tak mu zkusím napsat dopis.

1. 11. 2005

Text vystoupení, předneseného 23. října 2005 na Revolt fóru 2005 pod názvem Hledání alternativy jako součásti přípravy Evropského sociálního fóra 2006

Dokument Charty 77 je právně postaven na dvou Mezinárodních paktech OSN a její signatáři se též odvolávají i na VDLP OSN, jako na souhrnný dokument o LP. Právní legitimitu jejich požadavků vůči státu nalézají v tom, že jak praví úvod: "Dne 13.10.1976 byly ve Sbírce zákonů ČSSR (č. 120) zveřejněny "Mezinárodní pakt o občanských a politických právech" a "Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech", které byly jménem naší republiky podepsány v roce 1968, stvrzeny v Helsinkách roku 1975 a vstoupily u nás v platnost dnem 23. 3. 1976. Od té doby mají naši občané právo a náš stát povinnost se jimi (tedy těmito dvěma pakty) řídit".

1. 11. 2005

Pozvánka na konferenci:

V prostorách brněnské Právnické fakulty Masarykovy univerzity na Veveří se v následujícím týdnu (7. a 8. listopad) uskuteční dvoudenní mezinárodní setkání odborníků z oblasti práva, psychologie, sociologie či filosofie, které spojuje zájem o pochopení soudobých trendů v rozvíjejícím se světě komunikačních technologií a virtuálních komunit. Již třetí ročník konference pořádá Právnická fakulta MU, ve spolupráci s Fakultou sociálních studií MU.

Christopher Andrew, Vasili Mitrokhin : The Mitrokhin Archive II: The KGB and the World
1. 11. 2005
Christopher Andrew, Vasili Mitrokhin : The Mitrokhin Archive II: The KGB and the World, Allen Lane ISBN: 0713993596

Vasilij Mitrochin byl vrchní archivář KGB. Dostal úkol přestěhovat svazky z první hlavní správy - zahraniční rozvědky KGB - do nového ústředí. Tak měl volný přístup k archivům KGB. Zaznamenával si materiály a v roce 1992 emigroval i se svým archivem (šest velkých kontejnerů) z Ruska do Británie.

První svazek informací z Mitrochinova archívu vyšel v Londýně v roce 1999. Zásadními informacemi, zveřejnými v tomto prvním dílu bylo, že KGB velmi úspěšně manipulovala západními médii, že velmi úspěšně kradla západní technologii, že měla obrovský strach z politické diverze v Rusku a že sovětské vedení většinou nedokázalo inteligentně využít často její často vynikající politické informace.

Nyní vychází druhý díl - The KGB and the World - KGB a svět , jehož autorem - stejně jako v případě prvního dílu - je historik tajných služeb Christopher Andrew. Tato základní témata tento druhý díl sleduje po celém světě a informuje o tom, do jaké míry měla KGB vliv na vedoucí politiky v rozvojových zemích.

1. 11. 2005

"K čemu je vůbec CIA? Mají tam více než 40 000 zaměstnanců, kteří nedělají nic jiného, než že čtou noviny," vyjádřil se kdysi pohrdavě americký prezident Nixon. Ano, měl pravdu. Studium otevřených zdrojů je pro výzvědnou práci nesmírně důležité. Informace nejsou významné proto, že byly někde získány tajně. Často je daleko důležitější získat klíčové informace, které jsou v daných zemích volně šířeny ve sdělovacích prostředcích, argumentuje na stránkách CIA Stephen C. Mercado:

1. 11. 2005

Co se kolem nás děje, co je pro nás důležité a co se o tom dovídáme? A proč?

Po demontáži Československa koncem roku 1992 si Česká republika zachovala svátek, symbolicky připomínající zrod samostatného státu v roce 1918, ale tak nějak neví, jak a zda vůbec ho slavit. Týká se to především těch, kdo si nárokují jakýsi monopol na to, jak ovlivňovat a usměrňovat vývoj současného českého státu, tedy politiků a médií. Jejich postoj-nepostoj se pak samozřejmě přenáší i na veřejnost, tedy na občany, většinou otrávené státním dirigismem minulého, totalitního, komunistického režimu, včetně jeho způsobu slavení nařízených 'významných` událostí.

Zatímco tedy státní svátek nás míjí vcelku ignorován českou společností, kromě příjemného pozdního babího léta, kombinovaného s ještě příjemnějším prodlouženým víkendem, v našem bezprostředním okolí se dějí věci, které se naší současnosti a budoucnosti nevyhnutelně týkají, o nichž se ale sotva něco dovídáme, o zasazení událostí do širších souvislostí v zájmu jejich srozumitelnosti pro občana ani nemluvě.

1. 11. 2005

Václav Klaus promluvil tentokráte k 28. říjnu daleko srozumitelněji a přijatelněji, než tomu činil dříve. Život je provázen změnami, co se nemění, bývá mrtvé. Václav Klaus se nepochybně poučil ze svých dřívějších debaklů. Vedle nesporně integrujících výroků však jeho projev obsahuje i jiné názory.

1. 11. 2005

Cíle české zahraniční politiky stojí mimo hlavní pozornost českých médií. Občan ČR neví, zda hájíme více zájmy USA, nebo zda jsme spíše -- což by mělo být samozřejmé -- loajální vůči Evropské unii, v níž žijeme. Sami sebe považujeme za bezvýznamnou zemi, až tak bezvýznamnou, že se nevyplatí o naší zahraniční politice přemýšlet - natož abychom měli sebevědomou ambici podílet se svými jasnými postoji na utváření pozitivního konceptu moderního světa. A tak není divu, že aktuální materiál na webových stránkách MZV ČR v rubrice "zahraniční vztahy" je starý více než 17. měsíců - pochází totiž z 1. března roku 2004...

cíle zahraniční politiky - MZV ČR ZDE

31. 10. 2005
Herečka Margery Masonová se reportéru týdeníku Observer svěřila, že nejšťastnější milostný vztah za celý život zažila až po šedesátce. Sotva bude v tomto smyslu jediná. Možná se potřebujeme vrátit do středověku, kdy nebylo na první pohled jasné, kolik je komu let, kdy byla společnost daleko méně byrokratická a věk nebyl základním principem, podle něhož byla uspořádána společnost.

Česká republika je dosud pošetile posedlá - v médiích i v podnikatelském managementu - ideálem mládí. Lidé jsou v ČR vyhazováni z práce, protože jsou "staří". Jenže nesmyslná preference mladých lidí brzo skončí. Evropa, včetně České republiky, totiž nezadržitelně stárne, a brzo budou mít "staří lidé" ve volbách drtivou převahu - politikové tedy budou nuceni skákat, jak si právě oni budou přát.

Kromě toho, věk se podstatnou měrou prodlužuje a "dnešní padesátka je někdejší třicítka", jak se vyjádřil jeden britský pozorovatel. "V Británii už dnes lidé nestárnou tiše," konstatoval v neděli týdeník Observer a přinesl pozoruhodné portréty některých "starých" lidí - od 79-leté tanečnice až po 96-letou modelku... Pozor, invaze "starých lidí" už začala...

31. 10. 2005
z připravované knížky Chudák Rockefeller

Mezi autory fejetonů a sloupků v tiskovinách straší dvě období -- jednak vánoce a Silvestr, jednak prázdniny. O obou se má, ba musí něco napsat a o obou nelze napsat nic zajímavého, protože za ty desítky let už nelze na nic nového přijít. Nicméně nechat je bez povšimnutí taky nejde, to by nešlo... O vánocích proto sloupkaři blbnou kolem kaprů a jejich pouštění do řeky, o prázdninách kolem přírody. Staré, dobré klišé...

8. 10. 2005

V září 2005 přispělo celkem 110 čtenářů Britských listů na provoz časopisu úhrnem částkou 12 866 Kč, příjem z reklamy byl 15 000 Kč. (Viz apel Jana Čulíka "Proč to nejde".) Na internetovém účtu Paypal máme nyní 778.82 USD. Přispěl jen zlomek z celkového počtu více než osm tisíc čtenářů denně, děkujeme. Apelujeme i na ostatní, aby nám třeba i malým, pravidelným finančním příspěvkem pomohli rozšiřovat a profesionalizovat práci časopisu ve veřejném zájmu, kterou děláme zadarmo. Vybranou částkou financujeme postupné dopracování našeho redakčního systému a odstranění četných nefunkčností, financování systematické novinářské práce to však zatím neumožňuje. Právě pro nedostatek financí jsme dosud nebyli schopni zprovoznit celou řadu potřebných technických funkcí serveru (vyhledávání, statistiky, knihovnu, galerie, zasílání BL mailem, onlinové chaty, odstranit četné technické chyby).

Finanční dary Občanskému sdružení Britské listy jsou v ČR odečitatelné ze základu daně z příjmu. Vydáváme k tomu na požádání písemné potvrzení.

Děkujeme všem, kteří podporují provoz Britských listů finančními dary i zadáváním reklamy.

Jsme vám velmi vděčni za finanční záchranu našeho serveru, prosíme však: nepřestávejte přispívat, umožníte nám dělat naši práci lépe a efektivněji, budeme si moci například systematicky financovat právníka, což byl mělo být pro náš list nezbytné. Financujte si k vlastnímu prospěchu kritický a nezávislý deník.

Jsme vděčni za každý drobný příspěvek na provoz Britských listů, který je možno zaslat na účet v pražské Raiffeisen Bance, číslo účtu: 1001113917, kód banky 5500. Adresa banky je Karlovo nám. 10, Praha 2.

Čtenáři ze zahraničí mohou přispět na provoz Britských listů úvěrovou kartou na adrese www.paypal.com po jednoduché registraci odesláním částky na adresu redakce@blisty.cz.

22. 11. 2003

Britským listům můžete psát na adresu redakce@blisty.cz, šéfredaktor Jan Čulík má adresu culik@blisty.cz a také J.Culik@slavonic.arts.gla.ac.uk , pražský redaktor Štěpán Kotrba má adresu stepan@kotrba.cz a skype stepan.kotrba, technickému správci Dominiku Joe Pantůčkovi pište na adresu joe@joe.cz.

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
31. 10. 2005 Dopady kapitalismu: bezdomovectví Eduarda  Heczková
31. 10. 2005 Bezdomovectví z hlediska bytové politiky -- příčiny, důsledky, možnosti politických řešení Jan  Kelbich
31. 10. 2005 Bezdomovectví - pár slov   
31. 10. 2005 Marxovo myšlenkové dědictví nezastaralo Michael  Kroh
27. 10. 2005 Příběh Josefa K. aneb Grand Slam Alex  Koenigsmark
27. 10. 2005 Hrubeš a Mareš jsou naši souputníci Tomáš  Koloc
27. 10. 2005 Člověk, který chce zavraždit smrt   
26. 10. 2005 Je ukazatel "průměrná míra neefektivity", použitý ve výzkumu Transparency International, transparentní? Karel  Dolejší
26. 10. 2005 Pozor na inzeráty v Annonci a na Čechy či Slováky, kteří nabízejí práci v Británii!   
25. 10. 2005 New York Times: Jak se major Zeman stal agentem CIA   

Volby rektora na VŠUP, říjen 2005 RSS 2.0      Historie >
24. 10. 2005 Šel jsem si to zkusit a vyhrál jsem! Jan  Paul
24. 10. 2005 Na rektora kandidovaly dvě osoby, které se měly právo samy volit! Jiří  David
24. 10. 2005 Jan Paul nepsal o všem   
19. 10. 2005 Jak to, že se protestuje proti protekci teprve před volbami? Jan  Paul
17. 10. 2005 Učitelé na vás kašlou! Jan  Paul

Autorské právo RSS 2.0      Historie >
27. 10. 2005 Microsoft se bude podílet na digitalizaci světových knihoven   
17. 10. 2005 Autorské právo, písmo svaté a veřejná služba Štěpán  Kotrba
13. 10. 2005 Komu patří informace na internetu? Milan  Stibral
21. 9. 2005 Copyrightová organizace OSN chce uvalit autorská práva na volný materiál na internetu   
22. 8. 2005 Komu patří internetové stránky Hospodářských novin Štěpán  Kotrba
8. 8. 2005 Deset let internetu jako masového jevu   
15. 7. 2005 Summit v Londýně: "Rozvíjet jednotnou evropskou digitální ekonomiku!" Štěpán  Kotrba
1. 7. 2005 O softwarových patentech   
30. 6. 2005 NE softwarovým patentům!   
24. 6. 2005 Demokracie v EU Ano či Ne - to již brzy napoví jednání o softwarových patentech   

10 let v českých médiích RSS 2.0      Historie >
14. 10. 2005 Marketing a média - ztracené iluze Daniel  Köppl
13. 10. 2005 Komu patří informace na internetu? Milan  Stibral
12. 10. 2005 Etika a česká média - mezi lepším a horším Václav  Moravec
11. 10. 2005 Čí je vlastně svoboda projevu? Novinářů, nebo vydavatelů? Jan  Jirák
10. 10. 2005 "Máme pitomější politiky, nebo novináře?" Miloš  Čermák

Czech Politics: Jan Čulík's comment in Czech Business Weekly RSS 2.0      Historie >
24. 10. 2005 Now is the time for agents provocateurs Jan  Čulík
3. 10. 2005 Czech judiciary seen as corrupt from abroad Jan  Čulík
12. 9. 2005 No justification for soaring oil prices Jan  Čulík
22. 8. 2005 Mapping the limits of democracy Jan  Čulík
1. 8. 2005 Media must not give to stereotypes Jan  Čulík
18. 7. 2005 Media mistakes may just be growing pains Jan  Čulík
20. 6. 2005 The unexamined life is not worth watching Jan  Čulík
9. 5. 2005 Capitalist lapses, Communist lures Jan  Čulík
25. 4. 2005 Secretive politicians vanquish a media foe Jan  Čulík
4. 4. 2005 The democratic deficit in Czech politics Jan  Čulík

Český sen - dílo nebo podvod? RSS 2.0      Historie >
14. 9. 2005 Český sen trvá Bohumil  Kartous
12. 9. 2005 Český sen, cenzura v televizi a mediální manipulace Jan  Čulík
12. 9. 2005 Vít Klusák: Čulík je neseriozní novinář   
29. 10. 2004 Český sen: Podstatný film aneb Zklamání z kritiky Jana Čulíka Petr  Šafařík
14. 7. 2004 Český sen žaluje ODS a supermarket Julius Meinl za porušení autorských práv   
9. 7. 2004 Český sen je úžasný projekt...   
8. 7. 2004 Český sen: zábavný průvodce zemí, kde se neřežou hlavy Ondřej  Čapek
7. 7. 2004 Film Český sen: zklamání Jan  Čulík
12. 2. 2004 Český sen: Kultura hypermarketů   
23. 7. 2003 Invitation: "The Czech Dream" project in London   

DIY, tekno a CzechTek RSS 2.0      Historie >
31. 10. 2005 CzechTek 2005 v komentářích českého tisku   
16. 9. 2005 Ti, jimž jde o lidská práva, by se měli o bezprávný policejní zásah proti Czechteku zajímat Jan  Rovenský
12. 9. 2005 EuroTek aneb od teknohudby k technokracii? Petr  Schnur
9. 9. 2005 CzechTek v rovině zneužití práva Miroslav  Polreich
8. 9. 2005 Odpůrci zásahu: Vláda chybně interpretuje zásah policie na Tachovsku   
1. 9. 2005 CzechTek po americku Thomas  Franke
1. 9. 2005 Hudbou proti nesvobodě - "Nechceme policejní stát"   
1. 9. 2005 Proč české servery ignorují Utah?   
26. 8. 2005 Velvyslanec ČR v Austrálii nepravdivě informuje o Czechteku Bushka  Bryndová
24. 8. 2005 Hysterie a zaujatost by při seriózním řešení problémů neměly mít místo Josef  Provazník

Katastrofa v New Orleansu RSS 2.0      Historie >
24. 10. 2005 Ti, kteří zaručeně znásilňují a vraždí   
30. 9. 2005 Američané se musejí zbavit své posedlosti armádou   
18. 9. 2005 Američtí konzervativci útočí na Bushe   
18. 9. 2005 Tony Blair zaútočil na BBC "za její antiamerikanismus"   
16. 9. 2005 Lidé umírali a budou umírat Miroslav  Šuta
14. 9. 2005 Nový Orleán Petr  Pospíchal
14. 9. 2005 Hurikán Katrina - změna klimatu a toxické znečištění Miroslav  Šuta
13. 9. 2005 Chaos je blízko a musíme s ním počítat Michal  Spáčil
9. 9. 2005 Bush vyhlásil den modliteb za oběti Katriny   
9. 9. 2005 Šok: Amerika není všemocná   

Co je podstatou uměleckého díla RSS 2.0      Historie >
17. 10. 2005 Brak Filip  Sklenář
13. 10. 2005 Přátelé pokleslých forem Milan  Černý
26. 9. 2005 Chvála braku Milan  Černý
7. 9. 2005 Tunel umění Alex  Koenigsmark
5. 9. 2005 Systém státních dotací je bojem o moc Jan  Samohýl
5. 9. 2005 Vysvětlovat prospěch z umění je jako vysvětlovat zamilovanost Jiří  Holý
5. 9. 2005 Umění je tyranií, překrucuje skutečnost a chová se k ní jako k děvce Jan  Paul
5. 9. 2005 Státní dotace jsou pro umění zhoubné Boris  Cvek
5. 9. 2005 Má stát dotovat umění?   
2. 9. 2005 "Jen kurvy se musí líbit, básně ne!" Martin  Škabraha

Jean Charles de Menezes - nevinně usmrcený Brazilec v Londýně RSS 2.0      Historie >
26. 8. 2005 Do de Menezese stříleli třicet vteřin   
24. 8. 2005 Policisté zabili Brazilce, protože neměli v metru signál   
22. 8. 2005 Policie věděla, že Brazilec není bombový atentátník   
19. 8. 2005 Proč přišel Jean Charles de Menezes o život   
18. 8. 2005 Šéf londýnské policie se snažil zabránit nezávislému vyšetřování tohoto incidentu   
15. 8. 2005 Smrt v Stockwellu: Nezodpovězené otázky   
13. 8. 2005 Britská policie o usmrceném Brazilci lhala Fabiano  Golgo
5. 8. 2005 Tachovsko a Londýn: dva případy policejní brutality Thomas  Franke
1. 8. 2005 Zastřelen na útěku Michal  Jurza
27. 7. 2005 Policie nalezla atentátníkův automobil   

Ropa - Peak oil a energetická bezpečnost RSS 2.0      Historie >
2. 11. 2005 Quo vadis, Evropo Oskar  Krejčí
26. 10. 2005 Středoasijská šachovnice Oskar  Krejčí
24. 10. 2005 Evropská komise o ropném zlomu   
23. 10. 2005 Newyorská konference o ropném zlomu Jindřich  Kalous
14. 10. 2005 Pocit marnosti Jindřich  Kalous
29. 9. 2005 Minimální cena benzinu -- utopie, nebo schůdné řešení? Jan  Hošek
29. 9. 2005 Amerika by měla vrátit nakradené létající talíře Jiří  Míka
20. 9. 2005 Co nebylo řečeno o termojaderné fúzi Michal  Ruman
15. 9. 2005 Francie kompenzuje drahou ropu Simone  Radačičová
15. 9. 2005 Jak čelí chudý Jih růstu ceny ropy? Simone  Radačičová

Báseň pro tento den RSS 2.0      Historie >
1. 11. 2005 Noc v lese Jaroslav  Kvapil
31. 10. 2005 Tibetem tam a zpátky -- II. Vít  Kremlička
27. 10. 2005 * * * Luboš  Majzlík
26. 10. 2005 Osvícení Milan  Ohnisko
25. 10. 2005 Podzimní F. X. Svoboda
24. 10. 2005 Nahé duše Vladimír  Skalla
20. 10. 2005 Zahrada Ivan  Wernisch
19. 10. 2005 To jsou ony Tomáš  Koloc
17. 10. 2005 Letter Max  Park
17. 10. 2005 Dopis Max  Park

Měli by čtenáři finančně přispívat na Britské listy? RSS 2.0      Historie >
22. 6. 2005 Britské listy: Průběžný stav financí   
10. 6. 2005 Britské listy: Průběžný stav financí   
10. 6. 2005 Britské listy jsou komunistické svinstvo   
8. 6. 2005 Proč to nejde a proč by stálo za to zkusit Martin  Marek
8. 6. 2005 Vydávat noviny za 8.600.- Kč měsíčně je výkon hodný Davida Copperfielda   
8. 6. 2005 Britské listy: polovina špíny a polovina perel   
8. 6. 2005 Jsem parazitem, když čtu veřejně přístupné stránky?   
7. 6. 2005 Proč to nejde? Jan  Čulík
7. 6. 2005 Příšerná úroveň a parazitismus Britských listů   
7. 6. 2005 Hodnotou BL je právě jejich nekomerčnost   

Literární noviny RSS 2.0      Historie >
29. 9. 2005 Literárky pro starší a pokročilé masochisty Štěpán  Kotrba
21. 7. 2005 Jiří Vančura už nemá nic společného s Literárními novinami   
20. 7. 2005 Reklama a hlasatelé zelené pravdy a lásky v Literárních novinách Štěpán  Kotrba
14. 7. 2005 Zelení ze Země a zelení z Marsu Pavel  Pečínka
25. 4. 2005 Literární noviny: Vyhrocení situace mimo právní rámec je krajně nešťastné   
25. 4. 2005 Literární noviny: Opravdu nešťastné vyhrocení Jiří  Vančura
20. 4. 2005 Literární noviny -- po valné hromadě Jiří  Vančura
12. 4. 2005 "Literárky zničili osmašedesátníci" Ivan  Brezina
29. 3. 2005 Ještě jednou k petici na záchranu Literárek   
25. 3. 2005 Poslední číslo Literárních novin: Milník v dějinách žurnalistiky Ondřej  Slačálek

Softwarové patenty RSS 2.0      Historie >
11. 7. 2005 Softwarové patenty - slovo na rozloučenou Jaroslav  Zvěřina
8. 7. 2005 Jde o obrovské peníze z licenčních poplatků a patentových sporů   
1. 7. 2005 O softwarových patentech   
30. 6. 2005 NE softwarovým patentům!   
30. 6. 2005 Softwarové patenty a demokracie v EU Jaroslav  Zvěřina
28. 6. 2005 Americký Nejvyšší soud: kopírování hudby je protizákonné   
24. 6. 2005 Demokracie v EU Ano či Ne - to již brzy napoví jednání o softwarových patentech   
7. 6. 2005 Proč říkám ANO! podniku Microsoft   
7. 6. 2005 Software je jako sex. Nejlepší je zadarmo!   
16. 5. 2005 Zbavte se Microsoftu a ušetříte miliony   

Globální oteplování RSS 2.0      Historie >
21. 9. 2005 Firmy chtějí jednat proti globálnímu oteplování, brání jim v tom vlády   
11. 8. 2005 Globální oteplování se přiblížilo bodu nevratnosti   
8. 7. 2005 Pitný režim duše Bohumil  Kartous
4. 7. 2005 Sladké mámení alternativ Milan  Černý
1. 7. 2005 Blair se prý připravuje na rozkol s Georgem Bushem   
30. 6. 2005 Alternativní zdroje energie jsou nerealistické   
23. 6. 2005 Independent: Zabíjíme tuto planetu   
19. 6. 2005 Amerika usiluje o likvidaci připravované dohody o podnebných změnách   
10. 6. 2005 Ropný lobbista zkresloval v Bílém domě vládní zprávy o globálním oteplování   
10. 6. 2005 Američané se už nemohou skrývat před globálním oteplováním   

Osvobození Československa v roce 1945 a konec II. světové války RSS 2.0      Historie >
18. 8. 2005 Překvapivé paměti Čestmíra Císaře Jan  Čulík
24. 5. 2005 ...a ani spojenci by Německo neporazili bez příspěvku SSSR   
23. 5. 2005 Pár myšlenek o druhé světové válce IV. Boris  Cvek
23. 5. 2005 Anglo-německý spor o obětech a vinících Richard  Seemann
16. 5. 2005 Pár myšlenek o druhé světové válce III Boris  Cvek
13. 5. 2005 Skutečnými hrdiny druhé světové války byli Svědkové Jehovovi Filip  Sklenář
12. 5. 2005 Válka Milan  Valach
11. 5. 2005 Proč neslavíme konec druhé světové války Jan  Vnouček
11. 5. 2005 Pár myšlenek o druhé světové válce II Boris  Cvek
10. 5. 2005 Smí mít pravda dva konce? Miloš  Dokulil

Dokumentární filmy Adama Curtise - hlubinné porozumění současnosti RSS 2.0      Historie >
4. 7. 2005 Moc nočních můr v internetovém archivu   
13. 5. 2005 Curtisova Moc nočních můr na filmovém festivalu v Cannes   
15. 4. 2005 Význačný televizní dokumentarista obvinil BBC, že přehání hrozbu terorismu   
31. 3. 2005 Moc nočních můr Adama Curtise v Bratislavě   
11. 3. 2005 Neoliberální plíživý převrat a smrt demokracie podle Noreeny Hertzové Stanislav  Heczko
2. 3. 2005 Moc nočních můr na Ostravské univerzitě   
26. 1. 2005 Česká redakce BBC informuje o filmu Adama Curtise Jan  Čulík
19. 1. 2005 Curtisova Moc nočních můr znovu v britské televizi   
18. 1. 2005 Bez analýzy a syntézy se ve světě nezorientujete - musíte vytvářet teorie o tom, jak věci jsou Irena  Ryšánková
6. 1. 2005 Jak Adam Curtis bourá mýty prostřednictvím šokujících vizuálních souvislostí Marta  Svobodová

Český film RSS 2.0      Historie >
27. 10. 2005 Hrubeš a Mareš jsou naši souputníci Tomáš  Koloc
10. 10. 2005 Štěstí: Ta schematičnost opravdu skřípe Tomáš  Koloc
29. 9. 2005 Jak kritici ublížují filmu Štěstí Ján  Simkanič
26. 9. 2005 Štěstí Bohdana Slámy dostalo cenu v San Sebastian   
15. 9. 2005 Štěstí Bohdana Slámy   
9. 8. 2005 Co se právě hraje v Athénách pod Akropolí? Jan  Čulík
1. 8. 2005 S Břetislavem Rychlíkem o jeho tvorbě a o České televizi Jan  Čulík
1. 8. 2005 Skončila letošní Letní filmová škola - většina nových českých filmů byla nevýrazná Jan  Čulík
29. 7. 2005 Štěstí Bohdana Slámy - nejlepší český film letošní sezóny? Jan  Čulík
28. 7. 2005 A. J. Liehm: Každá dobrá kultura je kritika proti Jan  Čulík

Útok na USA, Afghánistán, Irák RSS 2.0      Historie >
28. 10. 2005 Cheneyho poradce rezignoval a bylo proti němu zahájeno trestní stíhání   
19. 10. 2005 Dny USA a EU -- že by konspirátoři nebyli mimo mísu? Martin J. Kadrman
19. 10. 2005 Saddam Husajn odmítl uznat soud   
29. 9. 2005 Labouristická strana se omluvila za to, že vyhodila dvaaosmdesátiletého "výtržníka"   
22. 9. 2005 Je načase stáhnout západní vojáky z Iráku?   
14. 9. 2005 Více než 100 osob usmrceno při bombovém atentátu v Bagdádu   
12. 9. 2005 Konec moderního světa   
12. 9. 2005 Otazníky kolem 11. září   
12. 9. 2005 11. září 2001 - jeden velký otazník Petr  Schnur
1. 9. 2005 Kenneth Clarke ostře zaútočil na Blaira kvůli válce v Iráku   

Sdělovací prostředky RSS 2.0      Historie >
2. 11. 2005 Britská vláda: Evropa nás už nezajímá   
28. 10. 2005 Česká televize šíří neodůvodněně strach a xenofobii vůči muslimům   
27. 10. 2005 Orloj z Kavčích Hor Michal  Vimmer
25. 10. 2005 BBC zlikviduje rozhlasové vysílání v 10 jazycích   
24. 10. 2005 Štvanice Štěpán  Kotrba
21. 10. 2005 Český rozhlas zahajuje digitální vysílání   
18. 10. 2005 Český rozhlas nebude prozatím vybírat za počítače připojené k internetu   
18. 10. 2005 Nesouhlasím se zákonem o rozhlasových a televizních poplatcích   
17. 10. 2005 Euronews po česku Fabiano  Golgo
14. 10. 2005 Marketing a média - ztracené iluze Daniel  Köppl

Práva homosexuálů RSS 2.0      Historie >
24. 10. 2005 Štvanice Štěpán  Kotrba
18. 10. 2005 Být homosexuál je jako obskočit kandelábr Irena  Ryšánková
10. 10. 2005 Uznání homosexuálních sňatků nelze není srovnatelné s uznáním mnohoženství   
7. 10. 2005 O homosexuálech ve Španělsku   
6. 10. 2005 Nezapomínejme, že lidská práva gayů a lesbiček uznalo Španělsko   
5. 10. 2005 Proč by měli mít homosexuálové stejná práva jako ostatní lidé? Fabiano  Golgo
5. 10. 2005 Mea culpa Fabiano  Golgo
4. 10. 2005 Homosexuálové jsou v ČR diskriminovaní Filip  Sklenář
2. 10. 2005 Vladko dělá pro gaye v ČR víc než Jiří Hromada Fabiano  Golgo
29. 9. 2005 Zášť katolické církve vůči homosexuálům volá do nebe Romana  Radová

Zelení RSS 2.0      Historie >
6. 10. 2005 Dotaz pro antifašisty a nahnědlé rojení kolem Patočkových Zelených Pavel  Pečínka
30. 9. 2005 Zelení zvolení a VyVolení Milan  Daniel
6. 9. 2005 Smělé řeči osamělého předsedy Milan  Daniel
2. 9. 2005 Soubor veřejných urážek Jana Beránka by vydal na mnoho stran Václav  Drbohlav
12. 8. 2005 Pražští Zelení za Pražskou výzvou nestojí Petr  Uhl
15. 7. 2005 Hnutí Duha: Nešermujte s naším jménem Dominika  Kovaříková
14. 7. 2005 Zelení ze Země a zelení z Marsu Pavel  Pečínka
17. 5. 2005 Získají domy nakonec polistopadoví zbohatlíci, kteří zasedají v městské radě? Stanislav A. Hošek
16. 5. 2005 Snahy řešit konflikty ve straně Zelených   
19. 4. 2005 Demokracie není apriori dobrá, nebo špatná Petr  Kuba

Rasismus RSS 2.0      Historie >
19. 9. 2005 Obecná pojmenování mají informační hodnotu Marian  Kechlibar
19. 9. 2005 Nábožensky nekorektní postoj Tomáš  Koloc
19. 9. 2005 Několik otázek k problému zahnívajícího rasismu Ondřej  Fér
19. 9. 2005 Prodaná černoška Filip  Sklenář
19. 9. 2005 O rasismu v médiích a ve společnosti Jan  Čulík
19. 9. 2005 Je rozumné používat pojem "rasa"?   
16. 9. 2005 Kdyby nebylo důležité, jak lidé vypadají, vypadali by všichni stejně Štefan  Švec
16. 9. 2005 Ironizuji přehánění Alex  Koenigsmark
16. 9. 2005 Vy to vážně necítíte? Jan  Čulík
16. 9. 2005 Pěkná potměšilost, Barva trenýrek, Zasmrádlé rasistické teplíčko Zdeněk  Wognar

Česká literatura RSS 2.0      Historie >
17. 10. 2005 Brak Filip  Sklenář
17. 10. 2005 Umění je paměť, stopa po živých... Irena  Zítková
13. 10. 2005 Přátelé pokleslých forem Milan  Černý
6. 10. 2005 Late towards the morning Karel  Hlaváček
26. 9. 2005 Chvála braku Milan  Černý
23. 9. 2005 INVITATION   
15. 9. 2005 15 let Českého dialogu a Libri prohibiti   
7. 9. 2005 Foglar, homosexualita, skejťácké paradigma a ideál jáství Jan  Stern
6. 9. 2005 Dnešním časopisům pro děti něco chybí... Štefan  Švec, Jan Čulík