19. 10. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
18. 10. 2005

Nesouhlasím se zákonem o rozhlasových a televizních poplatcích

Mnozí političtí představitelé, právní odborníci i občané mají za to, že náš právní řád trpí řadou nepřehledných a nekvalitních zákonů. Parlament České republiky se nedávno usnesl na Zákonu ze dne 5.srpna 2005 o rozhlasových a televizních poplatcích a o změně některých zákonů /č.348/2005 Sb./. Po jeho prostudování napadne i laika, že jde z hlediska mezinárodního i našeho práva o další velmi spornou právní normu, píše čtenář Jiří Kotnov.

1. Zákon v § 3 považuje za poplatníka rozhlasového a televizního poplatku každou fyzickou či právní osobu, pokud je odběratelem elektřiny připojeným k distribuční soustavě. Povinnosti platit se může zbavit, jestliže oznámí Českému rozhlasu nebo České televizi písemným čestným prohlášením, že není vlastníkem přijímače. ( Pod hrozbou sankcí v § 9 při neplnění povinnosti platit rozhlasový nebo televizní poplatek ). Je zřejmé, že v civilizovaném světě uznávaná zásada presumpce neviny je tak postavena na hlavu, neboť se důkazní břemeno, že občan něco nevlastní a nepoužívá, přenáší na něho. Stát si tak nepřípustným způsobem přisvojuje práva v podstatě totalitního charakteru.

Pokud se tento princip stane všeobecně uznávanou normou, pak je možné podobnou praxi uplatnit i na vlastnictví počítačů, mobilních telefonů a dalších moderních informačních prostředků. Dovedeno ad absurdum mohli by občané v rámci boje proti organizovanému zločinu, státu také prokazovat i to, že nevlastní zbraně, výbušniny a drogy! 2. Zákon v § 2 stanoví, že předmětem poplatků je zařízení technicky způsobilé k individuálně volitelné reprodukci rozhlasového a televizního vysílání bez ohledu na způsob příjmu. Srozumitelně řečeno rozhlasový a televizní poplatek je další měsíční daň za zboží, které již bylo zdaněno ve výrobě i při prodeji. Stát tak za tři až čtyři roky vytuneluje z kapes koncesionářů navíc minimálně tržní hodnotu standardního televizoru. Tento způsob financování státních médií, nyní nazývaných "veřejnoprávními" je převzatý z minulého režimu a je uplatňován ve zcela jiných společenských a ekonomických podmínkách.

Je pozoruhodné, že pro tento zákon hlasovali i zákonodárci, kteří při každé příležitosti slibují zjednodušení a snížení daňového zatížení občanů. Protože podle § 1 zákona slouží poplatek k financování veřejné služby Českého rozhlasu a České televize, dochází zřejmě v rozporu s Ústavou ČR také k neoprávněnému preferování jednoho vlastnického subjektu před ostatními.

3. Tímto zákonem je ve své podstatě omezováno ústavní právo občanů svobodně vyhledávat a přijímat informace bez ohledu na hranice státu. Svobodná volba televizních a rozhlasových programů tuzemských i zahraničních je tak podmíněna koncesionářským poplatkem ve prospěch státních médií, omezením užitné hodnoty rozhlasových a televizních přijímačů a vlastnického práva jejich majitelů.

2.

Zda naši občané vůbec potřebují televizi a rozhlas "veřejné služby" v dnešním pojetí a jak tuto roli Český rozhlas a Česká televize plní vyžaduje samostatné posouzení. Nepochybně tak lze získat další argumenty pro změnu současného stavu. Pokud však stát chce tato média mít, měl by je financovat ze státního rozpočtu, který je pod daleko větší veřejnou kontrolou než současný způsob. Změna financování by nepochybně vedla k zjednodušení a zprůhlednění jejich organizace a řízení, včetně odstranění prokazatelných vlivů různých zájmových skupin, které na dosavadním systému profitují. Často používaný argument zastánců současného modelu, že komerčním médiím platíme vysílanou reklamu, je falešný. Reklama je nedílnou součástí trhu a je na kontrolních orgánech, především státních, aby byla v souladu s platnými zákony a dobrými mravy.

Financováním a úlohou České televize a Českého rozhlasu se vlády a parlament zabývají řadu let. Výše uvedený zákon je vyvrcholením jejich odborné, právní a politické dovednosti. Bude zajímavé sledovat, zda v příštím období najdou zákonodárci odvahu slíbit občanům, že tuto otázku konečně vyřeší v souladu se zájmy těch, které zastupují a o jejichž přízeň budou opět usilovat.

                 
Obsah vydání       19. 10. 2005
19. 10. 2005 Dny USA a EU -- že by konspirátoři nebyli mimo mísu? Martin J. Kadrman
19. 10. 2005 Saddam Husajn odmítl uznat soud
19. 10. 2005 Napadne Západ vojensky Írán?
19. 10. 2005 Přístup ke zdravotním a jiným informacím Jiří  Jírovec
19. 10. 2005 Boj o "inteligentní design" člověčenstva se obrací k americké ústavě
19. 10. 2005 To jsou ony Tomáš  Koloc
19. 10. 2005 Hitlerovi "čestní árijci" Richard  Seemann
19. 10. 2005 Nevím, jak dostat slušné lidi do parlamentu Dagmar  Seibertová
19. 10. 2005 Václav Havel slíbil překvapení ve volbách, Britské listy ho odhalily předem Štěpán  Kotrba
27. 10. 2005
19. 10. 2005 Nestydatost nezná mezí Jan  Polívka
19. 10. 2005 Jak to, že se protestuje proti protekci teprve před volbami? Jan  Paul
18. 10. 2005 Obsah zdravotnické dokumentace je věcný, ne hodnotící Petr  Wagner
19. 10. 2005 Nový seriál BBC o starém Římě je příliš šokující pro Italy
31. 10. 2005
19. 10. 2005 Padající hrušky, ministři a pacienti Štěpán  Kotrba
19. 10. 2005 Salón kritického myšlení
19. 10. 2005 Varhanní koncert - Bach u sv. Klimenta v interpretaci Ireny Kosíkové
19. 10. 2005 Je socialismus vědecký, nebo surrealistický?
25. 10. 2005
18. 10. 2005 Nesouhlasím se zákonem o rozhlasových a televizních poplatcích
18. 10. 2005 Život v Severní Koreji -- bída, hlad a státní represe
18. 10. 2005 Ve středu začne proces se Saddámem Husajnem - Iráčany to nezajímá
18. 10. 2005 Být homosexuál je jako obskočit kandelábr Irena  Ryšánková
18. 10. 2005 Český rozhlas nebude prozatím vybírat za počítače připojené k internetu
18. 10. 2005 Jak velký klobouk má premiér? Oldřich  Průša
18. 10. 2005 Slova smutku nad ukořistěným městem Radek  Mikula
18. 10. 2005 Copyright se stal nástrojem, jímž obří publikační firmy ovládají své trhy
18. 10. 2005 Díky, Fabiano Golgo, udělejme něco společně!
17. 10. 2005 Jak neprohrát volby a udržet se ve vládě Radek  Vogl
8. 10. 2005 Hospodaření OSBL za září 2005
22. 11. 2003 Adresy redakce

Sdělovací prostředky RSS 2.0      Historie >
18. 10. 2005 Český rozhlas nebude prozatím vybírat za počítače připojené k internetu   
18. 10. 2005 Nesouhlasím se zákonem o rozhlasových a televizních poplatcích   
17. 10. 2005 Euronews po česku Fabiano  Golgo
14. 10. 2005 Marketing a média - ztracené iluze Daniel  Köppl
13. 10. 2005 Komu patří informace na internetu? Milan  Stibral
12. 10. 2005 Jak se mění denní tisk pod tlakem internetu   
12. 10. 2005 Etika a česká média - mezi lepším a horším Václav  Moravec
11. 10. 2005 Čí je vlastně svoboda projevu? Novinářů, nebo vydavatelů? Jan  Jirák
10. 10. 2005 "Máme pitomější politiky, nebo novináře?" Miloš  Čermák
7. 10. 2005 Požadoval předseda Rady BBC, aby byl propuštěn slavný moderátor?   
7. 10. 2005 Mluvčí nevědí, o čem mluví, a přesto mluví Štěpán  Kotrba
3. 10. 2005 Internetové stránky BBC Action Network dostaly cenu za demokracii   
26. 9. 2005 BBC terčem kritiky za zpravodajství o útocích ze 7. července   
18. 9. 2005 Tony Blair zaútočil na BBC "za její antiamerikanismus"   
18. 9. 2005 Blair "poslal s nadšením" vojáky do Iráku