14. 9. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
14. 9. 2005

Nový Orleán

Události občas přinesou důvod k neodbytnému tušení, že pevnost a uspořádanost světa, v němž jsme si navykli žít, je ještě křehčí, než ty nejkřehčí čokoládové oplatky z televizních reklam.

Jistoty visí na vlákně velmi tenkém - voda náhle naruší elektrické sítě, absence elektřiny učiní moderní město neobyvatelným skanzenem někdejších betonářských dovedností, přestane v onom místě a čase existovat internetová síť, k ničemu náhle nejsou přechytralé mobilní telefony a člověk se ocitá v tunelu, jehož oba konce právě zasypaly kamením škodolibé přírodní síly.

Člověk zaskočený v takovém městě záplavou přestává být součástí technologické civilizace, ale nemá se jak vrátit, třeba jen na pár dní, k zapomenutým prvkům života přírodního. Chápeme, že v takových chvílích přestávají člověku sloužit věci. Překvapivější však je, že začínají selhávat i prosté, zdánlivě jednoznačné pojmy. Televizní zprávy ukazovaly s odsuzujícím komentářem osamělé obyvatele poničeného města, vyjíždějící z opuštěných obchodů s košíky plnými zboží. Nebylo v nich vždy jen jídlo a pití, ale i tak bylo překvapivě snadné odsoudit rabování a nezamyslet se nad paradoxem výjimečných situací, které zamlžují lidskou řeč. Ukrást jídlo z opuštěného obchodu není v takové situaci rabováním, jistě jím však zůstává přepadávání osamělých lidí, kteří zůstali v jinak vylidněném městě. Odliší odhodlané gardy s ostře nabitými zbraněmi různost možných situací, které člověka dovedou k tomu, že vezme věc, která mu nepatří nebo že dokonce vezme výkon přirozeného práva do vlastních rukou?

I pojem práva a pořádku je najednou směšně beznadějnou ukázkou setrvačnosti v myšlení, která se s výjimečnou situací nedokáže vyrovnat. Právo v opuštěném městě jistě platí dál, i když je zpravidla nevymahatelné a nepoužitelné, ale pohroma se stává katastrofou ve chvíli, kdy idea pořádku dostane přednost před zachraňováním vyčerpaných živých lidí. A kolik cynických řečí o právu a pořádku jsme v minulých dnech v souvislosti se zaplavenými městy z tamních státnických úst slyšeli!

Stačí velmi málo k tomu, aby jedno velké město kompletně vypadlo z civilizačního kontextu. Náhlá zkušenost se situací, v níž včerejší bohatství, moc a sebevědomí degradují v bídu, chaos a bezradnost, by měla i nás přivést k úvahám o tom, jak málo někdy stačí. Teď budeme postupně sledovat příběh obnovy, který jistě nebude znamenat navrácení do původního stavu. Myslím na obnovu mentální, na rekonstrukci sociálních struktur a vazeb, na vyrovnávání se s úlekem, který se nemůže odestát. Nejzranitelnější se stáváme tehdy, když propadneme pocitu, že nám nic závažného nehrozí. Ve východní Asii v posledních dnech také působila tropická bouře obdobného rozsahu, jako v Mexickém zálivu. Zprávička o tom, že muselo být evakuováno na milión lidí, prošla sdělovacími prostředky bez větší pozornosti. O následcích jsme také neslyšeli mnoho. Takové situace se tedy stávají a naše euroamerické bolestínství budeme snáze léčit, jestliže si je budeme uvědomovat. A jestliže budeme katastrofy v jiných částech světa vnímat stejně citlivě, jako ty, které ohrožují nás. Budeme s možností takových událostí přece jen trochu předvídavě počítat? Dokážeme této možnosti přizpůsobit nejen záchranné systémy, ale také politický jazyk, sociální sounáležitost, ba i hierarchii jistot, která drží pohromadě osobní životní plány každého z nás?

Ten euroamerický prototyp lidské duše totiž má za to, že bohatství (závorka jistě unese jízlivou připomínku faktu, že oproti většině obyvatel Afriky jsme bohatí všichni, i ti, kteří se dneškem jen nesnadno protloukají) a jeho trvalost jsou samozřejmostí, na kterou máme jakýsi nárok. Jenže jsme ten svůj svět uspořádali tak zranitelně, že v období pohody se jeho systémové vady nedají rozeznat, zatímco na nepohodu připraven prostě není. Příklady úspěšného zvládnutí pohrom, mezi něž lze jistě počítat i vysoké vody české a moravské v posledních letech, nám bohužel nedávají jistotu, že tvrzení o zranitelnosti našeho světa je mylné.

Společenská komunikace, řekněme raději soubor veřejných diskusí o tom, kudy se má další vývoj našeho velkého civilizačního projektu ubírat, nevede k příliš nadějným závěrům. Zaznamenat spíše můžeme chaotické množství dílčích odbornických monologů a subdialogů, uzavřených v úzkém expertním rámci, které stěží mohou vyprovokovat potřebnou společenskou shodu. Jazyk zřejmě v dávnošeru vznikl z potřeby upozorňovat na hrozící nebezpečí. Jsme schopni udržet tuto jeho funkci i dnes?

Žijeme v civilizačním konceptu, jemuž vládnou vědy magické a kabalistické - tedy ekonomie a právo. Nepřehledné vykladačství, které umožňuje odborníkům dojít při stejné úvaze k výsledkům podle přání libovolným, jako by nebyli vázáni vůbec ničím, dobře svědčí o dokonalé pružnosti našeho myšlení. Bohužel ale svědčí také o tom, že ta dlouhá kost v zádech našich civilizačních principů nepodrží v těžkých okamžicích naše ramena bezpečněji, než obyčejná gumová hadice.

článek vychází jako úvodník nového čísla Literárních novin

                 
Obsah vydání       14. 9. 2005
14. 9. 2005 Česká vláda dodá munici egyptské diktatuře
14. 9. 2005 Díky korporacím máme místo demokracie Pobřežní hlídku
14. 9. 2005 Více než 100 osob usmrceno při bombovém atentátu v Bagdádu
14. 9. 2005 Bushova éra skončila
14. 9. 2005 Kdo ještě potřebuje v čele smečky samce Alfa? Štěpán  Kotrba
14. 9. 2005 Český sen trvá Bohumil  Kartous
14. 9. 2005 Autobus 119 Tomáš  Koloc
14. 9. 2005 Děti prý mohou být vegetariány! Bohumil  Kartous
14. 9. 2005 Vegetariánství škodí zdraví Petr  Wagner
14. 9. 2005 Faktory vedoucí k erozi autority v současné české společnosti Petr  Sak
31. 10. 2005
14. 9. 2005 Oranžová přestává být módní Oskar  Krejčí
14. 9. 2005 Hospodská debata jako paradigma české politiky? Karel  Dolejší
14. 9. 2005 Michael  Marčák
14. 9. 2005 Špatná mapa ve vysílání ČT 1 Roman  Staněk
14. 9. 2005 Hurikán Katrina - změna klimatu a toxické znečištění Miroslav  Šuta
14. 9. 2005 Bývalý zaměstnanec Greenpeace Miroslav Šuta porušuje novinářskou etiku Ivan  Brezina
14. 9. 2005 Brezina, PR, GMO a Monsanto: když chybí argumenty, přichází skandalizace Miroslav  Šuta
14. 9. 2005 Nový Orleán Petr  Pospíchal
27. 9. 2005
14. 9. 2005 Kulhánek: Highlander pro klempířské učně Filip  Sklenář
14. 9. 2005 Výsledek německých voleb v mlze Richard  Seemann
14. 9. 2005 Křesťanství a jiná náboženství Karel  Sýkora
13. 9. 2005 Transpoziční deficit českého jazyka v Evropské unii
13. 9. 2005 Paroubek Topolánkovi: podejte trestní oznámení tak jako my ! Jiří  Paroubek
13. 9. 2005 Anička Dajdou napsala šílenou knihu a co s tím mají společného přejetí psi... Ladislav  Kahoun
13. 9. 2005 Jak se zachránit před vydíráním Jan  Rovenský
12. 9. 2005 Člověk zahnaný do úzkých -- otřesný příklad sociálního darwinismu Sylvie  Vařeková
13. 9. 2005 Jak je to se vztahy mezi náboženstvími Jiří  Drašnar
13. 9. 2005 Skutečně už hrozí konec ropné éry?
13. 9. 2005 Poslanci chtějí zrušit ochranu krajinného rázu Vladimír  Burda
12. 9. 2005 Otazníky kolem 11. září
12. 9. 2005 11. září 2001 - jeden velký otazník Petr  Schnur
3. 9. 2005 Hospodaření OSBL za srpen 2005
22. 11. 2003 Adresy redakce

Katastrofa v New Orleansu RSS 2.0      Historie >
14. 9. 2005 Nový Orleán Petr  Pospíchal
14. 9. 2005 Hurikán Katrina - změna klimatu a toxické znečištění Miroslav  Šuta
13. 9. 2005 Chaos je blízko a musíme s ním počítat Michal  Spáčil
9. 9. 2005 Bush vyhlásil den modliteb za oběti Katriny   
9. 9. 2005 Šok: Amerika není všemocná   
8. 9. 2005 Sdělovací prostředky jsou vůči Bushovi zaujaté   
8. 9. 2005 Civilizace je zatraceně tenký nátěr   
7. 9. 2005 Američané: Bush nemůže za chaos v New Orleansu, ale jeho reakce byla "strašná"   
6. 9. 2005 Welcome to the Desert of America Martin  Škabraha
6. 9. 2005 New Orleans: Daleko více ozbrojenců než lékařů   
5. 9. 2005 Benzín za pětatřicet Josef  Vít
5. 9. 2005 Spád událostí mě předběhl Jindřich  Kalous
5. 9. 2005 Give them enough rope Štěpán  Kotrba
5. 9. 2005 Achillova pata supervelmoci Bohumil  Kartous
5. 9. 2005 Prázdné, zničené a zoufalé město