2. 9. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
2. 9. 2005

Demokracie nemůže existovat bez dotovaného umění

"Jen kurvy se musí líbit, básně ne!"

Tento výrok F. X. Šaldy podle mne dokonale vystihuje podstatný rozdíl mezi "vysokým" a "nízkým" uměním, z nichž to druhé prostě není umění, ale zábava. Obojí lze dělat dobře a špatně -- v prvním případě může vzniknout kýč, v druhém propadák. Dokonce je možné umění a zábavu propojit -- u Haškova Švejka se skvěle pobavíme, zároveň ale nabízí velmi hluboké podněty k zamyšlení. Přesto je mezi uměním a zábavou bytostný rozdíl, který lze asi nejlépe popsat prostřednictvím odlišného účelu, ke kterému slouží, resp. záměru, který sledují dotyční tvůrci a jejich publikum.

Jan Čulík, "Co je podstatou uměleckého díla?"ZDE

Ten rozdíl je velmi jednoduchý. Když se jdu pobavit, je to cosi jako psychosomatická hygiena: odreaguji se, ukojím určité potřeby víceméně primárního charakteru (pocit libosti), "vyblbnu" se, občerstvím atd. -- abych pak byl opět připraven skočit zpátky do kolotoče námahy a stresu. Ti, kdo ten kolotoč roztáčejí, to dobře vědí, a proto vedle chleba, bez nějž by lid zhynul hlady, platí davům i různé hry. Lid je pak poslušný a vykonává, co se po něm chce, aniž by bádal nad tím, má-li to celé smysl.

Když jdu naproti tomu za uměním, nejdu se jen tak odreagovat, "vypnout", ale vlastně právě naopak: musím vydat nemalé množství energie na soustředění, snahu porozumět, povznést se na jinou bázi komunikace, než je ta primární, vyjádřená pocity "líbí" a "nelíbí", atd. Zpět do kolotoče námahy a stresu už bych se neměl vracet jen tak, podoben spotřebiči, který byl ze stavu klidu zase "zapnut", ale měl bych být třeba i schopen se zamyslet nad smyslem toho kolotoče a nad tím, proč to všechno vlastně dělám. Ne náhodou hovoříme při podobných příležitostech o návštěvě kulturních "chrámů". Jde tu opravdu o cosi velmi blízkého kontaktu s transcendentnem, ne-li o jednu z jeho forem.

Uvedenému rozlišení odpovídá i odlišné zaměření tvůrců umění a zábavy. Ten, kdo vyrábí produkty zábavního průmyslu, chce především vydělat, a proto musí "demokraticky" nadbíhat předpokládanému vkusu masového publika. Kdyby chtěl v této věci příliš experimentovat, se zlou (ztrátou) se může potázat -- a proto to radši neudělá. Případně ho usměrní ten, který do projektu dává peníze (viz slavný případ filmu Blade Runner, kdy producent s ohledem na diváky přiměl režiséra změnit pointu příběhu). Zábava prostě funguje uvnitř každodennosti a jejího systému produkce a reprodukce a musí respektovat logiku jejího systému.

Umělec je v jiné pozici. Je to pozice vůči systému spíše vnější, nacházející se v kritické distanci, umožňující reflexi a zamyšlení nad jeho jednotlivými aspekty i celkovým charakterem. Nemůže a nesmí respektovat požadavky účelnosti ve výše uvedeném smyslu (tedy aby se to líbilo), má mu jít takříkajíc o "věc samu". I pouhý kámen, který by uvnitř každodennosti toliko sloužil nějakému cíli (třeba stavbě mostu) se tady stává sám o sobě předmětem zájmu, když se do něj umělec "vmýšlí", aby našel souznění mezi jeho kvalitami a představou, kterou mu chce vtisknout. Nemůže si vybrat ledasjaký kámen. Socha už v tom kameni musí nějak být a on ji tam musí najít jakoby v komunikaci s ním...

Rozhodující tu je požadavek svobody: umělec by neměl být v této své činnosti deformován různými mocenskými tlaky, ať už je to ideologický diktát, nebo diktát peněz, tj. vkusu publika. Ve starších dobách zajišťovalo odpovídající prostor umělecké svobody mecenášství (byť ne v dokonalé míře, každý mecenáš měl jisté neumělecké požadavky; minimálně se svým umělcem chtěl pochlubit). Ten, kde na to měl, chtěl dát najevo, že umí nejen vydělávat peníze, ale umí je také vložit do něčeho, co se svou logikou vymyká z tržního provozu nebo politických intrik, zkrátka velmi pozemských starostí, jež nás tak snadno zotročují. V moderní společnosti je nutně role mecenášství omezená, protože její demokratické uspořádání a vznik veřejného prostoru všeobecné rovnosti si žádá i veřejný rozměr "chráněné oblasti" umění: úlohu mecenášů už nemají hrát jen ti, kdo na to mají, ale společnost rovných a svobodných lidí jako taková -- a to prostřednictvím státu a jeho daní.

Jan Samohýl má jistě pravdu, když tvrdí, že vznik kvalitního díla se nedá naplánovat, podobně jako se nedá naplánovat vědecký objev. Jenže stejně jako se vyplatí financovat vědu ve smyslu určité infrastruktury a institucionální sítě, která objev sice nezaručí, ale zajištěním podmínek jej učiní pravděpodobnějším, ba vůbec možným, vyplatí se financovat i vysoké umění. Přesně ze stejných důvodů. Je prostě dobré vytvářet v moderní společnosti, podléhající neuvěřitelnému množství partikularistických vlivů, prostor, který bude vůči těmto vlivům alespoň částečně chráněný a v němž se umělci a jejich kritikové budou moci pohybovat relativně svobodně a budou se moci soustředit na rozvíjení svého talentu.

Bylo by katastrofální přestat platit vědecké ústavy jen proto, že letos třeba zrovna neprodukují úspěšné patenty. Ztratilo by se tím obrovské množství zkušeností a návyků, které by se pak jen těžce a draho znovu získávaly. Stejné je to s uměním. Umělecká díla se nerodí sama od sebe. Rodí se z činnosti lidí, kteří potřebují nějaké zázemí, a vznikají v prostředí, kde všechno něco stojí. K napsání knihy stačí tužka a papír. K vydání té knihy nikoliv -- mluvím z vlastní trpké zkušenosti. A je proti myšlence umělecké svobody, aby umělec při shánění prostředků byl závislý jen na tom, kdo mu je dá pod podmínkou zisku.

Ono by se asi umění nějak protlouklo a svoji autonomii by si nějakou undergroundovou cestou udrželo. Jenže vlastně nejde o umění samotné. Jde o společnost a o její schopnost uvědomovat si největší nebezpečí každé demokracie, jež plyne z demokracie samé: z nadvlády každodennosti, z převahy "lidového", chlebem a hrami ukájeného vkusu, z diktátu pragmatismu a zužitkovatelnosti, zkrátka z neochoty a neschopnosti kritické a tvůrčí distance vůči stereotypům a bezmyšlenkovitě přijímaným imperativům systému.

Ano, rozdělování peněz na kulturu může podléhat vlivu různých elitářských klik a mafií -- ale tak je to v každém přerozdělování; peníze jsou moc a o moc se prostě bojuje. Tyto institucionální vady, na které je nutné poukazovat a usilovat o jejich eliminaci, ale nejsou důvod pro to, abychom odvrhli samotnou myšlenku, k jejíž realizaci ony instituce vznikly. A ta myšlenka zní: vytvořit ve veřejném prostoru a z veřejných zdrojů niku, která svobodou tvorby bude kultivovat naši schopnost kritického odstupu a sebereflexe; a která výsledky této tvorby zpřístupní pokud možno všem občanům prostřednictvím veřejných kulturních institucí (veřejnoprávní televize, divadel, filharmonií), jež si každý jeden z nás nemůže zaplatit, ale bez nichž bychom všichni byli chudší a více vydaní na pospas onomu "kurevskému imperativu" z názvu tohoto článku. Bez veřejných peněz se chrámy kultury změní v tržiště, kde se možná tu a tam něco cenného uchytí, avšak celková logika tohoto prostoru bude logikou bordelu.

Demokracie je vláda lidu. Nepřežije, pokud si neuchrání pojistky proti vlastní proměně ve vládu davu a lůzy. Veřejně dotované a všem dostupné umění mezi takové pojistky patří. Je to jistě pojistka malá, často bezmocná a nefunguje dokonale (i zásluhou umělců samotných, jako ve všech lidských oborech). Jsem ale přesvědčen, že její zánik by byl signálem blížícího se konce demokratické společnosti.

Možná je ten signál na místě a já se s tím jenom neumím smířit.

                 
Obsah vydání       2. 9. 2005
4. 9. 2005 Obří letecký most konečně zachránil oběti
4. 9. 2005 Krize v Americe a rasismus v Lidových novinách Jan  Čulík
3. 9. 2005 Bush přiznal svou chybu
3. 9. 2005 Temná tvář amerického snu?
4. 9. 2005 Stačí tak málo, aby establishment znejistěl Jindřich  Jůzl
31. 10. 2005
2. 9. 2005 Ubráníme se? -- pokus o stručnou typologii současné mediální manipulace Bohuslav  Binka
2. 9. 2005 V New Orleansu došlo k sérii velkých výbuchů
1. 9. 2005 Jak námi manipulují Britské listy
27. 9. 2005
2. 9. 2005 Petr Zvěřina = beránek, který snímá hříchy světa Štefan  Švec
2. 9. 2005 Čo len ten potóčik
2. 9. 2005 "Jen kurvy se musí líbit, básně ne!" Martin  Škabraha
2. 9. 2005 Umění dotváří historii Bohumil  Kartous
2. 9. 2005 Dějiny jsou prevít Pavel  Urban
2. 9. 2005 Útok rudých ještěrů Štěpán  Kotrba
2. 9. 2005 Pravda vymytých mozků Lubomír  Brožek
2. 9. 2005 Kázání o pravdě Stanislav  Heczko
2. 9. 2005 Katastrofa v New Orleansu - vznikla v důsledku války v Iráku?
2. 9. 2005 Vznikla nemoc šílených krav z nakažených lidských mrtvol v Indii?
2. 9. 2005 Soubor veřejných urážek Jana Beránka by vydal na mnoho stran Václav  Drbohlav
1. 9. 2005 Americká studie varuje před pěstování GM pšenice Miroslav  Šuta
2. 9. 2005 Hubnoucí diety a doplňky, které opticky zeštíhlují postavu František  Schilla
2. 9. 2005 Jaderná nálož do každé slušné rodiny II. Milan  Černý
2. 9. 2005 Fotografie z Timoru
2. 9. 2005 Má estetika v kostce Boris  Cvek
2. 9. 2005 Co je opravdu podstatou uměleckého díla? Pavel  Šmerk
2. 9. 2005 Co hledám v literatuře já Štefan  Švec
2. 9. 2005 Neporadím vám Martin  Škabraha
2. 9. 2005 O podstatě umění: Nepřesvědčili jste mě Pavel  Šmerk
2. 9. 2005 Umění vyjadřuje nevyjadřitelné Jan  Čulík
2. 9. 2005 Zpravodajství iráckého odboje za dny 4. - 13. srpna 2005
1. 9. 2005 Konec vše napraví? Major Zeman byl po celou dobu agentem CIA! Jan  Čulík
1. 9. 2005 Kenneth Clarke ostře zaútočil na Blaira kvůli válce v Iráku
1. 9. 2005 Proč české servery ignorují Utah?
31. 8. 2005 Ubráníme se? -- pokus o stručnou typologii současné mediální manipulace Bohuslav  Binka
1. 9. 2005 Ubráníme se? -- pokus o stručnou typologii současné mediální manipulace Bohuslav  Binka
3. 9. 2005 Hospodaření OSBL za srpen 2005
22. 11. 2003 Adresy redakce

Co je podstatou uměleckého díla RSS 2.0      Historie >
2. 9. 2005 Co je opravdu podstatou uměleckého díla? Pavel  Šmerk
2. 9. 2005 Co hledám v literatuře já Štefan  Švec
2. 9. 2005 Neporadím vám Martin  Škabraha
2. 9. 2005 O podstatě umění: Nepřesvědčili jste mě Pavel  Šmerk
2. 9. 2005 Umění vyjadřuje nevyjadřitelné Jan  Čulík
2. 9. 2005 Umění dotváří historii Bohumil  Kartous
2. 9. 2005 "Jen kurvy se musí líbit, básně ne!" Martin  Škabraha
2. 9. 2005 Petr Zvěřina = beránek, který snímá hříchy světa Štefan  Švec
2. 9. 2005 Má estetika v kostce Boris  Cvek
1. 9. 2005 Kdo určí, co je skutečná kultura? Jan  Samohýl
1. 9. 2005 Co je podstatou uměleckého díla? Jan  Čulík
31. 8. 2005 Lidovky a skutečná lidová demokracie pokleslých "reality shows" Bohumil  Kartous