17. 10. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
17. 10. 2005

Otevřený dopis studentům VŠUP u příležitosti volby nového rektora

Učitelé na vás kašlou!

Vážené posluchačky, vážení posluchači!

Ač budu možná obviněn z manipulace (jak to v Čechách obvykle je, při vyslovení jiného než společně sdíleného názoru), možná z nedostatku etiky, rád bych oslovil především ty z vás, kteří mají mozek, umí ho -- zdůrazňuji SAMOSTATNĚ používat a mají především svoji -- zdůrazňuji VLASTNÍ PŘEDSTAVU o tom, proč jsou vůbec na této škole.

Vy sami jste již jistě a velmi rychle i bez "Otevřených dopisů" poznali, čí teze a představa z kandidátů na vašeho rektora je bezobsažná, která z nich něco trochu sděluje a která kriticky ( tj. analyticky ) formuluje alespoň nějakou konkrétní představu o tom, jak si nový rektor představuje fungování vaší školy.

Chci vám sdělit, že když jsem se jako "zástupce veřejnosti" zúčastnil hodnocení vašich klauzurních prací v červnu 2005, zcela jsem vystřízlivěl ze svých idealistických představ, které jsem do té doby měl o SYSTÉMU VEDENÍ A HODNOCENÍ VÝUKY na této - údajně prestižní škole. Řeknu to přímo -- byl jsem zdrcen! Proč? Z úrovně komunikace, kterou s vámi vedli vaši profesoři nad vašimi pracemi.

Nejenže jsem si jejich menší mentální pohyblivostí připadal jako v klubu důchodců, ale ani v jediném případě se v mé přítomnosti nestalo, že by se o vaši práci někdo z nich zajímal z důvodů VAŠÍ motivace, z důvodů VAŠICH vnitřních pohnutek k tvorbě toho, co jste na klauzurách presentovali. Krátce, nikdo z nich nebyl schopen kriticky hodnotit vaši práci v kontextu VASEHO ZÁMĚRU ! Jinými slovy : kašlou na vás!

Místo toho jsem byl svědkem sofistikovaného kavárenského "žvanění" (v českém kontextu oblíbený způsob argumentace), vzájemného poplácávání po zádech a adorace. Všiml jsem si, že o skutečný obsah vašich uměleckých pokusů, se ve skutečnosti nikdo nezajímá. Otázka PROČ, tázání se po důvodech, smyslu, motivaci, nedej bože záměru, bylo pro mě téměř vždy píchnutím do vosího hnízda. Bavilo mě to.

Vím, proč to tak je. Dospěl jsem k závěru, že tato škola nemá v oblasti volného umění žádnou jasnou koncepci JAK POSUZOVAT A HODNOTIT PRÁCI STUDENTA, neartikuluje jasnou představu sama o sobě, a proto její reprezentanti, vaši páni profesoři "nevědí", jak s vámi mají mluvit. Tvořivý nespoutaný duch se v této nudné atmosféře vzájemné servility musí nutně cítit sklíčený. Bohužel, radost z toho nemám.

Co vám chci sdělit? Není to vaše chyba, avšak vy všichni máte možná možnost ovlivnit nyní školu tak, aby vám vyhovovala a abyste se v ní něco naučili. Soudím, že pro chod školy a pro pedagogické schopnosti jejích representantů není vůbec podstatné, byl-li někdo z profesorů v Xantypě, či nikoliv (ostatně, byli v ní už skoro všichni), ba dokonce ani to, zda patří k establishmentu V.I.P umělců. Nečte se to dobře, ale to je vše.

Bděte, mám vás rád!

Přílohy:

1/ Teze a koncepce Prof. Ak.soch. Mariana Karla, vedoucího katedry volného umění na VŠUP ZDE

2/ Teze a koncepce Richarda Druryho M.A., kurátora Českého muzea výtvarných umění v Praze ZDE

3/ Teze a koncepce Prof. Ak.mal. Borise Jirků, atelier ilustrace a grafiky na VŠUP ZDE

4/ Otevřený dopis Jiřího Davida, vedoucího atelieru konceptuální a intermediální tvorby Borisovi Jirků: ZDE

5/ Poznámka PhDr.Pavly Pečinkové,CSc. Prorektorky VŠUP k volebnímu programu Borise Jirků ZDE

6/ Otevřený dopis Prof. Jiřího Pelcla, rektora VŠUP Borisovi Jirků ZDE

                 
Obsah vydání       17. 10. 2005
17. 10. 2005 Rumunský gang Fabiano  Golgo
17. 10. 2005 Řecko potvrdilo ptačí chřipku
17. 10. 2005 Jak se ubránit před ptačí chřipkou
17. 10. 2005 Euronews po česku Fabiano  Golgo
17. 10. 2005 Harold Pinter - Londýnem opomíjený Londýňan Jan  Čulík
17. 10. 2005 Jak se nedělají rozhovory Jan  Čulík
17. 10. 2005 Autorské právo, písmo svaté a veřejná služba Štěpán  Kotrba
17. 10. 2005 Brak Filip  Sklenář
17. 10. 2005 Dopis Max  Park
17. 10. 2005 Letter Max  Park
27. 10. 2005
17. 10. 2005 Zdravotnictví: Právo na informace Petr  Wagner
25. 10. 2005
17. 10. 2005 Nesmyslným preferováním silniční dopravy se zvýšení cen benzínu promítá do cen zboží František  Hájek
17. 10. 2005 Hlavní architekt si bude rozhodovat sám Jan  Mech
17. 10. 2005 Každý něco pro vlast Václav  Dušek
31. 10. 2005
17. 10. 2005 Umění je paměť, stopa po živých... Irena  Zítková
17. 10. 2005 Konzervativci a komunisté Ondřej  Slačálek
17. 10. 2005 Učitelé na vás kašlou! Jan  Paul
17. 10. 2005 Odpor v EU proti orwellovské směrnici
17. 10. 2005 Ptačí chřipka a paní Müllerová Lubomír  Brožek
17. 10. 2005 Karel Marx a jeho dědictví Jiří  Stehlík
14. 10. 2005 Saddáma Husajna bude zastupovat britský obhájce
17. 10. 2005 Ukrajina: Šarvátka o výklad dějin
14. 10. 2005 Pocit marnosti Jindřich  Kalous
14. 10. 2005 Nigérie chce trestně stíhat rozesílání spamů
14. 10. 2005 Dědictví Margaret Thatcherové
8. 10. 2005 Hospodaření OSBL za září 2005
22. 11. 2003 Adresy redakce

Volby rektora na VŠUP, říjen 2005 RSS 2.0      Historie >
17. 10. 2005 Učitelé na vás kašlou! Jan  Paul

VŠUP - trampoty umělecké školy RSS 2.0      Historie >
17. 10. 2005 Učitelé na vás kašlou! Jan  Paul
11. 2. 2004 Artsemestr 2004 - a co dál? Jan  Paul