14. 7. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
14. 7. 2005

Zelení ze Země a zelení z Marsu

Obvyklá cesta nějakého dopisu, který obden vyndávám ze schránky, je následující: Dopis dám našim tříletým dvojčatům. Obálku většinou popadne hbitější Daniel, a provázen Davidem, spustí, že jede, jede, poštovský panáček...Oba dva poštovského panáčka ještě párkrát přezpívají stereo a pak dopis jako předají. Na dopis z úterka by se ale písnička o poštovském panáčkovi moc nehodila. Obálka bez razítka, bez známky, doručená tedy ne poštovským, ale nějakým tajemným panáčkem osobně, ještě k tomu za uzamčené dveře našeho domu, na obálce natištěné jen mé jméno a bydliště... V obálce text, snad pravý, od Jakuba Patočky, adresovaný zřejmě spolupracovníkům z Hnutí Duha. Jinak nic.

Velmi jsem se podivil. Patřím totiž k té páté koloně ve Straně zelených, která v zájmu Bezpečnostní informační služby, americké probushovské agentury US AID, dodnes aktivní Státní bezpečnosti, Českých energetických závodů, trockistických struktur, Ivana Breziny, či konkurenčních velkých stran již delší dobu rozvrací stranu zevnitř, jak občas píší někteří stoupenci Jakuba Patočky a Jana Beránka.

Nejenom na stránkách www.free.cz.

Moji agenti-chlebodárci se však tentokrát nepodepsali a nedali vědět, co s dopisem mám dělat a která centrála mi ho vlastně přeposílá. A kam si mám vlastně tentokrát jít pro výplatu?

Teď vážně: Textu dopisu odpovídá stylu myšlení a vyjadřování Jakuba Patočky. Domýšlím si, že mi ho možná dost složitě dopravila do schránky nějaká duhová duše, která nechce jít zpříma. To je chyba. Před džinem sektářství a fanatismu, který vyletěl z lahve při původně dobře zamýšleném pokusu o reformu staré Strany zelených v roce 2002, není důvod zalézat do skrytu.

Z jedné věci, vyplývající z textu, mám radost: Proti "neodemokratickým" metodám svého bývalého šéfa se už staví mnozí jeho bývalí spolupracovníci z redakce ekologické Sedmé generace a také z Hnutí Duha. Stejně jako bývalí Patočkovi kolegové z Literárních novin...

Ale jedné věci se obávám: Text na mě působí i tak, že někdejší reformátor zelených Patočka stojí již oběma nohama mimo tento reálný svět. A že do budoucna zde budou zelené proudy dva. Ten menšinový, ale autoritářský pod jeho vlivem by se mohl jmenovat Zelení z Marsu...

Pavel Pečínka, politolog, člen Strany zelených (ze Země), Brno.

Nyní text samotného dopisu. Prodávám, jak jsem koupil:

Jakub Patočka

7. července 2005, mezi Prahou a Plzní

Milí přátelé,

chtěl jsem přijet na jednání Rady Duhy k diskusi o Karasově duhové nadaci, bohužel jsem musel odcestovat do zahraničí, takže nemohu být na místě osobně.

Píšu, co bych řekl.

Předně chci vám všem poděkovat za přátelskou pomoc v době pro mě nejtěžší, ne s každým z vás jsem bohužel od té doby mohl mluvit osobně a povědět, jak mnoho pro mne projevená přízeň a podpora znamenaly. Jsou to věci pro mě kosmicky podstatnější než názorové různice, které se mezi námi objevily či ještě objevit mohou. Vše, co bylo zlého, jeví se mi nyní veskrze malicherné, svůj díl viny myslím dost přesně vidím, své chyby nechci opakovat a rád bych současný stav překonal. Doufám, že k hovoru o tom budeme mít záhy příležitost osobně.

Z toho důvodu jsem také stál o to, aby se Martin stal členem Rady Karasovy duhové nadace, Honza i já jsme v tom viděli krok správným směrem. V mém názoru mě ale velice zviklala poslední správní rada, na níž jsme hodlali Martina za třetího člena přijmout.

To se zatím nestalo a důvodem je neshoda v tom, zda má nadace být organizátorkou sbírky na záchranu Literárních novin. Martin na schůzce řekl, že ve správní radě hodlá hájit zájmy Rady Duhy a tlumočil názor, že "Duha nechce vstupovat do sporu o Literárky a nemá žádný zájem na tom, kdo je vydává." Vznikl i spor o to, jak volný či těsný je vztah Duhy k nadaci.

Rád bych Vás seznámil se svými názory na celou věc.

Karasova duhová nadace vznikla z prostředků, které jsem s Honzou vysoudili na ČEZ. a. s. a které jsme získali pro kampaň na referendum. Nebylo tehdy v rámci Duhy pochyb, že máme morální nárok rozhodnout o tom, na jaký veřejně prospěšný účel se tyto prostředky uplatní. Ve statutu nadace je dáno, že nové členy správní rady jmenuje sama správní rada nadace dvoutřetinovou většinou. Členové správní rady v ní nejsou za někoho, ale čistě za sebe.

Karasovou duhovou nadaci chceme využívat pro podporu obtížně financovatelných občanských nenásilných aktivit, které se konfrontují s průmyslově-poltickým establishmentem. To Literárky splňují.

Do Literárních novin jsem odcházel pokračovat ve své práci v Duze, a ne dělat práci jinou. Literárky vždy braly Duhu i další podobné skupiny jako své spojence v úsilí o lepší poměry, je jako subjekty, jejichž existence či kvalita nám může být lhostejná.

Sbírka pro Literárky se zrodila jako nápad, jak solidární akcí noviny zachránit poté, co formální spor o ně skončil (výbor doplnili tři sympatizanti mé koncepce i mého vedení, ale našim odpůrcům se podařilo odlákat jednoho sponzora, který slíbil příspěvek milion korun. Hrozil bezprostředně krach a jelikož nebyl nikdo, kdo by nám dal prostředky vcelku, vymyslel Fedor Gál sbírku: najděme dvacet přispěvatelů, lidí i sdružení, kteří dají padesát tisíc. To se v podstatě podařilo, chybí jen poslední podíly. Myslím, že by Duze slušelo, kdyby byla jedním z nich. Prosím uvažte to.

S celou věcí souvisí několik dalších, dílem osobních, proseb.

Doneslo se mi, že z prostředí Duhy se šíří zlá pomluva, podle níž jsem měl v Duze zpronevěřit prostředky. Zvažuju, že na nešťastníka, který ji vyslovil veřejně, podám trestní oznámení. Je mi jasné, že jediná věc, která může takovou hloupost zakládat, je bezúročná půjčka, kterou jsem od Duhy měl. Jednalo se právě o půl milionu pro Karasovu duhovou nadaci. Půjčka byla odměna za práci, kterou jsme tehdy pro Duhu dělal a za niž bych obdržel jinak částku několikanásobně vyšší, než kolik činil i tehdejší úrok. Na tom jsem byl s Honzou Beránkem domluvený, bylo to v jeho kompetenci rozhodnout a bylo to právně i morálně čisté. Chtěl bych, abyste to věděli a aby to věděli také všichni kolem vás.

Dále vás chci požádat, aby se Duha přestala vkládat do dějů ve Straně zelených.

Způsob, jímž se Martin i někteří další angažují ve prospěch křídla Martina Bursíka, tj. křídla, jehož podstatnou část tvoří korupční a klientelistické struktury a které v mocenském boji používá těch nejšpinavějších metod, není přijatelný, což jsem schopen prokázat.

Také prosím, abyste jako vydavatel zaručili, že Sedmá generace, kterou jsem založil a osm let redigoval, se už nikdy nestane součástí osobních likvidačních kampaní proti mně, jako to bylo vloni v některých článcích Dušana Lužného.

Dnes vím, že jsem postupoval mylně ve sporu, který jsme měli před časem v Duze. To neznamená, že se mýlím v každém sporu, v němž se ocitnu. Bylo by úplným popřením ideálů Duhy, kdyby měla svými představiteli podporovat korupční a klientelistické politické struktury a kdyby měla vyslovovat lhostejnost k úrovni médií u nás.

Přátelsky vás zdravím a těším se na setkání.

Jakub

                 
Obsah vydání       14. 7. 2005
14. 7. 2005 O životě v Uzbekistánu
14. 7. 2005 Fox News: "Jak vás ohrožují Jane Fondová a BBC"
13. 7. 2005 Co to znamená, že atentátníci byli Britové?
14. 7. 2005 Zmatek v hlavě čtyř britských mladíků Jan  Čulík
14. 7. 2005 Dopis dcery Iráku britskému lidu
14. 7. 2005 Ráj Karel  Toman
14. 7. 2005 Nový přístup profesora Prahalada jak odstranit problém globální chudoby Miloš  Kaláb
14. 7. 2005 Zelení ze Země a zelení z Marsu Pavel  Pečínka
14. 7. 2005 Etický kodex advokáta? Jaroslav  Štemberk
14. 7. 2005 Spasí nás dieta? Miloš  Dokulil
14. 7. 2005 Nepovažuji vás za blbce, jste pouze fachidiot
14. 7. 2005 Zpravodajství iráckého odboje za dny 25. června -- 1. července 2005
13. 7. 2005 Damir Kapidžič: Mám muslimské kořeny, ale piju alkohol Jan  Čulík
13. 7. 2005 Strašidlo mediální digitalizace 2010 Štěpán  Kotrba
13. 7. 2005 Nebezpečný narcismus Západu Oskar  Krejčí
13. 7. 2005 Policie identifikovala čtvrtého atentátníka
13. 7. 2005 Od vědy k ideologii, od světlých zítřků k temné budoucnosti Milan  Černý
13. 7. 2005 Mistr Jan Hus - národní hrdina nebo nebezpečný náboženský fanatik? Petr  Sláma
13. 7. 2005 Sázka Bohumil  Kartous
13. 7. 2005 Nezákonné kácení Pod Vyšehradem a postoj úřadů potřetí Petr  Kužvart
4. 7. 2005 Hospodaření OSBL za červen 2005
22. 11. 2003 Adresy redakce

Zelení RSS 2.0      Historie >
14. 7. 2005 Zelení ze Země a zelení z Marsu Pavel  Pečínka
17. 5. 2005 Získají domy nakonec polistopadoví zbohatlíci, kteří zasedají v městské radě? Stanislav A. Hošek
16. 5. 2005 Snahy řešit konflikty ve straně Zelených   
19. 4. 2005 Demokracie není apriori dobrá, nebo špatná Petr  Kuba
29. 3. 2005 Pokusy na zvířatech nejsou nezbytné   
11. 3. 2005 Konec Cirkulárních novin Jan  Machonin
11. 3. 2005 Mají si slova uchovat svůj smysl? Ondřej  Slačálek
10. 3. 2005 Jakub Patočka je odtržen od reality Ivan  Brezina
9. 3. 2005 Literárky: respekt vůči politické kultuře Milan  Daniel
8. 3. 2005 "Politický aktivismus je pro novináře přece normální...!"   
4. 3. 2005 Patočka nedělá z Literárních novin stranický věstník Zelených Olga  Lomová
1. 3. 2005 Stanou se Literárky věstníkem doktrinářského křídla Zelených kolem Jakuba Patočky?   
7. 2. 2005 Uhl Štětinovi: Vaše postoje nejsou postoji Strany zelených Petr  Uhl
27. 12. 2004 Strana zelených podala trestní oznámení na dva členy bývalého vedení Štěpán  Kotrba
8. 12. 2004 Čtyři tváře Strany Zelených a Strany pro otevřenou společnost Pavel  Pečínka

Literární noviny RSS 2.0      Historie >
14. 7. 2005 Zelení ze Země a zelení z Marsu Pavel  Pečínka
25. 4. 2005 Literární noviny: Vyhrocení situace mimo právní rámec je krajně nešťastné   
25. 4. 2005 Literární noviny: Opravdu nešťastné vyhrocení Jiří  Vančura
20. 4. 2005 Literární noviny -- po valné hromadě Jiří  Vančura
12. 4. 2005 "Literárky zničili osmašedesátníci" Ivan  Brezina
29. 3. 2005 Ještě jednou k petici na záchranu Literárek   
25. 3. 2005 Poslední číslo Literárních novin: Milník v dějinách žurnalistiky Ondřej  Slačálek
18. 3. 2005 Stačí jedno slovo   
17. 3. 2005 Odmítáme spojování našich zájmů se zájmy Jakuba Patočky   
14. 3. 2005 Patočkova zbytnělá sebedůvěra Jiří  Vančura
11. 3. 2005 Konec Cirkulárních novin Jan  Machonin
10. 3. 2005 Jakub Patočka je odtržen od reality Ivan  Brezina
9. 3. 2005 Literárky: respekt vůči politické kultuře Milan  Daniel
8. 3. 2005 Rétorika konfliktu kolem Literárních novin Vít  Janeček
8. 3. 2005 "Politický aktivismus je pro novináře přece normální...!"