11. 5. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
11. 5. 2005

Proč neslavíme konec druhé světové války

Každý rok na začátku května v ČR i po celé Evropě probíhají oslavy konce 2. světové války, letos ještě zvýrazněné 60. výročím. Od počátků mívají identický průběh -- hymny, projevy, smuteční průvod, kladení věnců; to vše spojeno lepidlem patosu. Ještě jednu věc mají tyto akce v posledních letech společnou -- nářky nad nezájmem mladé generace. Vina se často hází na školu nebo na komunisty, kteří všechny státní rituály zneužívaly pro své účely. "To se ještě slaví?" zněla jedna z udivených reakcí.

Problém je v tom, že konec 2. světové války se vlastně nikdy "neslavil" -- místo oslav se každoročně konají smuteční shromáždění, kde se plameně řeční, zamáčkne nějaká ta slza a místo oživení památky se padlí hrdinové de facto znovu pohřbí. Jakpak to zpíval Karel Kryl v písni O neznámém vojínovi?? Ti padlí a mrtví přece nebyly přitroublí rambové, ale lidi odvedle z masa a kostí. Navíc většina z nich patřila mezi generaci dnes obviňovanou z lhostejnosti a nezájmu. Tedy mezi kluky a holky, kteří určitě nechtěli válčit ani poslouchat nějaké projevy. Tak jako dneska se chtěli bavit a radovat ze života (stačí si přečíst jakoukoliv Škvoreckého knihu). No jen porovnejme tyto tzv. "oslavy" se skoro souběžným "pálením čarodějnic", které proběhlo snad v každé české vísce. Děvčata si oblékla čarodějnické kostýmy, které si sama vyrobila, chlapci připravili palivo a po společném průvodu si kolem ohně uspořádali závěrečnou noční veselici. A to vše bez mediálního postrkování a za převládající nevědomosti o původu Filipojakubské noci. Tak proč tady taková spontánnost a tam takový nezájem?

V sepsaných dějinách se najdou konce válečných konfliktů, které lidé oslavili smíchem, spontánním smíchem! Ne toporným a zprofanovaným patosem, ale veselicí! Ne velebením smrti, ale života! A přestože poslední světová válka nesnese s ničím srovnání, její padlí a mrtvé si také zaslouží připomínat slavností a happeningem. Tím nemyslím estrády zaplacených celebrit typu "oslav" českého vstupu do EU ani různé kostýmní rekonstrukce bitev. Hraní si na vojáčky je přece jen trochu zastydlé, o vojenských přehlídkách nemluvě. Zapomeňme na pohřební dechovku a smuteční monstrance - oslavujme život, tak jak to uměli ve středověku -- karnevalem a tancem. Tím nekážu proti tiché pietní vzpomínce, ale ta skutečná je přece intimní záležitostí a nemá nic společného s akcemi na náměstích.

V "pospolitém smíchu", (nezaměňovat s dnešním bavičstvím, ani s výsměchem či jízlivostí) se "rodí společenství vzájemně se uznávajících lidí, kteří se ujišťují o své omylnosti, konečnosti, smrtelnosti, a tedy směšnosti, tak o své důstojnosti a rovnosti, o svém nezadatelném lidství," potvrzoval filosof Karel Kosík, že smích nic nezlehčuje. "Smát se znamená lépe vědět," napsal kdysi Vladislav Vančura. Jen si musíme dát pozor, varoval Kosík, na "nenapravitelný sklon smíchu a humoru podceňovat zlo" a pouštět ze zřetele, že "zlo čeká, vyčkává a připravuje vendetu." Ale přesto - pokrytecké rituály těch, co "zkoušejí zabrečet" (Kryl) u pomníků, nic nepřipomínají. Naopak, přispívají k většímu zapomnění. Je tedy na čase začít výročí konce války opravdu slavit...

                 
Obsah vydání       11. 5. 2005
11. 5. 2005 Je Václav Klaus presidentem svrchovaného státu, nebo figurkou? Jan  Žižka
11. 5. 2005 Skanzen Bohumil  Kartous
11. 5. 2005 Věčná nespravedlnost Josef  Provazník
11. 5. 2005 Povolební kocovina: britská demokracie v krizi?
10. 5. 2005 Michael  Marčák
11. 5. 2005 V prohlížeči Firefox objeveny bezpečnostní díry
11. 5. 2005 Rusko a EU se dohodly na těsnější spolupráci
11. 5. 2005 Mission accomplished - Úkol splněn
11. 5. 2005 Pár myšlenek o druhé světové válce II Boris  Cvek
10. 5. 2005 Nesmírně se těším na Modrou šanci Jan  Bláha
11. 5. 2005 Podnikatel rovná se darebák? Jan  Faltýsek
11. 5. 2005 Proč neslavíme konec druhé světové války Jan  Vnouček
11. 5. 2005 Dokument Havel
11. 5. 2005 Nepřesnosti o Novém Zélandě?
11. 5. 2005 Život jako boží dar a výlučnost křesťanské zvěsti pro značně omezený "orbis terrarum" Miloš  Dokulil
10. 5. 2005 Sedmero rozchodů Irena  Zítková
10. 5. 2005 Mediální násilí -- nahodilost či logický důsledek stavu společnosti Petr  Sak
10. 5. 2005 Hedonismus doby - příležitost pro mravokárce Štěpán  Kotrba
10. 5. 2005 Neveřejný tajný? Štěpán  Kotrba
10. 5. 2005 Nacismus byl poražen v důsledku oběti 50 milionů ruských a čínských mrtvých
10. 5. 2005 Lidé bděte. Probuďte se z modrého snu. Josef  Vít
9. 5. 2005 Příjemná zábava s novým Renčovým filmem Jan  Čulík
10. 5. 2005 Rusko během 2. světové války IV.
7. 7. 2004 Péče o zdraví stojí spoustu peněz Miloš  Kaláb
6. 5. 2005 Hospodaření OSBL za duben 2005
22. 11. 2003 Adresy redakce

Osvobození Československa v roce 1945 a konec II. světové války RSS 2.0      Historie >
11. 5. 2005 Proč neslavíme konec druhé světové války Jan  Vnouček
11. 5. 2005 Pár myšlenek o druhé světové válce II Boris  Cvek
10. 5. 2005 Smí mít pravda dva konce? Miloš  Dokulil
6. 5. 2005 Tolik válečných mýtů, jako je národů   
1. 4. 2005 Program československé vlády Národní fronty Čechů a Slováků   
1. 4. 2005 Košický vládní program - důležitý krok KSČ na cestě k únoru 1948 František  Hanzlík
1. 4. 2005 Rusko během 2. světové války III.   
24. 3. 2005 Rusko během 2. světové války II.   
23. 3. 2005 Rusko během 2. světové války I.   
22. 3. 2005 Stalingrad během blokády V.   
21. 3. 2005 Stalingrad během blokády IV.   
18. 3. 2005 Stalingrad během blokády III.   
18. 3. 2005 Mníchov a jeho alternatívy Daniel  Šmihula
18. 3. 2005 Krajčíri gardistických uniforiem Martin  Krno
17. 3. 2005 Stalingrad během blokády II.