20. 4. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
20. 4. 2005

Literární noviny -- po valné hromadě

Pro čtenáře Britských listů, kteří věnují pozornost současnému vývoji v Literárních novinách -- a buďme jim za jejich zájem vděčni -, několik informací o nejnovějších událostech.

V úterý odpoledne 19. dubna se v jedné z poslucháren pražské Filozofické fakulty UK sešla mimořádná valné hromada Společnosti pro Literární noviny, kterou svolala revitalizovaná revizní komise Společnosti.

Sama skutečnost, že se sešla v počtu výrazně převyšujícím požadovanou polovinu členů Společnosti, je pozoruhodná. Lišila se tím od valných hromad v předchozích letech, kdy byla účast menší než polovina řešena blahovolným přehlédnutím, například posunutím "nové" valné hromady o hodinu, místo dvaceti dnů, předpokládaných stanovami.

Uskutečnění mimořádné valné hromady rovněž vyvrátilo argument, jímž předchozí výbor Společnosti (už několik týdnů pouze tříčlenný poté, kdy další tři členové z výboru odstoupili) vysvětloval nepřípustný časový odstup mezi stavem, po němž bylo podle stanov nutné mimořádnou valnou hromadu svolat, a nedávno potvrzeným termínem jejího svolání na 4. květen.

Situace v členské evidenci byla sice (tak jako mnoho jiného ve fungování Společnosti) dost chaotická, nikoli však nezvladatelná. Ke konci února, kdy se tohoto seznamu ujal Jakub Patočka -- nečlen výboru, ale jeho skutečný šéf -- bylo v seznamu 157 jmen včetně členů, kteří zemřeli, a dalších, kteří se dění ve Společnosti už dlouho nezúčastňovali a o jejichž zájmu o členství bylo možné právem pochybovat. Nezbývalo než existující seznam ověřit, zejména dotázat se sporných členů na jejich zájem. Tedy práce, jíž se ujali členové revizní komise a na jejímž konci byl členský seznam obsahující 139 jmen.

Tito členové byli na mimořádnou valnou hromadu pozváni a 85 z nich se na ni dostavilo, případně v souladu se stanovami pověřili písemně jiného člena Společnosti, aby je zde zastupoval. Beze zbytku byli pozváni také zbývající členové předešlého výboru a všichni, kteří jsou -- vulgárně řešeno -- na straně Jakuba Patočky, tj. obhajují změny, které v Literárních novinách počínaje číslem 9/2005 učinil a přestěhoval je do Brna.

Přes osobní pozvání se zaručenou možností neomezeného vystoupení se valné hromady nezúčastnil ani předseda výboru Alexandr Kliment, ani žádný z členů nové, Patočkou instalované redakce. S jedinou výjimkou Matěje Stropnického. Ten jako zřejmý vyslanec Patočkova křídla na valnou hromadu přišel, statečně, i když bezvýsledně hájil teze dřívějšího výboru, zejména názor, že revizní komise nebyla oprávněna mimořádnou valnou hromadu svolat, třebaže to stanovy předpokládají.

Podstatný je konečný výsledek. Valná hromada jako nejvyšší orgán Společnosti zrušila usnesení tříčlenného výboru, aby si všichni členové Společnosti podali žádost o členství, po jejímž schválení a po zaplacení 250 korun se budou moci zúčastnit valné hromady svolávané torzem výboru výborem na 4. květen.

Dále zvolila nový výbor Společnosti ve složení: Lenka Jugmannová, Karel Hvížďala, René Kočík, Eda Kriseová, Filip Pospíšil a Petr Pavlovský a novou, tříčlennou revizní komisi. Posléze výboru uložila odvolat z funkce šéfredaktora Jakuba Patočku, pověřit dočasným řízením LtN některého z členů redakce a do konce měsíce vypsat na funkci šéfredaktora Literárních novin výběrové řízení.

Je otázka jak se k usnesení mimořádné valné hromady postaví Jakub Patočka a ti, kdo ho podporují. Pokud budou uvažovat racionálně a s ohledem na Literární noviny, rozhodnutí přijmou. Kéž by! Leccos ovšem nasvědčuje tomu, že budou hájit své pozice bez ohledu na škody, které tím novinám způsobí. Jediný způsob, jímž mohou postupovat, je zřejmý -- účelovými změnami v členské základně Společnosti. "Osvědčil" se už v roce 1999, znovu při formování Tmavozelené iniciativy a následné změny ve Straně zelených, stejně jako při některých dalších praktikách naší politické scény, případně při tunelování lukrativních majetků.

Z toho by ovšem mohl Jakub Patočka a jeho stoupenci vyjít jen s definitivně zneplatněnou legitimací bojovníků za kultivaci politické, přesněji řečeno občanské kultury, a v nejlepším případě jim zůstane pocit zhrzených majitelů jediné, a tedy posvátné pravdy.

Věřme proto ve šťastnější a důstojnější konec smutného příběhu.

                 
Obsah vydání       20. 4. 2005
20. 4. 2005 Literární noviny -- po valné hromadě Jiří  Vančura
20. 4. 2005 Premiér Berlusconi podává demisi, hraje o sestavení nové vlády Josef  Brož
19. 4. 2005 Katolická církev potvrdila svou konzervativní orientaci
19. 4. 2005 Channel 4 News: Závažná témata jako kondomy při AIDS v Africe budou za tohoto papeže potlačena
19. 4. 2005 Ultrakonzervativní důvěrník Jana Pavla II. bude pokračovat v jeho práci
19. 4. 2005 "Velký inkvizitor Ratzinger"
19. 4. 2005 Ratzinger: "Rocková hudba je nástrojem protináboženství"
20. 4. 2005 Boží rottweiler bude hlídat církev před změnami
20. 4. 2005 Ratzinger jako zastánce fundamentalismu
20. 4. 2005 New York Times: Ratzinger je návratem k dogmatičnosti a k doktrinářství
20. 4. 2005 Nahlas o tichém promlčení Bohumil  Kartous
20. 4. 2005 Řítí se na nás ďáblovi advokáti? Miloš  Dokulil
20. 4. 2005 Historie Vlastimila Košťála Bořivoj  Čelovský
20. 4. 2005 Fotbalová konkláve v českém balení Josef  Provazník
20. 4. 2005 Michael  Marčák
20. 4. 2005 Mise a demise Oskar  Krejčí
20. 4. 2005 Tomáš Koloc = princ Harry Tomáš  Koloc
20. 4. 2005 O nesmrtelnosti Alex  Koenigsmark
19. 4. 2005 Je váš šéf psychopat?
19. 4. 2005 Mohou za cynismus veřejnosti vůči politikům novináři?
19. 4. 2005 Prázdný obal Bohumil  Kartous
19. 4. 2005 Knihovny v ČR nesmějí zpoplatňovat internet
18. 4. 2005 Knihovna v Ostravě? Jan  Mech
19. 4. 2005 "O čem" ta naše současnost "jako" je Miloš  Dokulil
19. 4. 2005 Demokracie není apriori dobrá, nebo špatná Petr  Kuba
18. 4. 2005 Války a katastrofy jako příležitost k ukradení majetku
19. 4. 2005 Podle nezávislého auditu se zvedl počet návštěv Britských listů za pět měsíců o 41 %
9. 4. 2005 Hospodaření OSBL za únor a březen 2005
22. 11. 2003 Adresy redakce

Literární noviny RSS 2.0      Historie >
20. 4. 2005 Literární noviny -- po valné hromadě Jiří  Vančura
12. 4. 2005 "Literárky zničili osmašedesátníci" Ivan  Brezina
29. 3. 2005 Ještě jednou k petici na záchranu Literárek   
25. 3. 2005 Poslední číslo Literárních novin: Milník v dějinách žurnalistiky Ondřej  Slačálek
18. 3. 2005 Stačí jedno slovo   
17. 3. 2005 Odmítáme spojování našich zájmů se zájmy Jakuba Patočky   
14. 3. 2005 Patočkova zbytnělá sebedůvěra Jiří  Vančura
11. 3. 2005 Konec Cirkulárních novin Jan  Machonin
10. 3. 2005 Jakub Patočka je odtržen od reality Ivan  Brezina
9. 3. 2005 Literárky: respekt vůči politické kultuře Milan  Daniel
8. 3. 2005 Rétorika konfliktu kolem Literárních novin Vít  Janeček
8. 3. 2005 "Politický aktivismus je pro novináře přece normální...!"   
7. 3. 2005 Předplatné Literárek zatím neruším Jindřich  Kalous
5. 3. 2005 Tanec mezi řádky s bývalými redaktory Literárních novin   
4. 3. 2005 Patočka nedělá z Literárních novin stranický věstník Zelených Olga  Lomová