26. 10. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
26. 10. 2005

Je ukazatel "průměrná míra neefektivity", použitý ve výzkumu Transparency International, transparentní?

Po zveřejnění letošního nelichotivého skóre České republiky v indexu vnímání korupce (CPI) se na Britských listech rozvinula debata, v níž řada autorů vyjádřila své názory na problém. V podstatě všechny zveřejněné příspěvky se pozastavily nad skutečností, že CPI, standardně používaný Transparency International, představuje ukazatel subjektivní a tudíž je otázka, jakou má ve skutečnosti vypovídací hodnotu, zejména v mezinárodním srovnání.

Nicméně Michal Rusek ve svém rozhovoru s výkonnou ředitelkou TI Adrianou Krnáčovou položil i otázku, kolik peněz konkrétně "mizí" z českých veřejných rozpočtů - a dostalo se mu konkrétní odpovědi: v roce 2004 to údajně bylo přes 32 miliard korun. Krnáčová se odvolala na výzkum, který Transparency International zveřejnila 28. června a kterému se dostalo širokého mediálního ohlasu. Zdálo by se tedy, že tvrzení TI jsou velmi dobře fakticky podložena a argumentovat proti nim subjektivním charakterem CPI nedává dobrý smysl. Ale to vše si můžeme myslet jen do chvíle, než se do studie  Odhad neefektivně vynaložených veřejných zdrojů ve veřejných zakázkách v České republice v roce 2004 podrobněji začteme. K výslednému číslu 32,4 mld. korun totiž autoři výzkumu došli dosti zvláštním způsobem. Zásadním problémem je především použití ukazatele nazvaného "průměrná míra neefektivity při nakládání s veřejnými prostředky".

Tento ukazatel byl zkonstruován následovně: z dvanácti výročních zpráv Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) z let 1993-2004 výzkumníci vzali podíl zjištěných nedostatků v procentech a spočítali z něj aritmetický průměr 14,7% neefektivně vynaložených prostředků z centrálních veřejných rozpočtů. Hodnoty, z nichž byl tento průměr spočítán, se ovšem rok od roku významně lišily: v roce 1993 NKÚ zjistil neefektivitu v 2,04 procentech zkoumaných případů, v roce 1997 - stále ještě za Klausovy vlády - to však bylo 30, 62%. V roce 1998 5,35%, ale již za rok 43,85%. Poslední zjištěná hodnota činila 7,85%.

Nejvyšší hodnota zjištěná NKÚ (43,85%) je tedy takřka 22x vyšší než hodnota nejnižší (2,04%). Jaký má tedy smysl uvádět průměr vypočtený z takto heterogenního souboru? Cum grano salis asi takový, jako když sečteme obžeru, který spořádal na posezení dva krocany, a hladovějícího, načež řekneme, že "v průměru" každý z nich zkonzumoval jeden kus drůbeže.

Tím však obtíže nekončí. Studie TI vzala takto vypočtený průměr za bernou minci, vynásobila jej celkovou výší prostředků z veřejných rozpočtů vydaných v roce 2004 na centrální úrovni (118,3 mld.) a dospěla k přesnému číslu 17,411 mld. vloni neefektivně vynaložených korun. (Pozornosti čtenáře doporučuji zejména výsledný počet desetinných míst ;-) )

NKÚ se řídí Plánem kontrolní činnosti, který rok od roku zahrnuje jiné subjekty nakládající s veřejnými prostředky. V roce 2004 kontroloval úřad například Program revitalizace říčních systémů nebo nákup letecké techniky pro Armádu ČR. NKÚ v roce 2004 zkontroloval veřejné zakázky v hodnotě 726,709 mil. Kč z celkového objemu již zmíněných 118,3 mld. Kč vydaných z centrálních rozpočtů, tj. 0,061429% všech zakázek. Zobecňovat z takto malého vzorku na základní soubor je skutečně odvaha hodná obdivu, zvláště uvážíme-li, že smyslem existence NKÚ není provádět reprezentativní šetření centrálních rozpočtů, ale v podstatě namátkovou kontrolu, která může být (v souladu s plánem) provedena v kterémkoliv centrálně financovaném subjektu. 

Výpočet odhadu ztrát z obecních rozpočtů byl ve studii Odhad neefektivně vynaložených veřejných zdrojů ve veřejných zakázkách v České republice v roce 2004 proveden na základě studie Ministerstva financí ČR a údaj 15 mld. korun lze tedy považovat za mnohem oprávněnější zobecnění než v předchozím případě - ovšem s tou výhradou, že zdrojové údaje nepokrývají obce v extrémních podmínkách. Souhrnný údaj 32,4 mld. korun prý neefektivně vynaložených z veřejných rozpočtů v roce 2004 vznikl součtem odhadů ztrát na centrální a obecní úrovni.

Suma sumárum: TI si nechala zpracovat studii, která na základě neúplných a zčásti nereprezentativních dat došla k číslu uváděnému nakonec s přesností na jedno desetinné místo. Tato studie byla publikována 28. června a sotva lze tvrdit, že se její zveřejnění nepromítlo do vnímání korupce zjišťovaného CPI.  

Rozhodně ovšem netvrdím ani to, že míra korupce v České republice je ve skutečnosti mizivá nebo že nejde o velice závažný problém. Jde mi na tomto místě jen o sondu do metod, jakými česká Transparency International hodlá dosáhnout svého dlouhodobého cíle: stát se de facto poradenskou organizací poskytující školení státním úředníkům - pochopitelně za patřičný honorář z veřejných rozpočtů. Na této cestě se TI usilovně snaží odlišit od všech ostatních "neprofesionálních" neziskových organizací a sebe samu naopak představit jako superpřijatelného partnera centrálních úřadů i sponzorů. Jak se zdá, premiér Paroubek záměr TI přijal za svůj a doufá, že kritika vlády ze strany TI nyní zeslábne.  

                 
Obsah vydání       26. 10. 2005
26. 10. 2005 Názorová pluralita v MF Dnes
26. 10. 2005 Pozor na inzeráty v Annonci a na Čechy či Slováky, kteří nabízejí práci v Británii!
26. 10. 2005 Osvícení Milan  Ohnisko
26. 10. 2005 Tak nekecejte a zažalujte mě!
26. 10. 2005 Švéd odsouzen za kopírování filmu z internetu
4. 11. 2005
26. 10. 2005 Haider se vytrácí z rakouské politické scény Richard  Seemann
26. 10. 2005 Středoasijská šachovnice Oskar  Krejčí
26. 10. 2005 Je ukazatel "průměrná míra neefektivity", použitý ve výzkumu Transparency International, transparentní? Karel  Dolejší
31. 10. 2005
26. 10. 2005 Mediář, Mladá fronta Dnes a krácení anketní odpovědi Štěpán  Kotrba
25. 10. 2005 BBC zlikviduje rozhlasové vysílání v 10 jazycích
26. 10. 2005 Křehká rovnováha Oskar  Krejčí
27. 10. 2005
25. 10. 2005 Zemřela Rosa Parksová Irena  Ryšánková
25. 10. 2005 Štěpán Kotrba: Opice si nechodí pro instrukce do režie Filip  Rožánek
25. 10. 2005 Začnou Češi jednat proti korupci? Jan  Čulík
25. 10. 2005 Nemá ten Klaus možná nakonec trochu pravdu ? Stanislav  Křeček
25. 10. 2005 New York Times: Jak se major Zeman stal agentem CIA
25. 10. 2005 Fanatický ateista Monbiot? Stanislav A. Hošek
24. 10. 2005 Štvanice Štěpán  Kotrba
24. 10. 2005 Na rektora kandidovaly dvě osoby, které se měly právo samy volit! Jiří  David
24. 10. 2005 Ti, kteří zaručeně znásilňují a vraždí
22. 11. 2003 Adresy redakce
8. 10. 2005 Hospodaření OSBL za září 2005

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
26. 10. 2005 Je ukazatel "průměrná míra neefektivity", použitý ve výzkumu Transparency International, transparentní? Karel  Dolejší
26. 10. 2005 Pozor na inzeráty v Annonci a na Čechy či Slováky, kteří nabízejí práci v Británii!   
25. 10. 2005 New York Times: Jak se major Zeman stal agentem CIA   
24. 10. 2005 Štvanice Štěpán  Kotrba
21. 10. 2005 S Adrianou Krnáčovou z Transparency International ČR o korupci Michal  Rusek
20. 10. 2005 Zadlužení českých domácností Josef  Provazník
20. 10. 2005 O Středoevropanech: Jak se stát v Británii bezdomovcem   
19. 10. 2005 Hitlerovi "čestní árijci" Richard  Seemann
19. 10. 2005 Dny USA a EU -- že by konspirátoři nebyli mimo mísu? Martin J. Kadrman
19. 10. 2005 Přístup ke zdravotním a jiným informacím Jiří  Jírovec
19. 10. 2005 Stanou se univerzity otrokem komerčních zájmů?   
17. 10. 2005 Karel Marx a jeho dědictví Jiří  Stehlík
17. 10. 2005 Autorské právo, písmo svaté a veřejná služba Štěpán  Kotrba
17. 10. 2005 Každý něco pro vlast Václav  Dušek
17. 10. 2005 Rumunský gang Fabiano  Golgo