12. 5. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
12. 5. 2005

Válka

Nebývale rozsáhlé oslavy 60. výročí konce druhé světové války jsou dobrým důvodem k zamyšlení. Proč ještě slavit událost, která se odehrála v minulém století? Nejsme již zcela někde jinde a nemáme snad jiné, současné starosti?

A byl pro nás konec války skutečně osvobozením, hodným oslavy, nebo jen začátkem nové totality?

Začněme od poslední otázky.

Byl nacismus zcela srovnatelný s komunismem? Při podrobnějším srovnání se ukazuje, že nikoliv. Je zde hodně shodného. Všechny totalitní režimy musí mít některé své stránky stejné, nacistické, klerofašistické i komunistické. Avšak jsou zde i dost důležité rozdíly. Plány nacistů byly v tomto směru dost jednoznačné. Rasově vhodné, s vyhovujícím rasovým původem, germanizovat, ostatní z asi 40% zlikvidovat, zbytek se měl stát negramotnými otroky pracujícími pro své árijské pány v nově dobytých územích na východě. Výraz otrok je zde nutno chápat doslova. Podle Hitlerových slov by ti z našich předků, kteří by byli ponecháni naživu, měli mít jen takové vzdělání, aby rozeznali dopravní značky a nepletli se pod kola svých árijských pánů. My, současníci, jsme měli být zabíjení za pouhý neuctivý pohled na tyto nadlidi. Vůči nacistům lze vznášet velmi mnoho námitek, ale jedno jim nelze upřít. Co říkali, to také dělali, a to důsledně. Nacistická okupace byla založena na teroru a všudypřítomném strachu. Možná je chyba, že se již tolik nejezdí do Lidic, Javoříčka a na jiná podobná místa. Míra teroru za komunismu nedosáhla nacistických rozměrů ani v padesátých letech a následně se stále zmenšovala. Za nacistů šlo o naše bytí a nebytí, o naprosté zotročení menšiny přeživších. Za komunismu jsme byli "jen" vrženi zpět do role nevolníků, později, po zmírnění režimu, jsme měli postavení panských poddaných. Těmito historickými paralelami chci jen poukázat na zajímavý jev zrychleného opakovaní historie ve 20. století. Nyní jsme tedy opět na prahu budování státu a demokracie.

Podíváme-li se na naše dějiny od r. 1939 do dnešní doby, vidíme pozvolný růst svobody a demokracie. Není to jednoduchý vývoj, není to stálá cesta vpřed. Někdy jsme byli zastaveni (Mnichov), někdy jsme se zastavili částečně sami (komunismus). Často se naše sny neuskutečnily v té podobě, v níž jsme si je vysnily (rok 1968). Ale přežili jsme nacistické ohrožení naší fyzické existence, snad ne hůře než ostatní evropské národy, spíše jsme v té lepší polovině. Překonali jsme i období komunistické nesvobody a šikanování občanů. Nyní konečně máme svobodu a je jen na nás, jak s ní naložíme.

Brněnský pochod neonacistů, míra skryté rasové nenávisti, která je patrná tam, kde se tito jedinci mohou schovat v anonymitě, mne doslova šokuje. Jakoby se toto zlo znovu začínalo probouzet. Ne, není zbytečné si připomínat válku. Kořeny nacismu nebyly dosud zcela vymýceny. Možná bychom mohli být klidnější, kdyby byl brněnský pochod neonacistů zastaven masovou protestní demonstrací demokraticky smýšlejících občanů. Snad tomu tak již brzy bude.

Vychází současně v Britských listech a krajském deníku Rovnost. P.S. Poznámka pro čtenáře Britských listů. Důkazem pro výše uvedené tvrzení jsou i tyto stránky a zvláště text, na nějž posílám odkaz.

Ohledně svobody projevu, o níž se zde hojně diskutovalo a jistě ještě diskutovat bude. Jsem přesvědčen, že v demokracii si musíme definovat základní hodnoty, s nimž demokracie stojí a padá a tyto hodnoty bránit. Avšak samy tyto hodnoty musí být předmětem neustálého kritického přezkoumávání ve svobodné a otevřené diskusi.

Pro mne osobně jsou jakékoliv rasistické názory naprosto nepřijatelné. Z tohoto důvodu jsem na výše uvedené stránky upozornil Ministerstvo vnitra ČR a požádal je o prošetření těchto stránek z hlediska podezření na spáchání trestného činu propagování rasismu (práv a svobod občanů, jak zní přesnější formulace). Z ministerstva mi dosud neodpověděli. Uvítám proto každou podporu a radu, jak postupovat dál, aby tyto texty zmizely.

Na nepřijatelnost jejich nepřijatelnost a zřejmou trestnost jsem současně upozornil provozovatele stránek, pana Stworu.

                 
Obsah vydání       12. 5. 2005
12. 5. 2005 Krajský hejtman Petr Bendl obdržel z Rakovníka petici 4965 občanů Petr  Kotyk
12. 5. 2005 Hejtman Tošenovský je šokovaný: Poslanci chtějí zabránit vytunelování nemocnic Michal  Kubíček
12. 5. 2005 Viewegh se k stáru naučil psát Jan  Čulík
12. 5. 2005 Václav Havel - superstar? Jindřich  Jůzl
12. 5. 2005 Zelená je dobrá -- ale modrá je lepší! Martin  Škabraha
12. 5. 2005 Ekonomický význam rovné daně se přeceňuje, jde spíše o politický problém Michael  Kroh
12. 5. 2005 Neschopnost solidárnosti nebo citový defekt? Lubomír  Novotný
12. 5. 2005 Budou se vybírat nepřímé daně
12. 5. 2005 Superbohatí lidé utrácením české ekonomice neprospějí
12. 5. 2005 Válka Milan  Valach
12. 5. 2005 Programové prohlášení vlády Jiřího Paroubka
12. 5. 2005 Výdaje za léky každoročně rostou. PROČ ?? Josef  Vít
12. 5. 2005 Dvě zprávy pro dobráky, kteří by chtěli řešit propad porodnosti a la pan Mareš Lenka  Vytlačilová
12. 5. 2005 Konopí nezpůsobuje duševní choroby, ale dobře se tím straší veřejnost Bushka  Bryndová
11. 5. 2005 Je Václav Klaus presidentem svrchovaného státu, nebo figurkou? Jan  Žižka
11. 5. 2005 Skanzen Bohumil  Kartous
10. 5. 2005 Nesmírně se těším na Modrou šanci Jan  Bláha
11. 5. 2005 Život jako boží dar a výlučnost křesťanské zvěsti pro značně omezený "orbis terrarum" Miloš  Dokulil
10. 5. 2005 Nacismus byl poražen v důsledku oběti 50 milionů ruských a čínských mrtvých
10. 5. 2005 Lidé bděte. Probuďte se z modrého snu. Josef  Vít
6. 5. 2005 Hospodaření OSBL za duben 2005
22. 11. 2003 Adresy redakce

Hon na svobodu slova RSS 2.0      Historie >
12. 5. 2005 Válka Milan  Valach
4. 5. 2005 Nacismus a právo na názor Ondřej  Slačálek
4. 5. 2005 Češi pořád chtějí někoho zakazovat Jan  Čulík
4. 5. 2005 Nejsem Čech obecný Ondřej  Slačálek
24. 3. 2005 Neskutečný soudní případ Bohumil  Kartous
23. 3. 2005 Ano, soud měl vzít v úvahu i veřejný zájem Jan  Čulík
22. 3. 2005 Hodnotový soud je nežalovatelný; celebrity musejí přijímat větší míru veřejné kritiky   
17. 3. 2005 Dura lex, sed lex Jaroslav  Štemberk
17. 3. 2005 Případ Petra Partyka je svým způsobem pro české soudnictví typický Aleš  Uhlíř
16. 3. 2005 Jak soud potrestal Petra Partyka za to, co mu neprokázali   
16. 3. 2005 Je byrokratičnost omluvou? Jan  Čulík
15. 3. 2005 Chvála soudce Šídla Zdeněk  Jemelík
11. 3. 2005 Nejde o Hitlera ani o Zítka, jde o demokracii Ivan  David
10. 3. 2005 Stát nemá trestat občany, kteří kritizují úředníky Jan  Čulík
2. 3. 2005 Petr Partyk byl za verbální "trestný čin" odsouzen do vězení   

Osvobození Československa v roce 1945 a konec II. světové války RSS 2.0      Historie >
12. 5. 2005 Válka Milan  Valach
11. 5. 2005 Proč neslavíme konec druhé světové války Jan  Vnouček
11. 5. 2005 Pár myšlenek o druhé světové válce II Boris  Cvek
10. 5. 2005 Smí mít pravda dva konce? Miloš  Dokulil
6. 5. 2005 Tolik válečných mýtů, jako je národů   
1. 4. 2005 Program československé vlády Národní fronty Čechů a Slováků   
1. 4. 2005 Košický vládní program - důležitý krok KSČ na cestě k únoru 1948 František  Hanzlík
1. 4. 2005 Rusko během 2. světové války III.   
24. 3. 2005 Rusko během 2. světové války II.   
23. 3. 2005 Rusko během 2. světové války I.   
22. 3. 2005 Stalingrad během blokády V.   
21. 3. 2005 Stalingrad během blokády IV.   
18. 3. 2005 Stalingrad během blokády III.   
18. 3. 2005 Mníchov a jeho alternatívy Daniel  Šmihula
18. 3. 2005 Krajčíri gardistických uniforiem Martin  Krno