27. 10. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
28. 10. 2005

Stížnost adresovaná RRTV:

Česká televize šíří neodůvodněně strach a xenofobii vůči muslimům

Autoři níže zveřejněného dopisu protestují proti hrubě xenofobnímu, neférovému a zavádějícímu pořadu "Já,muslim" z cyklu Infiltrace (!) odvysílaného na ČT2 dne 7.10. ve 21.20. Námět, scénář a režie jsou dílem Jiřího Ovečky.

Jde o iniciativu pracovníků a studentů Univerzity Pardubice, k nimž se připojilo několik lidí z jiných institucí.

"Pokud jste pořad viděli, byli jste s ním také nespokojeni a chcete stížnost podpořit, pošlete, prosím, informaci o své účasti na adresu spal@volny.cz, píše Ivan Odilo Štampach.


RRTV, monitorovací oddělení
Krátká 10, 11000 Praha 10
Tel. 274782310
info@rrtv.cz

Stížnost na obsahovou stránku a způsob zpracování informací v dokumentu Jiřího Ovečky "Já, muslim" z cyklu Infiltrace

1.Stížnost se týká pořadu s názvem "Já,muslim" z cyklu Infiltrace odvysílaného na ČT2 dne 7.10. ve 21.20. Námět, scénář a režie jsou dílem Jiřího Ovečky.

2. Vyvolávání strachu a xenofobie: Dokument pracuje s neověřenými a neověřitelnými prognózami do budoucnosti, které vyznívají tak, že by občané ČR měli mít strach z možného nárůstu muslimů v zemi. Za neověřitelnou prognózu považujeme například argumentaci na základě mechanické představy o fungování společnosti (větší koncentrace muslimů vede k jejich radikalizaci). Pořad tak porušuje článek 7.1 Kodexu České televize.

3. Šíření stereotypů: Pořad deklaruje v prvních okamžicích, že divákovi ukáže, jaká je realita ohledně terorismu, násilí na ženách a nesnášenlivosti, které jsou spojovány s islámem. Tyto stereotypní charakteristiky pak dokument potvrzuje, přičemž sled záběrů je vystavěn tak, aby je potvrdil, nikoliv, aby se jimi kriticky zabýval na zvoleném terénu. Pořad tak porušuje článek 13.1 Kodexu České televize.

4. Nevyváženost, nereprezentativita: Z českého prostředí jsou zde pouze záběry skrytou kamerou z mešity na pražském Černém Mostě a záběry související s tímto materiálem, a divákovi je tak sugerována představa, že se jedná o typický příklad smýšlení a jednání muslimů v ČR. Divák není upozorněn na kontext terénu, kde bylo natáčeno skrytou kamerou.

5. Manipulace s informacemi a záběry: Záběry z mešity v ČR jsou bez jakékoli prokazatelné souvislosti propojovány se záběry z jiných evropských i neevropských zemí (např. z Afghánistánu), čímž je divákovi podsouvána vize negativního vývoje v ČR. Citáty z Koránu jsou vytrhávány z kontextu, doprovázeny násilnými obrazy a dramatickou hudbou. (!!) Zdůraznila redakce BL. Z natočených rozhovorů jsou v pořadu pouze útržky, které podporují štvavou argumentaci autora a neposkytují dostatečný kontext, aby si mohl divák utvořit svůj názor. Pořad tak porušuje článek 5.12 Kodexu České televize.

6.Sporná odůvodněnost použití skryté kamery: Předkládáme Radě k posouzení, zda materiál natočený skrytou kamerou nebylo možno "ani při vynaložení zvýšeného úsilí získat jinak" a zda byl "tento materiál současně nezbytný pro zpracování tématu" (čl. 16.14 Kodexu ČT). Zároveň žádáme o přezkoumání, zda nebyl porušen článek 15.1 Kodexu ČT o respektování neveřejnosti lidského soukromí. Chceme se ptát, proč po natočení dokumentu nedostali jeho respondenti žádnou možnost se k obsahu vyjádřit.

7.Nejenom jako religionisté, antropologové či sociologové, ale i jako členové multikulturní společnosti, ke které se dokument obracel, se ohrazujeme proti nepravdivému a nezasvěcenému obrazu islámu, který je v dokumentu podáván.

V tomto bodě znovu kritizujeme používání citací z Koránu, charakteristiku šíitského svátku, prezentaci nošení šátků muslimkami jako "neblahé tendence", interpretaci vize o budoucím patření celého světa Alláhovi jako snahu o politické ovládnutí Evropy atd.

Dne 27.10. 2005Členové a studenti Katedry religionistiky a filosofie FHS UPA
Mgr. Barbora Spalová,
Martin Fárek, PhD.
Mgr. Vít Machálek
Mgr. Štěpán Lysý
Karel Spal
Martina Dvořáková
Kateřina Tomášová
Petr Brožek
Ivo Mach
Veronika Civínová
Jakub Hutera
Kateřina Viterová
Martin Krcha
Martina Šarmová
Eliška Volfová
Martin Harbich
Vendula Hrodková
Zuzana Černá


Členové a studenti Katedry sociálních věd (obor sociální antropologie) FHS UPA
Doc. Petr Skalník
Martin ŠmoldasZaměstnanci Multikulturního centra Praha
Marek Čaněk,
Kateřina Březinová
Eva Burgetová
Barbora Hořavová


Členové a studenti Katedry obecné antropologie FHS UK
Mgr. Yasar Abu Ghosh
Mgr. Petra Ezzeddine
Eva Kočárková


Členové a studenti ISS FSV UK
Mgr. Tereza Stöckelová
Štěpán Ripka
Eliška Motlová


ISKŽ FSV UK
Jiří Hardoš


Ústav lingvistiky a ugrofinistiky FFUK
Jiří Nekvapil


Katedra sociologie FSS MU
Jakub Grygar, PhD.


Katedra antropologie ZCU
Jan Snopek
Tereza Dvořáková


Studenti KTF UK
Michal Humpl

Zaměstnanci České katolické charity
Jan Černík
Michal Synek
Martin Vane


Centrum adiktologie, Psychiatrická klinika 1. LF UK v Praze

Doc. PhDr. Michal Miovsky, PhD.


Centrum interkulturního vzdělávání Ped. fakulta UJEP
Mgr. Petra Morvayová


Sociologický ústav AV ČR
Zdeněk R. Nešpor, PhD.

Členové Asociace pro mezinárodní otázky
Jan Šnaidauf

                 
Obsah vydání       27. 10. 2005
28. 10. 2005 Jihočeský 28. říjen 2005 Miroslav Václav Steiner
29. 10. 2005 Státní svátek Petr  Jindra
28. 10. 2005 Cheneyho poradce rezignoval a bylo proti němu zahájeno trestní stíhání
29. 10. 2005 Ve svobodných poměrech začalo být velmi rychle zřejmé, že problém spolužití Čechů a Slováků federalizace nevyřešila Václav  Klaus
27. 10. 2005 Člověk, který chce zavraždit smrt
28. 10. 2005 Česká televize šíří neodůvodněně strach a xenofobii vůči muslimům
27. 10. 2005 Orloj z Kavčích Hor Michal  Vimmer
27. 10. 2005 Mediální vraždy: za agresivitu krásnější Oldřich  Průša
26. 10. 2005 Názorová pluralita v MF Dnes
26. 10. 2005 Paroubek: Reuters lže Štěpán  Kotrba
27. 10. 2005 Propaganda Jany Bobošíkové Jaroslav  Štemberk
27. 10. 2005 * * * Luboš  Majzlík
27. 10. 2005 Hrubeš a Mareš jsou naši souputníci Tomáš  Koloc
27. 10. 2005 Příběh Josefa K. aneb Grand Slam Alex  Koenigsmark
27. 10. 2005 Rath má pro funkci ministra zdravotnictví ty nejlepší předpoklady Petr  Wagner
27. 10. 2005 Pravice chce zrušit v Albertě školné v postsekundárním školství Jiří  Jírovec
27. 10. 2005 Microsoft se bude podílet na digitalizaci světových knihoven
27. 10. 2005 Jak odstranit image arogantního Američana
31. 10. 2005
27. 10. 2005 Nenechám se zastrašit Stanislavem Hoškem Ivan Odilo Štampach
26. 10. 2005 Pozor na inzeráty v Annonci a na Čechy či Slováky, kteří nabízejí práci v Británii!
27. 10. 2005
26. 10. 2005 Mediář, Mladá fronta Dnes a krácení anketní odpovědi Štěpán  Kotrba
4. 11. 2005
26. 10. 2005 Haider se vytrácí z rakouské politické scény Richard  Seemann
26. 10. 2005 Je ukazatel "průměrná míra neefektivity", použitý ve výzkumu Transparency International, transparentní? Karel  Dolejší
26. 10. 2005 Křehká rovnováha Oskar  Krejčí
26. 10. 2005 Středoasijská šachovnice Oskar  Krejčí
25. 10. 2005 New York Times: Jak se major Zeman stal agentem CIA
24. 10. 2005 Štvanice Štěpán  Kotrba
24. 10. 2005 Na rektora kandidovaly dvě osoby, které se měly právo samy volit! Jiří  David
22. 11. 2003 Adresy redakce
8. 10. 2005 Hospodaření OSBL za září 2005

Sdělovací prostředky RSS 2.0      Historie >
27. 10. 2005 Orloj z Kavčích Hor Michal  Vimmer
25. 10. 2005 BBC zlikviduje rozhlasové vysílání v 10 jazycích   
24. 10. 2005 Štvanice Štěpán  Kotrba
21. 10. 2005 Český rozhlas zahajuje digitální vysílání   
18. 10. 2005 Český rozhlas nebude prozatím vybírat za počítače připojené k internetu   
18. 10. 2005 Nesouhlasím se zákonem o rozhlasových a televizních poplatcích   
17. 10. 2005 Euronews po česku Fabiano  Golgo
14. 10. 2005 Marketing a média - ztracené iluze Daniel  Köppl
13. 10. 2005 Komu patří informace na internetu? Milan  Stibral
12. 10. 2005 Jak se mění denní tisk pod tlakem internetu   
12. 10. 2005 Etika a česká média - mezi lepším a horším Václav  Moravec
11. 10. 2005 Čí je vlastně svoboda projevu? Novinářů, nebo vydavatelů? Jan  Jirák
10. 10. 2005 "Máme pitomější politiky, nebo novináře?" Miloš  Čermák
7. 10. 2005 Požadoval předseda Rady BBC, aby byl propuštěn slavný moderátor?   
7. 10. 2005 Mluvčí nevědí, o čem mluví, a přesto mluví Štěpán  Kotrba