19. 9. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
United colors of Benetton
19. 9. 2005

Je rozumné používat pojem "rasa"?

Citujeme z britského vydání Wikipedie

Platnost rozlišování lidí na rasy je předmětem živé debaty. Mnoho antropologů, využívajících biologického výzkumu, zastává názor, že běžně užívané definice lidských ras nemají podložený kategorizační základ. Argumentují, že definice rasy jsou nepřesné, náhodné, že jsou ovlivněny zvyky a v různých kulturách se různí. Jiní naopak považují rasu za platný pojem a argumentují, že pokusy zdiskreditovat rasovou klasifikaci jsou motivovány politicky.

Prostřednictvím rozdílů mezi lidmi lze lidi rozčlenit na skupiny. Avšak příměsi ke skupinám brání takové analýze. Vztah mezi sociální a genetickou definicí rasy je složitý. Fenotypické (individuální) a genotypové (založené na genotypu) klasifikace si navzájem přesně neodpovídají. To, zda struktura lidské společnosti odpovídá dělení na rasové skupiny, je otázkou vědecké debaty a názory na to se v různých disciplínách různí. Někteří biologové dávají přednost termínu populace před rasou. Odmítání rasových názorů z devatenáctého století zahájil Franz Boas, zakladatel americké kulturní antropologie.Začátkem dvacátého století studoval vztah mezi rasou a výškou osob v New York City a zjistil, že děti přistěhovalců jsou vyšší než jejich rodiče. Dospěl k závěru, že výšku člověka neurčuje pouze jeho genetická výbava, ale i prostředí, v tomto případě zejména výživa. Boasův závěr byl od té doby mnohokrát potvrzen, zejména poté, co došlo k podstatnému vzrůstu výšky Japonců po druhé světové válce v důsledku podstatných změn ve výživě.

V padesátých letech dvacátého století mnoho antropologů odmítlo vůbec existenci rasy jako biologického jevu.

Argumenty proti platnosti rozdělování lidí na rasy

Mnoho vědců argumentuje, že z množství nezvratných důkazů vyplývá, že všechny lidské bytosti mají společného předka. Zadruhé, vědci poukazují na to, že existuje množství biologických rozdílů mezi lidmi, které nemají nic společného s rasou (například, krevní skupina). Posléze zdůrazňují, že genetické rozdíly mezi příslušníky téže rasy jsou často větší než průměrné genetické rozdíly mezi rasami. Například rozdíly v krevních skupinách v rámci konkrétních "rasových" skupin dosahují 85 procent, kdežto mezi různými rasami pouhých 15 procent.

Někteří vědci argumentují, že v rámci "rasových" skupin existuje větší genetická rozrůzněnost než mimo "rasové" skupiny, a proto dělení lidí na "rasy" nemá taxonomickou hodnotu.

Historikové, antropologové a sociální vědci často charakterizují lidské rasy jako sociální konstrukci. Mnozí z nich však přesto používají slovo "rasa" v neformálním každodenním styku. To bývá užitečné jako pracovní koncept rozdělování lidí na podskupiny, protože je obtížné řešit různé genetické mutace, spojené s rasou (viz cystická fibróza, nesnášenlivost vůči laktóze, Tay-Sachsova choroba a srpková anémie).

V každodenní řeči rasa většinou charakterizuje populace, které je lépe definovat jako etnické skupiny. Například v mnoha částech USA se o Hispáncích či o Jihoameričanech hovoří jako o "rase", i když pocházejí z velmi rozrůzněných prostředí. V Evropě se někdy hovoří o tom, že Jihoevropané nejsou Evropané či běloši. V USA je "černoch" termín, který často popisuje lidi z velmi různých prostředí. V Evropě se často definují Romové či Turci jako rasově odlišní od bílých Evropanů, i když jsou tyto skupiny vlastně součástí kavkazského typu, pokud by se použilo starých rasových měřítek a měřil se jejich nos.

Argumenty pro existenci ras

Někteří biologové jsou přesvědčeni, že rasové dělení není sociální konstrukt. Ve většině současného výzkumu jsou rasy definovány jako evoluční linie. Někteří vědci argumentují (Vicent Sarich a Frank Miele), že některé genetické odlišnosti mezi rasami jsou větší než genetické odlišnosti mezi člověkem a ostatními primáty. V současnosti se toto považuje za kontroverzní názor, avšak určitý počet vědců ho podporuje. Dělení na rasy v poslední době bylo podpořeno nejnovějším výzkumem na molekulární úrovni.

Podrobnosti v angličtině ZDE

                 
Obsah vydání       19. 9. 2005
20. 9. 2005 Severní Korea chce civilní jaderný reaktor
19. 9. 2005 Deutsche Wahl 2005: Politický zlom i potvrzení starých pravd Martin  Kunštek
19. 9. 2005 Odkud, s kým a kam Tomáš  Krček
19. 9. 2005 Německo: volby skončily ve slepé uličce
19. 9. 2005 Proč česká média zamlčela volební úspěch německé Levicové strany?
19. 9. 2005 Levicová strana jásá, že se dostala do parlamentu
18. 9. 2005 Volby v Německu: nikdo jasně nevyhrál
31. 10. 2005
18. 9. 2005 Blair "poslal s nadšením" vojáky do Iráku
18. 9. 2005 Tony Blair zaútočil na BBC "za její antiamerikanismus"
19. 9. 2005 Okurky, okurky, kupte si okurky! Zralé, čerstvě sklizené! Jaromír  Kohlíček
19. 9. 2005 Studenti, jeďte do Sýrie! Stanislav  Komínek
19. 9. 2005 * * * Viola  Fischerová
27. 9. 2005
19. 9. 2005 Zahradilova Modrá šance: možná budoucí zahraniční politika ČR Jiří  Staněk
19. 9. 2005 Média skandalizovala starostu Hřenska; o tom, že byl osvobozen, už nereferovala
19. 9. 2005 Policie slouží neonacistům jako ochranka Štěpán  Kotrba
19. 9. 2005 O co jde české policii? Josef  Provazník
19. 9. 2005 Nesouhlasím s potlačováním politických názorů Jan  Čulík
19. 9. 2005 Volby 2006: zajímá nás diskuse racionální nebo iracionální? Michal  Rusek
19. 9. 2005 Investice v roce nula Václav  Dušek
19. 9. 2005 Turci v Německu a tvrdý postih dvojího občanství Tomáš  Krček
19. 9. 2005 Zbrojovka Brno je v dobrých rukou.... Ladislav  Žák
16. 9. 2005 Drama lidského života Jan  Čulík
19. 9. 2005 Pro ženy se nesluší hájit zapáleně svůj názor?
19. 9. 2005 Lesk a bída Evropských sociálních fondů Lubomír  Brožek
19. 9. 2005 Konec mýtů o dělnících z Východu Ondřej  Liška
18. 9. 2005 Jack Straw: Mezi Západem a islámem není podstatnějšího rozdílu
18. 9. 2005 Američtí konzervativci útočí na Bushe
16. 9. 2005 Bush: Se sociální nerovností ve státech u Mexického zálivu musíme skoncovat
19. 9. 2005 Akční síť BBC proti geneticky modifikovaným potravinám Miroslav  Šuta
19. 9. 2005 Váleční zločinci, táhněte z Prahy!
19. 9. 2005 Osud horší než znásilnění František  Schilla
19. 9. 2005 Je rozumné používat pojem "rasa"?
19. 9. 2005 O rasismu v médiích a ve společnosti Jan  Čulík
19. 9. 2005 Několik otázek k problému zahnívajícího rasismu Ondřej  Fér
19. 9. 2005 Prodaná černoška Filip  Sklenář
19. 9. 2005 Obecná pojmenování mají informační hodnotu Marian  Kechlibar
19. 9. 2005 Nábožensky nekorektní postoj Tomáš  Koloc
16. 9. 2005 Všeho s mírou Alex  Koenigsmark
16. 9. 2005 Oboustranně rasistická diskuse Bohumil  Kartous
16. 9. 2005 Vy to vážně necítíte? Jan  Čulík
19. 9. 2005 Konala se konference o přímé demokracii
19. 9. 2005 I americké úřady pro výživu už přehodnotily svůj pozitivní postoj k vegetariánství
19. 9. 2005 Vegetariánství neškodí zdraví
18. 9. 2005 Vegetariánská strava
22. 11. 2003 Adresy redakce
3. 9. 2005 Hospodaření OSBL za srpen 2005

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
19. 9. 2005 Je rozumné používat pojem "rasa"?   
16. 9. 2005 Cizinci mohou dostat v Německu německé občanství, ale... Tomáš  Krček
16. 9. 2005 Drama lidského života Jan  Čulík
15. 9. 2005 Zasmrádlé rasistické teplíčko ve střední Evropě Jan  Čulík
15. 9. 2005 Ženy chtějí dobrovolně zemřít Václav  Dušek
15. 9. 2005 Maso ze zkumavky   
15. 9. 2005 Švýcarsko, konopí a André Fürst Bushka  Bryndová
15. 9. 2005 Tips aren't included... Ladislav  Žák
14. 9. 2005 Vegetariánství škodí zdraví Petr  Wagner
14. 9. 2005 Kulhánek: Highlander pro klempířské učně Filip  Sklenář
14. 9. 2005 Hurikán Katrina - změna klimatu a toxické znečištění Miroslav  Šuta
14. 9. 2005 Díky korporacím máme místo demokracie Pobřežní hlídku   
14. 9. 2005 Hospodská debata jako paradigma české politiky? Karel  Dolejší
14. 9. 2005 Kdo ještě potřebuje v čele smečky samce Alfa? Štěpán  Kotrba
14. 9. 2005 Američtí novináři nyní útočí na Bushe   

Rasismus RSS 2.0      Historie >
19. 9. 2005 Obecná pojmenování mají informační hodnotu Marian  Kechlibar
19. 9. 2005 Nábožensky nekorektní postoj Tomáš  Koloc
19. 9. 2005 Několik otázek k problému zahnívajícího rasismu Ondřej  Fér
19. 9. 2005 Prodaná černoška Filip  Sklenář
19. 9. 2005 O rasismu v médiích a ve společnosti Jan  Čulík
19. 9. 2005 Je rozumné používat pojem "rasa"?   
16. 9. 2005 Kdyby nebylo důležité, jak lidé vypadají, vypadali by všichni stejně Štefan  Švec
16. 9. 2005 Ironizuji přehánění Alex  Koenigsmark
16. 9. 2005 Vy to vážně necítíte? Jan  Čulík
16. 9. 2005 Pěkná potměšilost, Barva trenýrek, Zasmrádlé rasistické teplíčko Zdeněk  Wognar
16. 9. 2005 Přepjatá korektnost je kontraproduktivní Petr  Freiwillig
16. 9. 2005 Ze zdravotního hlediska nejsou rasy stejné Petr  Wagner
16. 9. 2005 Všeho s mírou Alex  Koenigsmark
16. 9. 2005 Oboustranně rasistická diskuse Bohumil  Kartous
15. 9. 2005 Zasmrádlé rasistické teplíčko ve střední Evropě Jan  Čulík