19. 9. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
19. 9. 2005

Několik otázek k problému zahnívajícího rasismu

Svým způsobem obdivuji odvahu, s jakou se pánové Čulík, Verner, Koenigsmark, Švec a další pouští do hledání univerzální definice "rasově politické korektnosti." Já bych si na to netroufl. Necítím se k tomu být dostatečně erudovaný ani dostatečně nad věcí. Oceňuji ale jejich snahu. Snad se pánům bude hodit několik zážitků ze života, na jejichž základě mohou své teze zpřesnit a vycizelovat -- a snad mi také odpovědět na otázky, které sám nejsem s to zodpovědět.

Tak tedy: podnikl jsem výlet do Skandinávie, odtud na Island a dále do severní Ameriky, potom takřka diagonálně přes USA, dále do Latinské Ameriky a potom přes sever Afriky zpátky domů. Nebyla to žádná organizovaná dovolená. Cestoval jsem na vlastní pěst a díky tomu jsem měl možnost mluvit ne s prefabrikovanými turistickými domorodci, jak je nabízejí cestovní kanceláře, ale s nefalšovanými "naturščiky." Byla to kromě mnoha jiného zajímavá sonda do vnímání odlišností mezi kulturami, sociálními skupinami a také skupinami etnickými.

Zážitek první

Gdyně, loď Sep, plující do norského přístavu Tromsö pro náklad železného odpadu. Starší strojník Heino, žijící v Cuxhavenu mi říká: "Vy Češi nemáte na moři co dělat, když jste radši prodali svoje lodě a nabízíte se jako děvky Holanďanům a plavíte se jenom po kanálech. Zůstaňte si tam."

"Ale já jsem ty lodě neprodal."

"To je jedno. Jsi Čech, tak nemáš na moři co dělat. Zabíráš tady místo nám Němcům."

Ptám se, zda je to projev obecné národnostní nesnášenlivosti nebo projev nesnášenlivosti tak říkajíc profesní? Přiklonil jsem se k druhé variantě. Ke které se kloníte vy?

Zážitek druhý

Přístav Quincy ve státě Massachusetts. Hovořím s celním úředníkem, přes kterého musím projít, než budu moct "vstoupit na pevninu."

"Co to je, Česká republika? Vy si myslíte, že tady stojíme o to, abyste nám sem lezli, chrápali s našima ženskýma a žrali naše prima žrádlo."

"To bych neřekl."

"Američani jsou ty nejlepší cucáci na světě. Počítám, že až zatočíme s Araby, vletíme na vás."

A já se ptám, zda to byl projev jedince nebo vyjádření obecného, hluboce zažitého postoje.

Zážitek třetí

Worcester ve státě Massachusetts. Nestihl jsem autobus v sedm hodin večer, ptám se kolemjdoucí asi čtyřicetileté ženy kdy jede další. V půl osmé ráno. Ptám se kde je nějaký hostel, Worcester je koneckonců takové to mile archaické univerzitní městečko. Bethany, tak se paní jmenuje, podle přízvuku poznala, že nejsem zdejší a ať jsem chtěl nebo ne, musel jsem přespat v jejím domě a do půlnoci jí, jejímu manželovi a dvěma dětem vyprávět o Evropě. A samozřejmě "žrát prima žrádlo."

Otázka zní: Je typickým Američanem celní úředník z Quincy nebo Bethany z Worcesteru? Jsou Američané "arogantní, hloupí a nabubřelí," jak zní jedna obvykle užívaná zobecňující fráze nebo "otevření, pohostinní a vstřícní," jak zní fráze druhá? Jakým způsobem lze takové tvrzení argumentovat? Tuto otázku si dovolím vztáhnout také na obvyklé tvrzení jednoho česko -- britského (nebo britsko -- českého) novináře o tom, že Češi jsou latentně rasističtí a xenofobní. Nevyskytuje se tento jev spíše u některých sociálních skupin Čechů, stejně jako se projevuje u některých sociálních vrstev Britů, Holanďanů nebo Maďarů?

Zážitek čtvrtý a poslední

Přístavní město Tanger (Tandžá), Maroko. Chci se ubytovat v hotelu v ulici Mers -- El -- Kébir.

"Máte jednolůžkový pokoj na dvě noci?"

"Ano."

"Kolik mě bude stát?"

"Nic."

"To je dobrá cena."

"Protože ve svém hotelu bělochy nechci."

Upozorňuji, že Tanger je jedno z nejkosmopolitnějších míst afrického severozápadu.

A já se ptám, zda neplatí, že latentní nesnášenlivost jisté části Evropanů k Arabům nemá na arabské straně svůj ekvivalent.

Nechci vynášet soudy. Chci jen naznačit, že projevy rasismu a xenofobie jsou stejné ve všech koutech světa. Kdekoliv na světě se setkáte stejně tak s lidmi snášenlivými jako s lidmi nesnášenlivými. Politická korektnost tento problém spíš zdůrazňuje než řeší. V podstatě se rovná strkání hlavy do písku, snaze zbavit se problému tak, že se budu snažit nevidět.

Ano, já jsem "běloch" a necítím se uražený tím, že o mně někdo jako o bělochovi mluví. Stejně tak když o někom řeknu, že je černoch, neříkám tím nic víc než to, že má tmavou barvu kůže. Pokud neřeknu "černoši jsou podřadní" nebo nějaký jiný podobný nesmysl, není v tom snad nic rasistického. A pokud by "černoch" ten pocit měl, může mi to říct, stejně jako já mohu říct jemu, že mě v tomto smyslu uráží pojmenování "běloch."

Snažím se naznačit, že je velmi snadné, ale velmi ošidné vynášet obecné soudy. Domnívám se, že je nutné zkoumat význam vyjádření v souvislosti, ve které bylo použito, ne ho generalizovat. Je třeba hovořit o postojích sociálních skupin, nikoliv o postojích "národa" či "rasy." Taková generalizace je totiž vždy nutně nepřesná a zavádějící. Je ale bohužel nejsnazším řešením setrvalého problému národnostní, náboženské a rasové nesnášenlivosti.

"Politická korektnost," která je výslednicí těchto postojů je deformujícím faktorem. Pokřivuje schopnost vyjádření se, pokřivuje jazyk.

Jsem zastáncem "pouhé" korektnosti. Každé sdělení je jednoduše nutné vnímat v souvislostech, ve kterých bylo vyřčeno, nelze zglajchšaltovat, co lze a co nelze říkat. To v důsledku znamená podvázání otevřené komunikace. Jenže k už zmíněné "pouhé" korektnosti nelze dospět jinak než otevřenou komunikací rovnoprávných bytostí bez ohledu na barvu jejich pleti, náboženskou nebo sexuální orientaci a pro mě za mě třeba stav jejich konta.

Ptám se, už naposledy: nebylo by v zájmu všeobecné snášenlivosti postupovat "zespoda," tedy snažit se všem vštěpovat toleranci a úctu k odlišnostem, než ji "seshora" nařizovat?

Byl bych nerad, kdyby byl můj názor brán jako idea nebo teze. Jen kladu otázky, protože se domnívám, že je plodnější ptát se a hledat odpovědi, než striktně nařizovat a soudit.

                 
Obsah vydání       19. 9. 2005
20. 9. 2005 Severní Korea chce civilní jaderný reaktor
19. 9. 2005 Deutsche Wahl 2005: Politický zlom i potvrzení starých pravd Martin  Kunštek
19. 9. 2005 Odkud, s kým a kam Tomáš  Krček
19. 9. 2005 Německo: volby skončily ve slepé uličce
19. 9. 2005 Proč česká média zamlčela volební úspěch německé Levicové strany?
19. 9. 2005 Levicová strana jásá, že se dostala do parlamentu
18. 9. 2005 Volby v Německu: nikdo jasně nevyhrál
31. 10. 2005
18. 9. 2005 Blair "poslal s nadšením" vojáky do Iráku
18. 9. 2005 Tony Blair zaútočil na BBC "za její antiamerikanismus"
19. 9. 2005 Okurky, okurky, kupte si okurky! Zralé, čerstvě sklizené! Jaromír  Kohlíček
19. 9. 2005 Studenti, jeďte do Sýrie! Stanislav  Komínek
19. 9. 2005 * * * Viola  Fischerová
27. 9. 2005
19. 9. 2005 Zahradilova Modrá šance: možná budoucí zahraniční politika ČR Jiří  Staněk
19. 9. 2005 Média skandalizovala starostu Hřenska; o tom, že byl osvobozen, už nereferovala
19. 9. 2005 Policie slouží neonacistům jako ochranka Štěpán  Kotrba
19. 9. 2005 O co jde české policii? Josef  Provazník
19. 9. 2005 Nesouhlasím s potlačováním politických názorů Jan  Čulík
19. 9. 2005 Volby 2006: zajímá nás diskuse racionální nebo iracionální? Michal  Rusek
19. 9. 2005 Investice v roce nula Václav  Dušek
19. 9. 2005 Turci v Německu a tvrdý postih dvojího občanství Tomáš  Krček
19. 9. 2005 Zbrojovka Brno je v dobrých rukou.... Ladislav  Žák
16. 9. 2005 Drama lidského života Jan  Čulík
19. 9. 2005 Pro ženy se nesluší hájit zapáleně svůj názor?
19. 9. 2005 Lesk a bída Evropských sociálních fondů Lubomír  Brožek
19. 9. 2005 Konec mýtů o dělnících z Východu Ondřej  Liška
18. 9. 2005 Jack Straw: Mezi Západem a islámem není podstatnějšího rozdílu
18. 9. 2005 Američtí konzervativci útočí na Bushe
16. 9. 2005 Bush: Se sociální nerovností ve státech u Mexického zálivu musíme skoncovat
19. 9. 2005 Akční síť BBC proti geneticky modifikovaným potravinám Miroslav  Šuta
19. 9. 2005 Váleční zločinci, táhněte z Prahy!
19. 9. 2005 Osud horší než znásilnění František  Schilla
19. 9. 2005 Je rozumné používat pojem "rasa"?
19. 9. 2005 O rasismu v médiích a ve společnosti Jan  Čulík
19. 9. 2005 Několik otázek k problému zahnívajícího rasismu Ondřej  Fér
19. 9. 2005 Prodaná černoška Filip  Sklenář
19. 9. 2005 Obecná pojmenování mají informační hodnotu Marian  Kechlibar
19. 9. 2005 Nábožensky nekorektní postoj Tomáš  Koloc
16. 9. 2005 Všeho s mírou Alex  Koenigsmark
16. 9. 2005 Oboustranně rasistická diskuse Bohumil  Kartous
16. 9. 2005 Vy to vážně necítíte? Jan  Čulík
19. 9. 2005 Konala se konference o přímé demokracii
19. 9. 2005 I americké úřady pro výživu už přehodnotily svůj pozitivní postoj k vegetariánství
19. 9. 2005 Vegetariánství neškodí zdraví
18. 9. 2005 Vegetariánská strava
22. 11. 2003 Adresy redakce
3. 9. 2005 Hospodaření OSBL za srpen 2005

Rasismus RSS 2.0      Historie >
19. 9. 2005 Obecná pojmenování mají informační hodnotu Marian  Kechlibar
19. 9. 2005 Nábožensky nekorektní postoj Tomáš  Koloc
19. 9. 2005 Několik otázek k problému zahnívajícího rasismu Ondřej  Fér
19. 9. 2005 Prodaná černoška Filip  Sklenář
19. 9. 2005 O rasismu v médiích a ve společnosti Jan  Čulík
19. 9. 2005 Je rozumné používat pojem "rasa"?   
16. 9. 2005 Kdyby nebylo důležité, jak lidé vypadají, vypadali by všichni stejně Štefan  Švec
16. 9. 2005 Ironizuji přehánění Alex  Koenigsmark
16. 9. 2005 Vy to vážně necítíte? Jan  Čulík
16. 9. 2005 Pěkná potměšilost, Barva trenýrek, Zasmrádlé rasistické teplíčko Zdeněk  Wognar
16. 9. 2005 Přepjatá korektnost je kontraproduktivní Petr  Freiwillig
16. 9. 2005 Ze zdravotního hlediska nejsou rasy stejné Petr  Wagner
16. 9. 2005 Všeho s mírou Alex  Koenigsmark
16. 9. 2005 Oboustranně rasistická diskuse Bohumil  Kartous
15. 9. 2005 Zasmrádlé rasistické teplíčko ve střední Evropě Jan  Čulík