15. 7. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
15. 7. 2005

Hnutí Duha: Nešermujte s naším jménem

Domníváme se, že finanční podpora Literárních novin -- bez ohledu na názor na její prospěšnost -- neodpovídá původnímu záměru, se kterým byla nadace zřizována.

Pavel Pečínka v Britských listech zveřejnil dopis, který Jakub Patočka, šéfredaktor Literárních novin, před několika dny adresoval Radě Hnutí DUHA.

Podotýkám, že Hnutí DUHA už pár hodin po zveřejnění dobře vědělo, kdo si dokument vzal ze stolu v místnosti, kde probíhalo jedno z našich jednání -- a že tímto člověkem není nikdo z naší organizace. Kdyby Pavel Pečínka vynaložil jen nepatrné úsilí, mohl to vědět taky a nemusel v doprovodném komentáři spekulovat o pravosti ani původu textu. Stačil jeden telefonát.

Abych předešla případným otázkám či dohadům a osvětlila souvislosti, dovoluji si zájemcům nabídnout text, který přehledně shrnuje názory Hnutí DUHA na hlavní témata, o kterých je v dopise řeč. Omlouvám se jeho původním adresátům (naše psaní nebylo určeno ke zveřejnění) i čtenářům (pro které korespondence správních rad dvou organizací asi není třikrát vzrušující čtení). Okolnosti nás však nutí jej publikovat.

Karasova duhová nadace
správní rada
Újezd u Tišnova 24
594 55 Dolní Loučky


V Olomouci dne 14. července 2005

Vážení členové správní rady,

Hnutí DUHA je zřizovatelem Karasovy duhové nadace. Poskytlo také částku 500 000 korun, které nyní tvoří její základní jmění.

Z debaty s Jakubem Patočkou, který se zúčastnil jednání Rady Hnutí DUHA dne 9. července t.r. v Horním Jiřetíně, jsme vyrozuměli, že Karasova duhová nadace hodlá podpořit částkou nejméně 50 000 korun vydávání Literárních novin. Zároveň nám bylo sděleno, že Martin Ander, ředitel Hnutí DUHA, nebude zvolen členem správní rady nadace, jak bylo předběžně dohodnuto.

S veškerým respektem k nezávislosti nadace i suverenitě její správní rady si dovolujeme tímto dopisem shrnout názor Hnutí DUHA na obě témata.

Složení správní rady

Rada Hnutí DUHA schválila složení první správní rady Karasovy duhové nadace v listopadu 2002. Jmenovala do ní dva své členy (Jana Beránka a Jakuba Patočku) a jednu nezávislou osobnost (Miloše Tuháčka). Většinu správní rady tedy tvořili členové statutárního orgánu Hnutí DUHA.

Několik měsíců poté Jan Beránek i Jakub Patočka na své členství v Radě Hnutí DUHA rezignovali. Tím Hnutí DUHA ztratilo jakoukoliv možnost podílet se na rozhodování správní rady nadace.

V listopadu 2004 se Rada Hnutí DUHA korespondenčním hlasováním rozhodla navrhnout správní radě nadace, aby přijala pravidlo, že mezi jejími členy bude vždy alespoň jeden zástupce Hnutí DUHA, a na toto místo nominovala Martina Andera, ředitele kanceláře.

Jan Beránek i Jakub Patočka se zvolením Martina Andera za člena správní rady nadace souhlasili (což automaticky neimplikuje souhlas s principem stálého zastoupení Hnutí DUHA ve správní radě). Zároveň Miloš Tuháček na členství ve správní radě rezignoval, aby v ní tak uvolnil jedno místo.

Z vyjádření Jakuba Patočky na jednání v Horním Jiřetíně jsme však vyrozuměli, že správní rada změnila názor a Martina Andera za svého třetího člena zvolit nehodlá. Toto rozhodnutí plně respektujeme. Nicméně se Rada nadále domnívá, že by zástupce Hnutí DUHA členem správní rady nadace měl být.

Grantová politika nadace

Ze statutu nadace vyplývá, že účelem, za nímž byla založena, je "rychlé poskytování podpory a finančních prostředků občanským iniciativám i jednotlivým občanům, kteří se ocitnou v naléhavé situaci při ochraně životního prostředí, kulturních památek či jiných veřejných hodnot proti nevhodným zásahům státní správy a průmyslu".

Nadace vzhledem ke svému nízkému nadačnímu jmění v současnosti může rozdělovat pouze malé částky -- v řádu tisíců, maximálně nízkých desetitisíců korun ročně. Jak si jistě vzpomenete, ideou nadace bylo podporovat takové naléhavé občanské aktivity, pro které jsou jiné finanční zdroje jen velmi obtížně dostupné a kde takto malá částka, avšak poskytnutá rychle a bez komplikované administrativy, může sama o sobě přinést výrazný užitek.

V této souvislosti se domníváme, že finanční podpora Literárních novin -- bez ohledu na názor na její prospěšnost -- neodpovídá původnímu záměru, se kterým byla nadace zřizována. Nakolik jsme vyrozuměli, případný grant z prostředků Karasovy duhové nadace bude tvořit jen asi 5 % celého financovaného záměru. Vynaložení poměrně značné částky na tento projekt ubere prostředky, které by nadace mohla věnovat na své priority, respektive na postupné zvyšování nadačního jmění s cílem dosáhnout větších výnosů určených k rozdělování na prioritní záměry.

Připomínáme rovněž, že podle platného statutu nadace: "Členství ve správní radě vylučuje majetkový nebo finanční prospěch z příjmů nebo aktivit nadace." Tím, že nadační prostředky budou použity na financování novin, jejichž šéfredaktorem je člen správní rady nadace, může být toto ustanovení porušeno. Hnutí DUHA proto správní radě doporučuje, aby pečlivě zvažovala riziko konfliktu zájmů při svém rozhodování.

Věříme, že naše stanovisko vezmete na vědomí.

Za Radu Hnutí DUHA s pozdravem

Dominika Kovaříková

předsedkyně

Závěr dopisu Jakuba Patočky mimo jiné komentuje vztah Hnutí DUHA ke Straně zelených. Rovněž v této souvislosti se omezím na citát -- tentokrát několika pasáží z asi půldruhého roku starého dokumentu, který formuluje postoj naší organizace k politickým stranám:

"Hnutí DUHA má dobrou pověst organizace nezávislé na politických stranách. Úspěšně ji využilo ke své práci při prosazování ekologických zákonů a dalších opatření. Toto své postavení si hodlá udržet i do budoucna. Nebude podporovat žádnou konkrétní politickou stranu, kandidátku nebo politika. Při hodnocení programů či výsledků politických stran nebo konkrétních politiků měří a bude měřit všem stejným metrem... Striktní neutralitu hodlá Hnutí DUHA zachovávat především při interních debatách uvnitř politických stran -- a pro Stranu zelených to platí dvojnásob... Nehodláme se v této diskusi jakkoli angažovat. Žádáme obě strany konfliktu, aby se jménem Hnutí DUHA nešermovaly ve vnitrostranických sporech."

Poslední věta nadále platí. Pro Jakuba Patočku i Pavla Pečinku.

Autorka je předsedkyní Hnutí DUHA.

                 
Obsah vydání       15. 7. 2005
16. 7. 2005 Biochemik, zatčený v Egyptě, "nemá vazbu na al Kajdu"
16. 7. 2005 Dohoda skupiny G8 z Gleneagles o pomoci chudým zemím je ohrožena
16. 7. 2005 Americký konvertita k islámu žaluje vládu USA
15. 7. 2005 Policie zatkla v Káhiře chemika
15. 7. 2005 Londýnská policie "předpokládá, že atentáty měly vazbu na Al Kajdu"
15. 7. 2005 Prezident Klaus se patrně zbláznil. Měl by skončit v klecovém lůžku? Petr  Němec
15. 7. 2005 Hnutí Duha: Nešermujte s naším jménem Dominika  Kovaříková
15. 7. 2005 Hebron -- zpráva o rozděleném městě ve Svaté zemi Lukáš  Blažek
15. 7. 2005 Plná moc Marek  Steiner
14. 7. 2005 Ráj Karel  Toman
15. 7. 2005 Co přijde po ropě? Pavel  Houdek
15. 7. 2005 Vstřícná gesta by se dělat měla Josef  Provazník
15. 7. 2005 Summit v Londýně: "Rozvíjet jednotnou evropskou digitální ekonomiku!" Štěpán  Kotrba
15. 7. 2005 Pozor na cizince! Jan  Čulík
15. 7. 2005 Jsem Brit, Pákistánec i muslim zároveň Jan  Čulík
15. 7. 2005 Etika, ekonomie a povědomí o hranicích vlastní kompetence Ondřej  Čapek
15. 7. 2005 Dovětek o ekonomii na společenském piedestalu Bohumil  Kartous
15. 7. 2005 Romům hořel dům. Požár nevznikl náhodou.
15. 7. 2005 Řeč - zrcadlo duše Zdeněk  Hromas
15. 7. 2005 "Šílená propaganda teroristů"
15. 7. 2005 WTO: jak hluboko bude nutno snížit očekávání? Ludmila  Štěrbová
14. 7. 2005 Zmatek v hlavě čtyř britských mladíků Jan  Čulík
13. 7. 2005 Nebezpečný narcismus Západu Oskar  Krejčí
14. 7. 2005 Dopis dcery Iráku britskému lidu
14. 7. 2005 Nový přístup profesora Prahalada jak odstranit problém globální chudoby Miloš  Kaláb
14. 7. 2005 Zpravodajství iráckého odboje za dny 25. června -- 1. července 2005
14. 7. 2005 Fox News: "Jak vás ohrožují Jane Fondová a BBC"
13. 7. 2005 Damir Kapidžič: Mám muslimské kořeny, ale piju alkohol Jan  Čulík
14. 7. 2005 Zelení ze Země a zelení z Marsu Pavel  Pečínka
13. 7. 2005 Mistr Jan Hus - národní hrdina nebo nebezpečný náboženský fanatik? Petr  Sláma
4. 7. 2005 Hospodaření OSBL za červen 2005
22. 11. 2003 Adresy redakce

Zelení RSS 2.0      Historie >
15. 7. 2005 Hnutí Duha: Nešermujte s naším jménem Dominika  Kovaříková
14. 7. 2005 Zelení ze Země a zelení z Marsu Pavel  Pečínka
17. 5. 2005 Získají domy nakonec polistopadoví zbohatlíci, kteří zasedají v městské radě? Stanislav A. Hošek
16. 5. 2005 Snahy řešit konflikty ve straně Zelených   
19. 4. 2005 Demokracie není apriori dobrá, nebo špatná Petr  Kuba
29. 3. 2005 Pokusy na zvířatech nejsou nezbytné   
11. 3. 2005 Konec Cirkulárních novin Jan  Machonin
11. 3. 2005 Mají si slova uchovat svůj smysl? Ondřej  Slačálek
10. 3. 2005 Jakub Patočka je odtržen od reality Ivan  Brezina
9. 3. 2005 Literárky: respekt vůči politické kultuře Milan  Daniel
8. 3. 2005 "Politický aktivismus je pro novináře přece normální...!"   
4. 3. 2005 Patočka nedělá z Literárních novin stranický věstník Zelených Olga  Lomová
1. 3. 2005 Stanou se Literárky věstníkem doktrinářského křídla Zelených kolem Jakuba Patočky?   
7. 2. 2005 Uhl Štětinovi: Vaše postoje nejsou postoji Strany zelených Petr  Uhl
27. 12. 2004 Strana zelených podala trestní oznámení na dva členy bývalého vedení Štěpán  Kotrba

Financování "neziskových" struktur RSS 2.0      Historie >
15. 7. 2005 Hnutí Duha: Nešermujte s naším jménem Dominika  Kovaříková
9. 6. 2005 Milióny dolárov "nezávislým" inštitútom Eduard  Chmelár
26. 4. 2005 "Barevné" revoluce s dolarovým pozadím Jiří G. Müller
25. 4. 2005 Kdo stojí za kampaní proti klecovým lůžkám Štěpán  Kotrba
13. 12. 2004 Jak Západ platí a organizuje "spontánní demokratické revoluce"   
8. 12. 2004 Čtyři tváře Strany Zelených a Strany pro otevřenou společnost Pavel  Pečínka
7. 1. 2004 Británie: Dotace pro ožebračování třetího světa?   
22. 8. 2003 Kdo platí výlety s ekologickými aktivisty do Bavorského lesa Štěpán  Kotrba