1. 11. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
1. 11. 2005

Sazebník pokut policejního prezidenta a zákonodárná činnost

Policejní prezident vyhlásil, že začíná pracovat na sazebníku pokut, aby zabránil korupci v řadách policie. Dlouhodobě tvrdím, že korupci u policie lze zastavit jedině "kontrolním nákupem", tedy agenty inspekce MV, kteří s doklady řadového občana prostě páchají přestupky a monitorují činnost policie. Nevnímám to jako provokaci.

Když si pozorně přečtete nový zákon o provozu, respektive vyhlášený zákon dne 17. 10. 2005 ve Sbírce zákonů v částce 142 pod číslem 411/2005 Sb. pochopíte, že jde o velmi silné prohlášení ze strany policejního prezidenta. Nezůstalo toho mnoho, co lze upravit vnitřní direktivou. Žádné administrativní opatření korupci nesníží. Zákonodárný sbor sám omezil možnost ukládání blokových pokut s úvahou o jejich výši na jediný odstavec § 22 zákona o přestupcích a sice písmeno k) odstavce 1 -- kdo jiným jednáním, než které je uvedeno v podrobně popsaných variacích přestupkového jednání na silnicích, poruší pravidla silničního provozu. Tak se asi dnes na Policejním prezidiu zaobírají úvahami, zda za parkování vlevo uložit řidiči 1 000 nebo až 2 000 korun blokové pokuty a vpravo na zákazu od 500 do 700,- Kč. A pro policisty budou muset spíš vytvořit přehlednou tabulku, aby se v složitých ustanovení zákona vyznali a zřejmě ji hrdě nazvou Sazebník pokut.

U rychlosti jízdy a mnoha dalších deliktech totiž zákon jakoukoliv úvahu o výši blokové pokuty nepřipouští. Buď zaplatíte blokově 1 000 Kč nebo 2 500,- Kč a záležet bude, zda jste limit překročili jen o 20 km/hod v obci nebo o 30 km/hod. mimo ni -- pak je to za tisíc nebo přes 20 respektive 30 , ale nesmí to být více jak o 40 respektive 50 km/hod a bude to přesně za 2 500,- Kč. A pěkně všem stejně. Když se policistovi znelíbíte, tak vás oznámí do správního řízení a tady za stejný skutek hrozí 1 500,- Kč až 2 500,- Kč nebo 2 500 až 5 000,- u vyššího překročení rychlosti. Ať máte plat na úrovni minimální mzdy nebo vyděláváte 100 000,- Kč tak v blokovém řízení policista nemá možnost úvahy.

Ty pevné částky je třeba chápat jako minimální výši pokut, kterou dostane každý, kdo bude přistižen. Tak to schválil Parlament, Senát i Prezident ČR. Pokud překročíte rychlost ještě více, tedy v obci o 40 mimo ni o 50 km/hod. a více, pak již policie nesmí řešit případ blokově, ale ve správním řízení vám hrozí 5 -- 10 000,- Kč a zákaz činnosti od 6 měsíců do 1 roku. A na známé na úřadě zapomeňte. Kdyby se pokusili vám pomoct, sami se dopustí trestného činu zneužití pravomoci veřejného činitele. I policista bude trestně stíhatelný, když vám změří rychlost a místo zákonem pevně stanovené pokuty se nad vámi slituje a bude chtít případ řešit mírněji. To se budou na silnicích dít věci.

S výjimkou pár drobností se mi zákon líbí. Situace na silnicích je tristní a jinak než tvrdým postupem se situace nezmění. S pevně stanovenými výšemi blokových pokut však zcela nesouhlasím. Popírají spravedlivou zásadu trestního práva, který v přestupkovém zákoně vyjadřuje § 12 : "Při určení druhu sankce a její výměry se přihlédne k závažnosti přestupku, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům, k okolnostem, za nichž byl spáchán, k míře zavinění, k pohnutkám a k osobě pachatele, zda a jakým způsobem byl pro týž skutek postižen v disciplinárním řízení." Pevně stanovené sazby kýmkoliv, tuto zásadu popírají. Zákonodárci však bezesporu mají právo i tuto zásadu omezit. Nikoliv však policejní prezident, protože jen zákon stanoví výši trestu. Pokud je komukoliv dána možnost úvahy, je to jen a jen na něm a nikoliv na jeho nadřízeném. Škoda, že i zákonodárci si nepoměr v postihu méně a hodně majetných neuvědomili a nevydali se cestou procentních sazeb z ročního daňového přiznání. Znám stát, kde se používá.

Možná jsem špatně četl, nebo jde o chybu tisku, který mám z internetu na stránkách Poslanecké sněmovny, ale marně jsem hledal postih za přestupek podle § 22 odst. 1 písm.j). Jde o případ dopravní nehody s menší škodou a řidič z místa ujede a neprokáže totožnost druhému účastníku.

Přes vznesenou kritiku věřím, že zpřísnění je na silnici nezbytné. Statistiky dopravních nehod s kterými denně pracuji, mne v tomto názoru utvrzují.

                 
Obsah vydání       1. 11. 2005
1. 11. 2005 Mitrochin: Castro byl pro Sověty "příliš aktivní", KGB financovala Allendeho
1. 11. 2005 CIA: Chcete-li být dobrým špionem, čtěte noviny
1. 11. 2005 Česko, Evropa, svět Egon T. Lánský
31. 10. 2005 Prezident zdravotnictví Oldřich  Průša
1. 11. 2005 Priorita Petr  Wagner
1. 11. 2005 Martin Komárek: I nejostřejší názor lze vyjádřit důstojně
1. 11. 2005 Volby 2006: nejasná zahraniční politika ČR -- příkladem je Írán Michal  Rusek
1. 11. 2005 Noc v lese Jaroslav  Kvapil
4. 11. 2005
1. 11. 2005 Sazebník pokut policejního prezidenta a zákonodárná činnost Stanislav  Huml
1. 11. 2005 O rozporuplném Klausovi a o věčných českých tématech Miroslav Václav Steiner
2. 11. 2005 Zahraniční politika SRN Miroslav  Polreich
1. 11. 2005 Joschka Fischer popáté ženatý, tentokrát s dcerou íránského disidenta Josef  Brož
1. 11. 2005 Milý strýčku Jiří  Dolejší
1. 11. 2005 UNHCR vyhlašuje VIII. ročník novinářské soutěže Příběh uprchlíka
1. 11. 2005 Charta 77 a dnešek, aneb lidská práva tehdy a nyní Jaroslav  Jirušek
1. 11. 2005 Kyberprostor/Cyberspace 2005 Jan  Sýkora
31. 10. 2005 Přichází vláda šedin
31. 10. 2005 Průměrná délka života směřuje ke stovce
31. 10. 2005 Cesta do města neboli staré dobré klišé Alex  Koenigsmark
31. 10. 2005 "Call centres" v Indii jsou "novodobým otroctvím"
31. 10. 2005 Neschválí-li vás Komise, neexistujete Boris  Cvek
31. 10. 2005 Miloš Zeman: Byl bych pro zavedení agentů provokatérů Jan  Mech
22. 11. 2003 Adresy redakce
8. 10. 2005 Hospodaření OSBL za září 2005

Automobilismus RSS 2.0      Historie >
1. 11. 2005 Sazebník pokut policejního prezidenta a zákonodárná činnost Stanislav  Huml
17. 10. 2005 Nesmyslným preferováním silniční dopravy se zvýšení cen benzínu promítá do cen zboží František  Hájek
3. 10. 2005 Soumrak individuální automobilové dopravy Jiří  Jírovec
29. 9. 2005 Současný stav nezměníme František  Hájek
29. 9. 2005 Minimální cena benzinu -- utopie, nebo schůdné řešení? Jan  Hošek
27. 9. 2005 Pokud hrozí rostlince či broučkovi zmizení z planety, má větší cenu, než každý z nás   
27. 9. 2005 Automobilismus, ekologie a pokrok Michal  Brož
26. 9. 2005 Ekologie, nebo pokrok? Josef  Vít
23. 9. 2005 Nebezpečné omyly v konceptu individuální dopravy Michal  Brož
23. 9. 2005 Pojedeme automobilem i na onen svět?   
22. 9. 2005 Rychlé dívky, krásné vozy, smělé koncepce František  Schilla
22. 9. 2005 Budeme jezdit zadarmo Josef  Vít
30. 8. 2005 Úvaha o automobilovém světě Martin  Böhm
25. 8. 2005 Nejen piloti jsou pod tlakem Hynek  Hanke
22. 8. 2005 Silnice jsou rozbité, úřední šiml řehtá, ale my vám přejeme příjemný den