2. 9. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
2. 9. 2005

Soubor veřejných urážek Jana Beránka by vydal na mnoho stran

pokračuje veřejné praní špinavého prádla ve Straně Zelených

Zhruba dvouletý spor ve Straně zelených spěje ke svému závěru: po sjezdu, svolaném na 24. - 25. 9. 2005 do Pardubic se ze strany, obsahující radikální i pragmatické křídlo, stane strana jednobarevná, jejíž nové vedení za svůj úspěch bude nemálo vděčit také nedemokratickým praktikám, ke kterým došlo v uplynulém roce.

Jmenuji např. účelové zrušení platné pražské krajské konference SZ, která se konala 12. 3. 2005, podporu ze strany umělých základních organizací z moravsko-slezského kraje, zakládaných jakýmsi tamním podnikatelem a spolupráci M. Bursíka a jeho blízkých stranických přátel s funkcionáři tzv. starých Zelených, se kterými současné vedení strany vede soudní spor o finanční otázky SZ.

Očekávané Bursíkovo vedení SZ žalobu bezpochyby stáhne. Soubor veřejných urážek J. Beránka a jeho blízkých spolupracovníků ze strany tzv. Bursíkovy frakce by vydal na mnoho stran.

Čtenáři Britských listů se o dění v SZ dosud dozvídali především ze článků Pavla Pečínky. Pečínka, ač politolog, který se věnuje především výzkumu zelené politiky, je velmi agilním příslušníkem frakce M. Bursíka a smutně proslul velmi povážlivými činy - před volbami do Evropského parlamentu veřejně podporoval jinou politickou stranu než SZ a především psal velmi tendenční články, které se tvářily jako seriózní analýzy. Příslušníci Beránkovy skupiny v SZ na Pečínkovy texty dosud téměř nereagovali, nyní je ale nutné odpovědět na jeho zaujaté informování o SZ, aby informace byly objektivní.

Čtenářům Britských listů proto předkládám dopis předsedy SZ Jana Beránka, kterým členy strany 12.8. 2005 informoval o vývoji kauzy kolem žaloby proti několika členům vedení SZ před rokem 2002. Někteří z nich jsou nadále funkcionáři SZ. Nejvýše postaveným je Miroslav Rokos, který je členem ústřední revizní komise SZ, dále Jiří Čejka, předseda KO SČ kraje. Jejich podpory využívá jediný kandidát na předsedu Martin Bursík. Přeposílám Vám vše po souhlase Jana Beránka, tel. xxxxxxxxxxxx, současného předsedy SZ, který je zřejmě již vyčerpán třemi lety nesmyslných vnitrostranických bojů a permanentních podpásových úderů a na předsedu SZ už kandidovat nebude.

Na jeho dopis Martin Bursík neodpověděl.

autor je předsedou základní organizace Strany zelených v Praze 13

Otevřená otázka Martinu Bursíkovi, kandidátovi na předsedu Strany zelených:

Bude s plným nasazením pokračovat v soudním řízení proti Emilu Zemanovi a Daliboru Vachulkovi, nebo bude zametat tunelování strany pod koberec?

Milí členové Strany zelených,

ve středu dne 10. srpna t.r. se mělo konat první soudní jednání ve věci žaloby Strany zelených proti bývalým členům předsednictva SZ Daliboru Vachulkovi a Emilu Zemanovi. Jedná se o žalobu podanou vloni na podzim, kterou Strana zelených domáhá vrácení částky 1,7 miliónu korun. Tato částka byla v roce 2002 Daliboru Vachulkovi, jenž byl v roce 2002 současně hlavním manažerem SZ a členem předsednictva, neoprávněně vyplacena Emilem Zemanem, resp. Stranou zelených - a to v době, kdy SZ byla v konkurzní situaci, nesplácela své závazky, zejména mnohamiliónový dluh, který narůstal na úrocích z prodlení o několik tisíc korun denně.

Ani jeden ze žalovaných se však k soudu nedostavil a jednání muselo být odročeno na listopad. Tato skutečnost jen podpořila moji obavu, že žalovaná strana hraje o čas a počítá s tím, že po sjezdu v září vezme nové vedení žalobu v plném rozsahu zpět. Tuto skutečnost mi v neformálním rozhovoru potvrdila i sama soudkyně, která reagovala slovy, že informaci o tom, že po zářijovém sjezdu se patrně změní postoj vedení strany k žalobě, už slyšela od advokáta žalovaných, který soud navštívil v minulých dnech.

Odpor současné vnitrostranické opozice pod vedením Martina Bursíka proti žalobě a proti tomu, aby se Strana zelených kauzou dále zabývala, je totiž patrný již od chvíle, kdy jsme krátce před vypršením promlčecí lhůty žalobu podali. Zpochybňování žaloby zřejmě souvisí s tím, že zodpovědnost za vyplacení částky 1,7 miliónu Kč, jak se ukazuje, prokazatelně leží i na funkcionářích, o které se Martin Bursík opírá, a to konkrétně na Jiřím Čejkovi, Miroslavu Rokosovi či Janu Dytrychovi.

Protože se jedná o kauzu, která byla v letech 2002 a 2003 jedním z hlavních hybatelů snahy o nápravu poměrů ve Straně zelených a která vedla k výměně vedení strany v dubnu 2003, považuji za potřebné vás o této věci podrobněji informovat a celý případ shrnout v širších souvislostech.

Finanční problémy Strany zelených mají původ na počátku 90. let, kdy představitelé SZ stranu zatížili dluhy, které nemohla splatit. SZ si v roce 1992 vypůjčila 5 000 000 Kč a z této částky, dle výpovědí bývalých členů PSZ, byly obratem půjčeny 2 000 000 Kč jednomu z tehdejších členů předsednictva, který se za úvěr zaručil. Jeho firma však zkrachovala a SZ o peníze, které mu půjčila, přišla. Z půjčky v původní výši 5 000 000 přirůstáním úroků z prodlení, které činily 30,4 % p.a. (!), vznikl dluh ve výši přes 13 000 000 Kč v roce 2003, kdy se mi podařilo s věřitelem vyjednat a uzavřít dohodu o narovnání.

Přestože SZ v roce 2001 za předsednictví Jiřího Čejky obdržela 6 974 962 Kč za volby 1998 a následně za předsednictví Miroslava Rokose dalších 11 292 900 Kč za parlamentní volby 2002, ze zmíněného dluhu nebyla uhrazena ani koruna a jeho výše tak narůstala o cca 5 tisíc korun denně.

Celkový příjem SZ v letech 2001 a 2002 tak činil zhruba 19 milionů korun, přesto představitelé SZ, namísto uhrazení dluhů tyto příjmy před věřiteli tajili. Když SZ v dubnu 2003 přebíralo nové vedení, zbylo z těchto cca 19 milionů na účtech necelých 7 milionů (a i ty bývalý člen PSZ Emil Zeman převedl bez souhlasu a vědomí předsednictva SZ na účet sice nazvaný "Strana zelených", ke kterému však měl dispoziční právo jen on sám).

Asi dva měsíce před parlamentními volbami v roce 2002 tehdejší PSZ rozhodlo o tom, že hlavními manažerovi a místopředsedovi strany Daliboru Vachulkovi vyplatí odměnu ve výši jeden milion korun za každé dovršené procento získané ve volbách do sněmovny. Později bylo rozhodnuto o tom, že částka bude snížena na 1,7 mil. Kč. Dle slov Jiřího Čejky se mělo jednat o odměnu za práci od roku 2000 do roku 2002 a na smlouvu darovací měla být smlouva změněna "kvůli daňovým věcem".

Po převzetí hlavní kanceláře a vedení SZ jsme zjistili, že k vyplacení částky 1,7 milionů Kč nejsou žádné dokumenty: v archivu SZ se nenachází žádná smlouva, na jejímž základě by tato částka mohla být Daliboru Vachulkovi vyplacena, a nebyl nalezen ani zápis z jednání PSZ, na kterém se o této "odměně" či "daru" jednalo. Dalibor Vachulka prostřednictvím svého advokáta tyto dokumenty přes naše opakované výzvy odmítl poskytnout (korespondence v této věci je k dispozici na vyžádání).

Po poradě s advokátem, který mne upozornil na to, že žalobu je nutné podat okamžitě, jinak by byl nárok promlčen, jsem dne 20. října 2004 tuto žalobu podal. Důvody, které mne k tomuto kroku vedly, jsou zejména tyto:

  • Strana zelených nebyla schopna splácet své dřívější závazky - v takové situace pochopitelně není možné rozdávat dary, navíc v takovéto výši, protože by se jednalo o trestnou činnost.
  • Tehdejší stanovy neupravovaly pro předsednictvo možnost "darovat" neomezenou částku peněz, samozřejmě s touto situací nepočítal ani hospodářský řád, natož rozpočet, podle kterého měla strana hospodařit (mimochodem: "dar" Vachulkovi byl vyšší než celkové náklady na parlamentní volby 2002, za které měl být udělen).
  • Pokud se nemá jednat o smlouvu darovací, ale o odměnu za práci, která byla jako dar vedena jen z "daňových důvodů", pak by pan Vachulka musel prokázat, že s ním vůbec nějaká smlouva byla uzavřena - navíc by se mohlo jednat o trestný čin krácení daně.
  • Pokud by se jednalo o dar a pan Vachulka z něj nezaplatil daň darovací, byla by SZ ručitelem zaplacení této daně (jedná se o cca 140 000 korun plus penále).

Písemné stanovisko Advokátní kanceláře JUDr. Sedláček - Šesták ze dne 10. 1. 2005, které obsahuje detailnější rozbor, naleznete v samostatné příloze.

Po podání žaloby bylo nutné zaplatit soudní poplatek 68 000 Kč, a to v určitém termínu. Jeho úhradu jsem proto prosazoval na předsednictvu SZ. Zde však Martin Bursík, Dana Kuchtová a Petr Štěpánek od první chvíle z různých důvodů rozhodnutí oddalovali a žalobu zpochybňovali (s argumenty, že jim Jiří Čejka vysvětlil, že šlo o legitimní rozhodnutí tehdejšího vedení strany, že v soudním sporu nemáme šanci, že si nemůžeme z ekonomických důvodů dovolit soudní poplatek uhradit či že nemají dostatek písemných podkladů - jejich získání však bylo jedním z cílů žaloby, protože související dokumenty neexistovaly a zodpovědní funkcionáři nám je odmítali předložit).

Teprve minulý měsíc, a to právě jen díky probíhajícímu soudnímu sporu, byli žalovaní donuceni dokumenty předložit. Do soudního spisu zatím dodali chybějící darovací smlouvu a zápis s prezenční listinou z jednání předsednictva dne 18. října 2002 - tedy zápis z jednání PSZ, který se v hlavní kanceláři vůbec nedochoval.

Darovací smlouvu podepsali v tentýž den (18. 10. 2002) za Stranu zelených Miroslav Rokos, Jiří Čejka, Jan Dytrych a Emil Zeman. Ačkoliv se smlouva jmenuje smlouva darovací, z textu je zjevné, že jde o skrytou formu odměny (cituji: "důvodem plnění je vyhotovení studie Koncepce volební kampaně Strany zelených v parlamentních volbách 2002… zpracované Daliborem Vachulkou v lednu 2002"). Tím se konečně definitivně potvrzuje fakt, že argument používaný Jiřím Čejkou, že 1,7 milionu představovalo zaslouženou odměnu pro Dalibora Vachulku za dva roky práce pro SZ, je účelovým a nesmyslným tvrzením, které má zpětně celou transakci obhájit. Již dříve bylo zjevné, že odměna (která by dosahovala výše průměrně asi 65 000 korun za každý měsíc Vachulkovy činnosti) je neadekvátní, neboť výsledkem jeho působení bylo předání kanceláře v havarijním stavu: bez řady klíčových dokumentů, s nefunkční evidencí členů, s prohospodařenými milionovými příjmy a neobjasněnými dluhy; nemluvě o hypotetické možnosti, že by Strana zelených získala ve volbách procenta čtyři a tak by se zasloužená "odměna" za tentýž manažerský výkon najednou blížila 130 000 korunám měsíčně.

Z "darovací smlouvy" je zjevné, že se má jednat o skrytou odměnu za jakousi koncepci, která se rovněž nedochovala (ani smlouva o vykonání této práce, ani předávací protokol, ani nic dalšího) a jejíž hodnota by nepochybně byla zcela neodpovídající dvěma milionům korun (těžko si představit koncepci volební kampaně, která by měla vyšší hodnotu, než by byla částka na samotnou kampaň vynaložená).

Jak se tedy nyní po podání žaloby ukazuje, v případě "darování" 1 700 000 Kč Daliboru Vachulkovi se jednalo o čin, pokud ne přímo trestný, tak politicky naprosto neobhajitelný. Zejména ve straně, která si klade za cíl pracovat poctivěji než zavedené parlamentní strany. Jak již bylo uvedeno, smlouvu podepsali čtyři funkcionáři Strany zelených:

Jiří Čejka: předseda SZ od roku 1999 do března 2002. V roce 2001, za jeho předsednictví, obdržela SZ státní příspěvek ve výši téměř sedmi milionů korun. O tomto příjmu neinformoval ani členskou základnu ani věřitele SZ, namísto řešení zvyšujícího se dluhu nakupoval za statisíce z vlastního rozhodnutí, bez potřebných usnesení předsednictva, automobily a další majetek SZ. Dnes je krajským předsedou Středočeského kraje, členem republikové rady a stranickou opozicí byl na jaře 2005 opakovaně navrhován do vedení republikové rady.

Miroslav Rokos: předseda SZ od března 2002 do dubna 2003, nyní člen ÚRK. Za jeho předsednictví obdržela Strana zelených státní příspěvek ve výši přes 11 milionů korun. Opět, namísto řešení závazků z minulosti se peníze používaly mj. na vyplacení téměř dvoumilionového daru jednomu z funkcionářů v situaci, kdy SZ byla předlužená a neřešila své dlouhodobé závazky. Za hospodaření strany přitom podle platných předpisů zodpovídá předseda a pověřený místopředseda. Miroslava Rokose navrhovala stranická opozice na sjezdu v prosinci 2004 v Praze na předsedu Ústřední revizní komise (!), na jeho podporu vystoupili mj. Petr Uhl a Martin Bursík.

Jan Dytrych, v roce 2002 místopředseda pro hospodaření: platí totéž co o Miroslavu Rokosovi, byl zvolen jako místopředseda pro hospodaření a měl tedy přímou zodpovědnost za hospodaření strany.

Emil Zeman: předseda SZ v druhé polovině 90. let. V době vyplacení odměny Daliboru Vachulkovi neoprávněně disponoval podpisovým vzorem k účtům SZ a podepsal dne 21. 10. 2002 výběrní lístek na 1 700 000 Kč z účtu Strany zelených č. 749 771 0287/0100. Počátkem roku 2003 bez vědomí předsednictva odvedl z účtů Strany zelených veškeré finanční rezervy ve výši téměř 7 milionů korun. Dne 1. srpna 2003 byl rozhodnutím ÚRK ze Strany zelených vyloučen (stejně jako i Dalibor Vachulka).

Jednání PSZ, na kterém byl "dar" schválen, se podle soudu předložené prezenční listiny účastnil i tehdejší předseda Ústřední revizní komise, Dušan Oslej ml. Ačkoliv byl nejvyšším představitelem orgánu, který měl za úkol kontrolovat hospodaření a nakládání s majetkem strany, proti vyplacení odměny se nepostavil, ačkoliv SZ byla předlužená a neřešila své dlouhodobé závazky a taková transakce může být vážným porušením zákona. Na jaře 2005 byl zvolen do čela městské organizace SZ v Ústí nad Labem.

Přílohy:

RTF výpověď Jiřího Čejky před ÚRK ze dne 19.6. 2003

RTF žaloba SZ na Emila Zemana a Dalibora Vachulku ze dne 19. října 2004
RTF vyjádření advokátní kanceláře JUDr. Sedláčka a Švestáka ze dne 10. ledna 2005
JPG oskenovaná darovací smlouva mezi Stranou zelených a Daliborem Vachulkou, jak byla doložena do soudního spisu letos v létě
RTF RTF články a zprávy ÚRK o finanční situaci SZ a o stavu kanceláře z jara 2003

Jan Beránek, předseda Strany zelených

                 
Obsah vydání       2. 9. 2005
4. 9. 2005 Obří letecký most konečně zachránil oběti
4. 9. 2005 Krize v Americe a rasismus v Lidových novinách Jan  Čulík
3. 9. 2005 Bush přiznal svou chybu
3. 9. 2005 Temná tvář amerického snu?
4. 9. 2005 Stačí tak málo, aby establishment znejistěl Jindřich  Jůzl
31. 10. 2005
2. 9. 2005 Ubráníme se? -- pokus o stručnou typologii současné mediální manipulace Bohuslav  Binka
2. 9. 2005 V New Orleansu došlo k sérii velkých výbuchů
1. 9. 2005 Jak námi manipulují Britské listy
27. 9. 2005
2. 9. 2005 Petr Zvěřina = beránek, který snímá hříchy světa Štefan  Švec
2. 9. 2005 Čo len ten potóčik
2. 9. 2005 "Jen kurvy se musí líbit, básně ne!" Martin  Škabraha
2. 9. 2005 Umění dotváří historii Bohumil  Kartous
2. 9. 2005 Dějiny jsou prevít Pavel  Urban
2. 9. 2005 Útok rudých ještěrů Štěpán  Kotrba
2. 9. 2005 Pravda vymytých mozků Lubomír  Brožek
2. 9. 2005 Kázání o pravdě Stanislav  Heczko
2. 9. 2005 Katastrofa v New Orleansu - vznikla v důsledku války v Iráku?
2. 9. 2005 Vznikla nemoc šílených krav z nakažených lidských mrtvol v Indii?
2. 9. 2005 Soubor veřejných urážek Jana Beránka by vydal na mnoho stran Václav  Drbohlav
1. 9. 2005 Americká studie varuje před pěstování GM pšenice Miroslav  Šuta
2. 9. 2005 Hubnoucí diety a doplňky, které opticky zeštíhlují postavu František  Schilla
2. 9. 2005 Jaderná nálož do každé slušné rodiny II. Milan  Černý
2. 9. 2005 Fotografie z Timoru
2. 9. 2005 Má estetika v kostce Boris  Cvek
2. 9. 2005 Co je opravdu podstatou uměleckého díla? Pavel  Šmerk
2. 9. 2005 Co hledám v literatuře já Štefan  Švec
2. 9. 2005 Neporadím vám Martin  Škabraha
2. 9. 2005 O podstatě umění: Nepřesvědčili jste mě Pavel  Šmerk
2. 9. 2005 Umění vyjadřuje nevyjadřitelné Jan  Čulík
2. 9. 2005 Zpravodajství iráckého odboje za dny 4. - 13. srpna 2005
1. 9. 2005 Konec vše napraví? Major Zeman byl po celou dobu agentem CIA! Jan  Čulík
1. 9. 2005 Kenneth Clarke ostře zaútočil na Blaira kvůli válce v Iráku
1. 9. 2005 Proč české servery ignorují Utah?
31. 8. 2005 Ubráníme se? -- pokus o stručnou typologii současné mediální manipulace Bohuslav  Binka
1. 9. 2005 Ubráníme se? -- pokus o stručnou typologii současné mediální manipulace Bohuslav  Binka
3. 9. 2005 Hospodaření OSBL za srpen 2005
22. 11. 2003 Adresy redakce

Zelení RSS 2.0      Historie >
2. 9. 2005 Soubor veřejných urážek Jana Beránka by vydal na mnoho stran Václav  Drbohlav
12. 8. 2005 Pražští Zelení za Pražskou výzvou nestojí Petr  Uhl
15. 7. 2005 Hnutí Duha: Nešermujte s naším jménem Dominika  Kovaříková
14. 7. 2005 Zelení ze Země a zelení z Marsu Pavel  Pečínka
17. 5. 2005 Získají domy nakonec polistopadoví zbohatlíci, kteří zasedají v městské radě? Stanislav A. Hošek
16. 5. 2005 Snahy řešit konflikty ve straně Zelených   
19. 4. 2005 Demokracie není apriori dobrá, nebo špatná Petr  Kuba
29. 3. 2005 Pokusy na zvířatech nejsou nezbytné   
11. 3. 2005 Konec Cirkulárních novin Jan  Machonin
11. 3. 2005 Mají si slova uchovat svůj smysl? Ondřej  Slačálek
10. 3. 2005 Jakub Patočka je odtržen od reality Ivan  Brezina
9. 3. 2005 Literárky: respekt vůči politické kultuře Milan  Daniel
8. 3. 2005 "Politický aktivismus je pro novináře přece normální...!"   
4. 3. 2005 Patočka nedělá z Literárních novin stranický věstník Zelených Olga  Lomová
1. 3. 2005 Stanou se Literárky věstníkem doktrinářského křídla Zelených kolem Jakuba Patočky?