7. 5. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Jiné zprávy
Zprávy, o kterých se v Česku mnoho nedovíte. Zprávy ze světa, který není jiný. Zprávy, které ale jiné jsou.
připravuje Štěpán Kotrba
Resources in English on Czech film, literature and politics
Rozšířené vyhledávání Google
  Hledej na WWW
  na www.blisty.cz
  na www.britskelisty.cz

zpravodajství Google


Rozšířené vyhledávání GoogleEkonomická krize
Ropný šok
Encyclopaedia Britannica


Reklama
Britské listy využívají
mediálního monitoru
Newton IT
překladače a slovníky
EUROTRAN 2006
WORDMASTER 2006
SLOVO - Politicko spoločenský týždenník
Politicky nekorektní karikatury Michaela Marčáka
Siromacha - román na pokračování
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
8. 5. 2007

Radar v Brdech bude - strach ze smrti není argumentem

Borovno, Brdy, 4.5.2007, Beseda s premiérem Topolánkem, ministryní obrany Parkanovou a jejich vládním doprovodem

Prvním velmi zajímavým momentem bylo, že vládní delegace oznámila svůj úmysl konat besedu jen Borovnu a Spálenému Poříčí. Protože to jsou obce, kde premiérovi jdou starostové na ruku (dejte peníze, dáme souhlas). V Borovně začala beseda v 15,15 hodin. Díky tomu, že tu mezi vesnicemi funguje "králičí telegraf", nemusel se pan premiér bát v poloprázdném sále. Velký sál byl přeplněn občany mnoha vesnic, kteří přijeli panu premiérovi i paní ministryni obrany vysvětlit, co si myslí o jejich plánu nasadit nám sem do Brd takové radarové monstrum. A to ještě nebylo v ten den známo, že by tu mohly vlastně být radary dva.

Vládní suitu doplňovali podplukovník profesor Jan Osterreicher, který skoro nic neřekl, MUDr. Pavel Bednarčík a generál Košner.

Předseda vlády Ing. M. Topolánek zahájil besedu proslovem, že je rád, že se zde můžeme svobodně sejít a diskutovat, na rozdíl od roku 1968, kdy byla sovětská vojenská přítomnost lidem vnucená, aniž by se k ní měli možnost vyjádřit. Nelibost vzbudil, když se zeptal občanů: "kde jste byli v roce 1968, když nás obsazovali Rusové? A dnes je vás plný sál!"

Taková otázka je od premiéra vlády naprosto nehorázná. Ptáme se, o jakou jde diskuzi, když tito politici přijeli lidem vnutit svojí vůli a přesvědčovat je o užitečnosti amerického radaru pro ČR?

Celá jeho následující diskuse vyznívala v duchu: "Buďte rádi, že s vámi na rozdíl od roku 1968 vůbec někdo diskutuje. Stejně se s vámi o tom, zda tady radar bude či nikoliv, nemíním bavit. Referendum, které by vyznělo jasně proti radaru, mě nezajímá...S vámi se budu bavit jenom o tom, co já uznám za vhodné, odpovím vám způsobem, který vyhovuje mně a ne vám. Já jsem tady proto, abyste vy přistoupili na to, co chci já a nejsem tady od toho, abych přistoupil na to, co chcete Vy..."

Sloupek
Jan Skácel

Řeka je blízko pojď se podívat
Jak míjí voda mezi pilíři
Spustíme olovnici kolmo k hladině
Na mrtvé vzpomeneme

A beze strachu opřeme se lokty
Trpělivější nežli rybáři
O žulu zábradlí
Neznám tvé mrtvé a ty neznáš moje

Je to jak dobrý skutek postát na mostě
A ostrá bolest jako černá čára
Projede hrudí
Najednou díváme se na oblaka shora

Ze sbírky Metličky, nakl. ČS, 1968, vybral Michal Černík. Uveřejněno s laskavým svolením agentury Aura-Pont

8. 5. 2007

The US radar will be built in the Czech Republic -- the fear that people might die is no argument

The village of Borovno, Brdy, Czech Republic, 4th May, 2007. A debate with Czech Prime Minister Topolánek, Defence Secretary Parkanová and other government officials.

First, it was interesting that the government delegation said that it would only debate the issue of the radar with the villagers from Borovno and Spálené Poříčí. You see, these are the villlages whose lord mayors support the Prime Minister ("Give us the money, we will accept the radar"). At Borovno, the debate started at 3.15 pm. Since a "rabbit telegraph" works here amongst all the villages, the Prime Minister was not in an empty hall. The large hall was overcrowded with citizens from many villages who came to tell the Prime Minister and the Defence Secretary what they think about their plan to build the radar monster here in Brdy. And it was not even yet known then, that two radars might be built in Brdy.

8. 5. 2007

O smyslu služební cesty našich zákonodárců na Marshallovy ostrovy s cílem prohlédnout si radar protiraketové obrany, který by měl být modernizován a poté přemístěn do Česka, nemíním polemizovat. Zaujal mě však rozhovor s jedním z účastníků - poslancem Antonínem Seďou (ČSSD) a redaktorkou Marií Kudrnovskou v článku "Radar může poškodit zájmy ČR", v Haló novinách dne 4. 5. 2007, kde poslanec Seďa mimo jiné uvedl fakta, která upřesňují, jakou podobu by vlastně taková radarová základna měla mít.

Radar o hmotnosti 341 tun by podle poslance Sedi prý neměl rušit jakoukoli jinou komunikaci... Překvapivé sdělení, i přestože oficiální údaje americké Agentury protiraketové obrany uvádějí pásma vzdálenosti, ve kterých připouštějí rušení TV, rádiového vysílání, negativní vlivy kmitočtové interference, zakázané prostory pro zajištění bezpečného letového provozu, a další. Nejvíc mě ale zaujalo jiné vyjádření pana poslance Sedi: "Tento radar umí zachytit nepřátelskou raketu a sledovat její dráhu a zároveň ve stejném okamžiku navádět protiraketu. Mám zajímavost, která tady dosud nepadla. Součástí radaru musí být i další antény, radary, které jsou nutné pro komunikaci s celým systémem protiraketové obrany. Tato další zařízení by byla rozmístěna v okruhu asi jednoho kilometru od radaru". Ale česká veřejnost byla doposud informována, že se jedná o případnou výstavbu radaru. K čemu tedy mají sloužit ty další antény?

HaNo 4. 5. 2007, Marie Kudrnovská: Radar může poškodit zájmy ČR ZDE

Raketa SPACE X Falcon 1
8. 5. 2007
Raketa SPACE X Falcon 1 na kosmodromu Kwajalein, foto: Thom Rogers/SpaceX

Když jsem se 9. 3. 2007 ptal generála Zbořila na různé technické otázky kolem uvažované radarové základny v Brdech, mezi otázkami byly i ty, jejichž souhrn tvořil sám o sobě odpověď na jednu otázku. Odpověď, kterou už sice znám, o níž ale očekávám, že ji alespoň dílčím způsobem potvrdí autoritativní zdroje. Přemýšlejte proto nad níže uvedeným souhrnem otázek i vy. Vzhledem k tomu, že dosah radaru i podle oficiálních údajů je dostatečný, aby pokryl veškerý letecký provoz nad Evropou, nyní vyklizený a nefunkční francouzsko-alžírský kosmodrom Hammaquir , funkční ruský kosmodrom Stancija Volgograd Kapustin Jar (Znamensk) 150 km jihovýchodně od Volgogradu (45°45'VD, 48°36'SŠ) , kde se testovaly nejmodernější komplety S-400 a testovací základnu Krasneznamensk v Kaliningradské oblasti (21°13'VD, 54°37'SŠ), kosmodrom a základnu Jasnyj (Dombarovskij) v Orenburské oblasti (59°50'VD 51°01'SŠ) ze které odstartovala komerční verze nosiče Dnepr s družicí Genesis Pathfinder-1 i ruský kosmodrom Pleseck 180 km jižně od Archangelska, nedaleko od železniční stanice Pleseckaja v Severním železničním koridoru (40°10' VD, 62°54' SŠ) , je tedy o čem přemýšlet.

Oskar Krejčí: Velké problémy malé základny raketové rozvědky ZDE

8. 5. 2007

Během návštěvy anglické královny v USA v pondělí udělal americký prezident George Bush zase faux pas. Ve svém projevu na jižním trávníku Bílého domu se zmínil o tom, že královna opakovaně navštěvuje Spojené státy a byla tam i při oslavách dvoustého výročí jejich vzniku. Řekl: "Americký lid je hrdý, že může Vaše Veličenstvo znovu přivítat v USA, v zemi, kterou znáte velmi dobře. Konec konců, večeřela jste s deseti americkými prezidenty. Pomohla jste našemu národu oslavovat jeho dvousetleté výročí v roce sedmnáct set- devatenáct set sedmdesát šest."

7000 pozvaných hostů se začalo smát a Bush se pokusil svou chybu bagatelizovat. Podíval se na královnu a řekl: "Pohlédla jste na mě, jak se matka dívá na dítě."

8. 5. 2007

Máj je měsícem svátků, které nejsou, snad krom založení státu, jako jediné spojeny s křesťanstvím. Jsou zasazeny do části roku, kdy se obvykle probouzí nový život a květy na všem zeleném přinášejí optimismus.

Prvním z nich je Svátek práce.

Jako hvězdička a pionýr jsem jej neměl moc rád, protože než jsem se dostal z průvodu domů, bylo poledne a největší utrpení bylo poslouchat projevy, kterým jsem nerozuměl. Také chůze v průvodu skýtala nebezpečí zásahu skobičkou, kterými naši starší spolužáci bouchali námi nesené balónky. Tehdy do průvodů chodili ti, co se báli.

Uplynulo dvacet let a situace se změnila. Dnes chodí opět ti, co se nebojí.

Letošní 1. Máj jsem strávil v Třeboni. Místní organizace KSČM, pojala oslavu v duchu tradic.

Přišli ti, co se nebojí -- tedy důchodci. Na připravených lavičkách posedávala zhruba třicítka spoluobčanů důchodového věku. Jim prý už nikdo nic neudělá. Celou tuto, řekl bych řídkou atmosféru, dokresloval projíždějící naleštěný žigulík v barvách VB a jeho věru tučná posádka, křičící z amplionu: Fuj, fuj, fuj, komunisti žerou hnůj.

9. 5. 1945 - Národní třída, Praha
8. 5. 2003
z archivu vybral Štěpán Kotrba

Osvobození Československa nebylo jen záležitostí vojenských operací spojenců, nýbrž i předmětem politického zájmu velmocí.

Postupně, jak spojenci v boji proti Hitlerovi získávali převahu a osvobozovali jednu část Evropy za druhou, začaly se rodit plány a úvahy o poválečném uspořádání světa. Západní politikové si uvědomovali stále jasněji, že nebudou mít dostatek sil, aby zamezili sovětské převaze ve střední Evropě. Pochopil to také Edvard Beneš, který 12. prosince 1943 v Moskvě uzavřel smlouvu o spojenectví a poválečné spolupráci Československa se Sovětským svazem. Rovněž komunističtí vůdcové v Moskvě si uvědomili, jak příznivě se situace pro ně změnila. Vyvíjeli proto na Edvarda Beneše a exilovou vládu stále silnější tlak a díky sovětské podpoře se jim podařilo získat postavení, jaké neměli nikdy předtím.

Dosáhli toho, že když válka končila a československá vláda se chystala k návratu do vlasti, směřovala její cesta do Prahy přes Moskvu. Do Československa však nepřijel kabinet, který po celou válku řídil boj proti okupantům, ale vláda zcela nová, kterou Edvard Beneš jmenoval 4. dubna 1945. Nebyla v ní už řada mužů, kteří mu v Londýně obětavě pomáhali; významné zastoupení v ní však měli komunisté. Jejich vliv se projevil při vypracování takzvaného Košického vládního programu, který vytyčoval hlavní úkoly vlády a který se stal východiskem pro budování poválečné republiky. A nepolevil ani poté, když se vláda vrátila domů. Naopak, vliv komunistů na běh věcí veřejných stále sílil.

Osvobození západních a jihozápadních Čech v roce 1945 se odehrávalo zcela v režii americké 3. armády. V jejím čele stál nejslavnější americký generál celé války George Smith Patton.

Rusko 1941 - 45
9. 5. 2006

očima Zelmy, Trakmana, Ustinova a dalších

Není už kulaté výročí a tak se zapomnělo. Šedesát jedna ani šedesát dva není šedesát. Tolik let od porážky fašismu, se kterým se potýkáme opět. Ta doba, o kterou jde, leží přežvýkaná dobami, které přišly potom, v učebnicích dějepisu. Dějiny píší historici, najatí vítězi. Málem se dnes učíme, že Československo osvobodili vlasovci. A armáda s jeepy a tanky Shermann, která fakticky dle spojeneckého plánu osvobodila jen jednu malou část tehdejší republiky. Pojďme si zopakovat lekci z historie na snímcích, které loni visely na Pražském hradě. Mnohým navzdory.

Doba, kdy krev nebyla rudá, neboť se fotografovalo na černobílý film. Svět zažloutlých dokumentů, svět pamětníků, svět 2. světové války, svět vzpomínek a nepochopení, svět bolesti a svět nenávisti. Svět naší společné paměti. Za čtyřicet let senilnějících oslav slavných vítěství, plných márnic a udatných bojovníků jsme si zvykli ignorovat vnucovanou podobu historie. Kulkou mezi lopatky, nebo lopatkou mezi kulky... Okleštěná, propagandisticky převařená hmota historie se slila v nechuť. Zapomnění. Nepochopení. Za patnáct let "svobody" poté vyrostla celá jedna generace, která neví nic o tom, jak se umírá za vlast. Neví už nic o tom, co je to vlast. Japonská fabrika, francouzskej obchoďák, katolickej kostel, vykácenej les, mexická hospoda či rozpadlá silnice?

Unikátní fotoreportážní výpovědí ruských fotografů dostáváte možnost poznat černobílý svět velké lásky i velké nenávisti. Poznáte tváře lidí, kteří šli na smrt a věděli přitom proč. Otevíráme vám možnost vidět východní front 2. světové války očima těch, kteří ji zažili. Fotografie hovoří beze slov.

FOTOGALERIE

Stalingrad během blokády 12345
Rusko během 2. světové války 123

AUDIOARCHIV '45

Děň Pobědy MP3
Svjaščennaja vojna MP3
7. 5. 2007

Neuvěřitelná, arogantní a hloupá prohlášení některých našich politiků v případě americké radarové základny v Brdech neberou konce. Maskulinní premiér -- demokrat Topolánek, je již pro své výroky docela vyhledávanou postavičkou a v tomto poněkud nelichotivém, a spíše útrpné úsměvy vzbuzujícím oboru, si on sám skutečně již vydobyl prestiž. (Topolánek v pátek odpoledne hovořil o radaru v brdské vesnici Borovno, pozn. red.) Obávám se jen, že o takovou prestiž naše země právě nestojí. Ona je to totiž spíš ostuda. Co jiného si myslet o vrcholném politikovi, který bez znalosti věci má jasno o záležitostech, na které nedokážou prozatím dát uspokojivou a jednoznačnou odpověď ani odborníci. Pan Topolánek ovšem s funkcí ministerského předsedy patrně vyfasoval i rozum. (V tom ostatně asi není jediný, stává se to i mnoha jiným, nepříliš bystrým lidem, kteří se nějakou hrou osudu stanou šéfy). Omyly a průšvihy jeho a jeho vlády ovšem platíme a budeme platit my, voliči. A jeho ostuda je ostudou nás všech. A to už mi tak úsměvné nepřipadá.

8. 5. 2007

Předem odhadnutelným a očekávaným výsledkem skončilo sobotní referndum o výstavbě americké radrové základny v obci Vísky a anketa v obci Příkosice.

Z 31 oprávněných se referenda se zúčastnilo 30 voličů. Všichni byli proti stavbě základny, řekl médiím starosta Vísek Lubomír Fiala (nestr.) Místní lidé podle starosty nechtějí zabránit postavení radaru jen v brdských lesích, ale přejí si, aby nestál ani jinde v České republice. Z 296 voličů v obci Příkosice se zúčastnilo ankety 232, tedy 78 procent. Všichni zúčastnění jednoznačně odmítli stavbu radarové základny, přestože v anketě měli na výběr z celkem čtyř možností. Mohli odpovědět nejen kladně či záporně, ale také, že o záležitosti nemají dostatek informací nebo že by jim základna USA nevadila.

První referndum uspořádala obec Trokavec. Ze 72 účastníků jich 71 odmítlo americký radar. V Míšově se v anketě z 96 oprávněných voličů proti vyjádřilo 76, čtyři občané souhlasí a třem byla otázka lhostejná. Druhého června proběhnou obecní referenda v Hvožďanech a Zaječově na Berounsku a v Těni a Hůrkách na Rokycansku. O týden později pak v sedmi obcích na Příbramsku, mimo jiné i v čtyř a půl tisícovém Rožmitále pod Třemšínem.

7. 5. 2007

< www.army.cz

Nelžou-li zprávy ČTK, pak evidentně neprávem používá ministryně obrany Parkanová právnický titul. Podle ní totiž ten, kdo požaduje k rozhodnutí o tom, zda vybudovat na území českého státu vojenskou základnu, referendum, je buď zbabělec nebo alibista. Proč? Za toto rozhodnutí prý musí převzít odpovědnost někdo konkrétní. Jinak prý se odpovědnost "rozptýlí" a nebude nikdo, kdo by za případné špatné rozhodnutí nesl vinu před národem...

Původně jsem přemýšlel o tom, jak neuvěřitelnou drzostí je, když se politik snaží naprosto regulérní politický názor cíleně vmanipulovat do kuželu negativního světla a diskreditovat tak skupinu, která tento názor zastává.

7. 5. 2007
Autorem tohoto článku je plukovník David Eshel z americké armády. Originál je v angličtině k dispozici ZDE. Pro Britské listy pořídil se svolením vydavatele překlad Peter Frish. David Eshel je autorem knihy Chariots of the Desert: the Story of the Israeli Armoured Corps, jedné z nejpopulárnějších oslavných historických publikací o izraelském ozbrojeném sboru, ve kterém sám sloužil, připomíná Karel Dolejší.

Jako nejnovější hru washingtonského absurdního divadla oznámila Bushova vláda rozšířený program raketové obrany. Je to velmi nákladný a přitom bezcenný podnik, v němž by Pentagon umístil v Evropě, nejspíše v Polsku a Česku, nový soubor antiraket, které by měly za úkol sestřelovat íránské rakety.

7. 5. 2007

Bylo nemoudré, že se Tony Blair podbízel Američanům

Z britského hlediska bylo riziko podpory americké intervence v Iráku okamžitě zjevné. Ale co z té podpory Ameriky kdy Británie měla? Jeden vysoký analytik na americkém ministerstvu zahraničí otevřeně charakterizoval vztah mezi Bushem a Blairem jako "jednostranný... Nedošlo k ničemu, Američané se Britům nijak neodvděčili, oplátkou za jejich pomoc neudělali nic."

Zahraniční politika není něčím, co se dá vymýšlet za pochodu.Největší státníci - Bismarck, Salisbury, Churchill, Kissinger, dlouho a hluboce přemýšleli o historii, než se dostali k moci. Bohužel, jako jeho nemesis George W. Bush, ani Tony Blair se před tím, než se stal britským premiérem hlouběji nezajímal o mezinárodní politiku, píše britský konzervativní historik Niall Ferguson, který nyní učí na Harvardu, v týdeníku Sunday Telegraph.

Jako premiér se Blair snažil podporovat Evropskou unii více než jeho dva konzervativní předchůdci, zároveň podporoval Severoatlantické společenství, Spojené státy a rozhodl se obnovit britský jaderný deterent. To byla systematická politika. Jenže zároveň se Blair snažil být "mostem" mezi Spojenými státy a Evropou. Události posledních deseti let ukázaly, že je to velmi nepevný most.

7. 5. 2007
Petr Pešek

Český prezident Václav Klaus se těší pověsti dobrého tenisty. Jeho setkání s ruským protějškem Putinem však poodhalilo pouze část z jeho umění, totiž schopnost nahrávat na smeče. Neotřesitelné sebevědomí opustilo Václava Klause právě ve chvíli, kdy ho bylo nejvíce zapotřebí -- když jím mohl zaštítit pozici republiky, jejíž je hlavou.

Pro výsledek jednání na nejvyšší úrovni, na kterém se oba prezidenti bezúspěšně snažili jeden druhého přesvědčit o "pravém významu" protiraketového systému, lze sotva najít přesnější označení než fiasko -- Gazeta.ru dokonce hovoří o "nesmyslném jednání", "nejneúspěšnějším za poslední dobu". Ruské zpravodajské zdroje, které se setkání věnovaly s daleko větším zájmem než české, barvitě popisují závěrečnou tiskovou konferenci, která měla v jejich podání značně groteskní odstín. Vystoupení mělo všechny potřebné atributy pravé show -- popletenou tlumočnicí počínaje a blahosklonně vtipkujícím prezidentem Putinem konče.

7. 5. 2007

Evropa v těchto dnech zažívá událost, jež může představovat důležitý zvrat v jejích dějinách, ale přirozeně také nemusí. Osobnost politiků, kteří dokáží více než jen být korouhvičkou větru davového mínění, politiků s vizí a vlastní odpovědností je nutnou podmínkou pro jakoukoli společenskou změnu, mající větší ambice než jen hledání rovnováhy partikulárních zájmů. To je důvod, proč Churchill, Adenauer či de Gaulle zůstanou dějinnými pojmy, zatímco Chirac se vytratí z paměti jako slaboch a žvanil.

7. 5. 2007
International Conference Against the Militarization of Europe, Prague, Faculty of Philosophy, Charles University, 5.5. 2007

5.5. 2007 v Praze, na půdě filosofické fakulty University Karlovy se šedesát dva let po Pražském povstání konala konference proti militarizaci Evropy. Na 150 lidí, zastupujících 14 protiválečných iniciativ z 9 evropských zemí, se sešlo v Praze, aby prodiskutovali další postup v boji proti výstavbě protiraketového systému USA v Evropě.

6. 5. 2007
Made by participants in the International Conference against the Militarization of Europe

PEACE DOESN'T NEED NEW MISSILES - WE SAY NO TO THE US MISSILE DEFENSE SYSTEM IN EUROPE

Faced with new US military plans to begin official negotiations with the Czech and Polish governments on May 10th, the signatories of this paper declare:

We voice our protest against the plans of the Bush administration to install a "national missile defense system" for the US on the territory of the Czech Republic and Poland. Most people in the Czech Republic and Poland, as well as in the rest of Europe, reject plans to host this system. We reject the official reasons given for the NMD project as mere pretexts.

6. 5. 2007

Konzervativec Nicolas Sarkozy zvítězil ve franouzských prezidentských volbách. Po sečtení tří čtvrtin hlasů získal Sarkozy 53 procent hlasů, kdežto socialistka Segolene Royal 47 procent. Volební účast byla nejvyšší za mnoho desetiletí, dosáhla 85,5 procent.

7. 5. 2007

Ve Francii má prezident republiky podle De Gaullovy ústavy V. republiky z roku 1958, silné postavení, a nejde jen o jakousi tradiční frázi, která by neodrážela realitu francouzského politického života. Podle této ústavy (čl. 5) tak podle silné a majestátní definice svého úřadu "prezident republiky bdí nad zachováváním ústavy. Zajišťuje svým rozhodováním řádný chod orgánů veřejné moci, jakož i kontinuitu státu. Je ručitelem státní nezávislosti, územní celistvosti a zachovávání smluv."

Padesát tři procent podpory při voličské účasti 86% představuje silný mandát.

(Autor je poradcem Václava Klause.)

7. 5. 2007

Způsob, jakým se projevuje ministerský předseda Mirek Topolánek, stojí za rozbor. Spolu s Topolánkem se dostává do české politiky fenomén, který slouží jako barometr pro posuzování stavu společnosti. Topolánek není nahodilost, ani přírodní úkaz, který by se vymykal okolí. Topolánek byl českým prostředím dlouho očekáván a domácí politika se postupně otvírala právě jeho stylu.

7. 5. 2007

Myšlení policistů, státních zástupců, soudců, ministerských úředníků a často i dalších právníků, kteří se zabývají výkonem trestního práva, je stále do značné míry ovlivňováno pozůstatky totalitních zvyklostí a přístupu k právu. Struktura orgánů činných v trestním řízení bezmála 18 let po politickém převratu v podstatě odpovídá sovětskému modelu, převzatému v padesátých letech minulého století. Mladí právníci, kteří by již měli být před nakažlivou chorobou totalitně-inkvizitorského myšlení chráněni, nasávají během studia ducha přístupu k právu od učitelů, již téměř všichni formovali své právní názory v předlistopadových dobách. Nelze se pak divit, že mezi právníky, působícími ve státních strukturách, převažuje úcta k neprolomitelnosti soudního rozhodnutí nad přirozeným smyslem pro spravedlnost a úctou k osobní svobodě a důstojnosti občana. Presumpce neviny a zásada "in dubio pro reo" se často citují jako důkaz vzdělanosti, ale v praxi se uplatňuje spíše presumpce viny a zásada "in dubio contra reo".

7. 5. 2007

O něčem jiném:

Skoro se obávám poslat tyto své poznámky do Britských listů, kde se to jen hemží problémy týkající se americké základny u nás, ropného šoku, globálního oteplování, feminismu. Když se však na těchto stránkách tak usilovně diskutuje o kouření na zastávkách autobusu, nebo o chrapounství politických špiček ztrácím ostych, a chtěl bych něco sdělit o tom, co bylo vyprovokováno nedávným šotem v Televizních novinách na Nově. Pozorovatelům televize byla předvedena krátká ukázka z hodiny Tělesné výchovy na nějaké střední škole. Zdůrazňuji, že to byla zřejmě hodina gymnastiky. Divákům, kteří viděli sebemrzačící se dítka při jednoduchých pohybech, bylo učitelem sděleno, že nemůže s takovými studenty cvičit to, co by si přál. Co si měl normální občan, případně rodič z tohoto příspěvku vzít, bylo zřejmě na něm. Chci tedy uvést několik poznámek k tělesné výchově ve škole.

7. 5. 2007

Proč hlásá Petra Procházková nesmysly?

Nemohl jsem uvěřit svým uším, když jsem minulý týden sledoval diskusi na televizním okruhu ČT24, věnovanou "odkazu prvního demokratického ruského prezidenta" , který úspěšně demontoval Sovětský svaz a otevřel zemi "demokratickým reformám" a jako první z jejích předáků odešel ze své funkce dobrovolně. Ovšem největším zklamáním pro mne byla stanoviska novinářky Petry Procházkové ohledně Borise Jelcina, jež byla dalším diskutujícím a moderátorem pořadu shrnuta do jedné věty, na které se unisono shodli:"Boris Jelcin byl ten, kdo otevřel Rusko svobodnému světu a Vladimir Putin tomuto činí přítrž."

radar včasné výstrahy UEWR
7. 5. 2007

ANALÝZA - Protiraketová obrana USA

Nedílnou součástí pozemní části systému protiraketové obrany pro střední fázi letu balistických raket (Ground-Based Midcourse Defense System) jsou radary včasné výstrahy, schopné odhalit hrozbu mezikontinentálních balistických raket pro Spojené státy.

V architektuře systému protiraketové obrany USA se počítá se dvěma typy stávajících radarů včasné výstrahy, PAVE PAWS (Cape Cod a Beale) a zdokonalenými radary včasné výstrahy UEWR (Thule, Fylingdales a Clear) systému BMEWS (Ballistic Missile Early Warning System). Tyto radary pracují na odlišném kmitočtu, mají zcela jiné konstrukční provedení a provozní režimy než radar XBR (EMR -- European Midcourse Radar), o jehož výstavbě se uvažuje v Brdech. Mají však úzce spolupracovat při vyhodnocování situace a zpracování dat, nutných pro navedení antiraket.

7. 5. 2007

Nesouhlasíme s Paroubkem:

Tisková zpráva základních organizací Strany zelených v Litvínově, Mostě a Horním Jiřetíně

V Litvínově, 4. května 2007 Strana zelených v Litvínově, Mostě a Horním Jiřetíně nesouhlasí s úvahami pana Jiřího Paroubka vyřčenými při jeho návštěvě velkolomu ČSA ze dne 30.4.2007, že by se o budoucnosti ekologických limitů těžby stanovených Usnesením vlády ČR č. 444/1991 mělo rozhodovat v krajském referendu. V obcích Horní Jiřetín a Černice se již uskutečnilo místní referendum, ve kterém místní občané jednoznačně podpořili zachování územních ekologických limitů těžby. Referendum k této otázce se konalo i v Litvínově. Zde 95% hlasujících voličů zvolilo variantu, která podporuje zachování výše zmíněných limitů těžby.

7. 5. 2007

Jak oznamovatel zjistil ze sdělovacích prostředků, probíhá v paláci Lucerna výstava zvaná "Bodies... The Exhibition", na které jsou vystavena zohavená lidská těla. Ta jsou přitom v průhledných vitrínách aranžována do pozic připomínajících různé lidské činnosti. Tímto způsobem organizátoři výstavy porušili ustanovení Zákona č. 256/2001 Sb., píše Radek Mikula.

7. 5. 2007

Většina mladých lidí dnes nechce volit sociální demokracii. Není to způsobeno jen tím, že strana byla dlouhých osm let u moci a mladí přirozeně chtějí vidět změny a odmítají stávající vládu. Zkusme se podívat blíže na to, proč mladí odmítají sociální demokracii a zda-li to lze změnit.

7. 5. 2007

POZNÁMKA NA OKRAJ:

Wilhelm Dietl byl reportérem. Pracoval pro německé časopisy jako Spiegel, Stern a Quick, ale taky pro německou tajnou službu BND, a to od r. 1982 do r. 1992. Od 1993 do 2004 pracoval pro časopis Focus. Dietl byl od 1986 členem Institutu pro výzkum terorismu v Bonnu a od 2003 náměstkem vedoucího nově založeného Terrorismusinstitutu v Essenu. V roce 2006 byl odhalen, v roce 2007 vydal knihu o své práci německého špiona.

6. 5. 2007

Matouš 20,1-16

Křesťanství je obvykle chápáno - bohužel - jako náboženství, ve kterém je člověk veden k trpnému poslouchání jednou provždy daných poněkud nepříjemných příkazů a zákazů nadpozemského vládce všeho světa - Boha. Za to bude -- podle tohoto chápání - odměněn po smrti v nebeském království věčnou blažeností. Ti, kteří se Božím pokynům vzpírají a užívají si, budou naopak potrestáni po smrti peklem, ve kterém budou za svou neposlušnost trpět věčnými mukami a basta. Jsou sice různé způsoby, jak své jednotlivé neposlušnosti odčinit, třeba očistcem, ale v podstatě toto pravidlo podle této představy platí.

Tato představa je a byla vždy tolik oblíbená protože odpovídá běžné lidské představě o spravedlnosti. Je bytostně blízká běžné lidské nátuře a proto se i Petr, nejznámější Ježíšův učedník ptá svého mistra: "Všechno jsme opustili a šli za tebou, co za to budeme mít?" (Mt.19,27), Tato představa je však veskrze protikristovská.

Tuto handlířskou představu -- něco za něco - vskutku Ježíš radikálně odmítá, a proto Petrovi vypráví - jako odpověď na jeho otázku "co za to budeme mít" - podobenství o dělnících na vinici (Mt.20,1-16). A svým podobenstvím chce, jak to Ježíš dělal velmi rád, nejen Petra, ale všechny posluchače záměrně vyprovokovat.

6. 5. 2007

Sněmovna v prvním čtení 4. 5. 2007 postoupila příslušným výborům návrh na vydání ústavního zákona o referendu o umístění prvků zařízení protiraketové obrany Spojených států amerických na území České republiky, který byl z dílny některých poslanců a poslankyň KSČM a ČSSD.

Proti návrhu hlasovala vládní koalice. Nebyla ale kompletně přítomna, stejně tak levicová opozice. Té ale 83 hlasů, ke kterým přispěly také hlasy poslanců Miloše Melčáka a Michala Pohanky (oba nezařazení, dříve ČSSD) a zákonodárce Ludvíka Hovorky (KDU-ČSL), stačilo, aby návrh nebyl zamítnut hned v prvním čtení. Debatě ani hlasování nebyl přítomen premiér Mirek Topolánek (ODS) ani ministryně obrany obrany Vlasta Parkanová (KDU-ČSL) -- oba byli v té době na besedě v Brdech, a to právě o radaru...

Egon T. Lánský: Incident s politikou
6. 5. 2007

4 května 2007 ve 14.00 hodin byla ve slovenské sekci veletrhu " Svět knihy", na výstavišti v Praze Holešovicích prezentována kniha Incident s politikou autora Egona T. Lánského, novináře a bývalého místopředsedy vlády Miloše Zemana. Srovnání starších a novějších textů o ústavnosti, Totéž o EU, Blízký východ a jiné úvahy, menší i rozsáhlejší o mezinárodních vztazích, Lidská práva, média v otevřené společnosti, Rozhovory a reportáže z programů BBC a Svobodné Evropy ... A leccos dalšího o lidské paměti a nepaměti - to jsou některé kapitoly z knihy, z nichž některé čtenáři už Britských listů mohli číst.

Egon T. Lánský: Napsali mi ze Slovenska přátelé ZDE

Napsal-li kdysi švýcarský ekonom a historik Jean de Sismondi (1773 -- 1842), že "...politické změny buď předcházely změny národního charakteru nebo je provázely", představuje kniha Egona Lánského Incident s politikou svým vědoucím nadhledem nad politickým Maelströmem české a evropské politiky dvacátého století více než potvrzení platnosti této teorie. Osobitý styl, kořeněný neklidnou autorovou letorou, podivuhodným osudem a neopakovatelnou životní zkušeností současně dovoluje parafrázovat obsah i titul knihy jako (psáno záměrně s malým počátečním písmenem) politiku s incidentem - tak uvádí 488 stran knihy její vydavatel, nakladatelství Epocha.

Články Egona T. Lánského v Britských listech ZDE

Egon T. Lánský: Incident s politikou , Epocha 2007, ISBN: 9788087027240, EAN: 9788087027240

5. 5. 2007

Není moc času na zásah proti globálnímu oteplování, aby se svět mohl vyhnout nejhorším důsledkům zvyšujících se teplot, varoval v pátek vlivný panel OSN.

Obnovitelné zdroje elektřiny a nové technologie pro ukládání kysličníku uhličitého pod zem mohou pomoci snížit emise skleníkových plynů, avšak je nutno jednat do osmi let, má-li se zabránit nebezpečnému vzrůstu globální teploty o 2 stupně Celsia či více.

22. 11. 2003

Britským listům můžete psát na adresu redakce@blisty.cz, šéfredaktor Jan Čulík má adresu culik@blisty.cz a také J.Culik@slavonic.arts.gla.ac.uk , pražský redaktor Štěpán Kotrba má adresu stepan@kotrba.cz a skype stepan.kotrba, technickému správci Dominiku Joe Pantůčkovi pište na adresu joe@joe.cz.

4. 5. 2007

V dubnu 2007 přispělo celkem 97 čtenářů Britských listů na provoz časopisu úhrnem částkou 18, 437.07 Kč . Na kontě Britských listů v Raffaisenbance jsme měli 30.4. 2007 částku 255 292.76 Kč. Na internetovém účtu Paypal máme nyní 1,711.41 USD.

Příspěvky na provoz Britských listů je možno zaslat na účet v pražské Raiffeisenbance, číslo účtu: 1001113917, kód banky 5500. Adresa banky je Karlovo nám. 10, Praha 2.

Čtenáři ze zahraničí a nyní i z České republiky mohou přispět na provoz Britských listů úvěrovou kartou na adrese www.paypal.com po jednoduché registraci odesláním částky na adresu redakce@blisty.cz.

Prosíme, neposílejte příspěvky ze zahraničí na konto v pražské Raiffeisenbance, ale pošlete ho na paypal. Při poukazu příspěvku do Raiffeisenbanky ze zahraničí totiž zaplatíte za transakci bankovní poplatky ve výši více než 500 Kč. Děkujeme.

Americká protiraketová základna v České republice RSS 2.0      Historie >
7. 5. 2007 Radary včasné výstrahy Stanislav  Kaucký
7. 5. 2007 Americký raketový deštník v Evropě: Logika, nebo jen provokace?   
7. 5. 2007 Premiér v brdském ringu Pavel  Čámský
6. 5. 2007 Sněmovna pustila dál referendum o radaru Andrea  Cerqueirová
6. 5. 2007 Prague Declaration   
4. 5. 2007 Občanské fórum má dnes sídlo v Trokavci, pane Havle   
4. 5. 2007 NATO přesvědčuje Rusko, aby neodstupovalo od vojenské smlouvy   
4. 5. 2007 Mělo by se udělat vše pro to, aby americká základna v ČR nebyla vybudována   
4. 5. 2007 Americký plán na protiraketovou obranu zaznamenal neúspěch   
3. 5. 2007 Základny a Havel, aneb Co se naučit od Sokrata? Uwe  Ladwig

Globální oteplování RSS 2.0      Historie >
5. 5. 2007 Vědci OSN: Není moc času   
9. 4. 2007 Svět v roce 2035   
6. 4. 2007 Klimatická změna zasáhne i Střední Evropu: Je třeba jednat   
6. 4. 2007 Podnebné změny "nejtvrdším způsobem zasáhnou chudé lidi"   
3. 4. 2007 Zvýšení DPH pro veřejnou dopravu -- kde jsou Zelení? Jiří  Neustupa, Jiří Absolon
2. 4. 2007 Václav Klaus, média, klimatické změny a jejich prezentace Miloš  Dokulil
28. 3. 2007 Analýza: Bushova vláda cenzurovala výzkum o nebezpečných podnebných změnách   
27. 3. 2007 Klausův antiekologismus Jiří  Olšovský
27. 3. 2007 Je environmentalista nebezpečný levičák? Rudolf  Havelka

Útok na USA, Afghánistán, Irák RSS 2.0      Historie >
28. 4. 2007 Mám absolutní pohrdání pro Bushův tým   
25. 4. 2007 Americká armáda "zneužila smrti fotbalisty Tillmana"   
17. 4. 2007 Padlí vojáci neodrazují zájemce o službu v kanadské armádě Miloš  Kaláb
16. 4. 2007 Turecko chce provést vojenskou invazi do severního Iráku Miloš  Kaláb
12. 4. 2007 Irák: Stále se prohlubující krize   
31. 3. 2007 Slovenská armáda definitivně opustila Irák, Fico odsoudil nelegálnost mise "Trvalá svoboda" Štěpán  Kotrba
28. 3. 2007 Irácká vláda uvítá zpět Saddámovy obávané bezpečnostní síly Miloš  Kaláb
19. 3. 2007 Pákistánec Muhammad přiznal řízení atentátů z 11. září Josef  Vít
16. 3. 2007 Spojené státy odmítly britský verdikt   
16. 3. 2007 Bývalá agentka CIA zaútočila na Bílý dům   

Školství RSS 2.0      Historie >
3. 4. 2007 Nečisté maturity 2007 Ondřej  Hausenblas
16. 3. 2007 Co čeká (někdy) intelektuála? Miloš  Dokulil
7. 3. 2007 Jde o maturity, nebo o CERMAT?   
6. 3. 2007 Jak zabránit nové maturitě? Bojkotem CERMATu... Radek  Sárközi
6. 3. 2007 Za "ideální" maturity? A za faktografická testovací síta i na nižších stupních? Miloš  Dokulil
1. 3. 2007 Čtenáři slov Pavel  Táborský
22. 2. 2007 Ztráta zbytku iluzí Milan  Kulhánek
21. 2. 2007 Uniformy do škol František  Augusta
19. 2. 2007 Maturita - zkouška dospělosti? Pavel  Táborský
16. 2. 2007 Tony Blair chce zavést charitativní dary pro univerzity   

Radar v Brdech - klíčové argumenty RSS 2.0      Historie >
7. 5. 2007 Radary včasné výstrahy Stanislav  Kaucký
7. 5. 2007 Americký raketový deštník v Evropě: Logika, nebo jen provokace?   
3. 5. 2007 Vláda: Americký radar prý nic nevyzařuje Jan  Neoral
2. 5. 2007 Schwarzenberg: Radar tu bude a nebudeme se nikoho ptát, nenecháme se kontrolovat Jan  Neoral
30. 4. 2007 Havel: Vývoj v Rusku je znepokojující, jsem pro americkou raketovou obranu   
20. 4. 2007 Princip moci na pozadí války Milan  Valach
20. 4. 2007 Šéf NATO odmítl obavy Ruska z amerického raketového systému   
18. 4. 2007 Tiskový mluvčí Bendla: "legitimní snaha zprostředkovat veřejnosti všechny dostupné informace"... Zdeněk  Štefek
18. 4. 2007 Americká základna v Brdech tématem francouzské prezidentské kampaně Karel  Košťál
16. 4. 2007 Americký radar a mučení lidí nejsou dvě různá témata Mojmír  Babáček

Karl Marx RSS 2.0      Historie >
30. 3. 2007 Marx nebyl prorok, ale ... Milan  Neubert
28. 3. 2007 Marx nebyl prorok ani historicista Petr  Kužel
26. 3. 2007 Marx prorok rozhodně nebyl Milan  Valach
21. 3. 2007 Dvojí tvář prorokova -- filosof Marx si vulgarizaci nezaslouží Luděk  Toman
19. 3. 2007 Marx a zákony Milan  Valach
16. 3. 2007 Prorok Karel Marx Luděk  Toman
5. 3. 2007 Dialektika není nevědecká, musí se jí ale rozumět Michael  Kroh
5. 3. 2007 Marxisté všech zemí, nemýlíte se? Uwe  Ladwig
2. 3. 2007 Nekonečná bída antikapitalismu Luboš  Zálom
2. 3. 2007 Argumenty Josefa Víta jsou omezené Jiří  Holý

Radio Wave na vlně 100,7 FM RSS 2.0      Historie >
14. 4. 2007 Je útok na Kotrbu mstou za jeho kritiku amerického radaru a za ohrožení zisků komerčních stanic?   
13. 4. 2007 Vyváženost, cenzura a provokace jako editorská politika Radka Kubička Štěpán  Kotrba
13. 4. 2007 Porušoval Štěpán Kotrba jako radní zákon? Jan  Čulík
13. 4. 2007 Radko Kubičko: Nemohu reagovat v bulvárních a neseriózních Britských listech   
31. 3. 2007 Zelenka neumí číst? Štěpán  Kotrba
13. 3. 2007 Dvořák and Jaklová: Do you want to rock? Irena  Ryšánková
13. 3. 2007 Dvořák a Jaklová - chcete pořádnou divočárnu? Irena  Ryšánková
12. 3. 2007 Nezpůsobilé k výkonu funkce - i ze zákona Štěpán  Kotrba
3. 3. 2007 Rada proti rádiu Štěpán  Kotrba
9. 2. 2007 Čert nepatří do pekla, ale do televize Štěpán  Kotrba

Ropa - Peak oil a energetická bezpečnost RSS 2.0      Historie >
5. 5. 2007 Čeho je bezprostředně zapotřebí, je energetická revoluce Fidel Castro Ruz
6. 4. 2007 Panevropský ropovod z Kazachstánu a Ázerbájdžánu   
5. 4. 2007 Aktivisté, experti a politici: strašák jménem Temelín Jiří  Pálka
30. 3. 2007 Americký vládní úřad GAO varuje: Připravte se na ropný zlom Michal  Brož
29. 3. 2007 Kuba a ropa Petr  Baubín
24. 2. 2007 Putin: "Systém vztahů, to je jako matematika - nemá osobnostní rozměr" Vladimír Vladimirovič Putin
23. 2. 2007 Pragmatika energetické i jaderné bezpečnosti - vyvážená multilaterální politika Štěpán  Kotrba
27. 1. 2007 Rusko-řecký ropovod povede přes bulharský Burgas   
17. 1. 2007 Tajné americké plány na získání irácké ropy   
9. 1. 2007 Ruská ropná kontroverze zasáhla ropné dodávky Evropě   

Čína RSS 2.0      Historie >
13. 4. 2007 Globalizace pokračuje a Indové už jsou tady, aneb Volný trh a možnost rozvojových zemí Uwe  Ladwig
27. 3. 2007 Konfuciův ústav a lidskoprávní globalizace Lukáš  Zádrapa
19. 3. 2007 Příliš mnoho peněz, aneb Nebezpečí globalizace dnes Uwe  Ladwig
20. 1. 2007 Stane se Čína i vojenským pánem světa?   
20. 1. 2007 Západ zuří, že Čína sestřelila satelit   
18. 1. 2007 Chceme čínskou Evropu? Martin  Kunštek, Štěpán Kotrba
17. 1. 2007 Rusko a globalizace Georgij  Veljaminov
12. 1. 2007 Čínská propaganda Jan  Čulík
10. 1. 2007 Rakety a jejich dvojí politická funkce Miroslav  Polreich

Schwarzenberg - rakouský problém české zahraniční politiky RSS 2.0      Historie >
12. 1. 2007 Náměstek americké ministryně zahraničí u Paroubka a Schwarzenberga, americký velvyslanec u Zemana na chalupě   
11. 1. 2007 O státě českém Pavel  Kopecký
11. 1. 2007 Desatero programových podmínek ČSSD pro toleranci vlády   
11. 1. 2007 Nevykonáš dvakrát stejný trest smrti Bohumil  Kartous
9. 1. 2007 Napoleon? Antonín  Hubený
8. 1. 2007 Mirek, beránek boží Zdeněk  Jemelík

Somálsko mezi národně osvobozeneckým bojem a islámským terorismem RSS 2.0      Historie >
6. 3. 2007 Somálsko: bílé tváře pod maskami černých Daniel  Veselý
6. 2. 2007 Momentky ze Somálska Daniel  Veselý
31. 1. 2007 Jak dál v Somálsku? Mesfin  Gedlu
16. 1. 2007 V Somálsku nejde o "islamský terorizmus" Matúš  Holý
9. 1. 2007 Africké otazníky Daniel  Veselý
9. 1. 2007 Somálsko: Při útoku na "teroristy" usmrtily Spojené státy civilisty   
29. 12. 2006 Somálsko -- díra v mapě Oldřich  Průša
25. 12. 2006 Naše ČT -- o Vánocích Oldřich  Průša
3. 8. 2006 Impérium a suverenita Frank  Simoulay
7. 6. 2006 Somálsko: břemena neúspěchů Mesfin  Gedlu

Afrika - bohem i lidmi zapomenutý světadíl RSS 2.0      Historie >
1. 5. 2007 Immanuel Wallerstein: Afrika roku 2057 Immanuel  Wallerstein
29. 3. 2007 Očekával jsem, že mě zabijí   
27. 3. 2007 Zimbabwe: vítejte zpět špatné vzpomínky! Mesfin  Gedlu
13. 3. 2007 Pech impéria nenapraví sentimentální imaginace Mesfin  Gedlu
20. 2. 2007 Pošetilá cesta Bílého domu k africké ropě Mesfin  Gedlu
9. 1. 2007 Africké otazníky Daniel  Veselý
9. 1. 2007 Somálsko: Při útoku na "teroristy" usmrtily Spojené státy civilisty   
29. 12. 2006 Somálsko -- díra v mapě Oldřich  Průša
3. 8. 2006 Impérium a suverenita Frank  Simoulay
14. 5. 2006 Fukuyama: Čemu dnes čelí svět   

Soud a poprava Saddáma Husseina RSS 2.0      Historie >
11. 1. 2007 Nevykonáš dvakrát stejný trest smrti Bohumil  Kartous
10. 1. 2007 Dvojí reakce na popravu Saddáma Husajna Jiří  Jírovec
9. 1. 2007 Pomsta, nebo trest? Petr  Wagner
9. 1. 2007 Bylo správné otisknout fotografii oběšeného Saddáma Husajna?   
8. 1. 2007 Začátek roku už je, ale americká vláda stále neřekla, jestli chce stavět raketovou základnu v Česku Štěpán  Kotrba
6. 1. 2007 "Ostudná oprátka" Viliama Bucherta Jan  Čulík
6. 1. 2007 Přehodnotíme své styky se zeměmi, které kritizují popravu Saddáma Husajna   
5. 1. 2007 "Oběšením se Saddám Husajn stal mučedníkem"   
5. 1. 2007 Tony Blair k Saddámově popravě mlčí   
4. 1. 2007 Závěrečná bilance vlády režimu Saddáma Husseina a možná východiska z krize Jaroslav  Bureš

Autorskoprávní "zločiny", vypalovačky a sítě RSS 2.0      Historie >
23. 1. 2007 Výchova vysokoškoláků "free" hudbou Štěpán  Kotrba
27. 11. 2006 Krádež a "krádež"   
27. 11. 2006 Poplatky uvalené na CD a DVD   
26. 11. 2006 Autorské dílo a právo ho vlastnit Alexandr  Vojta
25. 11. 2006 Ti mrda, ne? Štěpán  Kotrba
24. 11. 2006 Vypalování: Když mám předplaceno Jan  Bláha
23. 11. 2006 "Daň" z krádeže autorských děl   
23. 11. 2006 Autorskoprávní zločiny a pětikoruna Štěpán  Kotrba
23. 11. 2006 Pokud se za autorská díla platí při nákupu kopírovacího materiálu, měla by být zadarmo   
23. 11. 2006 Poplatek za média nic neřeší   

České volby v roce 2006 a povolební pat RSS 2.0      Historie >
3. 4. 2007 Michael  Marčák
24. 3. 2007 Proč je potřeba Ústav paměti národa Lubomír  Novotný
19. 3. 2007 Ústav národní pomsty Štěpán  Kotrba
27. 1. 2007 Sociální demokrat, kudy chodil, tudy krad Topí  Pigula
22. 1. 2007 Kolik je dva...?!? Ladislav  Žák
22. 1. 2007 Vláda založená na zradě Milan  Valach
20. 1. 2007 Lhali vám, občané, lhali. A lhali vám skoro všichni... Štěpán  Kotrba
18. 1. 2007 Prohlášení vlády trojkoalice premiéra Mirka Topolánka   
16. 1. 2007 V nedělních TV-otázkách bylo dost dvorných úsměvů, aniž se ozvalo "Obušku, z pytle ven!" Miloš  Dokulil
16. 1. 2007 Prima lunaparium Pavel  Kopecký

Svět 2050 RSS 2.0      Historie >
31. 12. 2006 Jak sesbírat moudrost civilizace na rozcestí Tibor  Vaško
22. 12. 2006 Bude nás budoucnost potřebovat? Jan  Baltus
2. 11. 2006 Svět 2050: Padesátiletí čtvrté světové války Miloš  Balabán, Antonín Rašek
19. 10. 2006 Svět 2050: Jak se vyrovnat s budoucností aneb potřebujeme prognostiku? Martin  Potůček
17. 10. 2006 Svět 2050: Nová supertechnologie Bohumír  Štědroň, Peter Mikulecký
16. 10. 2006 Svět 2050 - nové téma Britských listů   
6. 8. 2004 Global Trends 2015: A Dialogue About the Future With Nongovernment Experts   

Katolická církev RSS 2.0      Historie >
26. 2. 2007 Rodinná politika, biskup augsburský a ženy jako stroje na plození dětí Uwe  Ladwig
3. 11. 2006 Pan Ucháč nemá informace Darina  Martykánová
1. 11. 2006 Zemři, nebo jdi do vězení! Darina  Martykánová
26. 10. 2006 Darwin by se divil Ladislav  Žák
14. 10. 2006 Muslimské autority přijaly papežovu omluvu   
14. 10. 2006 Poradce: "Bílý dům se vysmíval evangelikálům"   
3. 10. 2006 Katolická církev útočí na BBC   
26. 9. 2006 Logos - tvůrce světa Miloš  Dokulil
25. 9. 2006 Papež neříkal v přednášce o násilí pravdu Lukáš  Lhoťan
22. 9. 2006 Problémy případného dialogu o náboženské víře Miloš  Dokulil

Co bude s ostravskou Karolinou? RSS 2.0      Historie >
21. 9. 2006 Jak bude využita ostravská Karolina? Vít  Hinčica
22. 6. 2006 Shopping mall není městotvorný element Jan  Mech
6. 6. 2006 Veřejná diskuse o budoucnosti Karoliny   
7. 12. 2005 Ostravskou Karolinu bylo nutno zbourat Tomáš  Krček
6. 12. 2005 Krátce k ostravskému "areálu Karolina" Aleš  Uhlíř
6. 12. 2005 Zedník bude pískat, kdo bude skákat? Jan  Mech
5. 12. 2005 "Primátor Zedník mluví jako dlaždič"   
5. 12. 2005 Neznalost zákona neomlouvá   
23. 11. 2005 Podmínky konkursu na zástavbu Karoliny jsou sporné   
21. 11. 2005 Město je na delší dobu než volební období... Igor  Krčmář

Mají pětatřicátníci v Česku dnes zhoubný vliv? RSS 2.0      Historie >
29. 3. 2007 Když Potůček naslouchal antikomunistům mezi bývalými komunisty Štěpán  Kotrba
9. 5. 2006 Nazelenalé uzenky, tráva a bývalý prezident Štěpán  Kotrba
24. 1. 2006 Co dnes činí lidi lhostejnými k osudu druhých Jan  Bím
20. 1. 2006 Pětatřicátníci, sociálně cítící a další... Pavel  Urban
6. 1. 2006 Kdo jsou vítězové antikomunistické revoluce? Jindřich  Kalous
4. 1. 2006 Vinu nesou ti, kdo narcistický habitus vytvářejí Karel  Dolejší
2. 1. 2006 Pětatřicátníci, hoši jako květ, na vás bylo vždycky radost pohledět.... Josef  Vít
2. 1. 2006 Vadí, nevadí Luděk  Rozehnal
31. 12. 2005 Jak to bylo s tím západním rájem? František  Hájek
31. 12. 2005 Zmačkané obaly Tomáš  Krček

Dokumentární filmy Adama Curtise - hlubinné porozumění současnosti RSS 2.0      Historie >
4. 5. 2007 "Příběh jedné lži" v Reflexu Jan  Čulík
12. 4. 2007 Nový seriál Adama Curtise Past   
14. 8. 2006 Fašismus dnes existuje!   
11. 4. 2006 Jaderný útok na Írán, raketová sila v Česku a logika Bílého domu Štěpán  Kotrba
4. 7. 2005 Moc nočních můr v internetovém archivu   
13. 5. 2005 Curtisova Moc nočních můr na filmovém festivalu v Cannes   
15. 4. 2005 Význačný televizní dokumentarista obvinil BBC, že přehání hrozbu terorismu   
31. 3. 2005 Moc nočních můr Adama Curtise v Bratislavě   
11. 3. 2005 Neoliberální plíživý převrat a smrt demokracie podle Noreeny Hertzové Stanislav  Heczko
2. 3. 2005 Moc nočních můr na Ostravské univerzitě   

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
3. 7. 2006 Věčná koalice - nebezpečný útok na demokracii Miroslav  Polreich
30. 6. 2006 Dokážeme být svobodní? Jan  Čulík
29. 6. 2006 O českém vysokém školství Jan  Čulík
9. 6. 2006 Kdyby... Jakub  Rolčík
9. 6. 2006 Karyatidy se hájí: My nic, to Paroubek! Jan  Čulík
9. 6. 2006 Jsme Šílení Bohumil  Kartous
9. 6. 2006 Jak voliči rozdali politické karty, a co dál? Vladimír  Vokál
4. 5. 2006 Politická příživa Štěpán  Kotrba
29. 3. 2006 Znovu o tom, co česká média pomíjejí Jan  Čulík
11. 3. 2006 Jak informovaly Britské listy o válce v Kosovu   

Česká literatura RSS 2.0      Historie >
4. 5. 2007 Vernisáž výstavy o spisovatelce Věře Sládkové   
3. 5. 2007 Nezkreslujme Máchův odkaz Lukáš  Zádrapa
16. 4. 2007 Igor Josef  Škvorecký
16. 4. 2007 Záznamy všedních dní Igor  Hájek
11. 4. 2007 "Čekám na film o Mašínech" Josef  Švéda, Marie Pásková
6. 3. 2007 Antologie Divokého vína - kulturní událost Miroslav  Vejlupek
21. 2. 2007 Ohlédnutí: Literatura a internet v roce 2006 Miroslav  Vejlupek
8. 2. 2007 Opona   
22. 12. 2006 Anglosaští fotbaloví fanoušci diskutují o české literatuře :)   

17. listopad RSS 2.0      Historie >
2. 2. 2007 Samozvaní samosoudci - jeden z největších úspěchů StB Václav  Havel
5. 1. 2007 Charta 77 ako zárodok "občianskej spoločnosti" Eduard  Chmelár
4. 1. 2007 Miloš, Gert, Milan, Frau A a vize budoucnosti Miloš  Pick
14. 12. 2006 Mýtus, který skončil už dávno Bořivoj  Horský
18. 11. 2006 Sedmnáct let... aneb za tři roky to bude dvacet let Ladislav  Žák
17. 11. 2006 Sedmnáctý po sedmnácté Stanislav  Křeček
17. 11. 2006 17. listopad 1989 v Britských listech po deseti letech   
17. 11. 2006 Za nekrology Pavel  Kopecký
17. 11. 2006 Nežná? Revolúcia? Lucia  Mrázová
16. 11. 2006 Jaká byla role agenta Zifčáka?