7. 5. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
8. 5. 2007

Radar v Brdech bude - strach ze smrti není argumentem

Topolánek: VŠUDE UMÍRAJÍ LIDÉ. Někteří ve válkách, někteří při autonehodách, někteří jen tak.

Borovno, Brdy, 4.5.2007, Beseda s premiérem Topolánkem, ministryní obrany Parkanovou a jejich vládním doprovodem

Prvním velmi zajímavým momentem bylo, že vládní delegace oznámila svůj úmysl konat besedu jen Borovnu a Spálenému Poříčí. Protože to jsou obce, kde premiérovi jdou starostové na ruku (dejte peníze, dáme souhlas). V Borovně začala beseda v 15,15 hodin. Díky tomu, že tu mezi vesnicemi funguje "králičí telegraf", nemusel se pan premiér bát v poloprázdném sále. Velký sál byl přeplněn občany mnoha vesnic, kteří přijeli panu premiérovi i paní ministryni obrany vysvětlit, co si myslí o jejich plánu nasadit nám sem do Brd takové radarové monstrum. A to ještě nebylo v ten den známo, že by tu mohly vlastně být radary dva.

Vládní suitu doplňovali podplukovník profesor Jan Osterreicher, který skoro nic neřekl, MUDr. Pavel Bednarčík a generál Košner.

Předseda vlády Ing. M. Topolánek zahájil besedu proslovem, že je rád, že se zde můžeme svobodně sejít a diskutovat, na rozdíl od roku 1968, kdy byla sovětská vojenská přítomnost lidem vnucená, aniž by se k ní měli možnost vyjádřit. Nelibost vzbudil, když se zeptal občanů: "kde jste byli v roce 1968, když nás obsazovali Rusové? A dnes je vás plný sál!"

Taková otázka je od premiéra vlády naprosto nehorázná. Ptáme se, o jakou jde diskuzi, když tito politici přijeli lidem vnutit svojí vůli a přesvědčovat je o užitečnosti amerického radaru pro ČR?

Celá jeho následující diskuse vyznívala v duchu: "Buďte rádi, že s vámi na rozdíl od roku 1968 vůbec někdo diskutuje. Stejně se s vámi o tom, zda tady radar bude či nikoliv, nemíním bavit. Referendum, které by vyznělo jasně proti radaru, mě nezajímá...S vámi se budu bavit jenom o tom, co já uznám za vhodné, odpovím vám způsobem, který vyhovuje mně a ne vám. Já jsem tady proto, abyste vy přistoupili na to, co chci já a nejsem tady od toho, abych přistoupil na to, co chcete Vy..."

Jedna občanka se zeptala, co za umístění radaru dostane ČR a co přímo on, pan Topolánek. Na první část otázky neodpověděl, na druhou část řekl, že osobně nedostane nic, ale že se máme zeptat Špidly a Tvrdíka. Premiér pouze dostal tuto věc na stůl, teprve vše zjišťuje a chce rozhodnutí dokončit.

Proč tedy den po vyslovení důvěry vládě Parlamentem byla české vládě předána diplomatická nóta USA se žádostí o zahájení jednání o výstavbě radaru? Proč, když věc dostal po Špidlovi na stůl, ji z toho stolu nesmete? Kdo je nutí, aby věc dotahovali do konce, jak říká, proč neodpoví, že jednat o radaru nebudou?

Proč, když se o výstavbě jedná nejméně 5 let, dosud nejsou známé žádné konkrétní a důležité údaje o vlivu na zdraví lidí?

Proč nedokáže odpovědět pravdivě na otázku, jaký bude mít radar skutečně výkon, kde přesně bude umístěn? Tímto postojem též odhalil, že vlastně nemá mandát na to, aby jednal s USA ohledně radaru, protože to neměl v době zvolení jeho strany v jejich volebním programu. Tudíž by se měl zeptat svého "lidu", což nehodlá udělat.

■ ■ ■

Dále pan Topolánek opakovaně sdělil, že se amerických expertů ptá na stejné otázky, na které se ptají lidé jeho.

Pokud nezná odpovědi na konkrétní otázky, jak nás vůbec může chtít o věci přesvědčovat, když o ní sám nic neví? To bude věřit všemu, co mu americká strana předloží a z toho bude vycházet?To bude rozhodovat na základě těch nesmyslů, které nám dnes opakovaně předkládá, přestože řada z nich je již prokazatelně jinak?

Pokud investor něco chce, pak sdělí cokoliv nepravdivého. Jak si budou informace ověřovat?

Pokud se ptá, znamená to, že ani jemu americká strana nedodala veškeré informace a podklady, což je jednoznačnou známkou záludnosti - a on by měl dát od záludnosti ruce pryč.

■ ■ ■

Pan Topolánek a armádní expert sdělili, že budou Hradcem Králové prováděna měření.

Jak mohou být prováděna měření, dokud zařízení nestojí a není v chodu? Vždyť je to logicky vyloučeno. Budou vycházet jen z výpočtů? Proč to tedy doposud neudělali? Jak ověří, že vstupní údaje poskytnuté samozřejmě nikým jiným než americkou stranou budou pravdivé? Proč na obranu radaru nevystoupila dosud žádná česká vědecká kapacita, jen vláda a její nohsledi? (Protože vědecké kapacity mívají svou čest a asi by nelhali!)

Pan Topolánek řekl, že tyto, stejné radary už po světě stojí. V A-Reportu, armádním měsíčníku o protiraketové obraně, armáda na straně 12 ale uvedla, že půjde o ojedinělý, nejvýkonnější radar, který ještě nikde na světě v této podobě a o tomto výkonu nestojí. Někdo z nich lže. Dále - jak tedy změří to parazitní vyzařování, či jak prokáží, že neexistuje? Postaví zde radar - a kdyby to nevyšlo a záření tam bylo, vystěhují prostě příslušné okolní vesnice? Promiňte, vloudila se chybička, musíte se odstěhovat kousek dál !

■ ■ ■

Armádní expert -- lékař sdělil, že záření nezpůsobuje nic, pouze ohřívá tkáně.

Ale my si nepřejeme být čímkoliv "ohříváni", dokonce ani v zimě ne! I kdyby to záření jenom neškodně ohřívalo tkáně), tak lidé mají právo rozhodovat o tom, zda chtějí mít ohřáté tkáně či nikoliv.

Ve skutečnosti je zahřívání tkáně nebezpečné. Tkání je totiž v těle několik druhů. Některé tkáně jsou tak citlivé, že i mírné zahřátí způsobí "katastrofu". Třeba tkáně varlat. Varlata jsou záměrně vzdálená od těla, protože kdyby byly součástí těla, tak by měly stejnou teplotu jako tělo a tato normální tělesná teplota má pro varlata zničující dopad: poškozené spermie neschopné plodit děti. Na nebezpečné zahřátí varlat tudíž ani není potřeba radaru - stačí třeba těsné slipy či těsné kalhoty. O tomto naprosto známém a dokonce dnes i v reklamě na prádlo využívaném faktu páni propagátoři našeho "ohřívání" ještě neslyšeli?

■ ■ ■

Starosta Trokavce sdělil panu Topolánkovi, že ho zde oficielně před veřejností informuje o skutečnosti, že v okruhu 10 km okolo radaru bude pravděpodobně překročen limit zdravotní normy Nařízení vlády č. 480/2000 Sb. Odborník Ing. Zbyněk Škvor z Vysokého učení technického poskytl veřejnosti, na základě výzvy Českého rozhlasu, stanovisko, že nad vzdálenost 5 km od radaru už nelze očekávat překročení normy - tudíž do 5 km překročení očekávat logicky lze. Starosta požádal pana Topolánka, aby buďto dal tuto informaci odborníky prověřit, nebo aby se zasadil o zastavení jednání, do doby vyjasnění.

Pan Topolánek problém vyřešil podle svého zvyku. Prohlásil prostě, že to není pravda.

Hotovo. Vyřízeno. Jaképak šetření. Mohlo nás to napadnout - přece už v lednu prohlásil, že "se nemáme bát, není pravda, že toto zařízení něco vyzařuje..." Nějaké tabulky americké MDA, či stanoviska odborníků mu nebudou nabourávat jeho názor, že jediní odborníci na radar jsou premiér České republiky a pak ministryně Parkanová.

A pak snad i ministr zahraničí, který zase prohlásil, že do stavby radaru "nám nebude nikdo mluvit a nás kontrolovat..."

■ ■ ■

Dotaz tazatele zněl, co se vlastně stane, když se antiraketa s raketou "darebáka" skutečně srazí? Pan Topolánek začal vysvětlovat - až skoro po střet raket. Tam se zarazil, obrátil se na pana generála Košnera, aby výklad dokončil.

Pan generál se usmíval, ale zřejmě je tam nový, takže tuto látku ještě nestačil vstřebat, takže se ani nesnažil vstát. (Ale mohl se lidí zeptat, poradili bychom).

Pan Topolánek se obrátil do sálu s rádobyžertem: "Není tu nějaký důstojník, snad by mohl..."?

Nebyl, nemohl. Situaci zachránil MUDr. Pavel Bednarčík a popsal srážku. A pak už si vymýšlel. Podle jeho výkladu jsou obě tělesa povinna poslušně se roztříštit na miniaturní kousíčky, prakticky se rozprášit, a pak ještě po vstupu do atmosféry shořet, takže vlastně rozptýlit na obrovské ploše, v nepatrných částečkách, dole o tom ani nebudeme vědět.

Za prvé - nedával pozor, když generál Obering řekl 25.1.2007, že největší kousek, který dopadne na zem, bude mít asi 15 cm.

Za druhé - nezmínil se o možnosti, že mohou ty kousky být i radioaktivní (pokud plutoniové, pak na rozdíl od uranu i silně jedovaté), či že mohou být i zbraní s náplní bakteriologickou. (Bakterie se nemusí trmácet Evropou po zemi, hezky je to rozpráší). A jak jaderný materiál shoří tak, že se stane neradioaktivním? Nevím. Vy někdo ano? Odborníci vypráví, lidé v sále žasnou. Ty znalosti! Tak to má být.

■ ■ ■

Občan se ptal, jakým způsobem bude tímto americkým systémem chráněna ČR, a proč, pokud jde o zařízení zaměřené na státy jako Irán, si Američané radar nepostaví na asijském kontinentu blíže k těmto " darebáckým státům", jak tento pojem paní Parkanová a pan Topolánek převzali ze slovníku americké agentury.

Podle oficiálního vysvětlení je tedy důvodem k vybudování protiraketového systému obava před útokem z tzv. darebáckých států jako je Severní Korea nebo Irán. Pokud by však takové státy existovaly nebo byly vážným ohrožením světa, pak by bylo správné a efektivnější, aby USA svůj program protiraketové obrany internacionali-zovaly.

Zůstalo nezodpovězeno, který z těchto darebáckých států má za cíl útočit na Českou republiku, že zde ten americký radar tak moc potřebujeme mít.

■ ■ ■

Občan řekl ministryni obrany Parkanové, že od ní jako od ženy čekal, že bude hájit mír. Paní Parkanová odvětila, že on vůbec neví, jak je těžké hájit mír, že se mír hájí zbraněmi a ona že udělá pro to vše. Hned na začátku besedy sdělila, že ona přijela s tím, že je pro radar.

Neodpověděla jste na základní otázku, paní ministryně. Kdo ohrožuje Českou republiku? Kdo ohrožuje mír v Evropě? Proč hájíte americký zájem?

To si opravdu myslíte, že právě americký radar na našem území nezpůsobí, že se opravdu ohroženými staneme? Proč neprosazujete mír mírovými prostředky? Proč ignorujete Organizaci spojených národů a Severoatlantickou alianci a společnou obrannou politiku Evropské unie?

Proč se chcete spojovat s USA, které odstoupily od smlouvy o balistických raketách, zrušily doktrínu o neútočení jadernými zbraněmi jako první, ignorují OSN a již zahájily jednu válku s vylhanými argumenty?

■ ■ ■

Pan Topolánek poukázal na situaci před druhou světovou válkou, kdy Winston Churchill varoval před vypuknutím válečného konfliktu a celá Evropa jej ignorovala.

Doporučujeme panu Topolánkovi opakovací kurs dějin českého státu i Evropy. Druhá světová válka začala neoficielně právě na českém území. Právě anexí části českého území cizím státem.

A je-li podle něj USA Winstonem Churchillem, kdo je Hitlerem, když USA mají ve své doktrině nyní zakotvenu "oprávněnost preventivní války", laicky řečeno?

■ ■ ■

Místostarosta z Borovna se zeptal, co za to obec Borovno dostane: Že nemají infrastrukturu, studny a kanalizaci. P. Topolánek odvětil, že konečně se někdo ptá na něco reálného. Že je trestuhodné, že tu šanci zde lidé odmítají. Že je to Bohem zapomenutá krajina. Že je tu nezaměstnanost.

Proč tedy nevyčlení finance na tento Bohem zapomenutý kraj už dnes a i bez radaru?

V oblasti kolem Brd je kvalitní přírodní prostředí právě a jenom díky tomu, že zde byla a je armáda, která se o lesy starala a že dosud nebyly zprivatizovány. Tato oblast se stala vyhledávaným místem k bydlení právě díky mimořádně estetickému a kvalitnímu životnímu prostředí nedaleko od Plzně a Prahy. Lidé z Prahy i Plzně zde mají rekreační chalupy. Vůbec zde nežijí žádní nezaměstnaní chudáci, jak se domníváte, pane Topolánku. Staví se zde nové domy a v průběhu několika let by ke zlepšení infrastruktury postupně došlo. A že to jde pomalu? Ale to je přece zásluha státu - nebo pan premier neví, kolik malé obce v tomto kraji dostávají do rozpočtu a zač nyní starostové všech vekovských obcí bojují?

Je směšné a ubohé lidem za radar nabízet novou kanalizaci nebo studny. Jednak je jasné, že neexistuje způsob, odkud tyto peníze čerpat a hlavně na základě čeho ( z prostředků kraje? ze státního rozpočtu jako zvláštní rozpočtová položka?) a je tudíž pravděpodobné, že by tyto laciné a trapné sliby naplněny nebyly. A k čemu by lidem zde byla infrastruktura, když by měli poškozené životní prostředí a zdraví ?

Kolik platí dnes USA milionů dolarů původním Kwajaleiňanům, vystěhovaným na Ebeyu, za pronájem ostrova na radar a příslušenství, a za škody na životním prostředí - a kolik bude USA platit naší republice? My to víme. Ví to pan Topolánek? Takže USA sem dá radar, zadarmo - a abychom neprotestovali, je naše vláda ochotna zaplatit v Brdech místní infrastrukturu, vodovody, čističky a podobně, z peněz našich poplatníků. Ale to je někomu musí sebrat! Navrhujeme ubrat je poslancům a vládě - a možná by bylo po problému, radar by asi neprošel.

Pokud však jde ze strany pana Topolánka o koupi odpustku za zničení této oblasti, pak jeho jediná adekvátní nabídka by byla, místo kanalizace, že se k radaru nastěhuje a bude zde ozařován 24 hodin. My jsme zde ohroženi, my tady žijeme a radar nechceme. Tak nechť to laskavě vezme na vědomí..

■ ■ ■

Jedna tazatelka uvedla toto srovnání: Při zkouškách nové izolace na raketoplánu Columbia byla americká posádka ubezpečována o naprostém bezpečí vzletu a přistání. Přesto raketoplán shořel se všemi lidmi na palubě. Právě nám zde tvrdíte, že radar bude zcela bezpečný, účinky zdravotně nezávadné a že pokud by měl poškodit lidi, neschválíte ho. Co se stane, pokud to nebude pravda, a k poškození dojde?

Pan Topolánek odvětil: VŠUDE UMÍRAJÍ LIDÉ. Někteří ve válkách, někteří při autonehodách, někteří jen tak.

Z této naprosto nezvládnuté, šokující a nehorázné odpovědi lze dovodit, že premiér ví a počítá s tím, že zde v souvislosti s radarem budou umírat lidé? Touto odpovědí naprosto jasně dal najevo, že lidé díky radaru umírat mohou, že se s tím má počítat, radar může být tedy natolik nebezpečným, že může způsobit smrt lidí. A že je si toho vědom.

Potřebujeme tedy vůbec ještě další důkazy, že radar může být nebezpečným? Potřebujeme tedy ve vládě člověka, který chce vědomě vystavit své občany nebezpečí ohrožení zdraví či života?

■ ■ ■

Dále se lidé ptali na to, proč pan Topolánek nesouhlasí s celostátním referendem. Odvětil, že Česká republika je podle Ústavy ČR nepřímou demokracií. Že lidé jsou zastoupeni svými poslanci, kteří mají na studium problematiky čas a kteří ponesou odpovědnost. Lidé se ptali, jako odpovědnost. Prý politickou. Kvůli příštím volbám.

Poslanci a senátoři nemají o nic větší kvalifikaci, odbornost, vyšší IQ, ani úsudek než občané. Spíše mají znalosti nižší než my, protože vláda jim předkládá jen ty své nesmysly a lži. A tak si nejsou jisti, protože zespodu, od nás, slyší informace jiné.

Žádná z politických stran neměla tuto naprosto kardinální otázku ve svém volebním programu. Politici proto nemají žádný mandát od lidí k rozhodnutí v tak závažné otázce. Pokud jsou tedy lidé zastoupeni svými poslanci, pak si poslanci mají názory lidu vyslechnout a budou povinni rozhodnout tak, jak si lidé budou přát.

Občany v sále premiér naprosto nepřesvědčil. Naopak, silně je utvrdil v tom, že je premiérem arogantním, který občany neslyší, pouze je lživě přesvědčuje o tom, co chce on, a jeho svéhlavé a neodůvodněné prosazování tohoto nebezpečného monstra, či spíše monster, by mohlo vést k velké lidské bolesti.

Závěrem

Poslanec Exner ve svém projevu, v obecné rozpravě k americkému radaru ve sněmovně, dne 4.5.2007 přesně četl z odpovědní nóty ČR americké vládě velké množství bodů, z nichž ani jeden nebyl podmínkou naší vlády. Z té nóty, kterou nám odmítají zveřejnit. Teď je vidět, proč. Stále se opakovalo jen "vláda předpokládá, vláda by chtěla, vláda má úmysl" a podobně. Nikde nestojí, že vláda žádá, či klade si podmínku. To není smlouva či odpověď suverénního státu k jednání příštím. To je podlézavá, vazalsky ponížená suplika poddaných k vrchnosti...

K té proklamované odpovědnosti je nutné doplnit, že se nejedná pouze o odpovědnost politickou, ta nikoho nezajímá, ale především o osobní odpovědnost, pokud zde lidé budou poškozeni. Na to by se ti odpovědní měli připravit.

A aby bylo jasné, že se nebudou moci poslanci schovat za svou anonymitu, připravili jsme na našich stránkách jmenovitě adresy a kontakty na naše poslance a také na zastupitele plzeňského a středočeského kraje. Aby si lidé spíše zapamatovali, jak který poslanec či zastupitel konkrétně o výstavbě tohoto nebezpečného monstra hlasoval.

Autor je starostou obce Trokavec

                 
Obsah vydání       7. 5. 2007
8. 5. 2007 Topolánek: VŠUDE UMÍRAJÍ LIDÉ. Někteří ve válkách, někteří při autonehodách, někteří jen tak. Jan  Neoral
8. 5. 2007 Czech Prime Minister Topolánek: People die everywhere. Some of them die in the wars, others during car crashes, some just die Jan  Neoral
8. 5. 2007 XBR radar v Brdech zřejmě nebude jediný Stanislav  Kaucký
8. 5. 2007 Jak zavléci Česko do samého středu Hvězdných válek Štěpán  Kotrba
8. 5. 2007 Bush zase udělal faux pas před anglickou královnou
8. 5. 2007 Rozpačité oslavy Michal  Mašín
8. 5. 2003 Osvobození ČSR
9. 5. 2006 Děň Pobědy Štěpán  Kotrba
7. 5. 2007 Premiér v brdském ringu Pavel  Čámský
8. 5. 2007 Další obce řekly NE výstavbě radaru
7. 5. 2007 Hodnota právnického titulu Vlasty Parkanové je nulová Bohumil  Kartous
7. 5. 2007 Americký raketový deštník v Evropě: Logika, nebo jen provokace?
7. 5. 2007 Nechoď, Vašku, s pány na led
7. 5. 2007 Ohlédnutí za bezvýsledným jednáním Petr  Pešek
7. 5. 2007 Sarkozyho velký úkol Boris  Cvek
7. 5. 2007 Mezinárodní konference proti militarizaci Evropy Štěpán  Kotrba, Jan  Berousek
6. 5. 2007 Prague Declaration
7. 5. 2007 Most Jan  Skácel
6. 5. 2007 Sarkozy vyhrál francouzské prezidentské volby
7. 5. 2007 Sarkozy ve Francii i v EU Michal  Petřík
7. 5. 2007 Fenomén Topolánek Ivo  Šebestík
7. 5. 2007 Slepá spravedlnost ministra nespravedlnosti Zdeněk  Jemelík
7. 5. 2007 Berme tělesnou výchovu vážně Alois  Michálek
7. 5. 2007 Jelcinův odkaz: Naprostý rozvrat Ruska Daniel  Veselý
7. 5. 2007 Radary včasné výstrahy Stanislav  Kaucký
7. 5. 2007 Zelení: O limitech těžby již rozhodla referenda v dotčených obcích
7. 5. 2007 Prznění mrtvol Radek  Mikula
7. 5. 2007 Proč mladí nechtějí volit sociální demokracii Adam  Rykala
7. 5. 2007 Žurnalista ve službě, o níž odborníci málokdy mluví, aneb Komu zpravodaj nemá poskytovat zprávy? Uwe  Ladwig
6. 5. 2007 Dělníci na vinici, aneb co za to? Zdeněk  Bárta
6. 5. 2007 Sněmovna pustila dál referendum o radaru Andrea  Cerqueirová
6. 5. 2007 Incident s politikou Egona Lánského na Světě knihy
5. 5. 2007 Vědci OSN: Není moc času
22. 11. 2003 Adresy redakce
4. 5. 2007 Hospodaření OSBL za duben 2007

Americká protiraketová základna v České republice RSS 2.0      Historie >
7. 5. 2007 Radary včasné výstrahy Stanislav  Kaucký
7. 5. 2007 Americký raketový deštník v Evropě: Logika, nebo jen provokace?   
7. 5. 2007 Premiér v brdském ringu Pavel  Čámský
6. 5. 2007 Sněmovna pustila dál referendum o radaru Andrea  Cerqueirová
6. 5. 2007 Prague Declaration   
4. 5. 2007 Občanské fórum má dnes sídlo v Trokavci, pane Havle   
4. 5. 2007 NATO přesvědčuje Rusko, aby neodstupovalo od vojenské smlouvy   
4. 5. 2007 Mělo by se udělat vše pro to, aby americká základna v ČR nebyla vybudována   
4. 5. 2007 Americký plán na protiraketovou obranu zaznamenal neúspěch   
3. 5. 2007 Základny a Havel, aneb Co se naučit od Sokrata? Uwe  Ladwig
3. 5. 2007 Návrh pro odpůrce americké základny   
3. 5. 2007 Proč je radar takovou výhrou?   
3. 5. 2007 Vláda: Americký radar prý nic nevyzařuje Jan  Neoral
3. 5. 2007 Jak se lže v Českém rozhlase   
2. 5. 2007 Od průvodce absurditou světa k medvídkovi Pú Bohumil  Kartous