26. 9. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
26. 9. 2006

Dalších pár námětů k řezenské přednášce Benedikta XVI.

Logos - tvůrce světa

Termín "logos". Tento výraz byl papežem zmíněn opakovaně. I pro toho, kdo se moc nezajímá ani o náboženství, ani o jazykovědu, by to mohl být zajímavý námět. Přinejmenším tím, jaké rozmanité významy na sebe postupně bere jednou již zrozené slovo.

Starořecký výraz "logos" má četné významy. Maličko se nejdřív porozhlédněme po dalších příbuzných výrazech z antické --- "klasické" --- řečtiny. "Ho logistés" byl posuzovatel, znalec účtů, soudce. Přídavné jméno "logistikos" znamenalo mj. být zběhlým v počítání, být rozumným, být rozvážným. Jiné příbuzné adjektivum je "logios"; ve významu být v něčem zběhlý, orientovaný, poučený, ale také být výmluvný, anebo přímo učený. Jako podstatné jméno "ho logios" výraz znamenal věštce; ve středním rodě jako "to logios" tento výraz byl uplatňován pro slovo nebo výrok věštírny. Přímo výraz "ho logos" na sebe nabalil celý shluk možných významů, vzájemně odlišitelných podle situace a potřeby.

Aspoň několik na sebe navazujících významů si tu ve spřízněných významových dvojicích uveďme: Počet, účet; platnost, cena; názor, mínění; důvod, důkaz; mluva, výrok; vyprávění, výklad; způsob řeči, věta; téma, tvrzení; spis, kniha. Tento výraz má ovšem navíc jeden zvlášť přenesený a značně abstraktní význam. Obdobně jako předtím v sanskrtu výraz "rtam", který se mohl uplatnit také jako "řád", "uspořádání" (také reality!), ne-li "racionální předobraz" všeho. Zrovna tak v počátcích křesťanské éry v evangeliu Janově našel výraz "logos" zcela nevšední uplatnění. Pisatelem tohoto hned na začátku vzrušivě hymnického textu byl "logos" vnímán jako personifikovaný "důvod" a "tvůrčí projekt"; tedy jako Tvůrce světa, a pak vlastně Bůh. Pak ovšem je pro nás náležité slovo psát s velkým počátečním písmenem, čili "Logos". Dnes je především v USA v oběhu termín "Intelligent Design"; toto v současnosti do oběhu vnesené dvousloví nemá daleko k intuici evangelisty Jana.

Toto krátké zamyšlení nechce jít do přílišných podrobností. Ale nemělo by se zapomenout na to, že s rostoucí potřebou vnímat v rámci křesťanství Ježíšovu misi na této zemi jako božský dar narůstala postupně jistá "nutnost" také představu o tom, že "sedí na pravici Boha-Otce", naléhavěji propojit s bezčasím původně vyhrazeným jen starozákonnímu Hospodinovi. Nejen v českých překladech Janova evangelia se objevuje "Logos" jako "Slovo", vnímané jako zástupný termín pro Ježíše jako Krista. To "Slovo" jako kdyby se odlouplo z transcendence, aby v našem "imanentním" světě vůbec nějak se mohlo promítnout jinak nepochopitelné a nesdělitelné poselství o vyznávaném Bohu. V pozdějším křesťanském dogmatu nakonec "Logos" vystupuje jako preexistentní Kristus, tedy v rámci dogmatu o božské Trojjedinosti transcendentně a pochopitelně svou "podstatou" mimo běžný historický čas.

"Slovo" lze sice také zároveň vnímat jako kotvené v čase, ale nikoli jako pouhé "sdělení" či příslib božího království na konci první třetiny prvního století naší éry, nýbrž jako zřejmě mystický čin. První vyznavači Ježíšovy památky vnímali svět prostřednictvím aramejštiny. Janovo evangelium má již vesměs řecky uvažující adresáty a zcela nový historický kontext. Asi stěží si budeme myslet, že by Benedikt XVI. zval k výměně názorů na toto posléze zmíněné "kristologické" téma. Zrovna tak je nepředstavitelné v nějakém smíšeném muslimsko-křesťanském kolegiu porovnávat nějak Ježíše s Muhammadem. Nanebevzetí je sice předpokládáno mezi věřícími pro oba dva, ale Muhammad je "jen prorok", zatímco Ježíš jako "Logos" je konsubstanciálně v rámci konceptu "boží Trojice" Bohem...

Vracíme-li se teď nakonec k termínu "logos" z papežovy přednášky, neodkazoval jím na "Slovo učiněné tělem", nýbrž na potřebu racionality ve věroučných debatách. Víra se ovšem pohybuje ve zcela jiných dimenzích než racionalita. Má také zcela jiná kritéria než věda. Víra nepochybuje; věda se stále snaží svá tvrzení falzifikovat. Vnitřní "jistoty víry" nelze podrobovat žádným objektivním testům. Žel...

A je opravdu škoda, když mají obě uvažované strany ve vlastní minulosti kromě pozitiv také kontroverzní doklady realizace "víry", že pro případný dialog s muslimy papež jako motto své přednášky volil příkrou formulaci na účet předpokládaného partnera dialogu. Totiž že v Muhammadově učení jsou "pouze věci špatné a nelidské". V současném rozjitřeném světě takovou formulaci neučiní stravitelnější ani předem citovaný odkaz na súru z Koránu (2.256, aby nebyl nátlak ve věcech víry), ani to, že sám inkriminovaný výrok pocházel z devadesátých let 14. století a pronesl jej světský panovník. Po bitvě je každý s moudrostí generála? Cožpak se nedalo předvídat, že my lidé stále kromě racionálních důvodů vnímáme zároveň optikou svých citů a nálad?

Jestliže Benedikt XVI. vyzýval k "setkání mezi vírou a rozumem", ať už v lůně Římskokatolické církve, anebo směrem navenek, jeho apel narazil jako kosa na kámen. Stačila na to jediná věta. Věta, od níž se okamžitě nedistancoval, jakmile jednou tu neblahou větu citoval...

                 
Obsah vydání       26. 9. 2006
26. 9. 2006 Válku proti terorismu s Bushem a Blairem u moci nelze vyhrát
26. 9. 2006 Zelený fašismus Milan  Valach
26. 9. 2006 Malý kvíz pro Topolánkovu odpovědnou vládu
26. 9. 2006 nechci Kateřina  Komorádová
26. 9. 2006 Cui bono? Vít  Klíma
26. 9. 2006 Vynucené cesty - mnichovská zrada nebo úmysl? Lubomír  Molnár
26. 9. 2006 Středobodem úsilí svobodný člověk Renata  Hanušová
26. 9. 2006 Visegrádský zmatek Oskar  Krejčí
26. 9. 2006 Izrael tajně vyjednává se Saúdskou Arábií
26. 9. 2006 2007: 1 000 000 000 000 -- poprvé přes bilion Michal  Rusek
25. 9. 2006 Langerova falešná hrozba Štěpán  Kotrba
26. 9. 2006 Holky: konečně dobrá zpráva - a nejen pro Vás Uwe  Ladwig
26. 9. 2006 Logos - tvůrce světa Miloš  Dokulil
26. 9. 2006 Zneužití jména České televize - pozor na neznámé
26. 9. 2006 Trapas s odposlechy - přání otcem myšlenky Ladislav  Žák
25. 9. 2006 Kouřové signály odposlechů Irena  Ryšánková
25. 9. 2006 "Operace Pravda" - Americkou armádou se nechala zkorumpovat i CNN Štěpán  Kotrba
25. 9. 2006 Nedotknutelní hlinění obři Václav  Dušek
25. 9. 2006 Nedůvěryhodný Langer Jiří  Pehe
25. 10. 2003 1424: Chvála budiž Bohu, který ukončil měsíc šacbán a započal měsíc ramadán
25. 9. 2006 Nevěřme darebákům, nevolme zloděje! Petr  Kužvart
25. 9. 2006 Notable Americans with Czech Roots - A New SVU Initiative
23. 9. 2006 Globální oteplování -- pravdy a mýty Ladislav  Metelka
23. 9. 2006 Gorův film Nepohodlná pravda Jan  Čulík
22. 9. 2006 Kardinál Vlk obvinil české katolické radikály ze spojení s americkými extremisty Štěpán  Kotrba
22. 11. 2003 Adresy redakce
4. 9. 2006 Hospodaření OSBL za srpen 2006

Katolická církev RSS 2.0      Historie >
26. 9. 2006 Logos - tvůrce světa Miloš  Dokulil
25. 9. 2006 Papež neříkal v přednášce o násilí pravdu Lukáš  Lhoťan
22. 9. 2006 Problémy případného dialogu o náboženské víře Miloš  Dokulil
22. 9. 2006 Kardinál Vlk obvinil české katolické radikály ze spojení s americkými extremisty Štěpán  Kotrba
20. 9. 2006 Katolická korespondence   
18. 9. 2006 Pražské arcibiskupství: Lidé, do kostela nechoďte, je to duchovní prostor !   
17. 9. 2006 Papež udělal chybu, ale islámští představitelé se chovají nepřijatelně   
16. 9. 2006 Muslimové požadují omluvu od papeže   
16. 9. 2006 Co dokáže novinářská tupost Štěpán  Kotrba
13. 9. 2006 Všeobecná deklarácia o laicite v 21. storočí   
12. 9. 2006 Stovka za katolickou nenažranost Štěpán  Kotrba
12. 9. 2006 Za čo Svätopluk a ani Cyril s Metodom nemôžu Miroslav  Tížik
31. 8. 2006 Zhoubné myšlenky Institutu sv. Josefa   
30. 8. 2006 Americký katolický antisemita bude přednášet českým neonacistům v Muzeu policie Štěpán  Kotrba
28. 8. 2006 Ratzinger chce přijmout "teorii inteligentního designu"