1. 3. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
1. 3. 2007

Čtenáři slov

Jestliže uvěříme proklamacím politiků a různým výzkumům veřejného mínění, pak se školství řadí mezi nejdůležitější oblasti společenského života a povolání učitele patří k těm nejprestižnějším.Detailní školská problematika však přitom bývá středem zájmu společnosti většinou jen u příležitosti výměny ministrů, zahájení školního roku, v období vysvědčení, maturit, přijímacího řízení a zápisů do prvních tříd. Veřejnost se tak sice kromě běžných informací o těchto pravidelných rituálech obvykle dozví i něco podstatného o problémech školské praxe, ale veřejné sledování účinnosti výchovy a vzdělávání rozhodně u nás nepatří k mediálně silným tématům. To daleko více přitahují popisy výchovných debaklů žactva a ostudné počiny různých zlodějíčků, deviantů a lajdáků z řad pedagogů.

Pokud by mělo školství zpracovanou nápaditou marketingovou strategii, nenabízelo by veřejnosti jen přehledy škol s možnostmi studia, ale prostřednictvím cílené reklamy a praktických opatření by daleko více usilovalo o pravidelný přenos informací a rozvoj partnerských vztahů s veřejností. Zejména rodiče by měli školu považovat za svého každodenního neformálního partnera. Nedávno zveřejněné skutečnosti o problémech předškolních dětí s nedostatečným rozvojem mluveného projevu by totiž rozhodně neměly jen zapadnout do dalšího období náhodné "školní informační exploze". Jde přece o zdravý psychický vývoj populace. Jaká opatření byla v resortu školství přijata v souvislostech tak závažného zjištění, však zůstává utajeno.

Rozvoj mentálních schopností dítěte ovlivňuje nepochybně množství činitelů, ale práce se slovem ve všech podobách má zásadní význam pro úroveň všech poznávacích procesů. Významnou roli při tom sehrává kvalitní výuka prvopočátečního čtení. Vnímat psaný text, ba dokonce emotivně prožívat děj je pravou podstatou čtenářské gramotnosti. Řada průzkumů prokázala, že však pouhá slova bez vnímání jejich obsahu "čte" celá řada patnáctiletých žáků. S pochopením skutečného smyslu textu má potíže i mnoho dospělých. Osobní slovní zásoba pak bývá skrovná, vyjadřovací schopnosti mizivé. Tento fakt sice může potěšit některé profesionály v oblasti ovlivňování veřejného mínění, kulturnímu a ekonomickému vývoji společnosti to rozhodně neprospívá.

Příčin tohoto jevu, který je součástí takzvané funkční negramotnosti, bude zcela jistě celá řada. Základní dorozumívací prostředek příslušníků našeho národa sice nese krásné označení mateřština, ale nechováme se všichni k tomuto klenotu občas macešsky? Jak z hladivého názvu našeho jazyka vyplývá, měla by to být zejména matka a spolu s ní rodina, která by především svým příkladem spoluvytvářela úroveň budoucí jazykové kultury a tím i myšlení každého dítěte. Vždyť samotnou hrou s úžasným darem řeči, bezděčným vnímáním barvy, síly a tónů hlasu, jakož i rytmu promluvy, spolu se všemi mimojazykovými prostředky, jsou děti vedeny k postupnému chápání významu slov jako signálu a označení skutečnosti.Tím jsou kladeny počátky ovlivnitelného rozumového a citového vývoje dítěte. Kolik budoucích aktivních uživatelů jazyka však vyrůstá v chudém jazykovém prostředí, ve kterém převažují zvuky nelibé a slova úděsná. Děti by měly být prostřednictvím zvuků lidské řeči především hlazeny, podstatně méně zarmucovány, trestány, nebo dokonce trápeny.

Po staletí s láskou vytvářený zlatý fond slovesné a hudební kultury s určením pro nejmenší vnímatele se prostřednictvím těch nejbližších osob k malým posluchačům mnohdy nedostane. S použitím všech vhodných žánrů je od raného období nezbytné učit děti prožívat příběhy, všestranně rozvíjet slovní zásobu, podporovat reprodukci a dramatizaci. Jen tak nepotkají dítě v předškolním a školním prostředí nezasloužené nevýhody vyplývající z nedostatečné jazykové praxe -- obtížná sociální přizpůsobivost a problematické postavení v kolektivu vrstevníků. Což je skutečnost až příliš častá.

Přihlíží cíleně naše školská soustava k individuálním schopnostem a potřebám žáků s ohledem na jejich mentální věk a sociální zázemí? Neustále totiž například přežívá tradiční představa, že výuka čtení je záležitostí prvního ročníku základní školy. Přitom poznávání tvarů zejména tiskacích písmen velké abecedy nečiní potíže mnoha předškolním dětem. Úžasnou kapacitu paměti v tomto období bychom měli hravou formou dokázat daleko více využívat zejména u dětí, které díky schopnosti celostního vnímání mohou snadno překročit fázi takzvaného slabikování.

Slovně všichni uznáváme neopakovatelnou jedinečnost každé osobnosti. Ve školním prostředí však stále převažuje hromadný styl výuky a výchovného působení. O diagnostice individuálních výchovných a vzdělávacích problémů a cílené terapii se uvažuje jen v případech dysfunkcí. Zcela nesystémová je naproti tomu specifická péče o nadané děti. Pedagogická osvěta rozhodně lépe funguje v oblasti sexuální výchovy než v té rozumové, citové a mravní.

Křehkou květinkou je dětské čtenářství. Získat citový vztah k tištěnému slovu při konkurenci virtuálních obrazových světů podnikajících soustředěný útok z obrazovek televizorů a z monitorů počítačů je vskutku obdivuhodné. Prostřednictvím tradičních čítanek to zřejmě dost dobře nepůjde. Osvědčená obousměrná cesta se mimo jiné nabízí ve spolupráci mediálních tvůrců a programátorů s nakladatelstvími v edicích multimediálních projektů klasických děl. Vždyť i tištěný text a jeho vnímání je a zřejmě zůstane součástí lidské kultury. Určitě se nepochybně brzy dovíme, jaká opatření ke zlepšování mluvních a čtenářských dovedností dětí naše školství spolu se svými partnery připravuje. Školní vzdělávací programy mohou být jejich součástí.

                 
Obsah vydání       1. 3. 2007
1. 3. 2007 Janečku, proč cenzurujete a zkreslujete v ČT veřejnou debatu?
1. 3. 2007 Nedělní Moravcova televizní debata bude zase propaganda
2. 3. 2007 Janeček a Šámal odmítají hovořit s iniciativou Ne základnám
1. 3. 2007 Diskuse o radaru: Je na co být hrdý? Jan  Sládek
1. 3. 2007 Human Rights Watch: 38 osob, unesených CIA, je nezvěstných
1. 3. 2007 Čtenáři slov Pavel  Táborský
1. 3. 2007 Protestantské poselství MF Dnes: Andělé v tryskáčích Bohumil  Kartous
1. 3. 2007 Vitex v Berouně: Kterak jsem zmlátil robocopa špejlí Vítězslav "Vitex" Dvořák
1. 3. 2007 Trojí bída komunismu II. Bohuslav  Binka
1. 3. 2007 Trojí bída hlubinného ekologa Michael  Kroh
1. 3. 2007 Trojí bída antikomunismu Josef  Vít
1. 3. 2007 Jaká je současná ruská opozice? Tomáš  Lipták
1. 3. 2007 17 Jiří  Studený
1. 3. 2007 Vojenští odborníci dávají USA v Iráku půl roku
1. 3. 2007 Bílý dům se snaží rozptýlit strach z globálního krachu burz
1. 3. 2007 Je to teď ten globální burzovní krach? aneb Slibný kandidát v soutěži o nejblbější otázku Uwe  Ladwig
1. 3. 2007 Srbsko porušilo mezinárodní právo, nespáchalo však genocidu
1. 3. 2007 Pravda a lež o "genocidě" ve Srebrenici Jaroslav  Foldyna
1. 3. 2007 Nepříjemná pravda o celebritách s dobrými úmysly Luděk  Staněk
1. 3. 2007 Prodiho nástupca -- Prodi Radovan  Geist
1. 3. 2007 Koniec módnej vlny Radovan  Geist
1. 3. 2007 Hladač komunikatívnej racionality Štefan  Šrobár
28. 2. 2007 Spiklenecké teorie o pádu budovu WTC 7
28. 2. 2007 Bushova vláda nabízí Sýrii a Íránu vyjednávání
28. 2. 2007 USA odmítly mírovou nabídku z Íránu
28. 2. 2007 Zachrání Fico odsouzené z Libye? Petr  Wagner
28. 2. 2007 Trojí bída komunismu Bohuslav  Binka
28. 2. 2007 Jednostranným pořadem o americkém radaru hrubě zkreslil reportér Brunclík skutečnost
28. 2. 2007 Sebeklam vede k úpadku demokracie Joel S. Hirschhorn
28. 2. 2007 Evropa na rozcestí -- růst či nerůst? Ondřej  Rut
28. 2. 2007 Pandořina radarová skřínka Oskar  Krejčí
28. 2. 2007 Jak nás pan poslanec překvapil Pavel  Čámský
28. 2. 2007 Boj za referendum o základně Milan  Valach
18. 2. 2007 Hospodaření OSBL za leden 2007

Školství RSS 2.0      Historie >
1. 3. 2007 Čtenáři slov Pavel  Táborský
22. 2. 2007 Ztráta zbytku iluzí Milan  Kulhánek
21. 2. 2007 Uniformy do škol František  Augusta
19. 2. 2007 Maturita - zkouška dospělosti? Pavel  Táborský
16. 2. 2007 Tony Blair chce zavést charitativní dary pro univerzity   
15. 2. 2007 650 Kč za papír o ničem Milan  Kulhánek
8. 2. 2007 Maturity pro barbary Ondřej  Hausenblas
5. 2. 2007 Po stopách Komenského a Cimrmana Alena  Damijo
19. 1. 2007 Rektoři britských univerzit varují: Školné bude muset stoupnout na 10 000 liber ročně   
15. 1. 2007 Dvě nové vysoké školy ekonomické v Českých Budějovicích Michal  Giboda
11. 1. 2007 Vědecké a profesní vzdělávání žen, aneb Německo má jen jednu možnost, kdyby chtělo být dále úspěšné Uwe  Ladwig
8. 1. 2007 Gymnázium, "profesoři" a studenti Boris  Cvek
8. 1. 2007 Řízené vzdělávání František  Augusta
3. 1. 2007 Do nového roku Jan  Čulík
3. 1. 2007 Jediná cesta, jak "zachránit ČR"?