9. 2. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
9. 2. 2007

Čert nepatří do pekla, ale do televize

Cesta pozvolné kooperace a z ní vyplývající postupné integrace médií veřejné služby je cestou jejich přežití v nastupující digitální multimediální době.

Odpovědi managementů obou médií veřejné služby v LN 2. 2. 2207 ukazují míru neprofesionality v seriózním uvažování o strategickém rozvoji. Obě média mají sice odlišný způsob práce, sídlí v různých budovách a používají odlišnou techniku i metodiku, jak prohlásila bývalá poslankyně, herečka Táňa Fischerová v Literárních novinách 5. 2. 2007. Obě však mají stejné zadání nás, občanů. Jsou to média veřejné služby, nejen prostředkem obživy herců a filmařů. Nastupující konvergence a digitalizace informačních, telekomunikačních a mediálních technologií ukazuje, že metody práce z doby analogové se budou diametrálně měnit. Někde už se tak děje -- dokonce i v samotných médiích veřejné služby. A nikdo neprotestuje.

vyšlo dnes v Lidových novinách

ČeRT - dosavadní průběh diskuse o možné spojení České televize, rozhlasu a tiskové kanceláře TÉMA BL

ČT 24 si už dnes můžete poslouchat jako internetové rádio, některé pořady ČRo máte možnost vidět na obrazovce České televize nebo na internetu -- jako televizní. Na internetu uvidíte televizi i uslyšíte stanice ČRo. Obě média mají vlastní internetové stránky, Český rozhlas využívá desítek rss kanálů a fenomén současnosti -- podcast. Desítky gigabajtů pořadů jsou už dnes k dispozici nikoliv jen pro vysílání. Nejpodstatnější je, že současný multiplex digitálního vysílání DVB-T je společný, ze zákona určen ke spolupráci na jeho naplňování a tím i k programové koordinaci ČT i ČRo. Dalším digitálním prostorem spolupráce, jehož start se blíží, je DVB-H pro vysílání do mobilních telefonů třetí generace. Posledními společnými místy je vysílání přes vysokorychlostní internet -- IPTV a systém "rozhlasové" digitalizace T-DAB, který ale nejspíš bude také multimediální -- T-DMB. Multimediální budou také aplikace dopravního zpravodajství a jiné vymoženosti inteligentní dopravy (RDS).

To, co dnes oběma médiím chybí, je systémová předvídavost v plánování budoucnosti. Poučit by se oba ředitelé mohli ve vydavatelství MAFRA. To mimo dvou deníků a několika časopisů vlastní rádio i televizi pro mladé, stejně jako rozsáhlý internetový portál s obrovským, veřejně přístupným archivem. Připravuje vlastní televizní zpravodajství i přímé přenosy, vydává CD i DVD. Multimedia publishing house -- vydavatelský dům, který primárně nerozlišuje JAK, ale pouze definuje CO, KUDY a případně ZA KOLIK ke svým čtenářům, posluchačům a divákům zašle. Možná je to tím, že má jen jednoho ředitele...

Kooperace médií musí vždy začít tam, kde si to vyžádá realita. Pro ČT a ČRo je to propagace multiplexu a koordinace jeho programu, prolínání obsahu na internetu, kooperace v zahraničním i regionálním zpravodajství. Sdílení zázemí. Společná propagační, prodejní a půjčovní síť. Spolupráce při výrobě časopisů, knih a digitálních nosičů. Spolupráce zpravodajů namísto konkurence. Sdílení informačních zdrojů a znalostního zázemí -- nejen zpravodajství. Výběr koncesionářských poplatků. Spolupráce v evropských institucích -- EBU, Eurovizi. Spolupráce při záznamech koncertů, festivalů, divadelních představení.
To nejpodstatnější na modelu postupného sbližování, vedoucího do několika let k jedné jediné instituci, je budování znalostního zázemí obou institucí -- jakési obrovské databanky zpravodajství a encyklopedického obsahu, sloužící redakcím i aplikacím budoucích digitálních médií. Termín je hrozivý zvláště pro televizi -- rok 2011, kdy analogovou televizi nahradí digitální. Tři multiplexy s patnácti programy a dalším obsahem. A za dalších pár let desítky programů v šesti multiplexech. Stěhování probíhat nemusí, stačí obě instituce propojit datově a chtít spolupracovat.

Uvažovaná privatizace ČTK je nesmyslem, majícím zajistit vytrvalý penězovod vedoucí do soukromého sektoru. Přitom už dnes chodí zpravodajové ČTK s kamerami či digitálními audiorecordery. Proč by nemohla všechna média veřejné služby poskytovat jedno multimediální zpravodajství -- minimálně se stejnou kvalitou i nestranností, jako dnes ČTK? Kooperace je vždy přínosnější, než konkurence.

Politici mají vždy zjednodušující pohled

Otázka sloučených veřejnoprávních médií je opravdu složitější a zaslouží si detailnější uchopení, v tom má mluvčí Českého rozhlasu Pavlík ve své reakci pro týdeník Strategie rozhodně pravdu. Je na čase začít.

"Čert" vzbudil obavy. V  mediální debatě politiků vyřčený námět na postupné propojení a vytvoření jedné české BBC vzbudil bouři. Představa konkurence tohoto rozměru a multiplikačního efektu vyděsila mnohé privátní vysílatele, mnohé politiky, mnohé ředitele i mnohé tvůrce. Stejně jako je před časem vyděsila představa desítek nových rozhlasových stanic pro jednotlivé skupiny posluchačů a "digitální" novelizace mediální legislativy, která ukončila většinu diskuzí o tom, jak to bude a jestli to vůbec bude.

Ale veřejná služba se stane opravdu veřejnou a kvalitní jedině tehdy, jestli bude atraktivní i pro dnešní i budoucí mladé, jestli dokáže obstát v technologické i obsahové konkurenci ne "kopírováním" komerčních modelů, ale vlastní koncepční vizí. Vlastní odlišností a vlastní kvalitou. Obsahovou i technologickou.

Survival game

Nesmí vzniknout Česká komerční televize, či Český rozhlas pro důchodce, ale naopak -- kvalita šíření informací jako veřejné služby musí být etalonem kvality. Pro seniory i pro mladé. Pro učitele i pro žáky. Pro příznivce dechovky, jazzu, rocku i techna. Těm mladým prozatím školometský a veskrze nezáživný obsah vysílání veřejné služby příliš nevoní. Stejně tak jim nevoní "stará" hudba. Daleko víc je zajímá Jetix či KiKa, ty starší MTV, NOVA či jiné komerční programy. Případně YouTube na internetu. Ale oslovit mladé posluchače a diváky lze nejen nabídkou kolekce freemusic ke stažení, ale i atraktivním programem veřejné služby. Důkazem toho je rádio pro mladé -- Radio Wave 100,7 FM Českého rozhlasu, v ČT Medúza či animovaný seriál Pakárna, nebo pořad Šumná města či Planeta Věda. Své trvalé místo má Meteor či Toulky českou minulostí Českého rozhlasu.

Model přežití je jednoduchý. Netkví v pokračování plkavých Banánových rybiček či přeslazené Kouzelné školky. Spočívá v maximální efektivitě vynaložených peněz, minimalizaci výdajů do privátní sféry ve všech oblastech, které jsou v komplexu funkcí veřejné služby klíčové. Nehonit se za reklamními koláči okamžité sledovanosti ale ve využití právě těch specifik, která odlišují média veřejné služby od těch komerčních. Informovat a vzdělávat, nejen bavit. Spočívá v co nejvíce uzavřeném koloběhu financí uvnitř institucí veřejné služby a co nejefektivnějším využití každé koruny i každé informace, která se v okruhu zpravodajů či redaktorů veřejné služby vyskytne. Spočívá v poskytování příležitostí mladým tvůrcům, v prostoru pro experimenty. Staré i nové technologie musí sloužit zvýšení kvalit programu a zefektivnění všech dostupných cest, jak ho doručit divákům, posluchačům či čtenářům. Zaslouží si to.

Zpravodajství o událostech, a ne o dojmech

Mnoho dílčích událostí, ze kterých je využito v omezeném čase vysílání jednoho z médií pouze několik sekund, se beznadějně ztrácí v zapomnění jako nezdokumentovaná součást historie, přestože byly předtím vynaloženy nemalé náklady na pořízení záznamů, ze kterých pak editor vystřihl těch několik sekund a několik "ilustračních" obrázků. I když druhé médium by využilo jinou sekvenci nebo by záznam použilo celý. Historici budoucnosti nás za toto plýtvání proklejí jako barbary. Pod křídly společné "tiskové agentury" by se mohly shromažďovat, vyhodnocovat a archivovat informace od všech zpravodajů, výsledné produkty by byly k dispozici i ostatním médiím nejen uvnitř komplexu veřejné služby, ale tvořily by nemalý zdroj příjmu prodejem do privátní sféry. Služba by se stala službou. Důležité je i oddělení minulosti od přítomnosti. Multimediální digitální archiv událostí by musel být pojat komplexně, pak by materiál bylo využito daleko lépe a divák, posluchač a čtenář by byl informován daleko kvalitněji a komplexněji. Událost je jedna, přesto je u ní hrozen novinářů. Každý vystřihne a použije kus. Každý jiný a nebo všichni jen jeden. To není zpravodajství o události, ale manipulace zpravodajstvím. To puzzle si musí skládat divák sám. Proč?

Propojení dispečinků a redakcí zpravodajství, center technické, technologické a logistické podpory optickými datovými kabely by bylo výsledkem. Obrovské datové skladiště též. Mezi redakcemi by proudily informace. Dál by existoval newsroom televizního zpravodajství, dál by existoval i rozhlasový newsroom. Dál by existoval obrazový a textový newsroom (dnešní ČTK). Pouze by všichni viděli všem "do kuchyně" a používali by informace ostatních. Řadu "televizních" informací stejně provází obrázek telefonu či fotografie a hlas. Řadu zpráv rozhlasu by mohl provázet obraz, mapka či fotogalerie. K centrálnímu propojení zpravodajství alespoň v rámci Českého rozhlasu stejně jako ke kooperaci všech regionálních stanic a zvýšení jejich podílu na vysílání ostatních došel ve svém koncepčním uvažování i programový ředitel Ostrý ve svém projektu budoucnosti Českého rozhlasu na nejbližších pět let.

Znalost minulosti je klíčem k budoucnosti

Důležité je i vytvoření vrstvy společných služeb -- včetně společného Centra multimediálního vzdělávání, rešerší a sociologického výzkumu, včetně společných multimediálních vydavatelství a nakladatelství. Včetně řady časopisů -- od týdeníku po měsíčníky. Včetně honorářového centra či dokonce ochranné organizace pro kmenové autory. Včetně společného dispečinku, vytvářejícího "superteletext", elektronický programový průvodce a doplňkové služby digitálního vysílání a koordinujícího program tak, aby se do datového toku "vešel" v co nejlepší kvalitě. Koncerty vážné hudby potřebují více prostoru pro zvuk a méně pro obraz, hokejový přenos zase více prostoru pro obraz a méně pro zvuk. Zpravodajství asi hifi kvalitu nikdy potřebovat nebude, hudební stanice ano.

Nezbytným se ukazuje doplnit redakční pracoviště rozsáhlým rešeršním zázemím a sofistikovanou analýzou a klasifikací informací. Informací je stále více, ty nové vytěsňují ty staré. Mnoho médií a mnoho novinářů nemá a nebo nechce mít paměť, odkazovat na zdroje, natož není zvyklé se učit stále něčemu novému. Je to pohodlné. Vysílání uplyne a nestává se pramenem citací, drobné nepřesnosti nebo neznalost se tolerují. Paměť posluchačů i diváků selhává. Nikdo nevyžaduje exaktnost.

Vzdělání není nemoc

Je trapné, navštíví-li tiskovku vlády redaktor, který neví, že zákon nevstupuje v platnost, je-li schválen vládou. Je trapné, navštíví-li parlament novinář, který nezná rozdíl mezi prvním, druhým a třetím čtením a neví, že druhému čtení v plénu předchází vždy projednávání ve výborech. Kvalita veřejné služby pak trpí a právem jsou novináři kritizováni za nekvalitu, nevzdělanost, bulvárnost, a mnohdy i za vyloženou intelektuální nedostatečnost. Specializace a vzdělávání je tedy nutností. Jejím předpokladem je specifické, "na míru ušité" školství a jistota kariérního růstu -- investice do lidského potenciálu. Toho nejcennějšího, co všechny instituce mají. Tvorba společného znalostního zázemí je pak logickým vyústěním možností, které přinese a vynutí si digitalizace a nové služby, které média budou v blízké budoucnosti plnit. Od telefonu jsme před deseti lety také čekali pouze volání.

Orientace v souvislostech

Historie elektronicky zveřejněných zpráv je zastřena a mnohdy zpřístupňována pouze za peníze. Ke zprávám či publicistice není většinou dodáván kontext -- doplňkové informace, dokumenty, profily a historie kauz či témat, souvislosti. Zejména tristní je tento stav v televizi, kde archiv přestává být archivem za rok a přepisy zpravodajských pořadů nejsou přístupné vůbec. Neexistuje stručná a přehledná kronika událostí a výroků o nich. Po létech, po měsících, po týdnech, po dnech. Nikdo už dnes neví, jaký názor měli jednotliví politici na dělení státu, na potraty, jak probíhala diskuze o odsíření elektráren. Nikdo dnes už neví, kdo byl kdy proti lustračnímu zákonu a proč. Co se stalo ten který den. Která byla nejvíce mediálně diskutovaná témata v kterém roce. Kolik kauz uplynulo do ztracena, aniž by se kdo ptal po výsledcích inscenovaných předvolebních skandálů. Neznáme minulost a opakujeme už jednou vyřčené, mnohdy opakujeme i tytéž chyby. Přitom otevření a bezplatné zpřístupnění mediální historie je jedním z úkolů veřejné služby. Zpřístupnění archivů ale stojí peníze. Přesto, že vlastní pořízení dat jsme už jednou zaplatili formou koncesionářských poplatků.

Hic sun leones

Dnes jsou evropské instituce (Evropská komise, Evropský parlament, Rada Evropy, soudní dvory) na chvostu zájmu médií, neboť neexistují specialisté, kteří by se trvale zajímali o projednávaná témata jednání, aktivity europoslanců, parlamentních frakcí a jejich názory. Jsme v Evropě a nic o ní nevíme. Nerozumíme jí. Neznáme názory svých zástupců zde a neznáme jejich agendu. Neznáme důvody, které vedou naše sousedy k odlišným názorům. Neumíme posoudit, zda politici pracují dobře a v náš prospěch nebo ne. Jeden zpravodaj televize či jeden zpravodaj rozhlasu v Bruselu není schopen postihnout šíři témat. Není schopen analyzovat odbornou tématiku, pochopit, co je důležité pro koho a sdělit to divákům či posluchačům.

Těch oblastí mediálního nezájmu je ale daleko více. Většina médií si nevšímá výsledků vědy a výzkumu, a to přesto, že v centru evropské vědy -- ve středisku CERN je na 400 českých vědců. Většina médií se nezabývá těmi, kteří v životě dosáhli něčeho víc, než napsat hitovou písničku, bavit lidi na estrádách a nebo hrát v televizním seriálu strašidlo. Ti, co něco dokázali, umírají často námi nepoznáni a celebritami se stávají subrety. To vše jsou úkoly, které se lépe zvládají společně.

Čiň čertu dobře, Ježkem se ti odmění

Co přinese postupné propojení médií veřejné služby podle bývalého generálního ředitele Českého rozhlasu Ježka, který je dnes ředitelem Národní knihovny. Ten se domníval už před řadou let, že ačkoli jsou Český rozhlas a Česká televize v České republice samostatnými subjekty, přesto jde věcně o jednu instituci zabezpečující odlišnými prostředky elektronické vysílání veřejné služby - ČeRT. Český rozhlas a televize. O to více tato definice platí za situace, kdy digitalizace obě instituce vystaví daleko tvrdší, dnes už evropské konkurenci -- konkurenci, ve které například izolovaná malá česká nakladatelství na knižním trhu neobstála. Stejně rozdrobený a brutálním nájezdům globálních mediálních koncernů vystavený bude trh elektronických médií. Nejen ctihodná britská BBC, ale komerční producenti z Německa, Francie, USA či Japonska čekají, jak získají lokální vysílací licence a vytvoří celoevropské sítě. Česko je kamínek do mozaiky globálního snažení. Česká média veřejné služby jsou a měly by zůstat institucemi národní kultury, uchovávající ji, zpřístupňující ji a bránící ji. Vlastimil Ježek své argumenty sepsal v roce 2004. Většina z nich platí dodnes -- i přesto, že mnozí tomuto směru vývoje oponují. Tady jsou:

BUDE TO LEVNĚJŠÍ

  • Budou spojeny neprogramové složky -- méně zaměstnanců, více odborníků, efektivnější využití výrobních prostředků (autorské právo, personalistika, ekonomika, správa budov, autopark...).
  • Spojeno bude i zpravodajství a publicistika (ušetří se na dopravě, zahraničních zpravodajích, částečně i technice: jedno auto, jeden technik, dva redaktoři, jedna kamera).
  • Výběr poplatku místo poplatků (ušetří se ½ stávajících nákladů na služby České pošty).
  • Výhodnější pozice pro jednání o právech (zejména na sportovní přenosy) -- zlevnit mohou nejen platby, ale i náklady na přenosy.

PRO TVORBU PROGRAMU I MARKETING OBOUSTRANNĚ VÝHODNÉ

  • Efektivní využití rozdílného prime time pro křížové promo.
  • Jednodušší vytváření propojených programových celků (s přihlédnutím k takovým skupinám lidí, jakými jsou neslyšící či slabozrací až nevidomí).
  • Společný festival (dnešní Zlatá Praha ČT ani Prix Bohemia Poděbrady ČRo díru do světa zatím neudělaly).

ZDŮRAZNÍ SE PODSTATA SMYSLU EXISTENCE, KTEROU JE VYSÍLÁNÍ VEŘEJNÉ SLUŽBY

  • Programové plánování bude vycházet z jediné definice vysílání veřejné služby -- debaty co vlastně vysílat nahradí diskuse, jak to co nejlépe a efektivně udělat; ne všude musí být nutně oba vysílatelé.

Pro většinu pohodlných je ale zachování programového, výrobního i vysílacího statu quo jedinou cestou, jak se ještě nějakou chvíli udržet. Po spuštění deseti konkurenčních televizních programů a desítek dalších rozhlasových programů na nových, digitálních platformách už bude pozdě plánovat budoucnost. Nastane krutá přítomnost. ČT 24 se stala po roce dětských nemocí plnoprávnou stanicí, která si hledá a nachází své místo v novém prostředí. Stejně tak si místo najde i sportovní ČT 4. Stále chybí vzdělávací a vědeckopopularizační program, archivní program a dětský kanál. Stále chybí cílená programová spolupráce obou médií, která by nebyla ojedinělým výkřikem, ale novou podobou veřejné mediální služby. Mediální legislativa se pro nejbližší dobu vyřešila, ČT a ČRo mají nárok na vlastní digitální multiplex. Média veřejné služby už nemusí žebrat o zvýšení koncesionářských poplatků. Televize už nebude muset být závislá na libovůli reklamních agentur. Pro nepochopení budoucích požadavků budoucích diváků i posluchačů, pro programové zakrnění a váhavé přešlapování už není omluvy ani výmluvy. Digitální budoucnost klepe na dveře.

Článek vychází z diskuze, která se i o tématu vedla na mediální konferenci v Českém Krumlově v roce 2004

                 
Obsah vydání       9. 2. 2007
10. 2. 2007 Odvahu odmítnout mnichovanství a říci základně NE Jan  Kavan
9. 2. 2007 Guardian: Proč Češi a Poláci spoléhají na Ameriku
9. 2. 2007 Vědci dokážou změřit lidské úmysly
9. 2. 2007 Otec Tomáš  Koloc
9. 2. 2007 Radar v Nepolisích: Jak jsem si jel prohlédnout fotbalový míč Štěpán  Kotrba
11. 2. 2007 Slova, slova, slova aneb nerozlučný projev vůle Zdeněk  Bárta
9. 2. 2007 Petr Mach se mýlí Ladislav  Metelka
9. 2. 2007 Výkonný ředitel CEP Petr Mach v Lidových novinách: Projev vysokoškolsky vzdělaného ignoranta Jakub  Rolčík
9. 2. 2007 Sporné praktiky exekutorské komory k zamezení diskuse o pochybeních exekutorů v době přípravy novely právní úpravy
9. 2. 2007 Odbory v ČT: Janeček i Rada ČT o Lambertovi věděla
9. 2. 2007 Milicionář Lambert Jiří  Janeček
9. 2. 2007 Rada ČT: Nevyzývejte nás k rezignacím
9. 2. 2007 Kdo si koupil Českou televizi? Josef  Šmída
9. 2. 2007 Brutální a dlouho beztrestný domácí odsouzen za šikanu nájemníků
9. 2. 2007 Názor dne - včerejšího
9. 2. 2007 Pro raketovou základnu, nebo proti ní? Václav  Žák
9. 2. 2007 Byli byste na základě současných informací pro stavbu americké radarové základny v České republice?
9. 2. 2007 Čert nepatří do pekla, ale do televize Štěpán  Kotrba
9. 2. 2007 ČeRT - dosavadní průběh diskuse o možné spojení České televize, rozhlasu a tiskové kanceláře
9. 2. 2007 Válka není valčík a není to budování kašen nebo škol, aneb Co s německým ministrem obrany, když nemluví pravdu? Uwe  Ladwig
9. 2. 2007 Golf Michal  Šanda
8. 2. 2007 USA poslaly do Iráku 12 miliard dolarů. Nechaly je zmizet beze stopy
9. 2. 2007 Proč to před lidmi utajovat?
9. 2. 2007 Veřejný prostor v krabičce cigaret Lukáš  Posolda
9. 2. 2007 Václav Havel: Naši spojenci po nás už skutečně méně chtít nemohou Michal  Rusek
10. 2. 2007 Omluva Martin  Škabraha
9. 2. 2007 Falešní proroci nové levice - případ Monbiot Michal  Brož
9. 2. 2007 Svět mírových válek Václav  Dušek
9. 2. 2007 Uhnul byste před rozzuřeným býkem? Karel  Dolejší
8. 2. 2007 Co se stane, když v Anglii napadne sníh Alena  Damijo
8. 2. 2007 Prohlášení generálního ředitele ČT
8. 2. 2007 Invazi na Kubu Kennedy ve skutečnosti zdědil Michal  Brož
8. 2. 2007 Raketová základna musí mít stoprocentní účinnost, jinak je nanic Zdeněk  Wognar
8. 2. 2007 Zákonitý výskyt "melčáků" v ČSSD Stanislav A. Hošek
8. 2. 2007 Maturity pro barbary Ondřej  Hausenblas
8. 2. 2007 Ohmynews: Korejské Britské listy?* Max  Park
8. 2. 2007 Ohmynews: Korean Britské Listy?* Max  Park
7. 2. 2007 Světem se šíří nesmyslný konspirační virus o událostech z 11. září
7. 2. 2007 Peníze jsou relativně podružné Petr  Wagner
7. 2. 2007 "Naše práce je poskytovat inspiraci a výbušniny kubánskému lidu," říká Amerikou najatý vrah Štěpán  Kotrba
6. 2. 2007 Pomoc před vyděrači, nabízející neinformovaným chudým "rychlý úvěr"
31. 12. 2006 Hospodaření OSBL za prosinec 2006
22. 11. 2003 Adresy redakce

Sdělovací prostředky RSS 2.0      Historie >
9. 2. 2007 ČeRT - dosavadní průběh diskuse o možné spojení České televize, rozhlasu a tiskové kanceláře   
9. 2. 2007 Čert nepatří do pekla, ale do televize Štěpán  Kotrba
9. 2. 2007 Milicionář Lambert Jiří  Janeček
9. 2. 2007 Odbory v ČT: Janeček i Rada ČT o Lambertovi věděla   
9. 2. 2007 Rada ČT: Nevyzývejte nás k rezignacím   
8. 2. 2007 Prohlášení generálního ředitele ČT   
7. 2. 2007 Meze podbízivosti Darina  Martykánová
6. 2. 2007 Gaussovy křivky spotřebitelských vábniček Štěpán  Kotrba
29. 1. 2007 Čert by mohl zajistit médiím veřejné služby, aby přežila budoucnost Štěpán  Kotrba
26. 1. 2007 STV: Manipulácia a škandalizácia na spôsob Kordu a Kyšku Alena  Behúnová
23. 1. 2007 Na Slovensku horko   
22. 1. 2007 Prodi chce očistit televizi RAI od politických i komečních vlivů - ví proč Štěpán  Kotrba
19. 1. 2007 Ilustrační záběry v televizi? Jen se souhlasem lidí...   
10. 1. 2007 Eugen Korda definitivně opouští STV Štěpán  Kotrba
8. 1. 2007 Přinášejí Otázky Václava Moravce něco nového, nebo jen opakují již někde řečené? Vladislav  Černík

Digitalizace sdělovacích prostředků RSS 2.0      Historie >
9. 2. 2007 ČeRT - dosavadní průběh diskuse o možné spojení České televize, rozhlasu a tiskové kanceláře   
9. 2. 2007 Čert nepatří do pekla, ale do televize Štěpán  Kotrba
29. 1. 2007 Čert by mohl zajistit médiím veřejné služby, aby přežila budoucnost Štěpán  Kotrba
22. 1. 2007 Prodi chce očistit televizi RAI od politických i komečních vlivů - ví proč Štěpán  Kotrba
23. 11. 2006 Poplatek za média nic neřeší   
23. 11. 2006 Mediální monopoly narážejí na společenskou potřebu sdílení kultury Štěpán  Kotrba
23. 11. 2006 Autorskoprávní zločiny a pětikoruna Štěpán  Kotrba
23. 11. 2006 Pokud se za autorská díla platí při nákupu kopírovacího materiálu, měla by být zadarmo   
17. 11. 2006 Agitky Českých médií už netáhnou, není divu Štěpán  Kotrba
16. 11. 2006 Televize, kam se podíváš Štěpán  Kotrba
16. 11. 2006 Je Jandák poslancem ČSSD nebo ODS? Štěpán  Kotrba
31. 10. 2006 Nepleťe si internet se sítí elektronických komunikací Štěpán  Kotrba
30. 10. 2006 Potůček a jeho Dolina pod Tatrami Štěpán  Kotrba
26. 10. 2006 Soukromá rádia se už také vydávají cestou multimedializace Štěpán  Kotrba
23. 10. 2006 Citát dne - včerejšího   

Radio Wave na vlně 100,7 FM RSS 2.0      Historie >
9. 2. 2007 Čert nepatří do pekla, ale do televize Štěpán  Kotrba
17. 11. 2006 Agitky Českých médií už netáhnou, není divu Štěpán  Kotrba
3. 10. 2006 Rozhlas, jak ho vidí staří i mladí? Tragédie! Ivo V. Fencl
3. 7. 2006 Odpovědnost člena Rady a odpovědnost partajního sekretariátu Štěpán  Kotrba
30. 6. 2006 ČTK: Rada žádá ředitele ČRo, aby zastavil přípravy dalších stanic   
23. 1. 2006 Krutá pravda o Rádiu Wave Bohumil  Kartous
20. 1. 2006 Rádio 1 a Reflex: barterově vyměňovaný prostor pro vzájemnou propagaci Štěpán  Kotrba
19. 1. 2006 Potůček teče, vlna se valí... Štěpán  Kotrba
18. 1. 2006 Vlna spláchne i potůček špíny Štěpán  Kotrba