20. 4. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
20. 4. 2007

Princip moci na pozadí války

Dobře zorganizovaná, dostatečně agresivní skupina dokáže vnutit svou vůli pasivní většině. To je princip, který je dobře znám z historie a můžeme jej pozorovat i v současném politickém dění. Vítězství odhodlané menšiny je o to snazší, že v našem podvědomí je staletou zkušeností hluboce zafixována úcta k moci. Vždy bylo výhodnější přidávat se na stranu silnějšího než stát na straně opačné. Tento pragmatický poznatek ale nevyžaduje, aby vítězící strana byla skutečně silnější. Stačí jen, když bude vzbuzovat dojem větší síly. Získá-li taková skupina skutečně moc, ovládne nejen jednání, ale i myšlení lidí.

Toto si však většina z nás nechce přiznat. V kontrastu s rovněž historicky zafixovanými morálními zásadami, bychom pragmatické přidávání se na stranu silnějšího považovali za hanebné. Jak geniálně odhalila psychoanalýza, takovéto nežádoucí motivy jednání jsou z našeho vědomí vytěsňovány a překrývány morálně přijatelným zdůvodněním. Moc se proto musí skrývat za háv moralistních frází, vlnu vzbuzených emocí a prázdných proklamací. Již Platón přišel na to, že se lidé rádi vzdají i své vlastní svobody, obětují své nejbližší, pokud jsou přesvědčení, že tím slouží něčemu vznešenému, velikému, odlesk jehož vznešenosti a velikosti padá i na ně. V době národních států pak stačí vyvolat potřebné vlastenecké nadšení, kterému se tak dobře daří v kontrastu s "hanebnými činy" protivníka. Čím je nepřítel hanebnější, tím je nadšení větší. Hérakleitovská dialektika zde slaví své vítězství a potvrzuje se ve vzájemné potřebnosti protikladů. Ale platí také, že čím jsou naše emoce silnější, tím je naše schopnost kritického myšlení slabší. V tomto případě skutečně "boj činí jedny pány a druhé otroky". Rozum, podřízený vzbouřeným citům, se stává otrokem ochotným popřít i sám sebe a své zásady.

Po staletí jsme byli ovládáni a řízeni shora a zvykli jsme si proto podřizovat se příkazům těch nad námi. Tato zkušenost vedla ke vzniku pocitů malosti a vlastní nedostatečnosti, vždyť co bychom si počali, kdyby nás někdo nevedl, neříkal nám, co máme dělat a nerozhodoval za nás? Ale také je to výhodnější. A to je podstatné. Nemusíme se zatěžovat tím, co přesahuje horizont našich bezprostředních zájmů a úzce soukromých cílů. Ekonomie času nás vede ke snaze o úsporu námahy na to, co se nám jeví jako příliš vzdálené naší každodennosti. Jaká to vděčnost k těm, kteří z nás snímají břímě rozhodování a nesou je za nás.

Teroristé zaútočili!

V efektních záběrech padajících mrakodrapů je otřesena naše jistota bezpečí. Kdo nás nyní ochrání? Cítíme vzrůstající hněv, žádající potrestání zločinců. To je přirozená lidská reakce. Kdo by takto necítil, ten by snad ani nebyl člověkem.

Otřeseni a vystrašeni se sbíháme pod ochranu svých vůdců, vyjadřujeme jim jednoznačnou podporu a podepisujeme bianko šek důvěry pro vše, co se odhodlají učinit. Emoce vítězí a žádají rychlé a jednoznačné označení a potrestání viníka.

Jsme připraveni!

Jsme připraveni k tomu, abychom se stali tvárným materiálem v rukou svých vládců. Nyní budou naše peníze, vydobyté v potu tváře, a naše životy, to nejcennější co máme, k dispozici pro jejich cíle. Jsme rovněž připravení zabíjet či souhlasit se zabíjením těch, kteří jsou nám označeni.

Tak takhle to funguje. Takhle to fungovalo po staletí.

V Brně, na demonstraci proti americké základně, vykřikoval jeden člověk: "Všechny vás zabijí!". Možná se jednalo o duševně narušeného jedince, ale kolik příznivců současné americké zahraniční politiky je vedeno podobným strachem, před nímž se utíkají pod ochranná křídla "velkého spojence"?

Kdo jsou to ti "oni, co nás chtějí zabít? Takto označeni nikdy nemohou být "ti", kteří jsou stejní jako "my". Vždy to musí být ti druzí, jiní, odlišní. A ještě lépe, nejen odlišní, ale přímo protikladní nám. A nejsou-li takovými ve skutečnosti, musí být jako takoví vylíčeni v oficiální propagandě. Ovšem k tomu stačí i to, aby nesouhlasili s námi, aby měli jiný názor. Tím hůře pro ně! Jsou to zrádci ve vlastních řadách. Asi něco podobného si myslel starší, dobře situovaný muž, který přiskočil k archu s peticí za vyspání referenda a celou ji pomaloval vulgárním znakem.

Tak se iracionálně bojíme Íránu, který by byl ihned a totálně zničen, kdyby se jen pokusil zaútočit balistickými raketami a zapomínáme, že záruka vzájemného zničení udržovala světový mír po desítky let, a to mezi státy, které měly těch raket mnohem více, než kolik jich kdy Írán může mít. Na této záruce se nic nezměnilo, ale změnil se náš pocit strachu.

Se strachem je ale potíž. Jakmile mu jednou propadneme, nic nás již nezachrání, nic nám nedodá ztracený pocit bezpečí, ani sila s jadernými raketami přímo za domem.

Možná by stačilo, kdybychom si uvědomili, koho či čeho je nutno se především bát. Ani Írán, stejně jako předtím Irák, neměl nic společného s útoky z 11. září. Avšak hodně teroristů pocházelo ze zemí s autokratickými, nábožensky fundamentalistickými režimy, podporovanými vládou USA. To vláda USA cvičila a vyzbrojovala nejrůznější teroristy jako nástroj pro prosazování svých mocenských a ekonomických zájmů. Nástroj se nyní vymknul kontrole.

To vláda USA, největší vojenská mocnost světa, provádí agresivní zahraniční politiku a vojensky napadá jiné státy, kdykoliv se jí zlíbí. Tyto vojenské agrese, tisíce mrtvých a raněných vyvolávají hněv postižených obyvatel a nahánějí je do náruče teroristických skupin.

Ochrání nás radarová základna USA před politikou vlády USA a před jejími nevyhnutelnými důsledky?

Ne, to není možné, neboť tyto rakety a radary jsou její vlastní součástí. Jed není lékem proti otravě, kterou sám vyvolal.

Pak bychom ale měli ve svém vlastním zájmu žádat odmítnutí výstavby radarové stanice na území našeho státu.

Bude-li iniciativa Ne základnám dobře zorganizovanou skupinou důrazně prosazující svůj požadavek, může uspět. Vždyť boj se stejně odehrává jen mezi aktivními menšinami. Jedna má moc a vládu, druhá bojuje proti ní. Silnější zvítězí. Tomu rozumíme, na to jsme zvyklí. Nač tedy ona oklika přes referendum. Odpůrci americké základny mohou svůj boj legitimizovat vznešenými morálními ideály míru, zachování lidských životů, tak lehce ztrácených ve válečné agresi a touhou většiny lidí po klidu. A také nechceme utrácet extrémní částky za zbrojení, když bychom je naléhavě potřebovali jinde. K těmto zcela oprávněným požadavkům se jistě připojí většina českých občanů. Vždyť jich je 70% proti výstavbě.

To je lákává možnost. Pokud bude tato občanská iniciativa úspěšná, a její aktivisté jistě věří, že bude, shromáždí kolem sebe nemalý počet občanů. To by představovalo značnou politickou sílu. V takovém případě se již utvořené hnutí nerozchází po dosažení jednoho bezprostředního cíle, např. zamítnutí výstavby americké základny v hlasování poslanců, ale transformuje se v politickou moc s mnohem širšími cíli. Jednou vyvolána síla se sama nerozpustí ani nezmizí, a to již proto ne, že se sama stává hodnotou pro ty, kdo ji s nemalým úsilím stvořili.

Adolf Hitler vyvolal s využitím podobných pocitů nenávisti k nepřátelům na straně jedné a ukřivděných pocitů vlastní velikosti a ohrožení u německého národa na straně druhé v život hnutí s děsivou silou. Jeho cíle představovaly pro nacisty právě tak pozitivní hodnoty, jako cíle jiné, jim protikladné, které v boji s nacismem vytýčili komunisté. V proklamovaných hodnotách se obě tato hnutí lišila, a to zásadně, v charakteru moci, ve svém podstatném jádru, nikoliv. Jak ukázala naše vlastní zkušenost po roce 1948, rozhodující pro nastolení totalitního režimu nejsou ideály, které si hnutí dává na svůj vývěsní štít, ale právě bezvýhradná oddanost vůdcům, kterou v jejich jménu žádá od zástupu svých věřících. A tu poskytují ochotně a rádi, zvláště pokud jsou mladí a idealističtí. V případě mladých komunistických aktivistů, jakým byl např. P. Kohout a ostatní příslušníci jeho generace, bylo toto propadnutí o to snazší, že se komunistická ideologie jevila jako protiklad vražedné nacistické. Kdo by také uvažoval o nějaké kontrole moci, když nás vedou vůdci, kteří mluví o míru, rovnosti a solidaritě všech lidí, o budování spravedlivé společnosti atd. Každý, kdo by přišel s takovými požadavky, by byl chápán jako znesvětitel našich vznešených citů a cílů, jako někdo, kdo snižuje jejich nádheru a idealitu na nějaké přízemní politické praktiky. Ale tím snižuje i nás samé, nadšené a upřímné, nečistou pochybností.

Jak tento naivní, a snad i do značné míry elitářský idealismus dopadl, všichni víme. Ale poučili jsme se z této historické zkušenosti? Obávám se, že vůbec ne. Lidé v posttotalitních zemích ve vztahu k moci stále připomínají dítě, které si hraje s revolverem a je nesmírně překvapeno, když vystřelí.

Nikoliv ideály, ale povaha moci je to, co nakonec rozhoduje. Moc dává do rukou vládnoucích menšin možnost hnát národy do války, když se to ukazuje pro tyto menšiny výhodné. Moc umožňuje politikům, aby nás, občany používali jako nástroje pro uspokojování svých soukromých zájmů.

Pokud by současná kampaň proti základně zůstala jen u těchto "osvědčených" postupů, může dosáhnout vítězství v jenom konkrétním případě, ale vlastní příčina válek, nerovnoměrná distribuce moci ve společnosti, zůstane zachována. Pokud by se tato občanská iniciativa stala iniciativou vítěznou, aniž by nastolila otázku moci, stává se sama součástí systému, proti jehož jednomu projevu vystupuje. Jak říká známá zásada: Nemůžete řešit problém, když jste sami jeho součástí.

Proto je důležité, že požadavkem tohoto pro nás nového fenoménu, tj. potenciálně širokého občanského hnutí, není silové prosazení jeho požadavku, ale vybojování práva občanů rozhodovat o sobě sami, např. prostřednictvím obecného referenda.

Ale samo hnutí se tím vystavuje požadavku, aby především ono šlo příkladem v kontrole moci zdola a zavedlo metody přímé demokracie do svého vnitřního života a do svých vlastních mechanismů přijímání rozhodnutí, tj. kontrole moci.

V tom případě by se stalo něčím skutečně novým, naprosto originálním, ukazujícím již ke světu budoucnosti, v němž se ideály všelidské spolupráce a mírového řešení sporů mohou stát skutečností. A mohly by se jí stát především proto, že ideály se neuskutečňují slovy vůdců, ale jako důsledek principů, kterými se lidské společenství řídí ve svém každodenním životě.

To, co chceme uskutečnit v budoucnu, to musí být již nyní pravidlem našeho každodenního života. V opačném případě bychom byli opět zklamáni výsledkem, který jsme nečekali, i když jsme jej mohli předvídat.

(Autor je mluvčím Brněnské skupiny Ne základnám)

                 
Obsah vydání       20. 4. 2007
22. 4. 2007 V druhém kole prezidentských voleb se střetnou Sarkozy a Royal
20. 4. 2007 Šéf NATO odmítl obavy Ruska z amerického raketového systému
20. 4. 2007 Evropská unie schválila nový zákon proti rasové nenávisti
20. 4. 2007 Nashle v TV shopu Bohumil  Kartous
22. 4. 2007 Opravdový pastýř položí svůj život za své ovce Zdeněk  Bárta
20. 4. 2007 Princip moci na pozadí války Milan  Valach
22. 4. 2007 Francie: Volby začaly.... Simone  Radačičová
22. 4. 2007 Nejde nakonec jen o to "vzrůšo" kolem? Miloš  Dokulil
20. 4. 2007 Kanadské děti jsou vedlejšími ztrátami afgánské války Miloš  Kaláb
20. 4. 2007 300: (hrmených!) Juraj  Korpa
20. 4. 2007 Francie volí: Bayrou, Royal, Sarkozy....? Simone  Radačičová
20. 4. 2007 Rúbaj, synku
20. 4. 2007 Guatemala a Salvador: Skrytá hrůza vypovídá Daniel  Veselý
20. 4. 2007 Jugoslávská federace. Jaká byla role Západu? Pavel  Urban
20. 4. 2007 Jak můžete souhlasit se stavbou americké základny, pane poslanče?
20. 4. 2007 Zvolia si Škóti samostatnosť? Tomáš  Mrva
20. 4. 2007 Motýli Filip  Mráček
20. 4. 2007 Strach rozežírá duši, aneb Prevence před onemocněním a stigmatizací Uwe  Ladwig
20. 4. 2007 Polemika o odšumělém článku se týká zásadních etických otázek Tomáš  Koloc
20. 4. 2007 Legrační debata
19. 4. 2007 Smysl umění lze "zpochybnit" jen v rámci kritické metody hledání odpovědi na jeho současný význam Jan  Paul
19. 4. 2007 Británie nevede "válku proti terorismu"
19. 4. 2007 Jak se kupují střelné zbraně v Kanadě Miloš  Kaláb
19. 4. 2007 Francouzi varovali před 11. zářím Lukáš  Kantor
18. 4. 2007 Spatřili jste v lese ježka s anténou? Štěpán  Kotrba
18. 4. 2007 České železnice fungují Lukáš  Zádrapa
18. 4. 2007 300: Bitva u Thermopyl aneb White Power at work Vít  Zdrálek
18. 4. 2007 BBC: Tento masakr nepovede v zákonu o vlastnictví střelných zbraní k žádným změnám
18. 4. 2007 Je důvodné podezření se domnívat, že vyzařování radaru pod limitem české normy naprosto neznamená, že je radar bezpečný
16. 3. 2007 Hospodaření OSBL za únor 2007
22. 11. 2003 Adresy redakce

Americká protiraketová základna v České republice RSS 2.0      Historie >
20. 4. 2007 Jak můžete souhlasit se stavbou americké základny, pane poslanče?   
20. 4. 2007 Princip moci na pozadí války Milan  Valach
20. 4. 2007 Šéf NATO odmítl obavy Ruska z amerického raketového systému   
18. 4. 2007 Tiskový mluvčí Bendla: "legitimní snaha zprostředkovat veřejnosti všechny dostupné informace"... Zdeněk  Štefek
18. 4. 2007 Americká základna v Brdech tématem francouzské prezidentské kampaně Karel  Košťál
17. 4. 2007 Závazky elit a veřejné mínění Ivo  Šebestík
17. 4. 2007 Až nebezpečí z Íránu pomine, Američané radarovou základnu v ČR zruší?   
16. 4. 2007 Americký radar a mučení lidí nejsou dvě různá témata Mojmír  Babáček
13. 4. 2007 Překvapivý text Bohumila Doležala Petr  Nachtmann
13. 4. 2007 Mezinárodní kontroverze o americké protiraketové obraně pokračuje   
13. 4. 2007 Proč aneb další otázky - nejen pro generála Zbořila Štěpán  Kotrba
12. 4. 2007 Základny, základny, základny a k tomu ještě přání německých politiků, aneb z čeho se George W. Bush a Mahmud Ahmadinedžád těší Uwe  Ladwig
12. 4. 2007 Nekvalifikované odpovědi v oficiální brožuře o radaru Michal  Mašín
12. 4. 2007 Rusko hrozí novou studenou válkou kvůli raketové obraně   
3. 4. 2007 Michael  Marčák

Radar v Brdech - klíčové argumenty RSS 2.0      Historie >
20. 4. 2007 Princip moci na pozadí války Milan  Valach
20. 4. 2007 Šéf NATO odmítl obavy Ruska z amerického raketového systému   
18. 4. 2007 Tiskový mluvčí Bendla: "legitimní snaha zprostředkovat veřejnosti všechny dostupné informace"... Zdeněk  Štefek
18. 4. 2007 Americká základna v Brdech tématem francouzské prezidentské kampaně Karel  Košťál
16. 4. 2007 Americký radar a mučení lidí nejsou dvě různá témata Mojmír  Babáček
13. 4. 2007 Proč aneb další otázky - nejen pro generála Zbořila Štěpán  Kotrba
2. 4. 2007 Přestaňte se schovávat a přestaňte lhát, brigádní generále ! Štěpán  Kotrba
31. 3. 2007 Schwarzenberg chce za americký radar od USA bezpečnostní záruky   
27. 3. 2007 Der Spiegel: Americká protiraketová obrana je kontroverzní v mnoha aspektech   
26. 3. 2007 Informace o pokračování jednání o případném umístění komponentu Štěpán  Kotrba
24. 3. 2007 Rozhlas BBC o amerických protiraketových základnách   
21. 3. 2007 V Německu vře spor o amerických raketách v Evropě Richard  Seemann
20. 3. 2007 Základny jako nadnárodní problém, aneb Proč ignorovali ve věci základny Češi, Poláci a Američané EU a NATO? Uwe  Ladwig
19. 3. 2007 BBC: Vesnice v ČR "vetovala" americký štít   
14. 3. 2007 Greenpeace žádá ukončení tajné diplomacie ve věci radiolokační základny