18. 4. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
18. 4. 2007

Tiskový mluvčí Bendla: "legitimní snaha zprostředkovat veřejnosti všechny dostupné informace"...

Americká raketová základna na území Česka - TÉMA BLNa leták, vydaný Středočeským krajem a dalšími subjekty k radarové základně V Brdech jsem jako středočeský zastupitel reagoval na zasedání zastupitelstva 12. 4. 2007. Ptal jsem se, kdo leták financoval, z čeho, kdo ho schválil a odkud jsou informace. Sdělil jsem, že máme jiné odborné informace, které jsou v konfliktu s uváděnými.... Hejtman samozřejmě odpověď hodil na svého tiskového mluvčího, sám prý neví podrobnosti :-)

Pro informaci posílám odpovědi tiskového mluvčího Kupky na následné mailem poslané otázky... a stručný text Jsme proti, který byl zpracován na základě textu středočeského zastupitele za KSČM Pavla Jetenského .

JSME PRO

Odpovědi na otázky středočeského zastupitele ing. Zdeňka Štefka

1. Pokud rozeslaný leták o radaru platil náš kraj z kapitoly 1 (a navíc, pokud jen částečně, spolu s Plzeňským krajem aj.), znamená to, že o tom rozhodla Rada kraje? To jsem asi přehlédl... Kdy? V jakém rozsahu?
Náklady na tisk a distribuci letáku o záměru vybudovat radarovou stanici nepřesáhly částku 30 tis. Kč (bez DPH). Vydáním letáku jsme reagovali na ohlasy veřejnosti, které volaly po dostupných informacích. Zprostředkování informací obcím a občanům Středočeského kraje zejména v blízkosti Vojenského výcvikového prostoru Brdy přislíbil hejtman Středočeského kraje na setkání se starosty obcí Středočeského a Plzeňského kraje dne 2. února 2007.
2. Někdo musel také rozhodnout, ke kterým občanům, v jakých obcích se má leták distribuovat. Kdo to rozhodl? Taky Rada?
Klíčem pro výběr obcí pro neadresnou distribuci bylo přímé sousedství jejich katastru s Vojenským výcvikovým prostorem Jince.
3. Opravdu byly veškeré poskytnuté informace v letáku zpracovány na základě údajů z Ministerstva nebo na základě údajů z americké strany? Popř. které odkud (i když Ministerstvo možná čerpalo informace také jen z USA a ne od vlastních odborníků)?
Všechny otázky uvedené v letáku byly zaznamenány v průběhu uplynulých dvou měsíců na informační lince, kterou kraj zřídil za účelem zprostředkovat co nejvíce informací občanům Středočeského kraje. Jedná se o standardní placenou linku. Na dotazy veřejnosti odpovídají pracovnice Informačního střediska Krajského úřadu Středočeského kraje. Zřízení této informační linky stejně jako vydání letáku bylo vedenou zcela legitimní snahou zprostředkovat veřejnosti všechny dostupné informace. Veškeré odpovědi pro zmíněný leták předaly Středočeskému kraji k datu 25. února 2007 Ministerstvo obrany a Ministerstvo zahraničních věcí.
4. Informační faktografický materiál vypracovaný odborníky a rozporující údaje poskytované krajem v onom letáku a na horké lince pošlu v pondělí. Kde všude by mohl být zveřejněn? Domníváme se, že pokud dokáže nesprávnost či jednostrannost informací původního leták, měla by být v rámci nestranné informovanosti stejná možnost pro jeho distribuci jako původní leták...
Vítám Vaši iniciativu a dovolím si veškeré Vámi zaslané materiály předložit k odbornému posouzení Ministerstvu obrany, Ministerstvu zahraničních věcí a Velvyslanectví USA v Praze. Materiál na základě posouzení věcné správnosti, pravdivosti technických ukazatelů i reálnosti možných dopadů rádi vyvěsíme na krajských internetových stránkách i nabídnu jej rovněž ke zveřejnění na informačním webu www.radarbrdy.cz .

Děkuji mnohokrát za Váš zájem, pochopení a spolupráci

Mgr. Martin Kupka
Tiskový mluvčí
Vedoucí oddělení informací a styku s veřejností
Odbor kancelář hejtmana Středočeského kraje

JSME PROTI

JSME PROTI VÝSTAVBĚ PROTIRAKETOVÉ ZÁKLADNY PROTOŽE :

JE PORUŠOVÁNA DEMOKRACIE

 • Vůle občanů k takto závažné otázce může být vyjádřena pouze prvkem přímé demokracie a to je referendum. Je popírán význam místních referend v obcích sousedících se základnou
 • Žádná politická strana neměla ve volebním programu do Poslanecké sněmovny P ČR umístění cizích vojenských základen na území ČR. Proto o této otázce nemůže rozhodovat vláda ani Parlament (mají velice slabý a nestabilní mandát), ale pouze občané.
 • Demokracie a právo občanů na informace a tím právo občanů rozhodovat o svém osudu jsou minimálně od roku 2002, kdy se o této základně jedná na úrovni orgánů ČR a USA, pošlapávána. Veřejnost o této skutečnosti není informována. USA již začali s přípravou stanoviště pro základnu. Dochází ke svévolnému výkladu ústavy ČR ze strany vlády. Při vyjednávání je ignorován Parlamentu i opozice.
 • Orgány ČR neposkytují pravdivé ani úplné informace o důsledcích umístění základny pro ČR a její obyvatele.
 • V souvislosti s výstavbou základny je omezována demokracie v ČR. (Viz zákaz demonstrace plánované na 29.1.2007).

JSOU PORUŠOVÁNA STÁVAJÍCÍ PRÁVA

 • Ztráta značného území ČR – území základny nepodléhá jurisdikci ČR, ČR ztrácí postavení suverénního státu. Velvyslanectví USA uvádí potřebu 400 ha na celý systém raketové obrany, je otázkou jak široké bude bezpečnostní pásmo kolem základny.
 • ČR dostala dopředu od USA návrh jak odpovědět na notu USA
 • „...pobyt vojsk jednoho státu na území státu jiného v mírové době, rozhodně nepatří k jevům uznávaným za normální.“ – Charta č.18 12.8.1978
 • Právo ČR nebude moci být vykonáváno nad americkými vojáky a nad zaměstnanci základen při kriminálních, nedbalostních a jiných porušení zákona.
 • Velvyslanectví USA uvádí potřebu 400 lidí na obsluhu celého systému. Obsluhu budou tvořit pouze příslušníci USA
 • Dojde k nerovnoprávnému postavení občanů ČR proti příslušníkům cizích vojsk z hlediska práva a tím k narušení principu rovnosti a reciprocity občanů ČR.
 • Porušení prohlášení Severoatlantické rady z roku 1997 ,že v žádném novém členském státě NATO žádné základny cizích vojsk nebudou.
 • Porušení dokumentu Bezpečná Evropa v lepším světě, který byl přijat na úrovni EU 12. 12. 2003 v Bruselu .
 • Vláda vede propagační kampaň bez poskytnutí konkrétních informací. Dochází k ideologizaci problematiky bez faktů, zkreslování a manipulaci ze strany vlády.

JE OHROŽENA BEZPEČNOST ZEMĚ

 • Protiraketová základna – radar, v případě vojenského konfliktu USA s některou velmocí se vždy stane prvořadým cílem úderu protivníka USA.
 • Nebezpečí je reálné. USA přešly od koncepce zastrašování ke koncepci preventivních válek
 • Území ČR se stává cílem prvního úderu, aniž by ČR musela nutně být ve válečném stavu.
 • Útok na naše území nemohou orgány ČR ani občané ovlivnit.
 • V případě vytvoření základny na našem území, s lítostí deklaruje Rusko, že bude muset přijmou odpovídající vojenská protiopatření, nejspíše zaměření svých raket na území ČR a možnost preventivního úderu těchto raket v případě globálního konfliktu.
 • O použití základny rozhoduje výhradně velení armády USA, ČR bude pouze s odstupem informována.
 • Protiraketový systém USA do současné doby dle stávajících zkoušek je značně nedokonalý, nespolehlivý, neúčinný a nevyzkoušený. Příznivci základny uvádí účinnost systému 90%, někteří vědci 10%. Deklarovaných 10 antiraket je schopno zničit tři útočící rakety, u multihlavic jednu. Zkoušky antiraket byly prováděny na útočící rakety u kterých byly známy letové parametry a které nemanévrovaly a neměly multihlavice.
 • Střet raket může mít nedozírné následky pro obyvatelstvo všude kam zbytky raket dopadnou. Vždy dochází k zamoření oblasti těžkými kovy.
 • Zvýší se nebezpečí nehod a havárií techniky základny a dochází k růstu nebezpečí pro občany ČR.
 • Vzroste nebezpečí ze strany teroristů v ČR a nebezpečí teroristických útoků na občany ČR v zahraničí.

ZHORŠENÍ MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ

 • ČR se takto zapojuje do preventivních válek USA, které USA vedou v případě „ohrožení“ vlastních zájmů USA kdekoliv na světě.
 • Dnes je radar zdůvodňován hrozbou raket Iránu a Sýrie, které nemají rakety schopné zasáhnout USA. Irán vyzkoušel raketu s doletem 1 600 km. Sféra zájmů USA zahrnuje celou planetu; prioritou je zabezpečení zdrojů energie. Rusko nepustilo nadnárodní koncerny za energií na Sibiř.
 • ČR svým souhlasem s umístěním základny přispěje k růstu nedůvěry mezi světovými velmocemi a k růstu nedůvěry mezi spojenci a to i mezi spojenci v NATO.
 • Základna snižuje naději EU být nezávislým subjektem světové politiky.
 • ČR svým souhlasem s umístěním základny přispěje k růstu nedůvěry a ke komplikacím v oblasti nešíření jaderných zbraní, zbraní hromadného ničení a omezení raket dalekého dosahu.
 • ČR svým souhlasem s umístěním základny přispěje k růstu nedůvěry mezi ČR a zeměmi bývalého SSSR. Vytváří se reálná hrozba pro Ruskou bezpečnost. Základna může komplikovat dodávky energií z oblasti bývalého SSSR.
 • ČR svým souhlasem s umístěním základny přispěje k růstu závodů ve zbrojení mezi velmocemi.
 • Vybudováním základny se změní k horšímu mezinárodní postavení ČR a role naší země v řešení mezinárodních problémů a posuzování zahraničně politických aktivit naší země. Reálnými se stávají obavy Rakouska, Německa i na vládní úrovni. Není provedeno začlenění základny do NATO.
 • Je kritizována jednostranná orientace na agresivní mocnost v bezpečnostní politice státu.
 • Od voleb v USA v roce 2008 se výrazně změní nazírání na řešení mezinárodních konfliktů a problémů silou.
 • ČR reaguje na zájmy pouze části firem vojenskoprůmyslového komplexu

OMEZENÉ TECHNICKÉ MOŽNOSTI

 • Bude narušen příjem televizního, radiového a telefonního signálu. Nemusí být funkční dálkové otvírání automobilů, příjem bezdrátového internetu, u rádiového signálu vláda připouští vzdálenost 10 km; záření může aktivovat airbagy v autech
 • Bude nutno vytvořit značně široký koridor omezení leteckého provozu. Vláda uvádí koridor 13 km, zahraniční vědci více než 50 km
 • Záření radaru ovlivňuje funkce citlivých přístrojů (například v letadlech - mimo jiné se uvádí aktivace vystřelovacích sedadel letadel a zdravotnictví).
 • Pro obdobné radary jsou zřizovány jaderné zdroje pro výrobu elektrické energie.

BUDE NARUŠENO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, ZVÝŠÍ SE ZDRAVOTNÍ RIZIKA

 • Impulsivní výkon vysílače. Vláda uvádí impulsní výkon 4,5 MW, některé zahraniční zdroje až 10x vyšší.
 • Vzroste zatížení životního prostředí zářením z radaru a zdravotní rizika pro obyvatelstvo žijící v okolí radaru.
 • Vyzařování je směřováno do nebe, ale existuje jev boční smyčky - vyzařování do boku, zdravotní riziko pro obyvatelstvo vzdálené v kilometrech od radaru
 • Paprsek radaru není směřován pouze jedním směrem, má se chránit prostor území od Grónska po Itálii
 • Při zneškodnění útočící hlavice dojde k zamoření území jaderným, případně biologickým či chemickým spadem. USA tvrdí, že po nárazu na útočící jadernou hlavici nemůže dojít k jejímu jadernému výbuchu. Rusko tvrdí, že může.

EKONOMICKÉ OTÁZKY

 • Vliv výstavby základny na řešení nezaměstnanosti daného regionu je zcela zanedbatelný. Existuje jen mlhavý příslib účasti firem ČR na výstavbě základny. Je vytvářen tlak státní správy na obce daného regionu kombinovaný s mlhavými sliby ekonomické výhodnosti pro tyto obce.
 • Základna USA bude zásobována z USA, ekonomická výhodnost základny pro ekonomiku ČR bude zcela zanedbatelná. SA nebudou platit nájem za základnu ani za území.
 • ČR bude nucena vynaložit prostředky na zabezpečení vnější ochrany základny, ož povede k růstu nákladů na armádu na úkor potřebnějších resortů.
 • Základna nepřinese žádný prospěch pro růst technologických znalostí ČR, jako investice USA v Zetoru, AERU,Temelínu...

NENÍ RESPEKTOVÁNO VEŘEJNÉ MÍNĚNÍ

 • Obyvatelé ČR v své historii vždy odmítali umístění cizích vojáků na svém území bez ohledu na své ostatní politické postoje.
 • S umístěním vojenské základny nesouhlasí většina obyvatel ČR (VII/2006-83%-průzkum MfDnes, X/2006 75% -Lidové noviny,březen 2007 -73 %).
 • Možnost české kontroly vybavení a funkce základny je nulová.
 • Vláda vede propagační kampaň bez poskytnutí konkrétních informací, ideologizuje problematiku, neposkytuje fakta, nedává příležitost opozici.
 • Vláda zkresluje skutečnost a manipuluje s fakty. Využívá metodu 100 x opakované lži.

Výše uvedené problémy ohledně výstavby vojenské základny nejsou zdaleka vyčerpávající, ani konečné. 12. 4. 2007 Klub zastupitelů KSČM Středočeský kraj

                 
Obsah vydání       18. 4. 2007
18. 4. 2007 Čo Seung-hui měl psychické problémy
18. 4. 2007 BBC: Tento masakr nepovede v zákonu o vlastnictví střelných zbraní k žádným změnám
18. 4. 2007 Stávku ve Škodovce podporují četné další podniky
18. 4. 2007 Jak si obstarat střelnou zbraň ve Virginii Miloš  Kaláb
18. 4. 2007 Můj hlas Jan  Vnouček
18. 4. 2007 Americká základna v Brdech tématem francouzské prezidentské kampaně Karel  Košťál
18. 4. 2007 Tiskový mluvčí Bendla: "legitimní snaha zprostředkovat veřejnosti všechny dostupné informace"... Zdeněk  Štefek
18. 4. 2007 Je důvodné podezření se domnívat, že vyzařování radaru pod limitem české normy naprosto neznamená, že je radar bezpečný
18. 4. 2007 Pátek třináctého, aneb proč musí České dráhy zkrachovat Josef  Baxa
18. 4. 2007 České železnice fungují Lukáš  Zádrapa
18. 4. 2007 Totální zhovadilost
18. 4. 2007 14. 4. 2007   Canny
18. 4. 2007 300: Bitva u Thermopyl aneb White Power at work Vít  Zdrálek
18. 4. 2007 Je obtížné udělat referendum? Tomáš  Franke
18. 4. 2007 Co, když nikdo už nechce dělat určitou speciální práci? Aneb: Hrozba světu bez chřestu z Německa Uwe  Ladwig
18. 4. 2007 Spatřili jste v lese ježka s anténou? Štěpán  Kotrba
18. 4. 2007 Al Jazeera v angličtině bude vysílat prostřednictvím YouTube
18. 4. 2007 Československá hrubost?
18. 4. 2007 Minulost dožene každého, i badensko-württemberského premiéra Richard  Seemann
18. 4. 2007 Kdo je tady pako? Tomáš  Koloc
18. 4. 2007 Jsem pro politický postih vlivného rasismu Boris  Cvek
18. 4. 2007 Na Olymp Pavel  Kopecký
17. 4. 2007 Tradice Prvního máje a letošní akce ultrapravice Jindřich  Lacina
18. 4. 2007 Názor dne Oldřich  Průša
17. 4. 2007 Na reformě daní prodělá většina poplatníků Petr  Gočev
17. 4. 2007 Likvidují mobilní telefony včely?
17. 4. 2007 Jak se cítit šťastný
17. 4. 2007 Co se stane, když vám onemocní manželka
17. 4. 2007 Závazky elit a veřejné mínění Ivo  Šebestík
17. 4. 2007 Příčiny utrpení pacientů Jan  Mertl
17. 4. 2007 Až nebezpečí z Íránu pomine, Američané radarovou základnu v ČR zruší?
16. 4. 2007 Všední příběh z pozlátkového světa, aneb cosi je shnilého ve státě českém Jan  Paul
16. 4. 2007 Igor Josef  Škvorecký
17. 4. 2007 Spamy na podporu Yekty Uzunoglu z Mnichovic chodí dál
16. 4. 2007 Záznamy všedních dní Igor  Hájek
16. 3. 2007 Hospodaření OSBL za únor 2007
22. 11. 2003 Adresy redakce

Americká protiraketová základna v České republice RSS 2.0      Historie >
18. 4. 2007 Tiskový mluvčí Bendla: "legitimní snaha zprostředkovat veřejnosti všechny dostupné informace"... Zdeněk  Štefek
18. 4. 2007 Americká základna v Brdech tématem francouzské prezidentské kampaně Karel  Košťál
17. 4. 2007 Závazky elit a veřejné mínění Ivo  Šebestík
17. 4. 2007 Až nebezpečí z Íránu pomine, Američané radarovou základnu v ČR zruší?   
16. 4. 2007 Americký radar a mučení lidí nejsou dvě různá témata Mojmír  Babáček
13. 4. 2007 Překvapivý text Bohumila Doležala Petr  Nachtmann
13. 4. 2007 Mezinárodní kontroverze o americké protiraketové obraně pokračuje   
13. 4. 2007 Proč aneb další otázky - nejen pro generála Zbořila Štěpán  Kotrba
12. 4. 2007 Základny, základny, základny a k tomu ještě přání německých politiků, aneb z čeho se George W. Bush a Mahmud Ahmadinedžád těší Uwe  Ladwig
12. 4. 2007 Nekvalifikované odpovědi v oficiální brožuře o radaru Michal  Mašín
12. 4. 2007 Rusko hrozí novou studenou válkou kvůli raketové obraně   
3. 4. 2007 Michael  Marčák
3. 4. 2007 Postranní laloky budou hlavním předmětem diskuze   
2. 4. 2007 Přestaňte se schovávat a přestaňte lhát, brigádní generále ! Štěpán  Kotrba
2. 4. 2007 Michael  Marčák

Radar v Brdech - klíčové argumenty RSS 2.0      Historie >
18. 4. 2007 Tiskový mluvčí Bendla: "legitimní snaha zprostředkovat veřejnosti všechny dostupné informace"... Zdeněk  Štefek
18. 4. 2007 Americká základna v Brdech tématem francouzské prezidentské kampaně Karel  Košťál
16. 4. 2007 Americký radar a mučení lidí nejsou dvě různá témata Mojmír  Babáček
13. 4. 2007 Proč aneb další otázky - nejen pro generála Zbořila Štěpán  Kotrba
2. 4. 2007 Přestaňte se schovávat a přestaňte lhát, brigádní generále ! Štěpán  Kotrba
31. 3. 2007 Schwarzenberg chce za americký radar od USA bezpečnostní záruky   
27. 3. 2007 Der Spiegel: Americká protiraketová obrana je kontroverzní v mnoha aspektech   
26. 3. 2007 Informace o pokračování jednání o případném umístění komponentu Štěpán  Kotrba
24. 3. 2007 Rozhlas BBC o amerických protiraketových základnách   
21. 3. 2007 V Německu vře spor o amerických raketách v Evropě Richard  Seemann
20. 3. 2007 Základny jako nadnárodní problém, aneb Proč ignorovali ve věci základny Češi, Poláci a Američané EU a NATO? Uwe  Ladwig
19. 3. 2007 BBC: Vesnice v ČR "vetovala" americký štít   
14. 3. 2007 Greenpeace žádá ukončení tajné diplomacie ve věci radiolokační základny   
13. 3. 2007 Íránské rakety nikdy nebudou přesné; útok na radar může zničit cokoliv do vzdálenosti 2,5 km a více Stanislav  Kaucký
13. 3. 2007 Spadnou nám zbytky raket na hlavy? Stanislav  Kaucký