7. 5. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
7. 5. 2007

Prznění mrtvol

Jak oznamovatel zjistil ze sdělovacích prostředků, probíhá v paláci Lucerna výstava zvaná "Bodies... The Exhibition", na které jsou vystavena zohavená lidská těla. Ta jsou přitom v průhledných vitrínách aranžována do pozic připomínajících různé lidské činnosti. Tímto způsobem organizátoři výstavy porušili ustanovení Zákona č. 256/2001 Sb., píše Radek Mikula.


Úřad městské části Praha 1
odbor správní

Vodičkova 18
115 68 Praha 1

V Praze dne 7. května 2007

Věc: Oznámení o přestupku
Jak oznamovatel zjistil ze sdělovacích prostředků, probíhá v paláci Lucerna výstava zvaná "Bodies... The Exhibition", na které jsou vystavena zohavená lidská těla. Ta jsou přitom v průhledných vitrínách aranžována do pozic připomínajících různé lidské činnosti. Tímto způsobem organizátoři výstavy porušili ustanovení Zákona č. 256/2001 Sb.

Odůvodnění

Z volně dostupných informací je zřejmé, že probíhající výstava umístěná v paláci Lucerna předvádí lidské pozůstatky s tím, že
1. nejsou vystaveny v rakvi, jak vyžaduje znění Zákona o pohřebnictví č. 256/2001 Sb., § 4, odst. 1, písm. c).
2. v rozporu s ustanovením písm. h) téhož odstavce jsou vystavené lidské pozůstatky upraveny tak, že je porušena jejich celistvost, což nemůže být považováno za důstojné zacházení, které uvedený zákon vyžaduje, aby nebyla dotčena důstojnost zemřelého a mravní cítění pozůstalých i veřejnosti
3. podobně dochází k porušení téhož ustanovení způsobem instalace lidských pozůstatků do poloh souvisejících s pohyby, jež jsou typické pro sport atp.
Popsaným jednáním organizátoři jmenované výstavy spáchali přestupek ve smyslu § 26, odst. 1, písm. c) výše zmíněného zákona, protože vystavili lidské pozůstatky před pohřbením bez toho, že by šlo o výjimku podle § 4 odst. 1 písm. c), a zároveň přestupku ve smyslu § 26, odst. 1, písm. h) téhož zákona, protože se dopustili nedůstojného zacházení s lidskými pozůstatky.
Jelikož dalším průběhem výstavy dochází k pokračování v deliktním jednání, dává oznamovatel podnět, aby Úřad městské části Praha 1 použil ustanovení § 61, odst. 1 Správního řádu a z moci úřední nařídil předběžné opatření, kterým by expozici uzavřel.
Vzhledem k popsanému porušování platného práva vyslovuje oznamovatel dále podezření z porušení zákona během přepravy lidských pozůstatků použitých na výstavě a navrhuje Úřadu městské části Praha 1, aby prověřil, zda byly zachovány podmínky dané zněním § 9 Zákona č. 256/2001 Sb., zvláště s ohledem na to, že dle volných zdrojů může jít o těla osob zemřelých na území Čínské lidové republiky. Zjišťování by se mělo zaměřit především na to, zda v případě, že Čínská lidová republika je Vysokou smluvní stranou Mezinárodního ujednání o přepravě mrtvol, vyhlášeného pod č. 44/1938 Sb., jsou lidské pozůstatky přepravovány spolu s průvodním listem (umrlčím pasem), jak uvedená smlouva i § 9, odst. 4, Zákona č. 256/2001 Sb. vyžaduje, případně, pokud tomu tak není, zda byl k jejich přepravě vydán souhlas diplomatické mise nebo konzulárního úřadu příslušného k zastupování zájmů České republiky v této zemi, jak vyžaduje § 9, odst. 4 Zákona č. 256/2001 Sb.

Radek Mikula

                 
Obsah vydání       7. 5. 2007
8. 5. 2007 Topolánek: VŠUDE UMÍRAJÍ LIDÉ. Někteří ve válkách, někteří při autonehodách, někteří jen tak. Jan  Neoral
8. 5. 2007 Czech Prime Minister Topolánek: People die everywhere. Some of them die in the wars, others during car crashes, some just die Jan  Neoral
8. 5. 2007 XBR radar v Brdech zřejmě nebude jediný Stanislav  Kaucký
8. 5. 2007 Jak zavléci Česko do samého středu Hvězdných válek Štěpán  Kotrba
8. 5. 2007 Bush zase udělal faux pas před anglickou královnou
8. 5. 2007 Rozpačité oslavy Michal  Mašín
8. 5. 2003 Osvobození ČSR
9. 5. 2006 Děň Pobědy Štěpán  Kotrba
7. 5. 2007 Premiér v brdském ringu Pavel  Čámský
8. 5. 2007 Další obce řekly NE výstavbě radaru
7. 5. 2007 Hodnota právnického titulu Vlasty Parkanové je nulová Bohumil  Kartous
7. 5. 2007 Americký raketový deštník v Evropě: Logika, nebo jen provokace?
7. 5. 2007 Nechoď, Vašku, s pány na led
7. 5. 2007 Ohlédnutí za bezvýsledným jednáním Petr  Pešek
7. 5. 2007 Sarkozyho velký úkol Boris  Cvek
7. 5. 2007 Mezinárodní konference proti militarizaci Evropy Štěpán  Kotrba, Jan  Berousek
6. 5. 2007 Prague Declaration
7. 5. 2007 Most Jan  Skácel
6. 5. 2007 Sarkozy vyhrál francouzské prezidentské volby
7. 5. 2007 Sarkozy ve Francii i v EU Michal  Petřík
7. 5. 2007 Fenomén Topolánek Ivo  Šebestík
7. 5. 2007 Slepá spravedlnost ministra nespravedlnosti Zdeněk  Jemelík
7. 5. 2007 Berme tělesnou výchovu vážně Alois  Michálek
7. 5. 2007 Jelcinův odkaz: Naprostý rozvrat Ruska Daniel  Veselý
7. 5. 2007 Radary včasné výstrahy Stanislav  Kaucký
7. 5. 2007 Zelení: O limitech těžby již rozhodla referenda v dotčených obcích
7. 5. 2007 Prznění mrtvol Radek  Mikula
7. 5. 2007 Proč mladí nechtějí volit sociální demokracii Adam  Rykala
7. 5. 2007 Žurnalista ve službě, o níž odborníci málokdy mluví, aneb Komu zpravodaj nemá poskytovat zprávy? Uwe  Ladwig
6. 5. 2007 Dělníci na vinici, aneb co za to? Zdeněk  Bárta
6. 5. 2007 Sněmovna pustila dál referendum o radaru Andrea  Cerqueirová
6. 5. 2007 Incident s politikou Egona Lánského na Světě knihy
5. 5. 2007 Vědci OSN: Není moc času
22. 11. 2003 Adresy redakce
4. 5. 2007 Hospodaření OSBL za duben 2007

Bodies RSS 2.0      Historie >
7. 5. 2007 Prznění mrtvol Radek  Mikula