16. 11. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
17. 11. 2006

Sedmnáctý po sedmnácté

Každoročně v listopadových dnech si připomínám, že jsem vždy s rozpaky naslouchal vyprávění mého otce, účastníka Pražského povstání v květnových dnech roku 1945 o tom, že již rok po těchto událostech se historie povstání vyprávěla zcela jinak. Dnes již tomu rozumím lépe. Od nějaké doby se publicisté vždy, kdykoliv si připomínáme listopad roku 1989, vyhýbají jakékoliv zmínce o některých aspektech tehdejších událostí. Které, jak se obávám, se příliš nehodí k některým představám o vyrovnávání se z naší minulostí - nejen z nepochopení a z nevědění primitivním, ale i úmyslně zkreslujícím realitu.

17. listopad 1989 jako TÉMA BL

Proč vlastně lidé přišli v úterý 21. 11. 1989 na Václavské náměstí, nikoliv k soše svatého Václava, jak je v našich dějinách obvyklé, ale před budovu tehdejšího vydavatelství Melantrich? Proč právě z balkónu této budovy k Pražanům promluvili Václav Havel a Alexandr Dubček ? Otázky, které dnes v běžné publicistice zůstávají bez odpovědi. Neboť si je , jak se zdá, ani nikdo neklade.

Takže: v sobotu 18.11. pořádala tehdejší Československá strana socialistická spolu s vydavatelstvím Melantrich jeden z tehdy tradičních každoročních tzv. Hereckých koncertů. Šlo o vystoupení nikoliv hudebníků, jak je u koncertů obvyklé, ale o vystoupení herců, kteří zde přednášeli monology z různých divadelních her. Šlo tehdy velmi populární a vyprodanou akci -- nebylo takových v tehdejších poměrech mnoho. Ostatně ji připomněl v nedávno vysílaném televizním pořadu Labyrintem revoluce i Milan Kňažko s tím, že právě zde se dozvěděl o událostech v Praze a o prvních reakcích na ně. Ta první zazněla právě zde.

Herci, kteří se připravovali na svá vystoupení těsně před začátkem koncertu, přišli s tím, že jejich vystoupení je třeba nějak uvést zmínkou o včerejších událostech. Mysleli jsme si tehdy všichni, kteří jsme zde byli přítomni, totéž o oněch událostech a o tom, že "teď nebo nikdy". Nebylo proto obtížné vykročit na jeviště a prohlásit, že už toho bylo dost a že se včerejší události již nikdy nesmí opakovat. Nikdy nezapomenu na lidi v prvních řadách setmělého hlediště, kteří s hromovým potleskem vyskočili ze svých míst. Zde lidé poprvé projevili své smýšlení. Snad si někdo vzpomene.

V pondělí 20.11. pak vychází na první stránce Svobodného slova "prohlášení předsednictva Československé strany socialistické a jejího poslaneckého klubu" nejen s protestem proti zásahu policie proti studentům ale především na tehdejší poměry se zcela mimořádnou výzvou k nápravě poměrů, které takový zásah vůbec umožnily. Pravda: v té době již od soboty 18.11 probíhalo ustavování Občanského fóra a stávka studentů a herců, sepisovaly se rezoluce, ale toto bylo poprvé, kdy si mohli lidé přečíst prohlášení tehdejší legální organizace v oficiálních novinách, které nejen odsuzovalo to co se stalo ale žádalo nápravu poměrů. Reakce byla fantastická: již od rána se před budovou Melantrichu na Václavském náměstí, kde tehdy sídlila redakce Svobodného slova, scházeli lidé a četli vystavené stránky deníku a v podvečer již byl před budovou veliký dav, který provolával "Zítra zase pravdu" a "Zítra přijdeme znova". To jsme pochopili jako mimořádnou příležitost a redaktor P. Kučera přivedl druhý den V. Havla, který zde poprvé vystoupil před tak velikým shromážděním spolu s řadou dalších osobností. Kdo si však dnes ještě vzpomene např. na M. Nevoleho, tehdy náměstka ředitele nakladatelství, který to vše technicky organizoval a zejména zajistil ozvučení Václavského náměstí což byl v tehdejších podmínkách neuvěřitelný výkon...

V sobotu 25.11 nás tehdejší předseda Československé strany socialistické B. Kučera požádal, abychom na druhý den připravili první oficiální setkání tehdejší vlády a Občanského fóra. Pamatuji se jak jsme v pozdějším senátorem J. Vyvadilem běželi do Obecního domu zajistit místnosti, ale jakási vedoucí nás vyhodila s tím, že nic takového zde nepřipustí. Když jsme zklamaní odcházeli, vyběhli za námi podle oblečení dva číšníci a jeden kuchař s tím, že rozhovor slyšeli, ale že nepřipustí aby se taková událost konala jinde než "u nich" a že vše, jako zdejší Občanské fórum, zajistí. Tak se opravdu v Modrém salonku Obecního domu v neděli 26.11. setkávají delegace vlády tehdejší ČSSR a Občanského fóra. Fotografie z tohoto sekání, na které si před stůl vedoucí těchto delegací Ladislav Adamec a Václav Havel podávají ruce, je často publikována. Z účastníků tohoto jednání jsou v aktivní politici již jen tři lidé. Všichni byli členy delegace Občanského fóra: především prezident republiky Václav Klaus, poslanec Zdeněk Jíčínský a senátor Martin Mejstřík.

Možná se zmínky o aktivní úloze členů a funkcionářů tehdejších politických stran, z dnešního demokratického pohledu však opravu pseudostran, Československé strany socialistické a Československé strany lidové, kteří se ale ve své naprosté většině se v listopadu 1989 okamžitě postavili na stranu Občasného fóra a dali mu své sekretariáty a kanceláře k dispozici, příliš nehodí do dnešních zjednodušených představ o kolaborantech s tehdejším režimem, ale zamlčováním některých skutečností svoji vlastní historii rozhodně nevylepšíme...

To vše, co zde popisuji, velmi úzce souvisí s jinak důležitou otázkou, se kterou je výročí Listopadu pravidelně spojováno, totiž s otázkou našeho vyrovnání s minulostí. Nelze se totiž ubránit dojmu, že pod tímto pojmem si někteří dnes představují možnost používat minulost jako klacek na své dnešní politické odpůrce. Četl jsem nedávno o podobné situace v Polsku: každý, kdo zde vystoupí proti současné vládnoucí politické garnituře, je nařčen z touhy po návratu minulých poměrů, z členství -- svého nebo svých blízkých - v komunistické straně nebo státní bezpečnosti. Vzpomněl jsem si na tyto řádky když jsme v Poslanecké sněmovně projednávali nedávno návrh zákona o zřízení Ústavu paměti národa. Každý, kdo se vyslovil proti tomuto záměru -- ať již se odvolával na stanovisko archivářů, historiků, nebo si jen dovolil připomenout negativní stanovisko Topolánkovy vlády (sic!) k celému projektu - byl obviněn ze snahy sabotovat "vyrovnání s minulostí", ze snahy zakrývat zločiny minulého režimu, bezmála ze snahy je opakovat. Smutný pohled a smutná "vizitka" těch, kteří o zřízení nové instituce tak moc usilují...

Vzpomínám si na diskuse o budoucnosti KSČ v listopadových dnech před sedmnácti lety. Sám jsem se mnohých účastnil a hluboce jsem se mýlil... Nepochopení postavení KSČM v našem současném politickém systému, úspěchu komunistů ve svobodných volbách, údiv nad vysokým procentem lidí, kteří minulý režim považují za lepší pro obyčejné lidi, než je ten dnešní, vede ke kuriozitám typu zákazu strany, zákazu symbolů, zákazu mládežnické organizace, zákazu bůhví ještě čeho... Jenom ne k vážnému zamyšlení nad potřebami, právy a osudy lidí po listopadu 1989. To by ale bylo to nejvhodnější připomenutí jeho skutečného odkazu...

                 
Obsah vydání       16. 11. 2006
18. 11. 2006 Blairovo přiznání, že je Irák "katastrofa", vyvolalo v Británii mediální bouři
19. 11. 2006 Topolánek dostal na kongresu většinu Štěpán  Kotrba
16. 11. 2006 Levičákův příslib zdeprimovaným konzervativcům Michael  Moore
18. 11. 2006 Jsem rád, že si politici uvědomili, že je demokracie založená na kompromisu Jan  Čulík
18. 11. 2006 Topolánek plive na demokracii Boris  Cvek
19. 11. 2006 Objevil Ameriku Miloslav "Kraken" Junek
17. 11. 2006 Nežná? Revolúcia? Lucia  Mrázová
18. 11. 2006 Sedmnáct let... aneb za tři roky to bude dvacet let Ladislav  Žák
17. 11. 2006 Za nekrology Pavel  Kopecký
17. 11. 2006 Kód elektronického pasu lze rozbít do 48 hodin
18. 11. 2006 Jak je tomu s "nadstranickou nezávislostí v dobrých médiích" Jan  Čulík, Darius  Nosreti
17. 11. 2006 O cenzuře a odpovědnosti České televize Nikolaj  Savický
19. 11. 2006 Propagandisté vpřed! Martin  Vadas
18. 11. 2006 Veřejná služba v rukou cenzorů Janečka, Lamberta, Savického, Baumruka a dalších Martin  Vadas
19. 11. 2006 Způsob páně Vadasovy argumentace mi stačí Jan  Čulík
18. 11. 2006 Jiný kraj, jiný mrav
16. 11. 2006 Mletí Mlynáře na pokračování Zdeněk  Jemelík
17. 11. 2006 Agitky Českých médií už netáhnou, není divu Štěpán  Kotrba
17. 11. 2006 Česť, sláva a hanba Gustáva Husáka Eduard  Chmelár
17. 11. 2006 Polistopadová doba..., téměř bez vtipů Vladislav  Černík
16. 11. 2006 Je Jandák poslancem ČSSD nebo ODS? Štěpán  Kotrba
16. 11. 2006 Báseň veskrze koaliční - S dvojím smyslem Jan Jeník z Bratřic
17. 11. 2006 Sedmnáctý po sedmnácté Stanislav  Křeček
17. 11. 2006 Citát dne - včerejšího
17. 11. 2006 Ségolène Royal zvítězila v primárkách Socialistické strany Simone  Radačičová
17. 11. 2006 Ségolène a Nicolas: nová Francie? Boris  Cvek
17. 11. 2006 17. listopad 1989 v Britských listech po deseti letech
16. 11. 2006 Jaká byla role agenta Zifčáka?
16. 11. 2006 Proč se ODS chce znemožnit Boris  Cvek
16. 11. 2006 Nedohoda versus dohoda Jiří  Pehe
18. 11. 2006 Dopis nestranného publicisty místopředsedkyni ODS Bohumil  Doležal
18. 11. 2006 Citáty dne - z kongresu ODS
16. 11. 2006 Televize, kam se podíváš Štěpán  Kotrba
16. 11. 2006 Ze života hmyzu Wenzel  Lischka
16. 11. 2006 První den anglické televize Al Džazíra
16. 11. 2006 Smrtelný sen žen proti ideálu mužů, aneb Nebylo to vlastně trestné Uwe  Ladwig
16. 11. 2006 Životopis Karla Kryla
16. 11. 2006 Klimtova kniha o Krylovi je výborná Martin  Štumpf
16. 11. 2006 Spotřeba nade vše Jan  Polívka
16. 11. 2006 Ropák se vzepřel, ropák vyhrál
16. 11. 2006 Arogantní jezdci, živící se hovězím Meike  Snijder
16. 11. 2006 Arrogant beef eating horse riders Meike  Snijder
15. 11. 2006 "Kdyby to nevyšlo a vládli Paroubek, Rath a Filip, budu v pozici demokratů z roku 1948"
15. 11. 2006 Havířov: Historie se opakuje, jednou jako drama a podruhé jako fraška Josef  Baxa
15. 11. 2006 "Duopol komerčních televizí" aneb jak je to doopravdy se sirénami trhu bez přívlastků Štěpán  Kotrba
15. 11. 2006 Svetoobčania nechcú prehliadať rozdiely, ale prekonávať ich Eduard  Chmelár
15. 11. 2006 Ponižování účastníků jako metoda vedení správního řízení Aleš  Uhlíř
15. 11. 2006 Boj proti terorismu: Novodobý hon na čarodějnice Jakub  Rolčík
15. 11. 2006 USA: Jak vykročit z kruhu Oskar  Krejčí
15. 11. 2006 Rakouská strana modrých zhnědla Richard  Seemann
6. 10. 2006 Hospodaření OSBL za září 2006
22. 11. 2003 Adresy redakce

17. listopad RSS 2.0      Historie >
16. 11. 2006 Jaká byla role agenta Zifčáka?   
5. 10. 2006 Barevný podzim 1989 Pavel  Pečínka
23. 11. 2005 S Jožínem z bažin proti komunismu Karel  Moudrý
18. 11. 2005 Co nám přinesl listopad 1989? Boris  Cvek
17. 11. 2005 16. listopad + 1 gól = 17.listopad Karel  Moudrý
15. 11. 2005 Ztracená generace Ladislav  Žák
26. 1. 2005 Oskar Krejčí: Komunisti museli disidentom moc doslova vnútiť   
26. 1. 2005 Opozice nechtěla jít do vlády   
24. 1. 2005 Šlo o lidskou důstojnost, i když to většina už zapomněla Vilém  Prečan
24. 1. 2005 Filipov: Nic se nepohne do května 1990   
24. 1. 2005 Blacková: Nechte Fojtíka jet do USA   
24. 1. 2005 Proč se v Praze pořád nic neděje   
24. 1. 2005 Klaus: Z Občanského fóra se stává politická strana   
13. 12. 2004 17. listopad -- přestaňme se litovat Milan  Valach
10. 12. 2004 Trojí ohlédnutí za "Listopady" Petr  Miller

Demokratická revoluce? Utajená historie devadesátých let RSS 2.0      Historie >
1. 11. 2006 Tichá vzpomínka na ostravské soudruhy Ladislav  Žák
6. 9. 2006 Sedmdesát tisíc udavačů, denunciantů a konfidentů Jaroslav  Krejčí
15. 8. 2006 Národní literatura je jen jedna Miroslav  Vejlupek
9. 5. 2006 Nazelenalé uzenky, tráva a bývalý prezident Štěpán  Kotrba
18. 4. 2006 Čulíkovy znaky demokracie Štěpán  Kotrba
21. 2. 2006 Utajené dějiny "permanentní kulturní revoluce" Jaroslav  Kuba
13. 1. 2006 Aero Vodochody: iks pokusů o záchranu leteckého průmyslu Štěpán  Kotrba
12. 1. 2006 Nevím, jak zabránit létání třísek než použitím jiné sekery Pavel  Urban
6. 1. 2006 Kdo jsou vítězové antikomunistické revoluce? Jindřich  Kalous
5. 1. 2006 Rozdíl je jen domněnkou, je třeba jej prokázat Miroslav  Prokeš
4. 1. 2006 Udělejte to profesionálně   
4. 1. 2006 V této demokracii smějí užívat svobody jen ti, co souhlasí   
4. 1. 2006 Vinu nesou ti, kdo narcistický habitus vytvářejí Karel  Dolejší
3. 1. 2006 Perzekuce před listopadem a po něm: Jeden malý rozdíl Pavel  Urban
2. 1. 2006 Pár sametových příběhů Štěpán  Kotrba

Petice "Zrušte komunisty" a co z toho nakonec bylo RSS 2.0      Historie >
31. 10. 2006 KSM protestuje proti nepravdivému prohlášení pražské policie   
26. 10. 2006 Zakázat! Martin  Šaffek
26. 10. 2006 Češi zakázali levicový extremismus -- pravicový lze hlásat dál Karel  Dolejší
24. 10. 2006 Zakažme bibli a Platóna Ondřej  Slačálek
20. 10. 2006 Myšlenková policie a svoboda projevu   
20. 10. 2006 Server mladých komunistů je mimo provoz Štěpán  Kotrba
19. 10. 2006 Je v České republice svoboda projevu? Jan  Čulík
10. 10. 2006 Strašidlo komunismu je zbytečné Irena  Ryšánková
28. 8. 2006 Ideologická neústupnost za každou cenu? Jan  Čulík
15. 6. 2006 Jako neofašisté, ani vaše komunistická strana není demokratická Miroslav  Šuta
9. 5. 2006 Zrušení komunistů nemusí přinést kýžený výsledek Vít  Horák
2. 5. 2006 První máj a všechno to zločinné a zavrženíhodné Ladislav  Žák
30. 4. 2006 Odpovědnost za verbální šíření nenávisti Štěpán  Kotrba
30. 4. 2006 Komunismus jako terč pro střelnou zbraň... Martin  Šaffek
21. 4. 2006 František Lambert "Finančním ředitelem roku 2005"