11. 1. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
11. 1. 2007

Desatero programových podmínek ČSSD pro toleranci vlády

Nesnížit zaměstnanecké jistoty a stabilitu podnikatelského prostředí

 • Nesnižovat vyměřovací základ pro sociální a zdravotní pojištění OSVČ na původních 35 %.
 • V novém zákoníku práce opravit pouze zjevné chyby, na nichž se shodnou jednak zaměstnanci se zaměstnavateli a jednak vláda s opozicí.
 • Neprivatizovat Českou poštu a České dráhy, ČEZ privatizovat pouze za předpokladu, že nezávislá analýza ukáže výhodnost pro spotřebitele elektřiny a stát a že příjem bude použit výhradně na realizaci důchodové reformy.

Nepřipustit růst chudoby a sociální diferenciace

 • Nesnižovat mandatorní sociální výdaje pod 50 % státního rozpočtu.
 • Nerušit pohřebné, příspěvek pro prvňáčky, nesnižovat porodné, mateřský a rodičovský příspěvek.
 • Ponechat současně platný zákon o životním a existenčním minimu a zákon o hmotné nouzi.
 • K základům důchodové reformy musí patřit princip "zachování mezipříjmové solidarity" a princip "zajištění přiměřených důchodů". Důchodová reforma musí být založena na konsensu všech parlamentních politických stran.

Nepřipustit tunelování zdravotnictví a snížení dostupnosti zdravotní péče

 • Nepřipustit skrytou privatizaci systému povinného zdravotního pojištění, tj. neposilovat autonomii a konkurenci zdravotních pojišťoven.
 • Neměnit právní formy zdravotnických zařízení na akciové společnosti, netransformovat nemocnice na obchodní společnosti, neprovádět jejich plošnou privatizaci. Nerušit zákon o "neziskových nemocnicích".

Nedevastovat veřejné rozpočty a daňovou soustavu

 • Přistoupit ke snižování daní pouze současně se stabilizaci veřejných rozpočtů.
 • Nesnižovat harmonizovanou složenou daňovou kvótu pod hranici 35 %.
 • Nezavádět jednu sazbu daně z příjmů fyzických osob, ponechat progresivní systém zdanění.
 • Nerušit majetkové daně.

Zastavit chaos ve veřejné dopravě

 • Opětovně posílit kompetence státu v oblasti veřejné dopravy ve vztahu ke krajům.

Nesnižovat energetickou bezpečnost státu

 • Vytvořit stálou pracovní skupinu z expertů jmenovaných vládou a opozicí, která připraví konsensuální návrh řešení dlouhodobého a bezpečného zásobování elektřinou v ČR po roce 2025. Zabezpečit podmínky pro činnost této skupiny. Na úrovni vlády učinit definitivní rozhodnutí o způsobech zajištění zásobování elektřinou do konce roku 2010.
 • Diskutovat a rozhodnout o případné výstavbě nových jaderných bloků.
 • Před definitivním rozhodnutím o způsobu zajištění zásobování elektřinou v ČR nevratně zakotvit podmínky pro dostatečný rozvoj využívání obnovitelných zdrojů energie a potenciálu úspor energie odpovídající mezinárodním požadavkům .
 • Navýšit finanční prostředky na podporu úspor energie a využívání obnovitelných zdrojů energie v rámci operačního programu Podnikání a inovace minimálně na 20 mld. Kč.

Zabránit destabilizaci právního státu; policie nesmí sloužit vládě, ale občanům této země

 • Skutečný boj s korupcí, nikoliv pouze slovy, jak to praktikuje ODS. K tomu:
 • Zavést trestní odpovědnost právnických osob
 • Zavést nové instituty jako jsou test integrity a korunní svědek
 • Zavést povinná majetková přiznání pro politiky, státní úředníky a manažery státních firem
 • Ratifikovat příslušné mezinárodní úmluvy (OECD, Rada Evropy, OSN)
 • Zvýšit profesionální úroveň policie, zajistit její politickou nezávislost a na její kontrolu vytvořit nezávislý generální inspektorát.
 • Podpořit zřízení parlamentní vyšetřovací komise ve věci Kubiceho zpráv.

Nepřipustit zhoršování pozice ČR v Evropské unii

 • Zaujmout jasné stanovisko k prioritě německého předsednictví, které hodlá znovu otevřít diskusi o dokončení ratifikace Ústavní smlouvy EÚ
 • Stanovit jasnou perspektivu v otázce přijetí společné evropské měny
 • Prosazovat kandidaturu ČR do RB OSN v období 2008 -
 • 2009
 • Zaměřit Společnou zemědělskou politiku EU na nepotravinářskou produkci včetně financování krajinotvorných prvků a na environmentální, rekreační a sociální funkce venkova.

Zajistit přístup ke vzdělání bez ohledu na sociální statut

 • Nezavádět rovnost podpory vzdělání bez rozdílu druhu školy nebo jejího zřizovatele. (Není důvod, aby měly státní a soukromé školy stejnou výši státní podpory, když soukromé školy vybírají školné).
 • Nezavádět školné na vysokých školách.
 • Neodkládat zavedení státních maturit.
 • Posílit motivaci škol na kvalitě výuky.

Přehodnotit personální složení vlády

 • Zvážit výměnu ministrů, kteří nemají kvalifikaci a znalosti potřebné pro vedení daného resortu (Mgr. Gandalovič, Mgr. Kuchtová, p. Třeštíková).
 • Zvážit výměnu ministrů se střetem zájmů, tj. kteří nemusí vzhledem ke své minulosti hájit zájmy ČR (Mgr. Kuchtová, p. Schwarzenberg).
 • Zvážit výměnu těch členů vlády, kteří prosazují ohrožení bezpečného zásobování elektřinou České republiky.
                 
Obsah vydání       11. 1. 2007
11. 1. 2007 Britští konzervativci budou požadovat snížení emisí uhlíku o 80 procent
11. 1. 2007 Evropská unie plánuje "novou průmyslovou revoluci"
11. 1. 2007 Václav Havel: O kom je vlastně jeho příběh? Pavel  Černý
11. 1. 2007 Nevykonáš dvakrát stejný trest smrti Bohumil  Kartous
11. 1. 2007 Nomádi ve městě Sandra  Wain
11. 1. 2007 Všechny zvony světa Václav  Dušek
11. 1. 2007 Nezadržateľná pohroma? Vladimír  Olej ml.
11. 1. 2007 Vědecké a profesní vzdělávání žen, aneb Německo má jen jednu možnost, kdyby chtělo být dále úspěšné Uwe  Ladwig
11. 1. 2007 Krvavé omalovánky Josef  Mikovec
11. 1. 2007 Globálny etický konsenzus je možný Eduard  Chmelár
11. 1. 2007 Úvod do patafyziky Josef  Kroutvor
11. 1. 2007 Azbuka na ústupe Peter  Stupavský
11. 1. 2007 Kuchtová na půl cesty od jádra
11. 1. 2007 O státě českém Pavel  Kopecký
11. 1. 2007 Nedělejte reklamu ČSSD
11. 1. 2007 Nechutné a tragické
11. 1. 2007 Nejsem tunelář
11. 1. 2007 ČSSD: Nejhorší šmíra
11. 1. 2007 Desatero programových podmínek ČSSD pro toleranci vlády
10. 1. 2007 Rakety a jejich dvojí politická funkce Miroslav  Polreich
10. 1. 2007 Zpravodajství iráckého odboje za dny 16. -- 31. prosince 2006
10. 1. 2007 Jeden příklad za všechny Ladislav  Žák
10. 1. 2007 Rozhovor: Briti veria vlastným mýtom Tomáš  Mrva
10. 1. 2007 Když svádí Bůh Petra  Hudcová
10. 1. 2007 Dvojí reakce na popravu Saddáma Husajna Jiří  Jírovec
9. 1. 2007 Rybičky Václava Moravce Bohumil  Kartous
31. 12. 2006 Hospodaření OSBL za prosinec 2006
22. 11. 2003 Adresy redakce

Socialistická politika a ekonomika RSS 2.0      Historie >
11. 1. 2007 Desatero programových podmínek ČSSD pro toleranci vlády   
4. 1. 2007 Miloš, Gert, Milan, Frau A a vize budoucnosti Miloš  Pick
31. 12. 2006 Jak sesbírat moudrost civilizace na rozcestí Tibor  Vaško
21. 12. 2006 Agenda 2010 není ústupem z programových pozic ČSSD -- je to přímo dezerce Martin  Kunštek
19. 12. 2006 Agenda 2010 není ústupem od programových pozic Jiří  Havel
15. 12. 2006 Mlátit ženy je mezi českými muži rozšířené hobby Irena  Ryšánková
14. 12. 2006 Zeman: "Kdo vymění svůj program za koryta, přijde nejenom o program, ale nakonec i o ta koryta," Štěpán  Kotrba
2. 12. 2006 Pomoc problémovým regionům podle Murphyho a ODS Petr  Wolf
10. 8. 2006 Takový drobný český úspěch, ale neříkejte nikomu, že za něj může vláda...   
13. 7. 2006 Jeden den blízko horkého politického dění Irena  Ryšánková, Štěpán Kotrba
3. 7. 2006 Věčná koalice - nebezpečný útok na demokracii Miroslav  Polreich
15. 6. 2006 Rozdíly mezi ODS a ČSSD   
9. 6. 2006 ČSSD nemůže podpořit vznik vlády "Panské koalice" Jiří  Paroubek
30. 5. 2006 DOKUMENT: "Braňme demokracii proti pučistickým praktikám ODS!" Jiří  Paroubek

České volby v roce 2006 a povolební pat RSS 2.0      Historie >
11. 1. 2007 O státě českém Pavel  Kopecký
11. 1. 2007 Desatero programových podmínek ČSSD pro toleranci vlády   
11. 1. 2007 ČSSD: Nejhorší šmíra   
10. 1. 2007 Hra na náhodu Oskar  Krejčí
9. 1. 2007 Klausovo druhé Sarajevo Boris  Cvek
9. 1. 2007 Napoleon? Antonín  Hubený
8. 1. 2007 Mirek, beránek boží Zdeněk  Jemelík
8. 1. 2007 NOVA: "Těhotenství úzce spjato s Mirkem Topolánkem" Štěpán  Kotrba
5. 1. 2007 Nebezpečné archivy: Kateřina Jacques a Ya Basta Topí  Pigula
5. 1. 2007 Dejte do ústavy prázdniny Bohumil  Kartous
5. 1. 2007 Buď chceme demokracii, ve které figurují čitelné osobnosti s politickou vizí, nebo bordel   
31. 12. 2006 Kondom Oldřich  Průša
29. 12. 2006 Očišťuje se ODS (aspoň trochu) od starého balastu? Boris  Cvek
23. 12. 2006 Proč média nepíší, že Klaus porušuje ústavu?   
22. 12. 2006 O Klausovi, vládě, která nebyla jmenována, a českém právním řádu   

Schwarzenberg - rakouský problém české zahraniční politiky RSS 2.0      Historie >
11. 1. 2007 O státě českém Pavel  Kopecký
11. 1. 2007 Desatero programových podmínek ČSSD pro toleranci vlády   
11. 1. 2007 Nevykonáš dvakrát stejný trest smrti Bohumil  Kartous
9. 1. 2007 Napoleon? Antonín  Hubený
8. 1. 2007 Mirek, beránek boží Zdeněk  Jemelík