7. 5. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
8. 5. 2007

XBR radar v Brdech zřejmě nebude jediný

O smyslu služební cesty našich zákonodárců na Marshallovy ostrovy s cílem prohlédnout si radar protiraketové obrany, který by měl být modernizován a poté přemístěn do Česka, nemíním polemizovat. Zaujal mě však rozhovor s jedním z účastníků - poslancem Antonínem Seďou (ČSSD) a redaktorkou Marií Kudrnovskou v článku "Radar může poškodit zájmy ČR", v Haló novinách dne 4. 5. 2007, kde poslanec Seďa mimo jiné uvedl fakta, která upřesňují, jakou podobu by vlastně taková radarová základna měla mít.

Radar o hmotnosti 341 tun by podle poslance Sedi prý neměl rušit jakoukoli jinou komunikaci... Překvapivé sdělení, i přestože oficiální údaje americké Agentury protiraketové obrany uvádějí pásma vzdálenosti, ve kterých připouštějí rušení TV, rádiového vysílání, negativní vlivy kmitočtové interference, zakázané prostory pro zajištění bezpečného letového provozu, a další. Nejvíc mě ale zaujalo jiné vyjádření pana poslance Sedi: "Tento radar umí zachytit nepřátelskou raketu a sledovat její dráhu a zároveň ve stejném okamžiku navádět protiraketu. Mám zajímavost, která tady dosud nepadla. Součástí radaru musí být i další antény, radary, které jsou nutné pro komunikaci s celým systémem protiraketové obrany. Tato další zařízení by byla rozmístěna v okruhu asi jednoho kilometru od radaru". Ale česká veřejnost byla doposud informována, že se jedná o případnou výstavbu radaru. K čemu tedy mají sloužit ty další antény?

HaNo 4. 5. 2007, Marie Kudrnovská: Radar může poškodit zájmy ČR ZDE

Bezpochyby se jedná o antény, které mají být součástmi radarů, komunikačních systémů velení a řízení, družicového spojení, ad., které systém potřebuje ke své činnosti.

Za předpokladu, že sektor elektronického snímání radaru XBR je 13° a hlavní svazek má být směrován 2° nad horizont, pak úhel mezi raketou a antiraketou může být až 10krát větší než rozsah elektronického snímání. Z toho vyplývá, že je technicky nemožné, aby zejména v počáteční fázi sledoval nepřátelskou raketu a současně sledoval a naváděl antiraketu - nemůže se totiž "dívat přímým směrem na raketu a zároveň za svá záda na antiraketu". To by platilo až po dostatečném přiblížení obou objektů. I kdyby radar využil maximální možný rozsah snímání 50°, na situaci by se zásadně nic nezměnilo, jen by se výrazně snížila přesnost zaměřování obou cílů, která se zhoršuje při maximálním vychýlení svazku od podélné osy v průběhu elektronického snímání do boků.

Radarovou anténou sice lze vzhledem k otočné základně pohybovat v rozsahu 356° horizontálně a 90° vertikálně tak, aby během letu sledovala pohybující se objekt. Ale rychle otáčet s kolosem o hmotnosti uvedených 341 tun sem a tam (raketa-antiraketa), je rovněž technicky nemožné. Z toho vyplývá jediné - základna musí začleňovat minimálně ještě jeden další radar, který by zajistil sledování a navádění antiraket z Polska. Výstavbu dalšího menšího radaru obecně před časem oznámil i ředitel MDA, generál Henry Obering, avšak bez bližšího vysvětlení. Vzdálenost z Brd do polského Debrzna, kde má být základna s antiraketami, dosahuje přímou čarou téměř 500 km a zatím nikoho nezneklidňuje fakt, že spojnice míří přes Prahu. Vše tedy nasvědčuje tomu, že XBR radar v Brdech nebude "sám voják v poli". Potvrzuje to i vyjádření poslance Sedi, který uvedl, že v tomto prostoru v okruhu 1 km by měl být vybudován ještě jeden radar a elektronická zařízení pro komunikaci a přenos dat. Ta by si přirozeně vyžádala další střežené bezpečnostní zóny, podobně jako kolem XBR radaru, takže celkový zastavěný prostor by byl pravděpodobně větší, než oficiálně uváděných 30 ha, odhadem desetinásobek, možná i víc.

Velkou neznámou v této souvislosti je tolik diskutovaná výkonová hustota v okolí, která ve vzdálenosti nad 5 km od radaru má být podle norem pro lidi bezpečná. Ale další elektronická zařízení budou rovněž zdrojem vyzařování, jejich celkový příkon má být dle vyjádření pana Sedi 2-3 megawatty, tzn. pro ostatní zařízení mimo radaru 1,8 megawattů. Při oficiálně uváděném středním výkonu vysílače XBR radaru (verze GBR-P) 170 kW a směrovosti plošné fázované antény okolo 60 dB pak lze dospět k tomu, že hodnota středního (trvalého) vyzářeného výkonu v ose hlavního svazku dosahuje řádově stovek GW * (úroveň potlačení bočních smyček anténní charakteristiky pochopitelně nepatří k veřejně dostupným údajům). Jak výkonný by měl být další radar, je zatím velkou neznámou.

Typ druhého radaru a jeho vyzářený výkon doposud jasně a srozumitelně nikdo nikdy nevysvětlil. Avšak na škodlivých vlivech v důsledku vyzařování se "podepíše" nejen XBR radar, ale logicky všechna vyzařující zařízení základny. Zcela jisté však je, škodlivé vlivy na životní prostředí a nežádoucí kmitočtová interference v důsledku působení soustavy několika zdrojů vyzařování budou výrazně horší, než v případě samotného XBR radaru. Zvažoval již někdo z našich odborníků tuto skutečnost? Těžko. Uvědomuji si závažnou skutečnost, že české veřejnosti doposud nikdo otevřeně nevysvětlil, jak má vlastně radarová základna vypadat, jakými technickými prostředky má být tvořena a jaký dopad má mít její provoz na blízké i vzdálené okolí a zejména na zdraví lidí. Kdo tedy po pravdě vysvětlí obyvatelům Trokavce a dalších obcí v regionu, co se na ně vlastně chystá?

Ono je asi jednodušší, když téměř všechno co je se základnou spojené, je tajné. A co je tajné, není pro veřejnost.

* Poznámka:

Střední (trvalý) vyzářený výkon v ose hlavního svazku (řádově stovek GW) představuje výkon, soustředěný výhradně do tenkého paprsku o šířce uváděných 0,18°, který má být směrován vždy jen "do nebe", tzn. že v žádném případě nemůže mít vliv na lidi v okolí radaru a objekty mimo hlavní osu vyzařování. Tím se vysvětluje oficiálně uváděný, až neuvěřitelný maximální dosah 6700 km, resp. 4000 km na typickou bojovou hlavici. Technologicky propracovaný XBR radar je pozoruhodný zejména svou extrémní směrovostí, dosahem a rozlišovací schopností. Největší podíl na tom má značná plocha plošné fázované antény, tvořená několika desetitisíci výkonných vysílacích/přijímacích modulů.

                 
Obsah vydání       7. 5. 2007
8. 5. 2007 Topolánek: VŠUDE UMÍRAJÍ LIDÉ. Někteří ve válkách, někteří při autonehodách, někteří jen tak. Jan  Neoral
8. 5. 2007 Czech Prime Minister Topolánek: People die everywhere. Some of them die in the wars, others during car crashes, some just die Jan  Neoral
8. 5. 2007 XBR radar v Brdech zřejmě nebude jediný Stanislav  Kaucký
8. 5. 2007 Jak zavléci Česko do samého středu Hvězdných válek Štěpán  Kotrba
8. 5. 2007 Bush zase udělal faux pas před anglickou královnou
8. 5. 2007 Rozpačité oslavy Michal  Mašín
8. 5. 2003 Osvobození ČSR
9. 5. 2006 Děň Pobědy Štěpán  Kotrba
7. 5. 2007 Premiér v brdském ringu Pavel  Čámský
8. 5. 2007 Další obce řekly NE výstavbě radaru
7. 5. 2007 Hodnota právnického titulu Vlasty Parkanové je nulová Bohumil  Kartous
7. 5. 2007 Americký raketový deštník v Evropě: Logika, nebo jen provokace?
7. 5. 2007 Nechoď, Vašku, s pány na led
7. 5. 2007 Ohlédnutí za bezvýsledným jednáním Petr  Pešek
7. 5. 2007 Sarkozyho velký úkol Boris  Cvek
7. 5. 2007 Mezinárodní konference proti militarizaci Evropy Štěpán  Kotrba, Jan  Berousek
6. 5. 2007 Prague Declaration
7. 5. 2007 Most Jan  Skácel
6. 5. 2007 Sarkozy vyhrál francouzské prezidentské volby
7. 5. 2007 Sarkozy ve Francii i v EU Michal  Petřík
7. 5. 2007 Fenomén Topolánek Ivo  Šebestík
7. 5. 2007 Slepá spravedlnost ministra nespravedlnosti Zdeněk  Jemelík
7. 5. 2007 Berme tělesnou výchovu vážně Alois  Michálek
7. 5. 2007 Jelcinův odkaz: Naprostý rozvrat Ruska Daniel  Veselý
7. 5. 2007 Radary včasné výstrahy Stanislav  Kaucký
7. 5. 2007 Zelení: O limitech těžby již rozhodla referenda v dotčených obcích
7. 5. 2007 Prznění mrtvol Radek  Mikula
7. 5. 2007 Proč mladí nechtějí volit sociální demokracii Adam  Rykala
7. 5. 2007 Žurnalista ve službě, o níž odborníci málokdy mluví, aneb Komu zpravodaj nemá poskytovat zprávy? Uwe  Ladwig
6. 5. 2007 Dělníci na vinici, aneb co za to? Zdeněk  Bárta
6. 5. 2007 Sněmovna pustila dál referendum o radaru Andrea  Cerqueirová
6. 5. 2007 Incident s politikou Egona Lánského na Světě knihy
5. 5. 2007 Vědci OSN: Není moc času
22. 11. 2003 Adresy redakce
4. 5. 2007 Hospodaření OSBL za duben 2007

Americká protiraketová základna v České republice RSS 2.0      Historie >
7. 5. 2007 Radary včasné výstrahy Stanislav  Kaucký
7. 5. 2007 Americký raketový deštník v Evropě: Logika, nebo jen provokace?   
7. 5. 2007 Premiér v brdském ringu Pavel  Čámský
6. 5. 2007 Sněmovna pustila dál referendum o radaru Andrea  Cerqueirová
6. 5. 2007 Prague Declaration   
4. 5. 2007 Občanské fórum má dnes sídlo v Trokavci, pane Havle   
4. 5. 2007 NATO přesvědčuje Rusko, aby neodstupovalo od vojenské smlouvy   
4. 5. 2007 Mělo by se udělat vše pro to, aby americká základna v ČR nebyla vybudována   
4. 5. 2007 Americký plán na protiraketovou obranu zaznamenal neúspěch   
3. 5. 2007 Základny a Havel, aneb Co se naučit od Sokrata? Uwe  Ladwig
3. 5. 2007 Návrh pro odpůrce americké základny   
3. 5. 2007 Proč je radar takovou výhrou?   
3. 5. 2007 Vláda: Americký radar prý nic nevyzařuje Jan  Neoral
3. 5. 2007 Jak se lže v Českém rozhlase   
2. 5. 2007 Od průvodce absurditou světa k medvídkovi Pú Bohumil  Kartous

Radar v Brdech - klíčové argumenty RSS 2.0      Historie >
7. 5. 2007 Radary včasné výstrahy Stanislav  Kaucký
7. 5. 2007 Americký raketový deštník v Evropě: Logika, nebo jen provokace?   
3. 5. 2007 Vláda: Americký radar prý nic nevyzařuje Jan  Neoral
2. 5. 2007 Schwarzenberg: Radar tu bude a nebudeme se nikoho ptát, nenecháme se kontrolovat Jan  Neoral
30. 4. 2007 Havel: Vývoj v Rusku je znepokojující, jsem pro americkou raketovou obranu   
20. 4. 2007 Princip moci na pozadí války Milan  Valach
20. 4. 2007 Šéf NATO odmítl obavy Ruska z amerického raketového systému   
18. 4. 2007 Tiskový mluvčí Bendla: "legitimní snaha zprostředkovat veřejnosti všechny dostupné informace"... Zdeněk  Štefek
18. 4. 2007 Americká základna v Brdech tématem francouzské prezidentské kampaně Karel  Košťál
16. 4. 2007 Americký radar a mučení lidí nejsou dvě různá témata Mojmír  Babáček
13. 4. 2007 Proč aneb další otázky - nejen pro generála Zbořila Štěpán  Kotrba
2. 4. 2007 Přestaňte se schovávat a přestaňte lhát, brigádní generále ! Štěpán  Kotrba
31. 3. 2007 Schwarzenberg chce za americký radar od USA bezpečnostní záruky   
27. 3. 2007 Der Spiegel: Americká protiraketová obrana je kontroverzní v mnoha aspektech   
26. 3. 2007 Informace o pokračování jednání o případném umístění komponentu Štěpán  Kotrba