27. 3. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
27. 3. 2007

Je environmentalista nebezpečný levičák?

Výroky pana presidenta Klause citované v článku "Otepluje se Země? ptají se kongresmani Klause." uveřejněném v MF Dnes 20. března se mi zdály natolik neuvěřitelné, že jsem je vyhledal v jejich původním kontextu. Bohužel, ani tento počin mne neosvobodil od nutkání na presidentovy projevy reagovat -- spíše mne v původním záměru utvrdil.

Nehodlám na tomto místě polemizovat o relevanci zprávy OSN ohledně klimatických změn, ani o problematice globálního oteplování obecně. Spíše bych se pozastavil nad Klausovým stylem vedení polemiky, respektive nad způsobem jeho argumentace a zneužívání pojmosloví.

Chápu, že v krátkých interview či veřejných vystoupeních je užíván jiný jazyk a styl mluvy, než na vědeckých konferencích a v odborné literatuře. Nicméně, pan president se rád (zaslouženě) honosí profesorským titulem, proto je zarážející, že se takto fundovaná osoba neubrání užívání významově vulgarizujících a nemístně zevšeobecňujících klišé.

Velmi nezodpovědné je například Klausovo zacházení se slovem "environmentalista". Environmentalista panu presidentovi splývá s příslušníkem (parafrázuji) nadnárodního politického hnutí, globálního levicového uskupení, jehož soupeřem byl a je svobodný svět a jenž neusiluje o nic jiného, než o 'pokračování války proti svobodnému světu jinými prostředky'. Otázkou zůstává, co má pan president na mysli, použije li ve svém projevu slovo "svoboda". Je nasnadě, že ve světě ovládaném "svobodným" trhem splývá často tato "svoboda" s výstižným biblickým obratem "svévole". Nicméně, chtěl bych pana presidenta upozornit, že ač jsem environmentalistou již z titulu mnou studovaného oboru - Humanitní environmentalistiky - necítím se být členem nějaké temné internacionály usilující o okleštění svobody občana Klause, ani nikoho jiného. Naopak se jako občan Havelka cítím být poškozen a ostrakizován podobnými výroky, natož pocházejí li z úst "mého" presidenta. Tato, přestože poněkud osobněji laděná výtka, je signifikantní pro Klausovo ne vždy zcela vhodné nakládání s pojmy.

Poněkud méně zřejmým, ale o to závažnějším momentem v profesorových rétorikách je snaha o diskreditaci environmentálně orientovaného přesvědčení jako "metafyzické ideologie a světonázoru, který nemá s přírodními vědami a klimatem absolutně nic společného (...) a nemá nic společného ani se společenskými vědami a stává se módou dnešní doby" (což pana presidenta děsí). Odhlédnu li od faktu, že mnou studovaný obor vyučovaný na fakultě sociálních studií zřejmě má něco společného se sociálními vědami, zůstává vcelku zarážejícím, že si profesor ekonomie s neobyčejně bystrým úsudkem (samozřejmě bez ironie) neuvědomuje, že jeho neoliberální přesvědčení a světonázor vychází z poznatků přírodních věd zhruba stejně jako světonázor "environmentalistický". Jako religionista mohu zodpovědně říci, že Klausova oblíbená "neviditelná ruka trhu" je obratem ještě více než ideologickým a tíhne přímo k jakémusi druhu kryptonáboženství (pro podobné jevy má religionistika termín "super-human agency"). V této souvislosti není bez zajímavosti, že Klaus jako jeden ze znaků "environmentalismu" vyzdvihuje doslova "nevíru v moc neviditelných rukou volného trhu" (projev na CATO institutu ve Washingtonu D.C. z 9. března)!

Pan president dále často napadá "environmentalisty", respektive "zelenou internacionálu" z ideologického překrucování vědeckých faktů a jejich zneužívání pro "krátkozraké a navýsost přízemní politické cíle" (rozhovor pro CEP z 19. února). Jsem přesvědčen, že autor tohoto výroku zná dnes již klasické monografie z oblasti teorie vědy (a nemusí jít právě o autory postmodernistického ražení), ve kterých je vážně zpochybněna samotná existence něčeho jako "objektivního vědeckého faktu". Nerelativizuji "tvrdá" empiricky zjištěná data, ale poukazuji na ve vědecké obci značně rozšířené přesvědčení, že "objektivita" každého faktu je zásadně podmíněna stávajícím paradigmatem, které je dále podmíněno kulturně. Všechna vědecká data jsou data interpretovaná -- způsob jejich interpretace je vždy v posledku otázkou interpretova ideologického přesvědčení. Tvrdit tak, že s vědeckými poznatky ideologicky manipulují jen "environmentalisté" je prostým nesmyslem. Záleží jen na úhlu pohledu, ze kterého problematický jev (např. globální oteplování, že?) sledujeme a na korektnosti, se kterou s fakty pracujeme. Míra akcentování právě těch faktů a úhlů pohledů vhodných pro daný světonázor je, soudím, obdobná mezi environmentalisty i anti-environmetalisty (tedy kým? - kapitalisty? neoliberalisty? demokraty?). Lze jen doufat, že na vědeckou korektnost nemá pan president stejný názor jako na korektnost politickou, o níž se vyjadřuje jako o "jedné z nejzhoubnějších věcí dnešní doby, [která] je stejně děsivá jako marxismus" (rozhovor pro Hospodářské noviny z 9.února).

V antienvironmentalistických článcích uveřejněných v poslední době s potěšením kvituji jedinou věc. Tou je zřejmý přesun poněkud hysterizující, nevěcné a v zásadě přízemní rétoriky na stranu odpůrců environmentálně laděné části společnosti. Výrazným znakem těchto výstupů jsou stále se stupňující osobní injektiva a bagatelizace argumentů druhé strany. Není tento rádoby vtipný anebo naopak šovinisticky silácký tón průvodním jevem ideologizace debaty a zároveň rostoucí nejistoty ve vlastních argumentech? Dříve byl takto nepřiměřený projev, bohužel, příznačný pro "zelenou" část názorového spektra.

Při pročítání Klausových rozhovorů a projevů se mne zmocňuje jemné chvění. Není mi právě nejlépe uvědomuji-li si, že president demokratického státu veřejně kriminalizuje značnou část obyvatelstva, která se "proviňuje" jen odlišností názoru v otázkách ochrany životního prostředí (krajiny, osvětí, domova) a jiným než Klausovým přístupem ke světu vůbec. Vlastníků pravdy - "já mám pravdu...!" (rozhovor pro Hospodářské Noviny z 9.února) -- už bylo mnoho, stejně tak jako honů na živly nebezpečné pro "naši lidskou společnost a naše hodnoty vůbec" (projev na CATO institutu ve Washingtonu D.C. z 9. března).

Na závěr si neodpustím citát svého starého učitele hebrejštiny, starozákonníka: "Vy nemáte pravdu. Pravda má Vás!", pane presidente.

PS: Pan president shrnul své názory na "environmentalisty" v nedávných odpovědích na písemný dotaz jedné z komisí kongresu USA. V tomto shrnutí se neobjevuje žádný posun v Klausově myšlení. Uspokojivým je fakt, že zahraniční média tomuto pamfletu nevěnovala téměř žádnou pozornost.

(Autor je studentem religionistiky a humanitní environmentalistiky na MU v Brně)

                 
Obsah vydání       27. 3. 2007
27. 3. 2007 Blair chce bombardovat Súdán
27. 3. 2007 Greenpeace: Jsme znepokojeni
27. 3. 2007 Kauza Uzunoglu: Pokračující řetězec taškařic Zdeněk  Jemelík
27. 3. 2007 Der Spiegel: Americká protiraketová obrana je kontroverzní v mnoha aspektech
27. 3. 2007 MZV ČR: "Nechte nás, my CHCEME lézt Američanům kamsi!" Jan  Čulík
26. 3. 2007 Informace o pokračování jednání o případném umístění komponentu Štěpán  Kotrba
27. 3. 2007 Klaus souhlasil, ale asi jen na několik hodin, aneb Berlínská deklarace jako fraška ve třech dějstvích Uwe  Ladwig
26. 3. 2007 Berlínská deklarace
27. 3. 2007 Otec v zahradě Petr  Španger
27. 3. 2007 Unie potřebuje odvahu Oskar  Krejčí
27. 3. 2007 Německo "se spiklo s Ruskem" kvůli energiím
27. 3. 2007 Zemřel rozhlasový režisér Jiří Horčička
27. 3. 2007 Čunek hodlá vymýtit soudní ochranu nájemníka Stanislav  Křeček
27. 3. 2007 Perly sviním Zdeněk  Bárta
27. 3. 2007 Ještě jednou o Mongolech v Blansku Lukáš  Zádrapa
27. 3. 2007 Konfuciův ústav a lidskoprávní globalizace Lukáš  Zádrapa
27. 3. 2007 Oskar Lafontaine dosáhl svého cíle - nové levicové strany v Německu Richard  Seemann
27. 3. 2007 Pohrdání soudem v České republice
27. 3. 2007 Je environmentalista nebezpečný levičák? Rudolf  Havelka
27. 3. 2007 Klausův antiekologismus Jiří  Olšovský
27. 3. 2007 Z oken Pražského hradu ničení planety vidět není Ondřej  Rut
27. 3. 2007 Zimbabwe: vítejte zpět špatné vzpomínky! Mesfin  Gedlu
27. 3. 2007 Vlastimil Balín o Mostecké stávce
27. 3. 2007 Noční klid? Pouhý sen!
26. 3. 2007 Nemáme ani přístup do médií, ani miliony na informační kampaň Milan  Valach
26. 3. 2007 EU ve věku Abraháma Boris  Cvek
26. 3. 2007 Marx prorok rozhodně nebyl Milan  Valach
16. 3. 2007 Hospodaření OSBL za únor 2007

Globální oteplování RSS 2.0      Historie >
27. 3. 2007 Klausův antiekologismus Jiří  Olšovský
27. 3. 2007 Je environmentalista nebezpečný levičák? Rudolf  Havelka
23. 3. 2007 Triumfální vystoupení Ala Gora v americkém Kongresu   
23. 3. 2007 Globální oteplování -- další fakta a další mýty Pavel  Kalenda
23. 3. 2007 Distancujeme se od Klause   
15. 3. 2007 Immanuel Wallerstein: Klimatické katastrofy: tři překážky bránící, aby se s tím něco dělalo Immanuel  Wallerstein
14. 3. 2007 Velký švindl globálního oteplování?   
14. 3. 2007 Film Velký švindl globálního oteplování byl švindl   
11. 3. 2007 Britští konzervativci plánují uvalit ekologickou daň na leteckou dopravu   
10. 3. 2007 Summit EU: dobrá zpráva pro klima   
23. 2. 2007 Zápisky z blázince, aneb Václav Klaus ekonomistickým klimatologem II. Bohuslav  Binka
23. 2. 2007 Stanovisko ČHMÚ ke klimatické změně, překlad "Summary for Policymakers" 4.zprávy IPCC Ladislav  Metelka
21. 2. 2007 Al Gore má dostat čestný doktorát za svůj film Nepohodlná pravda   
21. 2. 2007 Evropská unie dosáhla dohody ohledně snižování emisí   
21. 2. 2007 Austrálie se rozhodla zlikvidovat veškeré tradiční žárovky