16. 10. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
16. 10. 2006

Svět 2050 - nové téma Britských listů

Britské listy budou ode dneška pod tímto tématem přinášet exkluzivně sérii odborných futurologických studií, které se věnují budoucnosti, které se většina z čtenářů ještě dožije.

Svět, jak bude vypadat v roce 2050, vám představí tým pod redakcí RNDr. Bohumíra Štědroně, CSc, který mimo jiné vyučuje na katedře informačních technologií fakulty informatiky a managementu Univerzity v Hradci Králové. Štědroň, Beneš, Potůček, Balabán, Rašek, Musílek, Sekerka, Zahradník, Terem, Müller, Vaníček, Baltus, Benešová, Slanina, Pokorný, Mikulecký, Špidla - to jsou jména autorů komplexního pohledu na další etapy evoluce a budoucnost lidského rodu za půl století. Knihu Bohumír Štědroň představil svým vystoupením 2050: technologie a média na loňském mediální konferenci v Českém Krumlově s názvem Budoucnost elektronických médií veřejné služby v digitální éře.

Světu 2050 bude podle autorů dominovat komunikace mezi lidmi, biosférou a roboty v nové epoše péče o člověka a přírodu, dominující budou ekologicky šetrné technologie.

Úvod - Bohumír Štědroň, Petr Beneš ZDE

RNDr. Bohumír Štědroň, CSc. Studoval teoretickou kybernetiku na MU v Brně, na TU Hannover a na MFF UK v Praze, v roce 1979 obhájil na Karlově univerzitě v Praze kandidátskou disertaci z umělé inteligence. V roce 2002 ukončil postgraduální studium na Právnické fakultě UK v Praze, kde se rovněž zabýval právními aspekty elektronického podpisu. Dnes je soudním znalcem jmenovaným ministrem spravedlnosti ČR pro obor kybernetika, specializace IT. V roce 1992 byl na studijním pobytu na Ashridge Management College ve Velké Británii.

Prošel řadou manažerských funkcí (ředitel zastoupení americké a rakouské firmy v ČR, ředitel zahraničního odboru Úřadu pro ochranu osobních údajů, člen vedení Telekomunikačního úřadu aj.). V letech 1995-1998 zorganizoval jako ředitel marketingu Hospodářské komory ČR čtyři manažerské mise do USA, kde se čeští podnikatelé seznamovali s americkým řízením firem (General Electric, Motorola, Autodesk, HP aj.) a významných bank v New Yorku, Chicagu, Washingtonu, Dallasu a San Francisku.

Je spoluautorem knih Budoucnost již začala a Svět 2050 a řady odborných článků s prognostickou tematikou, které byly publikovány v ČR, USA, Německu a Itálii. Je členem odborných pracovních skupin Evropské komise v Bruselu a Evropského parlamentu ve Strassburgu a expertem Evropské komise. Prošel stáží na Amsterodamské obchodní a průmyslové komoře. Je odborníkem na problematiku high-tech sektoru v USA a Německu a je prezidentem High-tech Asociace. Byl a je vysokoškolským učitelem a vede projekty na vysokých školách ( ČVUT, VŠE, FIM UHK , MFF UK, FI MU ). Spolupracuje s řadou univerzit a přednáší manažerské řízení v kurzech MBA. Je členem České společnosti pro politické vědy, členem WFC - mezinárodní prognostické společnosti se sídlem v USA. a členem německé prognostické společnosti v Berlíně. Je rovněž členem rakouské společnosti pro informatiku, americké společnosti pro umělou inteligenci. K jeho koníčkům patří jazz, divadlo a šach.

Bělohlávek A.J.,Šťedroň B. : Budoucnost již začala, Sdělovací technika 2003, ISBN: 80-86645-06-1

Štědroň, Beneš, Potůček a kol.: Svět 2050, Sdělovací technika 2005, ISBN 80-86645-10-X

Úvod

Bohumír Štědroň, Petr Beneš

V roce 2050 bude civilizace dynamicky vytvářet své záložní kopie na Měsíci i Marsu včetně vesmírné turistiky.

Sebereprodukující se roboti budou podrobně zkoumat Titan, největší měsíc Saturnu a další zajímavé objekty ve sluneční soustavě. Světu 2050 bude dominovat komunikace mezi lidmi, biosférou a roboty v nové epoše péče o člověka a přírodu, dominující budou ekologicky šetrné technologie (vodíková ekonomika). Americká publikace "Příštích padesát let" a německé centrum umělé inteligence v Saarbrückenu/Kaiserlauten naznačují mnoho technologicky překvapivých tendencí vývoje. Pokusme se s předními odborníky vyznačit další etapy evoluce i když se jejich předpovědi mohou lišít. Proto se podívejme letmo na dílčí segmenty nejznámější britské a americké prognózy:

Podle britské prognózy (Ian D. Pearson):

 • Plně automatizované továrny 2007
 • Roboti jako průvodci slepých 2015
 • Rekonfigurovatelné budovy 2015
 • Samospravující se robot 2017
 • Rozšířené použití virtuální reality pro vzdělávání a rekreaci 2005
 • AI studenti 2007v
 • Významná nanotechnologická nehoda 2025
 • Nanotechnologická válka 2030
 • 25% pracovní síly v UK pracuje alespoň 2 dny v týdnu doma (teleworking) 2010
 • Očekávaná délka života dosahuje 100 let 2020

Podle prognózy Univerzity George Washingtona (USA):

 • Automatizované továrny 2023
 • Sofistikovaní roboti 2018
 • Inteligentní materiály 2019
 • Virtuální realita 2013
 • Distanční učení 2010
 • Uhlíkové nanotechnologie 2014
 • Nanotechnologie 2039
 • Práce z domova 2014
 • Délka života překročí 100 let 2044

Sledujeme-li tyto předpovědi, uvědomíme si, že všechny jsou datovány před rokem 2050. Uvážíme-li však, že základní prvek dnešních digitálních informačních technologií -- tranzistor (1948) není ještě šedesátiletý a proslulý Mooreův empirický zákon, jenž určuje vývoj v oblasti polovodičových procesorů a pamětí, slaví letos teprve čtyřicetiny, není obzor, na který se snažíme dohlédnout zase tolik vzdálený.

Kouzlo hudebního prožitku spočívá v tom, že tón přicházející je svázan s tónem minulým. Naše úvahy by zcela určitě neměly být pouhou extrapolací minulého vývoje. Přesto je při pohledu do budoucnosti užitečné z minulosti vyjít. Vždyť podobným způsobem bylo nedávno potvrzeno, že již zmíněný Mooreův zákon si může díky nástupu nanotechnologií svoji platnost uchovat až do roku 2075, možná dokonce i do roku 2085 -- a to je o mnoho déle než se snažíme dohlédnout.

Vzpomeňme tedy, že počátek 90. let přinesl pojem multimédia, který byl komerčním odrazem skutečnosti, že digitální technologie jsou již schopny zpracovat zvuk i obraz a navíc tyto informace přenášet -- elektronicky komunikovat. Na počátku nového tisíciletí byl termín multimédia nahrazen paradigmatem konvergence, který lépe chrakterizuje nekonečnost procesu digitalizace, nebo chcete-li pronikání umělé inteligence do všech oborů lidské činnosti. Projevem pronikání umělé (digitální) inteligence do našeho reálného (analogového) světa jsou již existující trendy vložených systémů (embedded systems) a všudypřítomné inteligence (ambient intelligence). Zcela konkrétním projevem těchto trendů jsou pak všeobklopující inteligentní automobily, inteligentní budovy a konečně inteligentní domácnost s domácími multimediálními servery umožňujícími archivovat tolik filmových děl, hudebních nahrávek, knih, informací a znalostí, které ani nemůžeme za celý krátký lidský život zkonzumovat, natož smyluplně využit Není proto divu, že začínáme postupně mluvit o společnosti znalostní a o epoše zdraví. Kam jinam zaměřit v příštích desetiletích naše úsilí než na smysluplné využití hromadících se znalostí pro to, abychom "zdokonalili" ubohý analogový systém lidského těla a prodloužili jeho životnost, tak aby mohl užívat slastí světa digitálního. Nastupující technologie, které mohou člověku pomoci jsou však i jeho hrozbou. Nanotechnologie mohou přispět k vyléčení smrtelných chorob, ale nanočástice s rozměry srovnatelnými s velikostí buňky mohou představovat smrtelné nebezpečí pro životní prostředí. Paradoxně by tak základní stavební materiály světa nanotechnologií (fulerény), které byly objeveny v mezihvězdném prachu mohly náš svět v tento prach obrátit.

Je třeba rovněž zmínit, že současné politické, sociální a zdravotnické systémy prodělaly poslední výrazné změny v době průmyslové revoluce a jejich forma zcela nereflektuje pořadavky znalostní ekonomiky a souvisejícího prodlužování délky lidského života. Můžeme si tak položit otázku, jak se svět, který již dnes žije na dluh vyrovná s přírůstkem seniorů. Budou se stěhovat domovy důchodců, podobně jako dnešní špičkové technologické provozy, do oblastí světa s levnější pracovní silou? Jak bude třeba přizpůsobit vzdělávací systém požadavkům supertechnologií a rostoucí délce lidkého života? Podaří se změnit zdravotnické systémy z doby Bismarka tak, aby mohly efektivně využívat vymoženosti informační společnosti a špičkoví technologie ve prospěch svých pacientů. Stane se narůstající sociální diverzita hrozbou či základním stavebním prvkem stabilní civilizace?

Bude nezbytné se zabývat i dalšími otázkami:

 • podaří se úspěšně hospodařit s energetickými zdroji, popř. získat nevyčerpatelný zdroj energie ?
 • podaří se legislativně regulovat umělou inteligenci včetně hrozby degenerace civilizace?
 • nedojde ke kolapsu světové finanční soustavy v důsledku absence globálních regulátorů?
 • zvládne civilizace nové objevy a z nich odvozené supertechnolgie ?

Na některé z nich se pokusí odpovědět tato publikace. Ponecháme na budoucím čtenáři, zda byla publikace alespoň částečně úspěšná, protože svět 2050 se bude od světa 2000 lišit mnohem více než rok 1950 od roku 2000. Celkové zaměření publikace je vedeno v optimistickém duchu z následujícího důvodu. Jaderný konflikt v době Karibské krize by znamenal asi 200 milionů obětí; pozdější atomová válka mezi supervelmocemi v osmdesátých letech minulého století by přišla podle některých odhadů asi na 3--4 miliardy zmařených životů a to zejména v důsledku rozpadu infrastruktury a hladomoru. Velmi pravděpodobně nic podobného v příštích padesáti letech nehrozí.

Globálně do všech těchto souvislostí zapadá i nejnovější informace z americké NASA: zcela ve stylu světoznámého televizního scifi seriálu Star Trek NASA instaluje v nejbližší budoucnosti na mezinárodní vesmírné stanici ISS software Clarissa, umožňující řízení počítačových systémů hlasem. Počítač reaguje zatím na 75 povelů a používá slovníku  260 slov.

                 
Obsah vydání       16. 10. 2006
16. 10. 2006 Dejte už, proboha, Íránu, tu jadernou bombu
16. 10. 2006 Mýtné: trestní oznámení zatím nepodám František  Beneš
16. 10. 2006 Svět 2050 - nové téma Britských listů
16. 10. 2006 Stranická disciplína je vydávána za největší ctnost Vojtěch  Polák
15. 10. 2006 Václav Moravec selhal
15. 10. 2006 Činy současného prezidenta jsou protiústavní
16. 10. 2006 Vzpoura deprivantů?
16. 10. 2006 Na déšť Mikuláš  Bryan
16. 10. 2006 V českých vlacích se už nebude cestovat anonymně
16. 10. 2006 Školáci, vrhněte se na ozbrojeného vetřelce ve třídě! Miloš  Kaláb
16. 10. 2006 Perte se a žerte se - broučci Václav  Dušek
16. 10. 2006 Odložte státní maturity! Milan  Kulhánek
15. 10. 2006 Letecká společnost British Airways čelí soudnímu sporu
16. 10. 2006 Strana zelených: Politická barvoslepost Jana Beránka Miroslav  Šuta
16. 10. 2006 Nejsme Bursíkovými klony Vít  Klíma
14. 10. 2006 Randák ke sloučení tajných služeb : diletantismus napomáhající totalitě Štěpán  Kotrba
16. 10. 2006 Francie schválila zákon, který kriminalizuje popírání arménské genocidy Simone  Radačičová
13. 10. 2006 Vysoký armádní činitel: Britská vojska musejí odejít z Iráku
16. 10. 2006 Čína má nejvyšší devizové rezervy na světě Štěpán  Kotrba
14. 10. 2006 A co budeme dělat teď, Mirku....? Irena  Ryšánková
16. 10. 2006 Kevin nebyl doma sám, aneb proč nemluvit o školní výchově a o rodičovských povinnostech Uwe  Ladwig
14. 10. 2006 Rada bezpečnosti OSN schválila sankce proti Severní Koreji
14. 10. 2006 Zaorálek o antiraketovém systému USA Jiří G. Müller
14. 10. 2006 Poradce: "Bílý dům se vysmíval evangelikálům"
13. 10. 2006 Proč si kupovat za dva miliony informace, které jsou dostupné na internetu? Michael  Kroh
13. 10. 2006 Bezpečnost v Asii - alarmující doprovodná akce Fóra 2000 Miroslav  Polreich
13. 10. 2006 Ústava úpí, bude ji demokracie následovat? Oldřich  Průša
13. 10. 2006 Reportér britské televize "protizákonně usmrcen americkými vojáky"
13. 10. 2006 Eduard Freisler (LN) - importér mediálních zdí do Čech, zn. levně Michal  Brož
13. 10. 2006 LangerTek: "Policista ucítil při otáčení přes tonfu kontakt s druhou osobou" Michal "Wolf" Vlk
16. 10. 2006 Polepšené pěsničky Ludvíka Vaculíka
16. 10. 2006 Zpravodajství iráckého odboje za dny 16. -- 30. září 2006
6. 10. 2006 Hospodaření OSBL za září 2006
22. 11. 2003 Adresy redakce

Svět 2050 RSS 2.0      Historie >
16. 10. 2006 Svět 2050 - nové téma Britských listů   
6. 8. 2004 Global Trends 2015: A Dialogue About the Future With Nongovernment Experts