6. 4. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
9. 4. 2007

Svět v roce 2035

Informační čipy implantované do mozku. Zbraně založené na elektromagnetických pulsech. Revolucionizace středních vrstev, které převezmou roli Marxova proletariátu. Počet obyvatel na Blízkém východě stoupne o 132 procent, zatím počet obyvatel v Evropě poklesne."Flashmobs" - ilegální zásahové jednotky, rychle mobilizované kriminálními gangy anebo teroristickými organizacemi.

To je svět za třicet let, podle analýzy britského ministerstva obrany, svět jemuž bude muset čelit britská armáda.Admirál Chris Parry, šéf Střediska pro rozvoj, koncepty a doktrínu na britském ministerstvu obrany, konstatuje, že je analýza založena na "pravděpodobnosti".

Devadesátistránková analýza rozebírá široce diskutovaná témata, jako je rostoucí hospodářský význam Indie a Číny, militarizace vesmíru, a také to, co nazývá "zhoršující se kvalitu zpravodajství" v důsledku růstu vlivu občanských novinářů na internetu", tlak na novináře, aby zveřejňovali informace "na úkor faktů".

Nové zbraně

Do roku 2035 zřejmě budou k dispozici zbraně, založené na elektromagnetickém pulzování, které budou v dané oblasti schopny zlikvidovat veškeré komunikační systémy. Rozvoj neutronových zbraní, které ničí živoucí organismy, nikoliv však budovy, způsobí, že budou zřejmě používány pro extremní etnické očišťování v stále silněji obydleném světě. Používání zbraní bez lidské obsluhy umožní armádám "aplikovat smrtící sílu bez lidských zásahů, což vyvolá podstatné právní a etické problémy". Systémy bez lidské obsluhy budou schopny využívat chemických, biologických, radiologických a jaderných zbraní.

Technologie

V roce 2035 bude možné implantovat informační čipy přímo do lidského mozku. Rostoucí všudypřítomnost informační komunikační technologie umožní státům, teroristům či zločincům mobilizovat "flashmobs" - rychlé ilegální zásahové jednotky, které budou schopny efektivně soustředit své síly v malé oblasti.

Marxismus

"Střední vrstvy se zřejmě stanou revoluční třídou a převezmou roli, kterou Marx viděl u proletariátu," konstatuje zpráva. Tato teze je založena na rostoucích rozdílech mezi střední vrstvou a superbohatými na jedné straně a městskými chudými na druhé straně. Tato nerovnost bude ohrožovat sociální pořádek. "Světové střední vrstvy se pravděpodobně sjednotí, s využitím přístupu k informacím, zdrojům a kvalifikaci, aby byly schopny ovlivňovat nadnárodní procesy ve svém vlastním třídním zájmu." Zřejmě dojde v důsledku nerovnosti na světě k oživení marxismu. Sílící směřování k morálnímu relativismu a pragmatickým hodnotám povede lidi k tomu, aby hledali "útočiště v pevnějších systémech víry, včetně náboženské ortodoxie a politických ideologií, jako je popularismus a marxismus."

Tlaky vedoucí k společenským nepokojům

Do roku 2010 bude žít více než 50 procent světového obyvatelstva ve městech. To povede k sociální deprivaci a k novým "rizikům nestability", jako je růst brlohů na okrajích měst. Do roku 2035 bude ve městech žít 60 procent světové populace. Zvýší se migrace. Globalizace zřejmě povede k takové míře mezinárodní integrace, že to povede k ukončení válek mezi státy. Ale možná to povede ke konfliktům uvnitř komunit - komunity se sdílenými zájmy se spojí, bez ohledu na státní hranice, a budou používat k obraně svých zájmů násilí.

Počet obyvatelstva a zdroje

Počet obyvatel na světě do roku 2035 stoupne na 8,5 miliard. 98 procent obyvatel bude žít v méně rozvinutých zemích. Asi 87 procent lidí pod 25 let bude žít v rozvojovém světě. Demografické trendy povedou k posílení hospodářského a sociálního napětí, budou mít vážné důsledky pro životní prostředí, včetně zdrojů pitné vody a dalších zdrojů - a na mezinárodní vztahy. Počet obyvatel subsaharské Afriky stoupne do roku 2035 o 81 procent a Blízkého východu o 132 procent.

Blízký východ

Obrovský růst počtu obyvatel bude znamenat, že Blízký východ a v menší míře severní Afrika zůstanou vysoce nestabilní. Očekávání rostoucího počtu mladých lidí na Blízkém východě, kteří budou čelit chronické nezaměstnanosti, nebudou splněna.

Islámský extremismus

Hněv mladých lidí, žijících v autoritářských režimech povede k politickému extremismu, včetně radikálního politického islámu, jehož koncept Ummy, globální islámské komunity, a odporu vůči kapitalismu, se nebude dost dobře slušovat s mezinárodním systémem, založeným na národních státech a globálních tržních silách. Důsledky tohoto hněvu se projeví migrací mladých lidí a prostřednictvím globálních komunikací, bude docházet k těsným kontaktům mezi diasporou a zeměmi původu imigrantů.

Napětí mezi islámským světem a Západem bude pokračovat a hněv islámu bude zřejmě stále silněji zaměřen proti Číně, "jejíž nově nalezený konzumerismus, hospodářský rozkvět a institucionalizovaný ateismus budou pro ortodoxní islám absolutně nepřijatelné".

Írán

Význam Íránu hospodářsky a demograficky poroste a v důsledku svých energetických rezerv a svého geografického umístění bude mít tato země podstatný strategický vliv. Avšak země bude mít zřejmě jinou vládu. "Velké množství mladých Íránců bude chtít prospěch z přístupu ke globalizaci a rozrůzněnosti a je možném že se Írán, postupně, prostřednictvím krizí, promění v dynamickou demokracii."

Terorismus

Škody a úmrtí, způsobené terorismem, zůstanou ve srovnání s jinými formami nátlaku a konfliktu nízké. Avšak k aktům extremního násilí, podporovaným skupinami v islámských státech, bude i nadále docházet."Teroristická koalice", jejíž součástí bude široká aliance reakčních a revolučních aktivistů, odmítajících status quo, ultra nacionalisté, náboženská seskupení a možná i extremističtí ekologové, bude možná realizovat globální teroristickou kampaň větší intenzity.

Klimatické změny

Existují "přesvědčivé důkazy", že k podnebným změnám dochází a že se během 21. století dál bude oteplovat atmosféra. To by mohlo vést k poklesu koncentrace soli v severním Atlantiku v důsledku roztání ledovců v Arktidě. To by mohlo ovlivnit přirozený koloběh vody v severním Atlantiku a oslabit oteplující vliv Golfského produu na západní Evropu. "Pokles teploty by mohl překročit pokles, k němuž došlo v miniaturní době ledové v 17. a v 18. století."

Podrobnosti v angličtině ZDE

                 
Obsah vydání       6. 4. 2007
9. 4. 2007 Svět v roce 2035
6. 4. 2007 Podnebné změny "nejtvrdším způsobem zasáhnou chudé lidi"
6. 4. 2007 Klimatická změna zasáhne i Střední Evropu: Je třeba jednat
8. 4. 2007 Podivné emaily z Mnichovicka Petr  Nachtmann
7. 4. 2007 Kvalita
6. 4. 2007 Britští námořníci byli v Íránu psychicky týráni
8. 4. 2007 Míra věcí veřejných jako vzorec pro vraždu Štěpán  Kotrba
6. 4. 2007 Mezi námi drsňáky Darina  Martykánová
8. 4. 2007 Topolánkův marx-leninský liberalismus Mirek  Vodrážka
6. 4. 2007 Boj muže a ženy aneb jak prohrát úplně všechno Jan  Stejskal
6. 4. 2007 Ať žije příroda! Ale raději s mírou... Darina  Martykánová
7. 4. 2007 A kde je ta míra? Jan  Stejskal
6. 4. 2007 Prodejný Moravec aneb finanční ředitelé se hodí, zvlášť když loni dostal cenu Lambert Štěpán  Kotrba
6. 4. 2007 Postmoderní Velikonoce Zdeněk  Bárta
7. 4. 2007 Jaké si to uděláš.... aneb Velká cen klisen Petra "Alraune" Neomillnerová
6. 4. 2007 Stahování kůže zaživa Sandra  Wain
6. 4. 2007 Všechny ostatky jsou "svaté", aneb malé velikonoční zamyšlení Jan  Paul
6. 4. 2007 Od masopustu do půstu a k velikonoční pomlázce tak lehce křepce... Ivo V. Fencl
6. 4. 2007 Velikonoce jako potopa světa Miloš  Kaláb, Zdeněk  Bárta
5. 4. 2007 Velikonoce, čas zmrtvýchvstání božího syna, kraslic a jehněčí pečeně, aneb Ne každé dítě je vítáno, ne každé dítě se může těšit ze života Uwe  Ladwig
6. 4. 2007 Michael  Marčák
6. 4. 2007 Duben Helena  Potůčková
6. 4. 2007 Nejsme blázni Milan  Valach
6. 4. 2007 Řízená propaganda v Britských listech
6. 4. 2007 Pouze bezdětná žena může mít stejné výsady jako muž, pravil Topolánek Petra  Procházková
6. 4. 2007 Topolánek ženy nechce diskriminovat
6. 4. 2007 Na netransparentní Transparency International podáno trestní oznámení
6. 4. 2007 Michael  Marčák
6. 4. 2007 Rozum a objektivnost by neměly být ani "klučičí" ani "holčičí" Jiří  Škuba
8. 4. 2007 Když na předsedu padne splín Lukáš  Jelínek
6. 4. 2007 Je to mé rozhodnutí
6. 4. 2007 Džentlmenství, nebo pokrytectví? Věra  Říhová
6. 4. 2007 Nerovnost pohlaví vznikla v paneláku
6. 4. 2007 Profesionální žena Darina  Martykánová
6. 4. 2007 Michael  Marčák
6. 4. 2007 K maskulinní totalitě a feministickému radikalismu Jiří  Drašnar
6. 4. 2007 Asi součást takzvané vysvětlovací kampaně... Michal  Mašín
6. 4. 2007 Ani nahá, ani oblečená Jan  Polívka
6. 4. 2007 Co motivovalo oba přeběhlíky k ODS?
6. 4. 2007 Kdo půjde do ulic demonstrovat, bude za blázna nebo za komunistu
6. 4. 2007 Chci, aby tento stát fungoval
6. 4. 2007 Panevropský ropovod z Kazachstánu a Ázerbájdžánu
6. 4. 2007 Nejsem za každou cenu pro demokracii
6. 4. 2007 Jugoslávská federace. Jaká byla role Západu? Pavel  Urban
5. 4. 2007 Vláda tají výši rozpočtových škrtů, funkcionáři ODS už jsou informováni Štěpán  Kotrba
5. 4. 2007 Česko se v nejbližších letech ani nepokusí splnit Lisabonský program EU
5. 4. 2007 Boxer v kapse a indický chlapec v adiabatických časech David  Nesnídal
4. 4. 2007 Vítězslav Tichý a jeho pozoruhodná sbírka českého filmu Jan  Čulík
16. 3. 2007 Hospodaření OSBL za únor 2007
22. 11. 2003 Adresy redakce
1. 3. 2004 Zpráva o putování po zemi Keltů Petr  Slinták

Globální oteplování RSS 2.0      Historie >
6. 4. 2007 Klimatická změna zasáhne i Střední Evropu: Je třeba jednat   
6. 4. 2007 Podnebné změny "nejtvrdším způsobem zasáhnou chudé lidi"   
3. 4. 2007 Zvýšení DPH pro veřejnou dopravu -- kde jsou Zelení? Jiří  Neustupa, Jiří Absolon
2. 4. 2007 Václav Klaus, média, klimatické změny a jejich prezentace Miloš  Dokulil
28. 3. 2007 Analýza: Bushova vláda cenzurovala výzkum o nebezpečných podnebných změnách   
27. 3. 2007 Klausův antiekologismus Jiří  Olšovský
27. 3. 2007 Je environmentalista nebezpečný levičák? Rudolf  Havelka
23. 3. 2007 Triumfální vystoupení Ala Gora v americkém Kongresu   
23. 3. 2007 Globální oteplování -- další fakta a další mýty Pavel  Kalenda
23. 3. 2007 Distancujeme se od Klause   
15. 3. 2007 Immanuel Wallerstein: Klimatické katastrofy: tři překážky bránící, aby se s tím něco dělalo Immanuel  Wallerstein
14. 3. 2007 Velký švindl globálního oteplování?   
14. 3. 2007 Film Velký švindl globálního oteplování byl švindl   
11. 3. 2007 Britští konzervativci plánují uvalit ekologickou daň na leteckou dopravu   

Arktida RSS 2.0      Historie >
6. 4. 2007 Podnebné změny "nejtvrdším způsobem zasáhnou chudé lidi"   
15. 3. 2007 Immanuel Wallerstein: Klimatické katastrofy: tři překážky bránící, aby se s tím něco dělalo Immanuel  Wallerstein
12. 2. 2007 Klimatické změny, britští konzervativci a postoj české ODS Bohuslav  Binka
21. 9. 2005 Firmy chtějí jednat proti globálnímu oteplování, brání jim v tom vlády   
19. 6. 2005 Amerika usiluje o likvidaci připravované dohody o podnebných změnách   
27. 4. 2005 V Arktidě došlo k drastické erozi ozónové vrstvy   
1. 2. 2005 Globální oteplování zřejmě "do 20 let povede k vyhynutí ledních medvědů"   
29. 10. 2004 Ukončí Evropská unie "chemický socialismus"? Miroslav  Šuta
13. 8. 2002 Greenpeace ukázala, jak v Arktidě skoro úplně roztál ledovec