22. 2. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
22. 2. 2007

MATURITY V ČR:

Ztráta zbytku iluzí

V posledních dnech se velmi často diskutuje o státních maturitách. O tom, zda je odložit od dva roky, zda je spustit za rok, nebo zda v příštím roce začít pouze českým jazykem a cizím jazykem a zbytek odložit o rok. Zúčastnil jsem se školení budoucích hodnotitelů státní maturity a dospěl k tomu, že odložení o dva roky je nejen nezbytné,ale přímo nutné, pokud nemá dojít k naprosté degradaci maturitní zkoušky z českého jazyka. Ředitel Cermatu a někteří další v televizních vystoupeních a v tisku píší o tom, že zkouška z českého jazyka je připravena a může začít třeba okamžitě. Není to pravda, dovoluji si vás poskytnout postřehy a názory učitelů (na školení jich bylo 17, ani jeden nebyl pro takovouto podobu státní zkoušky z českého jazyka). Opravovali jsme budoucí strukturovanou písemnou práci.

V zadání vypracovaném Cermatem (10 let práce na státní maturitě) byly chyby a překlepy

 • ve vzorovém řešení č. 2 byla faktografická chyba (cituji: "Podstatně lépe jsou placeny i Slovinky, Litevky, Lotyšky, Rumunky nebo Maďarky, tedy obyvatelky zemí, které vystupovaly do Evropské unie ve stejné vlně rozšíření.....). Pokud vím, tak Rumunsko vstoupilo do EU v roce 2007, jiné jmenované země v roce 2004.
 • Po učitelích chtějí profesionalitu a sami nejsou schopni vytvořit zadání bez chyb!
 • Pojem strukturovaná písemná práce dnešní osnovy vůbec neznají.
 • Práce bude hodnocena subjektivně více než současná podoba slohové práce. Větší objektivita byla přece jedním z cílů státní maturity. Písemný projev studentů je hodnocen dle jednotlivých kritérií od nuly do čtyř bodů, v některých částech se účastníci školení- profesionální češtináři- lišili i o tři body.
 • V některých částech byla práce hodnocena jen podle dílčích kritérií, tj. nebyl třeba hodnocen pravopis. Domnívám se, že práce musí být hodnocena vždy komplexně.
 • Během 60 minut mají studenti splnit 4 slohové úkoly, přestylizovat text, napsat článek do novin atd. Všem účastníkům se čas zdál velmi malý.
 • Při psaní článku se hodnotil velmi tvrdě především rozsah článku. Pokud student překročil limit o jeden řádek, nebo udělal velké okraje, tak z této části nevyhověl. Přestože textu rozuměl. Voláme po funkční gramotnosti a tímto ubíjíme jakoukoliv kreativitu, tvůrčí, svobodné myšlení. Důraz kladen na technickou stránku věci.
 • Stejný test pro gymnázia i učiliště. Dotace učilišť často jen 2 hodiny týdně, u gymnázií 4 hodiny týdně + 2 hodiny volitelný seminář. Pro studenty gymnázií naprostá degradace maturitní písemné práce. I student kvinty napíše bez přípravy.
 • Proč mají učitelé, kteří mají plnou kvalifikaci, absolvovat školení hodnotitelů? Celkové školení pouze opakování již známého, certifikát platí pouze do února 2009, tj. pouze na jednu maturitu, bude-li se konat v roce 2008. Poté další školení tj. další tahání peněz ze škol.
 • Vydávají se stále stejné učebnice, jen dozadu se napíší dvě stránky klíčových kompetencí. Příklad nová učebnice češtiny od pana Styblíka. Výjimkou je výborná e-učebnice literatury pana Sárköziho.
 • Nedohodnou-li se dva hodnotitelé, rozhodne známku komisař- může to být učitel zcela jiné aprobace.
 • Mají-li být práce hodnoceny dle šesti stanovených kritérií, tak musí být práce delší, minimálně na úrovni bývalé slohová práce. Jak má hodnotitel na desetiřádkovém textu hodnotit cituji: " koherenci a kohezi textu" a "větosled" atd.?
 • Student musí psát přímo načisto do záznamového archu. Nemůže si dělat poznámky bokem!

Tolik některé postřehy ze školení učitelů českého jazyka. Většina učitelů používala ve svém hodnocení připravenosti státní maturitní zkoušky takové výrazy, že není možné je zde publikovat.

                 
Obsah vydání       22. 2. 2007
22. 2. 2007 Financial Times: Zvýší americká základna riziko pro Polsko a ČR?
22. 2. 2007 Rusové a americká základna Milan  Valach
22. 2. 2007 Zápisky z blázince, aneb Václav Klaus ekonomistickým klimatologem I. Bohuslav  Binka
22. 2. 2007 ČSSD jednala s iniciativou Ne základnám Andrea  Cerqueirová
22. 2. 2007 Senátor Štětina: Vojenská síla USA je pro mě »záštitou míru« Andrea  Cerqueirová
22. 2. 2007 Vysoký Blairův poradce zkritizoval britského premiéra, že "nedával pozor" při vedení války v Iráku
22. 2. 2007 Odkryjeme kartu Gabal? Jiří  Mašek
22. 2. 2007 Ztráta zbytku iluzí Milan  Kulhánek
22. 2. 2007 Otto Jelínek: Nezprostředkovával jsem úplatky
22. 2. 2007 Lambert je především oběť
22. 2. 2007 O čem rozhodnou zítra?
22. 2. 2007 Žalm 21 Ivan  Diviš
22. 2. 2007 Blair oznámil, že stáhne britská vojska z Iráku Jan  Čulík
20. 2. 2007 "Spektakulární", anebo "standardní"? Miloš  Dokulil
22. 2. 2007 Děti, matky a rodinná politika, aneb Proč se někteří konzervativci hádají s ministryní a bohatou matkou sedmi dětí Uwe  Ladwig
21. 2. 2007 Italský premiér Romano Prodi odstoupil
21. 2. 2007 Rakety, rakety, hejbejte se... Břetislav  Olšer
21. 2. 2007 Opočenský, Svoboda a nevinný drogový dealer František  Schilla
21. 2. 2007 Austrálie se rozhodla zlikvidovat veškeré tradiční žárovky
21. 2. 2007 Sledování televize vede k tělesné i duševní degeneraci
21. 2. 2007 Irák: Peklo na zemi Jakub  Rolčík
21. 2. 2007 Čelní mezinárodní podnikatelé vyzývají ke snížení emisí CO2
21. 2. 2007 Ohlédnutí: Literatura a internet v roce 2006 Miroslav  Vejlupek
21. 2. 2007 Uniformy do škol František  Augusta
21. 2. 2007 Světové sociální fórum – od defenzívy k ofenzívě Immanuel  Wallerstein
21. 2. 2007 Vojenská globalizace? Adalbert  Krims
21. 2. 2007 Libye: odlišné vnímání a odlišné skutečnosti Egon T. Lánský
21. 2. 2007 Kdy se přestane tisknout Respekt? Štěpán  Kotrba
18. 2. 2007 Hospodaření OSBL za leden 2007
22. 11. 2003 Adresy redakce

Školství RSS 2.0      Historie >
22. 2. 2007 Ztráta zbytku iluzí Milan  Kulhánek
21. 2. 2007 Uniformy do škol František  Augusta
19. 2. 2007 Maturita - zkouška dospělosti? Pavel  Táborský
16. 2. 2007 Tony Blair chce zavést charitativní dary pro univerzity   
15. 2. 2007 650 Kč za papír o ničem Milan  Kulhánek
8. 2. 2007 Maturity pro barbary Ondřej  Hausenblas
5. 2. 2007 Po stopách Komenského a Cimrmana Alena  Damijo
19. 1. 2007 Rektoři britských univerzit varují: Školné bude muset stoupnout na 10 000 liber ročně   
15. 1. 2007 Dvě nové vysoké školy ekonomické v Českých Budějovicích Michal  Giboda
11. 1. 2007 Vědecké a profesní vzdělávání žen, aneb Německo má jen jednu možnost, kdyby chtělo být dále úspěšné Uwe  Ladwig
8. 1. 2007 Gymnázium, "profesoři" a studenti Boris  Cvek
8. 1. 2007 Řízené vzdělávání František  Augusta
3. 1. 2007 Do nového roku Jan  Čulík
3. 1. 2007 Jediná cesta, jak "zachránit ČR"?   
2. 1. 2007 Traumatické zaměstnání - učitel v Německu, aneb Co dělat jinak Uwe  Ladwig